Greva și Tipurile de Grevă

Referat
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 3169
Mărime: 25.32KB (arhivat)
Publicat de: Horea Petrache
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bercu Ana Maria
Universitatea “ Alexandru Ioan Cuza” Iaşi Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Master complementar: MRU

Cuprins

  1. 1. NOŢIUNEA DE GREVĂ 3
  2. 2. DECLANŞAREA ŞI DESFĂŞURAREA GREVEI 3
  3. 3. SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA GREVEI 5
  4. 4. LIMITAREA DREPTULUI LA GREVĂ 6
  5. 5. TIPURILE DE GREVĂ 7
  6. 6. GREVA SALARIAŢILOR DE LA SC AUTOMOBILE DACIA PITEŞTI 11
  7. CONCLUZII 12
  8. BIBLIOGRAFIE 13

Extras din referat

1. Noţiunea de grevă

Noţiunea de grevă este definită prin art. 251 din Codul muncii şi art. 40 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă. În accepţiunea art. 40 din lege, greva constituie o încetare colectivă şi voluntară a lucrului într-o unitate şi poate fi declarată pe durata desfăşurării conflictelor de interese, cu excepţiile prevăzute de prezenta lege.

Definiţia codului este mai simplă, înţelegând prin grevă încetarea voluntară şi colectivă a lucrului de către salariaţi. Art. 250 şi 251 din cod prevăd că salariaţii au dreptul la grevă pentru apărarea intereselor profesionale, economice şi sociale iar participarea salariaţilor la grevă este liberă. Nici un salariat nu poate fi constrâns să participe sau să nu participe la o grevă.

2. Declanşarea şi desfăşurarea grevei

Conform art. 41 din lege, greva poate fi declarată numai dacă, în prealabil, au fost epuizate posibilităţile de soluţionare a conflictului de interese prin procedurile prevăzute de prezenta lege şi dacă momentul declanşării a fost adus la cunoştinţa conducerii unităţii de către organizatori cu 48 de ore înainte. Înainte de declanşarea grevei medierea şi arbitrajul conflictului de interese sunt obligatorii numai dacă părţile, de comun acord, au decis parcurgerea acestor etape. Termenul de 48 de ore este un termen minim. În consecinţă legalitatea declanşării grevei nu este afectată dacă o atare comunicare are loc cu mai mult de 48 de ore înaintea începerii grevei.

Hotărârea de a declara grevă se ia de către organizaţiile sindicale reprezentative participante la conflictul de interese, cu acordul a cel puţin jumătate din numărul membrilor sindicatelor respective.

Pentru salariaţii unităţilor în care nu sunt organizate sindicate reprezentative hotărârea de declarare a grevei se ia prin vot secret, cu acordul a cel puţin unei pătrimi din numărul salariaţilor unităţii sau, după caz, ai subunităţii, compartimentului sau grupului de salariaţi în care s-a declanşat conflictul de interese.

Grevele sunt organizate de sindicatele reprezentative sau, după caz, de reprezentanţii salariaţilor, care vor stabili şi durata acesteia. Sindicatele reprezentative sau, după caz, reprezentanţii aleşi ai salariaţilor îi reprezintă pe grevişti, pe toată durata grevei, în relaţiile cu unitatea, inclusiv în faţa instanţelor judecătoreşti, în cazurile în care se solicită suspendarea sau încetarea grevei. Pe durata în care revendicările formulate de salariaţi sunt supuse medierii ori arbitrajului aceştia nu pot declara grevă.

Greva poate fi declarată numai pentru apărarea intereselor cu caracter profesional, economic şi social ale salariaţilor. Greva nu poate urmări realizarea unor scopuri politice.

Participarea la grevă este liberă. Nimeni nu poate fi constrâns să participe la grevă sau să refuze să participe. Pe durata unei greve declanşate într-o unitate pot înceta activitatea şi salariaţii unor subunităţi sau compartimente care nu au participat iniţial la declanşarea conflictului de interese. Dacă este posibil, salariaţii care nu participă la grevă îşi pot continua activitatea. Salariaţii aflati în grevă trebuie să se abţină de la orice acţiune de natură să împiedice continuarea activităţii de către cei care nu participă la greva. Organizatorii grevei, împreună cu conducerea unităţii au obligaţia ca pe durata acesteia să protejeze bunurile unităţii şi să asigure funcţionarea continuă a utilajelor şi a instalaţiilor a căror oprire ar putea constitui un pericol pentru viaţa sau pentru sănătatea oamenilor.

Pe durata grevei conducerea unităţii nu poate fi împiedicată să îşi desfăşoare activitatea de catre salariaţii aflati în grevă sau de organizatorii acesteia. Conducerea unităţii nu poate încadra salariaţi care să îi înlocuiasca pe cei aflaţi în grevă.

Participarea la grevă sau organizarea acesteia, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi, nu reprezintă o încălcare a obligaţiilor de serviciu ale salariaţilor şi nu poate avea consecinţe negative asupra greviştilor sau asupra organizatorilor, afară de cazul în care greva este suspendată sau declarată ilegală.

Pe durata grevei salariaţii îşi mentin toate drepturile ce decurg din contractul individual de muncă, cu excepţia drepturilor salariale.

3. Suspendarea şi încetarea grevei

Potrivit art. 55 şi următoarele din lege, conducerile unităţilor pot solicita suspendarea grevei pe un termen de cel mult 30 de zile de la data începerii sau continuării grevei, dacă prin aceasta s-ar pune în pericol viaţa sau sănătatea oamenilor. Cererea de suspendare se adresează curţii de apel în a cărei circumscripţie îşi are sediul unitatea şi se soluţionează în termen de 7 zile de la înregistrare.

În situaţia în care, după declararea grevei, jumătate din numărul salariaţilor care au hotărât declararea grevei renunţă la grevă, aceasta încetează (conform art. 48 din lege).

În timpul grevei organizatorii acesteia continuă negocierile cu conducerea unităţii, în vederea satisfacerii revendicărilor care formează obiectul conflictului de interese. În cazul în care organizatorii grevei şi conducerea unităţii ajung la un acord, conflictul de interese este soluţionat şi greva încetează. Refuzul organizatorilor grevei de a îndeplini obligaţia de a negocia pe toată durată desfăşurării grevei atrage răspunderea patrimonială a acestora pentru pagubele cauzate unităţii.

Preview document

Greva și Tipurile de Grevă - Pagina 1
Greva și Tipurile de Grevă - Pagina 2
Greva și Tipurile de Grevă - Pagina 3
Greva și Tipurile de Grevă - Pagina 4
Greva și Tipurile de Grevă - Pagina 5
Greva și Tipurile de Grevă - Pagina 6
Greva și Tipurile de Grevă - Pagina 7
Greva și Tipurile de Grevă - Pagina 8
Greva și Tipurile de Grevă - Pagina 9
Greva și Tipurile de Grevă - Pagina 10
Greva și Tipurile de Grevă - Pagina 11
Greva și Tipurile de Grevă - Pagina 12
Greva și Tipurile de Grevă - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Greva si Tipurile de Greva.doc

Alții au mai descărcat și

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Uniunea Europeană - Olanda

Istoric Uniunea Europeana - Pe 16 aprilie 1948 este semnata conventia instituind Organizatia Europeana de Cooperare Economica. Saisprezece state...

Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice

Institutiile publice, indiferent de subordonare si de modul de finantare a cheltuielilor, au obligatia sa respecte procedurile privind parcurgerea...

Auditul Public Intern

Legea 672 din 2002 reglementeaza auditul public intern la entitatile publice, cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice si...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Tehnici și Metode de Elaborare și Adoptarea Deciziei Administrative

Capitolul 1 Consideraţii privind administraţia publică 1.1.Aspecte generale Una din cele mai utile activităţi umane care apare în toată...

Te-ar putea interesa și

Conflictele de muncă - privire specială asupra grevei

CUVÂNT ÎNAINTE ______________________________ Conflictele de muncă au fost considerate dintotdeauna o problemă extrem de delicată, iar...

Conflictele de muncă în legislația muncii

INTRODUCERE Viața omului este de neconceput fără muncă. Omul, prin muncă, se integrează în societate, se afirmă printre semeni, se realizează din...

Europa 2020

Rezumat Strategia Europa 2020 este necesară pentru a stabili nişte obiective clare ce trebuiesc atinse în vederea îmbunatăţirii nivelului de trai...

Campanie anti-criză CFR

CAPITOLUL 1. NOŢIUNEA DE CRIZĂ 1.1. Definiţii date noţiunii de criză Crizele sunt fenomene complexe care pot afecta fie întreg ansamblu social,...

Cultura Organizațională și Schimbarea în Organizație

I.1 Aspecte privitoare la cultură şi cultura organizaţională I.1.1 Culturile organizaţionale vs. culturile naţionale Conceptul de cultură a...

Asigurări în Comerțul Internațional

ASIGURAREA RISCURILOR IN COMERTUL INTERNATIONAL Derularea contractelor internationale se afla sub incidenta a numeroase riscuri, iar cel care...

Grupuri de Presiune - Activitatea de Lobby - Sindicalism

Expresie sugestivă, împrumutată din vocabularul ştiinţelor politice din Stalele Unite ale Americii, “grupul de presiune” este un termen de...

Dreptul la grevă

CAP.1 - NOȚIUNEA DE GREVĂ ȘI SCOPUL SĂU Dreptul la grevă, drept fundamental al salariaților, este prin natura sa un drept în egală măsură...

Ai nevoie de altceva?