Sociologia educației în familie

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 4942
Mărime: 34.19KB (arhivat)
Publicat de: Alex M.
Puncte necesare: 6

Extras din referat

„O valoare este o credință durabilă că un mod de existență este din punct de vedere personal și social preferabil opusului său”, scrie M. Rokeach, distingând între valori terminale corespunzătoare finalităților vieții (fericirea, înțelepciunea, pacea) și valori instrumentale care se referă la mijloacele (moduri de a fi sau de a acționa) utilizate pentru a atinge un scop. Ele se constituie în valori educative atunci când orientează sau sprijină acțiunea educativă. (Mihăilescu, I., 2003, pp. 23-25)

P. Durning, definește conceptul „atitudine educativă” pe baza cunoscutei definiții a lui Allport, ca „stare mentală și neurofiziologică, constituită în experiență, care exercită o influență dinamică asupra individului, pregătindu-l să reacționeze într-un mod particular la un anumit număr de obiecte și situații”. Foarte mulți autori utilizează noțiunea „atitudine educativă” într-o accepțiune foarte apropiată de aceea a termenului „valoare”, întrucât posedă aceleași trei dimensiuni:

- evaluativă („cred că e bine sau cred că e rău”)

- afectivă („îmi place sau nu-mi place”)

- conativă („vreau sau nu vreau să fac aceasta”) (Stănciulescu, E., 1996, pp. 56-62)

Nu toate familiile sunt orientate de aceleași valori și atitudini educative. Diversitatea rezultă din structura socială: apartenența socio-profesională (clase inferioare, populare, muncitorești, defavorizare), nivelul de instruire (nivelul diplomei), mediul de rezidență (rural sau urban) influențează orientarea educativă a părinților.

Părinții aparținând unor categorii socio-economice diferite transmit copiilor lor valori diferite: în clasele mijlocii și superioare sunt valorizate autonomia și stăpânirea de sine, imaginația și creativitatea, în timp ce în clasele populare accentul este pus pe ordine, curățenie, obediență, respect al vârstei și al regulii exterioare, respectabilitate, capacitatea de a evita problemele. Cu cât este mai înalt statutul ocupațional, cu atît este apreciată mai mult autonomia copilului; cu cât statutul este mai scăzut, cu atât mai mare este accentul pus pe conformitate, pe obediența absolută în raport cu părinții și cu litera legii.

În unele familii aparținând claselor populare, „ordinea morală domestică” orientată către respectabilitate face din copil un reprezentant al grupului familial în relația cu exteriorul, reușita școlară fiind valorizată în calitate de mijloc de a obține imaginea publică dorită. Aflați în imposibilitatea de a acorda un ajutor cognitiv copiilor lor, părinții încearcă să obțină o evaluare pozitivă din partea școlii. (Popescu Raluca, 2009, pp. 103-105)

Ne sunt prezentate ca funcționale patru categorii de valori:

- autoreglarea și acomodarea - valori cu caracter instrumental;

- cooperarea și sensibilitatea - ca valori expresive.

Autoreglarea este valorificată prin următorii indicatori: autonomie, independență, încredere, încredere și siguranță în sine, raționament logic, spirit critic; reflectă capacitatea unui subiect de a-și propune obiective, de a le urmări și de a se orienta în coplexul de informații care îl presează.

Acomodarea, redată prin indicatorii: muncitor, întreprinzător, prevăzător, organizat, responsabil, descurcăreț, abil, demn de încredere, presupune aptitudinea unei persoane de a se ralia unor convenții sociale, de a-și onora obligațiile către o activitate sistematică, de a persevera.

Cooperarea ne orientează spre înțelegerea unui subiect cu devotament social, spirit civic, orientat către relațiile cu ceilalți, preocupat de rezolvarea problemelor comunității, receptiv la solicitările grupului etc.

Sensibilitatea pune în discuție capacitatea creativă, imaginativă, construirea unui ideal, gust estetic, simț al umorului, trăsături care se pot evidenția prin indicatorii:

spiritual, nostim, imaginativ, creativ, sensibil, hotărât în convingeri etc.

-

1. Familiile de tip paralel caracterizate prin autonomie și încredere, închise în general, ezită și evită contactul cu exteriorul, cu roluri categoric diferențiate, cu domenii de activitate, dar și de interes clar și precis limitate - activități în comun foarte rar, nedeterminate, doar întâmplător. Asemenea familii preferă ca variabile acomodarea subiecților la convențiile specifice acestora.

2. Familia de tip bastion - cu o tendință pronunțată spre închidere, orice legătură cu exteriorul este considerată periculoasă și are un caracter frustrant. În interior este valorizată în mod dominant orientarea spre valori instrumentale.

3. Familiile de tip tovărășie - sînt categoric deschise, cu scopul de a îmbogăți relațiile interne, de a facilita comunicarea. Pe plan intern, spiritul comunitar domină spiritul individual, ca și consensul, care elimină la maximum posibil disensiunile opționale.

4. Familiile de tip asociație - arată o puternică autonomie și independență a membrilor,

care se subordonează doar parțial familiei. Se dezvoltă mult raporturi cu exteriorul, dar nu subordonate intereselor grupului sau familiei, valorificând expresivitatea și autoreglarea.

Părinții transmit valori pe care le-au moștenit, dar pot transmite și valori pe care ei înșiși le-au achiziționat relativ tîrziu.

Bibliografie

Mihăilescu, I., „Sociologie generală-concepte fundamentale și studii de caz”, 2003, Iași, Ed. Polirom

Popescu Raluca, „Introducere în sociologia familei”, 2009, Iași, Ed. Polirom

Stănciulescu, E., „Teorii sociologice contemporane. Producerea eului și construcția sociologiei”, 1996, Iași, Ed. Polirom

Stănciulescu, E., „Sociologia educației familiale, vol. I, Strategii educative ale famililor contemporane”, 1997, Iași, Ed. Polirom

Stănoiu, A., Voinea, M., Sociologia familiei”, 1983, Universitatea București

Voinea, M. , Apostu, I, „Familia și școala în impas?”, 2008, București Editura Universității din București

Zamfir, C., Vlăsceanu, L., coord. „Dicționar de sociologie”, 1993, București, Ed. Babel

Preview document

Sociologia educației în familie - Pagina 1
Sociologia educației în familie - Pagina 2
Sociologia educației în familie - Pagina 3
Sociologia educației în familie - Pagina 4
Sociologia educației în familie - Pagina 5
Sociologia educației în familie - Pagina 6
Sociologia educației în familie - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Sociologia educatiei in familie.docx

Alții au mai descărcat și

Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate

Introducere Familia este instituţia în care se formează, se construieşte personalitatea; copilul va deveni un viitor adult cu sau fără inhibiţii,...

Influența Vieții de Cuplu Asupra Dezvoltării Copiilor

ARGUMENT Relaţiile de cuplu cunosc, în toată societatea modernă, transformări fără precedent. Familia, ca formă reprezentativă a vieţii de cuplu,...

Familia

DEFINIREA FAMILIEI Cand discutam conceptul de familie incepem de obicei. cu o definire a termenului. Si incepem prin a afirma ca familia este un...

Stereotip, discriminare, relații intergrupurale - prezentări conceptuale

I. NOTIUNEA DE STEREOTIP, PREJUDECATA, DISCRIMINARE Notiunea de stereotip le evoca pe cele de prejudecata si de discriminare. Ea conduce la ideea...

Divorțul

Desfacerea casatoriei- Elemente legislative Legea 59/26 iulie 1993 face distinctie intre incetarea casatoriei care intervine in cazul decesului...

Delincvența

În Dicţionarul de sociologie coordonat de Raymond Boudon ş.a., (1996, p. 78) la termenul delincvenţă suntem trimişi la crimă şi devianţă. La crimă...

Studiu al comportamentului organizațional

COMPONENTA 1. -TEORIE ȘI METODOLOGIE A. Rezumatul pe scurt al acestor teorii A. 1 MOTIVAȚIA Motivația este o calitate prezentă la majoritatea...

Educația morală și socializare primară

Conform dicţionarului de pedagogie, educaţia se prezină ca un ansamblu de 3 elemente: 1. ansamblu de acţiuni desfăşurate în mod deliberat într-o...

Te-ar putea interesa și

Absenteismul școlar - cauze și prevenire

INTRODUCERE Învăţământul este considerat unul dintre cei mai importanţi factori ai dezvoltării social-economice, fapt atestat atât de resursele...

Divorțul și Cauzalitatea Acestuia

INTRODUCERE Starea actuală a societăţii îl determină pe fiecare membru al ei să reflecteze adânc asupra schimbărilor ce se produc atât în...

Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță

ARGUMENT Educaţia se realizează în instituţii formative, grădiniţe şi şcoli. De mici, copiii pornesc în viaţă cu un bagaj de cunoştinţe asimilate...

Migrarea familiilor în străinătatea și efectul asura copiilor aflați încă în țară

CAPITOLUL I I.1. MOTIVAREA ALEGERII TEMEI În această lume în permanentă schimbare – aflată sub presiunea competiţiilor de orice fel – familia,...

Familia Monoparentală

INTRODUCERE În lucrarea de faţă am urmărit să evidenţiez numeroasele aspecte şi dificultăţi cu care se confruntă familia monoparentală. Structura...

Copiii cu părinti deținuți

Introducere In cazul copiilor cu parinti detinuti, institutiile care au cel mai important rol sunt scoala si sistemele de asistenta sociala, intre...

Pregătirea educației sexuale la adolescenți - fenomene contributive

Introducere În perioada adolescenţei, individul devine conştient că reprezintă un element al societăţii, cu anumite răspunderi pentru viabilitatea...

Neglijare și abuz emoțional asupra copilului - factori și consecințe psiho-sociale

REZUMAT Prima parte a lucrării cuprinde prezentarea pe scurt a importanței familiei în educarea și formarea individului, continuând cu factorii...

Ai nevoie de altceva?