Realizarea pshihologică și împlinirea duhovnicească a omului

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 2672
Mărime: 26.64KB (arhivat)
Publicat de: Beniamin C.
Puncte necesare: 5

Extras din referat

1.Introducere

Fiecare om își dorește să fie fericit, să se împlinească în viață.V-ați întrebat vreodată ce este Fercirea? Fericirea este cunoașterea lui Dumnezeu, locuirea lui Dumnezeu în sufletul tău. Am ales aceste două imagini pentru a scoate în evidență care este fericirea după care aleargă multă lume, și la care fericire trebuie să ajungem noi.În prima imagine este Pr.Rafael Noica, în care observăm pe chipul lui o fericire duhovnicească, dorind să o transmită și celor din jurul său, fiind în comuniune cu ei.Iar în a doua imagine este prezentat o persoană care este înconjurat de mulți bani, fiind foarte fericit, dar această fericire nu o transmite altora, înteresat doar de satisfacția personală. Sfântul Efrem cel Nou ne dă o definiție a Fericirii, spunând așa, citez:”Fericit este cel ce le disprețuiește pe toate pentru evlavie”.El dorește să ne transmită faptul că doar evlavia(religiozitatea, cmf.dex) ne poate aduce fericirea.. Pshihologia și teologia ajută omul să se dezvolte personal, să rezolve problemele și să ajungă la fericire, să-și atingă scopul spre care tinde. În cele ce urmează voi explica ce este realizarea pshihologică, și cum putem să ne împlinim duhovnicește. Voi încerca să aduc argumente în privința celor două principii, încrederea în sine și smerenia ascetică, urmărind să văd dacă cele două principii sunt necesare omului pentru a se împlini duhovnicește, sau unul duce la împlinirea doar materială și alta duhovnicește.

Există o legătură între Psihologie și Teologie, ambele ramuri lucreză pentru împlinirea sufletească a omului. Însă cele două ramuri se diferențează una de alta datorită metodelor pe care le folosesc pentru a-l face fericit pe om. În cele ce urmează voi defini fiecare proces.

2.Realizarea Psihologică

Abraham Maslow este unul dintre cei mai renumiți și apreciați psihologi moderni. El a înventat în 1954 așa numita Piramidă a nevoilor, pe care și-au atribuit-o domenile precum economia și sociologia.

Spune că pentru a ajunge la fericire, trebuie mai întâi ca omul să-și asigure nevoile fiziologice(hrana, apa, adăpost), apoi nevoile de securitate(pace în țară, mediu sigur), apoi nevoile de aparteneță(omul să aparțină unui grup), apoi nevoia de stimă(să fie apreciat în grupul său) și dacă a îndeplinit aceste nevoi poate să ajungă la starea de fericire.Mai concret Abraham Maslow spune că fericirea psihologică este condiționată de împlinirea materială și socială.

2. Împlinirea duhovnicească a omului .

Oare ne dorim să ne împlinim duhovnicește? Mulți poate v-om răspunde că nu, neștiind însă ce înseamnă să fii împlinit duhovnicește, neajugând la starea de fericire, necunoscându-l pe Dumnezeu. Însă, atunci când harul lucrează în om, și îl descoperă pe Dumnezeu, atunci vom zice că ne dorim împlinirea duhovnicească.Mitropolitul Hierotheos Vlachos, în Cartea Psihoterapia Ortodoxă îl citează pe Sf.Isac Sirul, care face o deosebire între cunoașterea umană și credința, și spunea, citez:”În timp ce cunoașterea nu poate fi adunată fără cercetare și fără folosirea metodelor, credința cere un cuget curat și simplu, care e străin de orice meșteșugire și de căutare prin metode...Casa credinței este o înțelegere de prunc și o inimă simplă”.Iar în alt loc spunea, citez:”Credința este lucrare harismatică comuniune cu Dumnezeu, înțelegerea și vederea inimii, și viață care se sălășluiește în suflet odată cu ivirea luminii harului divin”.Omul se împlinește duhovnicește atunci când s-a îndumnezeit, când s-a unit cu Hristos.Același Mitropolit îl citează în aceeași carte pe Sfântul Grigorie Palama, care spune, citez:”Îndumnezeirea, țelul vieții duhovnicești este revelarea lui Dumnezeu „celor curați cu inima”; ea preschimbă sufletul și-l umple de o bucurie negrăită; dobândind pace lăuntrică și liniștirea gândurilor, odihnă și bucurie duhovnicească, disprețuirea slavei acestei lumi, smerenie împreunată cu o tainică desfătare, lepădarea de lume, dragostea de cele cerești, dragostea de Dumnezeu mai presus de orice și vederea luminii necreat”.

Diferența dintre cele două abordări este în cosecință faptul că, abordarea psihologică pornește de la nevoiloile materiale spre a ajunge la fericire, iar abordarea teologică pornește de la Dumnezeu, tinzând spre țelul vieții, care este îndumnezeirea omului.Asemănarea dintre cele două abordări este faptul că amândouă caută fericirea sufletească.

Am văzut fiecare metodă pe care o folosește atât Psihologia, cât și teologia pentru a ajunge la fericirea sufletească, în următoarele slide_uri vom vedea care este calea potrivită pentru a ajunge la această împlinire lăuntrică a omului.

Preview document

Realizarea pshihologică și împlinirea duhovnicească a omului - Pagina 1
Realizarea pshihologică și împlinirea duhovnicească a omului - Pagina 2
Realizarea pshihologică și împlinirea duhovnicească a omului - Pagina 3
Realizarea pshihologică și împlinirea duhovnicească a omului - Pagina 4
Realizarea pshihologică și împlinirea duhovnicească a omului - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Realizarea pshihologica si implinirea duhovniceasca a omului.docx

Alții au mai descărcat și

Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului

I N T R O D U C E R E Ca absolventă a Facultăţii de teologie Ortodoxă am căutat în bogăţia temelor creştine - bogăţie descoperită de-a lungul...

Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii

Introducere Cuvântul rugăciune este de origine latină și se traduce prin rugă, stăruință sau a ruga cu stăruință. Este un act ce are fundament...

Elemente psihoterapeutice în spiritualitatea ortodoxă

Motto: “Toate vi le-am arătat căci ostenindu-vă astfel trebuie să ajutaţi pe cei slabi şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Iisus, căci El...

Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi

Introducere Biserica, ca Trup al lui Hristos, în ziua de astăzi, este tot mai bolnăvicioasă din cauza faptului că mădularele din care ea este...

Sfântul Serafim de Sarov

INTRODUCERE Dumnezeu nu este obiectul vreunei ştiinţe, iar teologia se deosebeşte fundamental de gândirea filosofilor. Teologul nu îl caută pe...

Asistență Socială în Biserica

De-a lungul istoriei umane, lumea a fost frământată de foarte multe crize: de la cea religioasă şi moral-spirituală, la cea socială şi politică,...

Procesul Psihologic în Nașterea și Dezvoltarea Păcatului

I INTRODUCERE Suntem într-o epocă ce se interesează foarte mult de „analiza” sufletului omenesc. „Ştiinţele umane” au fost mult dezvoltate de la...

Cunoașterea lui Dumnezeu

INTRODUCERE Dumnezeu Se face cunoscut oamenilor, El este imanent şi transcendent în acelaşi timp. Deşi pare o afirmaţie paradoxală, totuşi fiinţa...

Ai nevoie de altceva?