Sfântul Maxim Mărturisitorul

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 4489
Mărime: 591.09KB (arhivat)
Publicat de: Mihaela S.
Puncte necesare: 6

Cuprins

  1. INTRODUCERE.pg.2
  2. CAPITOLUL I – PERSONALITATEA SFÂNTULUI MAXIM MĂRTURISITORUL.pg.2
  3. CAPITOLUL II - SPECIFICUL GÂNDIRII SFÂNTULUI MAXIM MĂRTURISITORUL.pg.5
  4. CAPITOLUL III - OPERA SFÂNTULUI MAXIM MĂRTURISITORUL.pg.8
  5. CONCLUZII.pg.10
  6. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ.pg.11

Extras din referat

INTRODUCERE

Sfântul Maxim Mărturisitorul este un teolog profund și rar întâlnit. Din perspectiva ortodoxiei el este unul dintre cei mai înțelepți și mai echilibrați Sfinți Părinți. „Îmbinând moştenirea scripturistică şi patristică bogată cu multiplele sale cunoştinţe filosofice, Sfântul Maxim a oferit prin Duhul Sfânt o operă destul de cuprinzătoare, plină de tâlcuiri surprinzătoare, spre exemplu răspunsurile trimise egumenului Talasie Libianul”1.

Textele lui mistice au fost legate în Filocalia. El vorbește foarte mult despre iubirea ca și concept creștin, dar face și unele exegeze asupra unor autori precum Dionisie Areopagitul sau Grigorie de Nazianz. Supranumele pe care acesta la dobândit vine de la faptul că el a fost un creștin râvnitor și nu a cedat insistențelor imperiale de a trece la monotelism, chiar dacă a fost supus unor torturi groaznice . „Din punct de vedere filosofic, folosește un vocabular platonician, abordând și subiecte de interes pentru istoria filosofiei, cum ar fi problema cunoașterii, proleme ontologice, cosmologice și antropologice. Evident, poziția sa este una creștină”2.

CAPITOLUL I – PERSONALITATEA SFÂNTULUI MAXIM MĂRTURISITORUL

Întreaga tradiţie teologică creştină a recunoscut, începând cu veacul al VII-lea, personalitatea Sfântului Maxim Mărturisitorul (580 -13 august 662) ca fiind una din cele mai de seamă din câte au fost în întreaga Istorie a Bisericii creştine. El este cu adevărat unul dintre cei mai fecunzi gânditori creştini din toate timpurile şi din toate locurile. După cum avea să sublinieze Lars Thunberg în cuprinzătorul său studiu închinat Sfântului, se afirmă că „Maxim Mărturisitorul este un reprezentant al întregii Biserici încă nedespărţite şi, ca atare, o punte între Răsăritul şi Apusul creştin”3. Nu întâmplător, un teolog contemporan îi conferea

Sfântului martirizat pe malul Mării Negre4, un loc aparte între Sfinţii şi cugetătorii Bisericii creştine. În acelaşi sens Tixeront mărturisea despre Sfântul Maxim că „este un mistic care totodată este un metafizician şi un ascet, care din contactul cu filosofia aristotelică a câştigat o stringenţă şi o precizie a cugetării ce în zadar ar fi căutată la (Dionisie) Areopagitul”5.

Întreaga sa gândire, de o largă cuprindere, profundă şi plină de echilibru trezeşte în conştiinţa celor care ar dori să o parcurgă un sentiment paralizant, „sentimentul pe care îl trezeşte un masiv alpin la gândul de a-l îmbrăţişa”6. Teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul nu se reduce aşa cum a existat în trecut o anumită tendinţă, doar la capitolele ce privesc aspectele hristologice. Prin îndelungatul său efort, Sfântul Maxim a cuprins întregul spectru al gândirii teologice, adâncind şi punând într-o lumină nouă teme şi subiecte considerate a fi clasice şi exhaustive până atunci. În acest sens Părintele Profesor Ene Branişte aduce ca mărturie câteva cuvinte ale căror rosturi întregesc profilul de mare cugetător al Sfântului Maxim Mărturisitorul: „El a fost unul dintre aştrii cei mai luminoşi care au strălucit pe cerul gândirii şi al teologiei din epoca patristică, a cărui lumină se reflectă încă puternic peste veacuri, trezind interesul şi admiraţia contemporanilor noştri”7. Marea atracţie generată de Sfântul Maxim Mărturisitorul se defineşte prin aceea că „a deschis în el însuşi, unele altora, cinci sau şase lumi spirituale devenite aparent fără relaţie între ele şi a înţeles să câştige din fiecare o lumină care le luminează pe toate celelalte şi le pune în noi contexte, fapt prin care se ivesc apoi cele mai neaşteptate oglindiri şi relaţii. El este astfel teolog biblic contemplativ, filosof format aristotelic, mistic în marea tradiţie a Nysanului şi Areopagitului, teolog entuziast al Logosului pe urmele lui Origen, monah riguros de tradiţie evagriană şi, în fine, şi înainte de toate, luptător bisericesc şi martir al hristologiei ortodoxe de la Calcedon”8.

Toţi aceia care s-au aplecat asupra scrisului maximian aveau să reclame greutatea şi chiar obscuritatea stilului. Fotie însuşi „s-a plâns că stilul Sfântului Maxim este greoi, încărcat şi obscur, ocolind exprimarea directă şi iubind metaforele”9. Cauzele acestei maniere de a-şi redacta cugetările se pot găsi în preocuparea ferventă a Sfântului Mărturisitor de a face lumină în hăţişul problemelor de care s-a ocupat.

Bibliografie

*** BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ, Tipărită Sub Îndrumarea Și Cu Purtarea De Grijă A Prea Fericitului Teoctist, cu aprobarea Sfântului Sinod, EIBMBOR, București, 1990

***Filocalia vol. III, trad. rom. de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Ed. Harisma, Bucureşti, 1994, Ed. a II-a

Agachi Adrian, Cuvântul ascetic al Sfântului Maxim Mărturisitorul, în Ziarul Lumina din 15 ianuarie 2010;

Buga, Pr. Prof. Dr. Ion, „Minipatrologie contemporană”, Ed. Symbol, Bucureşti, 1994

Cristescu Vasile, Antropologia în perspectivã teologicã, Ed. Junimea, Iaşi, 1999

Flew Antony, Dicționar de filozofie și logică, Humanitas, București, 1996

Florea Petru, „Opera exegetică a Sfântului Maxim Mărturisitorul, Ed. Academos, Târgul Mureş, 1998

Galeriu Pr., A. Pleşu, G. Liiceanu, S. Dumitrescu, Dialoguri de searã, Harisma, Bucureşti, 1991

Panayotis Nellas, Omul- animal îndumnezeit, Deisis, Sibiu, 1994

Păunoiu Augustin, Sfântul Maxim, simbol al mărturisirii lui Hristos, în Ziarul Lumina din 18 ianuarie 2009

Pelikan Jaroslav, Tradiţia creştină, vol.II, (trad.rom.), Polirom, Iaşi, 2006

Radu, Pr. Prof. dr. Dumitru, O culme realizata a teologiei patristice, în Studii Teologice XLV (1993), nr. 3-4 12

Spidlik Tomas, Spiritualitatea Răsăritului Creştin, Vol. II. Rugaciunea, Deisis, Sibiu, 1998

Stanciu, Ieromonah Mihail – Sensul creției, Actualitatea cosmologiei Sfântului Maxim Mărturisitorul, în Revista Lumea Ortodoxiei din 21 ianuarie 2009

Staniloae, Pr. Prof. dr. Dumitru, Trairea lui Dumnezeu în ortodoxie, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1993

Thunberg Lars, „Omul şi cosmosul în viziunea Sfântului Maxim Mărturisitorul”, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1999

Voicu, Arhid. Prof. Dr. Constantin, „Hristologia cosmică după Sfântul Maxim Mărturisitorul” din vol. „Persoană şi comuniune - Prinos de cinstire Preotului Profesor Academician Dumitru Stăniloae (1903-1993)”, Ed. Arhiep. Ortodoxe, Sibiu, 1993.

RESURSE ELECTRONICE :

http://ro.orthodoxwiki.org/Maxim_M%C4%83rturisitorul#Scrieri , site accesat pe data de 29 decembrie 2016

http://ro.wikipedia.org/wiki/Maxim_M%C4%83rturisitorul, site accesat pe data de 29 decembrie 2016

http://www.crestinortodox.ro/carti-ortodoxe/Filocalia-II/Sfantul-Maxim-Marturisitorul-80218.html , 29 decembrie 2016 .

Preview document

Sfântul Maxim Mărturisitorul - Pagina 1
Sfântul Maxim Mărturisitorul - Pagina 2
Sfântul Maxim Mărturisitorul - Pagina 3
Sfântul Maxim Mărturisitorul - Pagina 4
Sfântul Maxim Mărturisitorul - Pagina 5
Sfântul Maxim Mărturisitorul - Pagina 6
Sfântul Maxim Mărturisitorul - Pagina 7
Sfântul Maxim Mărturisitorul - Pagina 8
Sfântul Maxim Mărturisitorul - Pagina 9
Sfântul Maxim Mărturisitorul - Pagina 10
Sfântul Maxim Mărturisitorul - Pagina 11
Sfântul Maxim Mărturisitorul - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Sfantul Maxim Marturisitorul.pdf

Alții au mai descărcat și

Profilul misionar al Sfantului Niceta de Remesiana

I. Introducere 1. Misiunea creştină în secolele IV – V Misiunea creştină este trimiterea Bisericii în lume în vederea universalizării Evangheliei...

Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul

A. Introducere Cu toate că a trăit și a activat într-o perioadă istorică de mari frământări sociale, politice și religioase, Sfântul Maxim...

Epoca Sfântului Constantin cel Mare

Introducere Sf. Imparat Constantin cel Mare este una dintre cele mai importante personalitati din istoria bisericii universale, deoarece, prin...

Decalog

Porunca I “Eu sunt Domnul Dumnezeul Tau; sa nu ai alti dumnezei afara de Mine.” Cea dintâi poruncă din prima tablă este aceasta: “Eu sunt Domnul...

Eclesiologia ortodoxă

Creaţia şi omul reprezintă actele prin care se manifestă iubirea treimică, şi în care sunt condensate energiile de viaţă şi comuniune ale...

Iudaismul

Iudaism – doctrina religioasa a evreilor.Se poate referi de asemenea si la sistemul religios al evreilor in general. Cartea misterului pecetluit...

Teologia Sfântului Maxim

În viziunea Sfântului Maxim Mărturisitorul, întruparea celei de-a doua Persoane a Sfintei Treimi constituie un eveniment cu totul deosebit....

Rolul Icoanei în Biserică

1. Icoana ca mărturisire de credință Icoana este o imagine liturgică, având un loc de prim ordin în viaţa fiecărui credincios. Biserica vede în...

Te-ar putea interesa și

Maica Domnului în Ortodoxie

INTRODUCERE Învăţătura ortodoxă despre “Preasfânta, Curata, Preabinecuvântata, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria”, are o...

Sensul Eshatologic al Creației

Introducere Motivaţia alegerii temei Sensul eshatologic al creaţiei ca teză de doctorat provine din profunda convingere că teologia ortodoxă se...

Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul

INTRODUCERE Întreaga tradiţie teologică creştină a recunoscut, începând cu veacul al VII-lea, personalitatea Sfântului Maxim Mărturisitorul (580...

Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul

A. Introducere Cu toate că a trăit și a activat într-o perioadă istorică de mari frământări sociale, politice și religioase, Sfântul Maxim...

Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită

I. INTRODUCERE Cu toate că Sfântul Grigorie a trăit în secolul al XlV-lea, el are încă multe de spus vremurilor noastre, întrucât, așa cum știm,...

Hristos în Gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul

CAPITOLUL I TEOLOGIA SFÂNTULUI MAXIM MĂRTURISITORUL - PERSPECTIVE GENERALE - A) SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL ÎN VREMEA SA Întreaga tradiţie...

Monahismul

Introducere Conform cu concepţia Bisericii Ortodoxe mişcarea monahală este intruchiparea perfectă la tot ceea ce înseamnă viaţa de credinţă. Doar...

Procesul Ascetico-Mistic

Preliminarii Teologia mistică are la bază tendinţa omului de a-L cunoaşte pe Dumnezeu şi de a trăi lucrurile divine altfel decât prin intermediul...

Ai nevoie de altceva?