Argumentarea necesității și impactul intervenției individualizate

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2059
Mărime: 69.86KB (arhivat)
Publicat de: Alexandra R.
Puncte necesare: 7
Facultatea de Filosofie si Stiinte Social-Politice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Extras din referat

În contextul său istoric, managementul de caz a apărut din necesitatea de a oferi o coordonare de calitate a serviciilor, dar și de a furniza servicii sociale intr-o manieră eficientă și rentabilă. Obiectivul principal este acela de a optimiza funcționarea beneficiarului prin oferirea de servicii de calitate.

Managementul de caz își are originea în modelul de asistență socială a populațiilorsărace din instituții sociale. El a fost utilizat în orașe prin ani’60 ai secolului XX și folosit și la alte categorii sociale specifice, inclusiv bătrânii și copiii.

Definițiile managementului de caz în asistența socială sunt dependente de tipul de intervenție și de coordonarea acesteia, de implicarea și răspunsurile beneficiarilor dar și de modelul promovat de asistența socială.

National Association of Social Workers (NASW) definește managementul de caz în asistența socială “o metodă de a oferi servicii, prin care asistenții sociali profesioniști evaluează nevoile beneficiarului și ale familiei beneficiarului în colaborare cu acesta, coordonează, monitorizează, evaluează și susțin beneficiarul pentru a accesa servicii sociale care să corespundă acestor nevoi.”

Nicoleta Neamțu, făcând apel la teorii contemporane, descrie managementul ca un “proces prin care se realizează lucrurile” , printr-o serie de activități relaționate între ele ,concentrate asupra realizării scopurilor și îndeplinite prin intermediul oamenilor și a resurselor organizaționale

În asistența socială românească, doar pentru managementul de caz privind protecția copilului aflat în dificultate, managementul de caz este definit prin Ordinul nr.288/2006, în mod restrâns ca “metoda de coordonare a tuturor activităților de asistență socială si protecție

desfasurate în interesul superior al copilului de către profesioniști din diferite servicii sau instituții publice private” .

Scopul principal al managementului de caz este de a optimiza funcționarea și bunăstarea beneficiarului prin furnizarea și coordonare de servicii de înaltă calitate, în cel mai eficient mod posibil, pentru rezolvarea de nevoi complexe. Asistenții sociali utilizează următoarele strategii pentru a atinge acest scop:

o Întărind capacitățile beneficarului de dezvoltare personală, de a face față și de soluționare a problemelor;

o Crescând abilitățile beneficiarului de a interacționa și de a funcționa în comunitate, respectând valorile și obiectivele personale ale beneficarului;

o Creând legături între beneficiar și sistemele care furnizează resurse, servicii și oportunități;

o Contribuind la creșterea capacității sistemelor de furnizare a serviciilor sociale;

o Creând și promovând modalități de lucru inter-instituționale;

o Contribuind la dezvoltarea și îmbunătățirea politicilor sociale;

Pentru utilizarea corectă a managementului de caz furnizorul împreuna cu coordonatorii serviciilor vor stabili criteriile de eligibilitate (de admitere) pentru accesul beneficiarilor la serviciile propuse dar și metodologiile și procedurile de lucru pentru fiecare tip de serviciu.

“Managerul de caz (MC) este profesionistul care, îndeplinind condițiile menționate de standarde, asigură coordonarea activităților de asistență socială si protecție specială desfășurate în interesul superior al copilului.”

Managerii de caz se vor familiariza cu protocoalele și procedurile de intervenție folosite de celelalte organizații. Managerul de caz trebuie să cunoască paleta de servicii sociale existente la nivel comunitar dar și alte tipuri de servicii și să fie în contact strâns cu toți profesioniștii implicați, să mobilizeze resursele comunitare necesare rezolvării situației sociale ale clienților.

Managementul de caz are în vedere orientarea pe beneficiar. Managerul de caz se orientează în acordarea de servicii pornind de la nevoile beneficiarului. Managerul de caz își utilizează experiența în identificarea opțiunilor pentru beneficiar, susținând în același timp dreptul său la auto-determinare. În funcție de opțiunea beneficiarului, managerul de caz va mobiliza resursele existente în comunitate și îl va sprijini în accesarea serviciilor.

Bibliografie

I. Cojocaru Ș, Cojocaru D. (2008). Managementul de caz în protecția copilului, Editura Polirom, Iași

II. Neamțu N. (2001). Managementul serviciilor de asistență socială, Editura Motiv, Cluj-Napoca

III. Ordinul nr.288/2006 Aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protectiei drepturilor copilului

IV. Muntean A., Sagebiel J. (2007). Practici în asistența socială, Editura Polirom, Iași

V. Butu M., Mihăilescu P. (2000), Managementul calității, Editura Expert, București

Preview document

Argumentarea necesității și impactul intervenției individualizate - Pagina 1
Argumentarea necesității și impactul intervenției individualizate - Pagina 2
Argumentarea necesității și impactul intervenției individualizate - Pagina 3
Argumentarea necesității și impactul intervenției individualizate - Pagina 4
Argumentarea necesității și impactul intervenției individualizate - Pagina 5
Argumentarea necesității și impactul intervenției individualizate - Pagina 6
Argumentarea necesității și impactul intervenției individualizate - Pagina 7
Argumentarea necesității și impactul intervenției individualizate - Pagina 8
Argumentarea necesității și impactul intervenției individualizate - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Argumentareaa necesitatii si impactul interventiei individualizate.docx

Alții au mai descărcat și

Consiliere în asistența socială

Asistenţa socială poate fi definită ca procesul prin care cetăţenii beneficiază de măsuri de protecţie socială şi de ajutor profesionist în vederea...

Etapele managementului de caz

Urmărind asigurarea continuității asistenței în interiorul sistemului, managementul de caz este un proces de identificare a cazului, de evaluare a...

Metode și tehnici de intervenție în managementul de caz

Hotarul dintre cele două componentede bază ale managementului de caz -evaluarea și intervenția - este greu de a fi stabilit, deoarece cunoașterea...

Teorii Privind Rolul mass-mediei în Societate

Lui Harol Laswell i se datoreaza schema clasica a comunicarii: "Cine ?; Ce spune ?; Prin ce canal ?; Cui ?; Cu ce efect ?" , reductibila la...

Cuba

Cuba este o tara formata dintr-o singura insula mica cu suprafata de 110,860 Km² situat între marea Caribica si Ocenul Atlantic. Climatul tarii...

Managementul de Caz

Managementul de caz, aplicat in domeniul protectiei copilului, este o metoda de coordonare a tuturor activitatilor de asistenta sociala si...

Legea de stat și recunoașterea proprietății în România rurală

Titlurile de proprietate iau diferite forme de la cele legitime la cele nelegitime.De exemplu , in legea engleza detinerea de drepturi de...

Teoria Schimbului

Teoria schimbului reprezinta tranzactionarea muncii,resurselor si serviciilor,sau chiar a persoanelor si cuvintelor in societate. Karl...

Te-ar putea interesa și

Repuperarea Paraliziilor

1. PARTEA GENERALA Istoria acestei maladii a demonstrat ca exista mari diferente de concept si abordare cu implicatii evidente asupra evolutiei...

Ai nevoie de altceva?