Metode de Cercetare în Științele Comunicării

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 3539
Mărime: 21.65KB (arhivat)
Puncte necesare: 6

Extras din referat

Cercetarea socială se apropie din ce în ce mai mult de crearea unei viziuni hermeneutice asupra realităţii sociale. Ca atare cercetarea socială cu precădere cea de natură calitativă ar trebui realizată pornindu-se de la o statuare ontologică, epistemică, axiologică, retorică şi metodologică (Creswell 2007). Cunoaşterea şi acţiunea le vedem ca forme ale unui acelaşi metaeveniment de instituire a sensului pe care individul îl aplică lumii “decupând-o ca realitate”. Aşadar metaevenimentul reprezintă o triadă formată pe de-o parte din linia cunoaştere-acţiune şi din voinţa

impunătoare care aplică lumii cunoaşterea acţiune ca forţă care extrage realitatea din continuumul posibilităţii.Cu alte cuvinte cunoaşterea nu este o “căutare a adevărului” ci o instituire a sensului. Perspectiva ontologică este corelată cu natura realităţii văzută în manieră pozitivistă ca dat exterior (Alexa, Sandu, 2010) obiectiv şi diferit de cercetător şi de care acesta se poate detaşa pentru a-l cerceta, sau o construcţie socială rezultată în urma permanentei negocieri a interpretărilor între actorii care compun realitatea socială. În această a doua perspectivă cercetătorul modifică realitatea socială prin însăşi actul de a-l cerceta.

Identificarea perspectivei ontologice prin a cărei lentilă cercetătorul îşi creionează universul social va fi cea care va dicta opţiunea epistemologică şi metodologică a cercetării. Reflecţia cu privire la perspectiva ontologică este rareori întâlnită în cercetarea socială, ea fiind considerată implicită în cadrul paradigmei epistemice. Cele două poziţii extreme sunt reprezentate pe de-o parte de realism sub forma pozitivismului sau post-pozitivismului pe de o parte şi antirealism manifestat sub forma construcţionismului în diversele sale accepţiuni. Perspectiva realistă porneşte de la premisa implicită a existenţei unei lumi externe cercetătorului şi independentă de acesta şi reprezentările sale (Searle 1995; Nightingale & Cromby 2002).

Paradigma antirealistă (Nightingale &Cromby 2002) afirmă imposibilitatea postulării sau investigării unei realităţi independente de subiectul cunoscător. Gergen (2001) postulează supremaţia limbajului asupra cunoaşterii realităţii. Limbajul este instrumentul prin care se construieşte realitatea socială. Rorty (1979) arată că limbajul nu doar funcţionează ca un instrument în construcţia socială a cunoaşterii ci este el însuşi un construct rezultat al unei interacţiuni sociale. Cunoaşterea nu este o reflectare a realităţii obiective ci este o construcţie socială care constituie însăşi realitatea instituită pentru subiect. Aşa cum spuneam anterior construcţia socială a realităţii o vedem ca pe un proces de “sensificare” (to create sense) care decupează realitatea prin intermediul triadei: voinţă, cuoaştere, acţiune. Preferăm să introducem în această ecuaţie şi voinţa creatoare de sens, întrucât considerăm noi ea este cea care direcţionează cunoaşterea-acţiune către un proces de instituire a realităţii, de construcţie a acesteia.

În lipsa voinţei de a participa la co-crearea realităţii individul reacţionează la o lume de sensuri care îi sunt străine. El nu participă la negocierea interpretării decât exercitându-şi voinţa interpretativă (Culianu, 2004).

Pornind de la aceste distincţii ne permitem să avansăm o clasificare a ştiinţelor în: ştiinţe ale naturii şi ştiinţe sociale pe de-o parte şi ştiinţe instrumentale sau tehnologice care permit transformarea naturii şi societăţii. Aşa cum ingineria navală de pildă are ca obiect studiul tehnologiilor ce pot fi utilizate pentru a face diferite obiecte să plutească şi a obţine randamentul maxim de la acestea, tot astfel psihoterapiile, managementul etc. vizează identificarea unor tehnologii care să producă o construcţie socială a realităţii dezirabilă în cadrul unei paradigme interpretative date. Cu alte cuvinte ştiinţele limbajului în care includem ştiinţele care utilizează limbajul în vederea schimbării sociale, le putem vedea ca tehnologii de reconstrucţie socială a realităţii.

Afirmăm că procesul de construcţie a realităţii nu reprezintă o negare a existenţei unei lumi exterioare ci o stabilire a raporturilor între subiectul cunoscător şi lumea socială exterioară pe care o capturăm ca realitate prin intermediul limbajului şi comunicării. Construcţionismul gergenian îl înţelegem mai degrabă ca pe o formă de apriorism decât pe una de scepticism.

Limbajul co-constituie realitatea (Nightingale &Cromby 2002) întrucât aceasta nu este o pură obiectivitate, ea apare pentru noi ca o lume de semnificaţii, instituţii, interpretări. Interpretarea ontologică aşadar distinge cu privire la natura însăşi a socialului şi la relaţia sa cu subiectul cunoscător. Realitatea în viziune construcţionistă nu este doar subiectivă ci şi multiplă. Indivizii fiind actori în procesul de creare de sens instituie în fapt propria realitate (Creswell, 2007). Realitatea socială are atâtea faţete câţi subiecţi sunt implicaţi în co-construcţia acesteia. Ca atare cercetătorul socialului va trebui să identifice vocile semnificative nu doar cele manifeste ci şi cele latente în realitatea socială.

În plan epistemic mutaţia paradigmatică a postmodernismului are ca referenţial teoria relativităţii. Aşa cum Albert Einstein exclude referenţialul absolut din fizică, postmodernii îl exclud din cultură. Pentru Rorty lumea contemporană privilegiază o cultură a lipsei de întemeiere atât teleologică cât şi ontologică [2000: 162].

Ca paradigmă culturală, caracteristic postmodernismului este deconstrucţia. Faptul că acest „concept” permite o derivă hermeneutică, centrifugă şi fără poli, arată dificultatea înţelegerii unei modalităţi de a gândi, a toleranţei supreme, care acceptă orice text. Omul se supune propriului său limbaj, înţelegând că, involuntar, a accepta limbajul presupune a nu încerca să-l justifici în nici un fel. Nici o interpretare a deconstructivismului, venită în maniera lui Derrida, în sensul universalităţii limbajului, nu este posibilă, pentru că orice interpretare face jocul deconstrucţiei, a indica ceea ce deconstrucţia arată cu claritate [Silion, 2002: 2].

Preview document

Metode de Cercetare în Științele Comunicării - Pagina 1
Metode de Cercetare în Științele Comunicării - Pagina 2
Metode de Cercetare în Științele Comunicării - Pagina 3
Metode de Cercetare în Științele Comunicării - Pagina 4
Metode de Cercetare în Științele Comunicării - Pagina 5
Metode de Cercetare în Științele Comunicării - Pagina 6
Metode de Cercetare în Științele Comunicării - Pagina 7
Metode de Cercetare în Științele Comunicării - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Metode de Cercetare in Stiintele Comunicarii.docx

Alții au mai descărcat și

Război informațional

Razboiul mediatic este nou aparut în marele cadru al razboaielor informationale ( razboiul informational, razboiul psihologic, razboiul electronic,...

Diagnoza Instituțională a Fenomenului Mobilității Forței de Muncă Românești în Spațiul European

Migratia internationala este un fenomen relativ nou pentru România contemporana si probabil abia perioada de dupa 1998 începe sa defineasca...

Teorii Privind Rolul mass-mediei în Societate

Lui Harol Laswell i se datoreaza schema clasica a comunicarii: "Cine ?; Ce spune ?; Prin ce canal ?; Cui ?; Cu ce efect ?" , reductibila la...

Cuba

Cuba este o tara formata dintr-o singura insula mica cu suprafata de 110,860 Km² situat între marea Caribica si Ocenul Atlantic. Climatul tarii...

Legea de stat și recunoașterea proprietății în România rurală

Titlurile de proprietate iau diferite forme de la cele legitime la cele nelegitime.De exemplu , in legea engleza detinerea de drepturi de...

Teoria Schimbului

Teoria schimbului reprezinta tranzactionarea muncii,resurselor si serviciilor,sau chiar a persoanelor si cuvintelor in societate. Karl...

Te-ar putea interesa și

Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză

Introducere „La început a fost cuvântul. Dar nu la începutul lumii, ci la începutul culturii.” (Henri Wald) Secolul XX a cunoscut toate...

O subcultură urbană - Găștile de cartier

PROLOG The pure and simple truth is rarely pure and never simple. Einstein Ca şi pentru celelalte ţări din Sud-Estul Europei, pentru România...

Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004

INTRODUCERE Actorii politici își joacă „rolul politic” în sfera publică. Mass-media este principala sursă de informare, de promovare sau denigrare...

Publicitatea

Argument În postmoderna noastră paradigmă a comunicării, constructele de tip mass-media au devenit obiectele preferate ale cercetării sociologice,...

Analiza comunicării publicitare din presă scrisă

INTRODUCERE Societatea contemporană este alcătuită dintr-un număr impresionant de factori şi variabile, un studiu generalist al ei presupunând...

Metode și tehnici de cercetare în științele comunicării

TEMA 1 - PROIECT DE CERCETARE - tendintele agresive ale adolescentilor I. Formularea problemei de cercetat In Romania, tendintele de agresivitate...

Observația - metodă de cercetare

Despre observaţie, M. Singletary afirma că este „cea mai pură formă de cercetare calitativă, pentru că ea apare în localizările naturale şi îi cere...

Metode de cercetare în științele comunicării - an 1

Analiza documentelor: poate fi considerat un demers prin efortul de cercetare la care contribuie fiecare dintre metodele de cercetare din spatiul...

Ai nevoie de altceva?