Impozite și Taxe Romania-Franta

Referat
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 2859
Mărime: 20.80KB (arhivat)
Publicat de: Larisa State
Puncte necesare: 7

Extras din referat

Impozitul

Perceput ca rezultat concret al unei activităţi lucrative, profitul este definit ca diferenţa între veniturile încasate de o entitate economică într-o anumită perioadă, şi cheltuielile care au contribuit la realizarea veniturilor.

În categoria plătitorilor de impozit pe profit sunt cuprinse persoanele juridice române şi străine care desfăşoară activităţi permanente în România, cât şi persoanelor fizice străine asociate cu parteneri români, pentru toate veniturile realizate de acestea pe teritoriul României.

Reglementările în vigoare prevăd că sunt exceptate de la plata impozitului pe profit, trezoreria statului, instituţiile publice, organizaţiile de nevăzători, asociaţiile şi fundaţiile dacă utilizează cel putin 80% din venituri pentru activitatea autorizată, cooperativele protejate.

Profitul impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile obtinuţe din vânzarea bunurilor mobile, a serviciilor prestate şi lucrărilor executate, din vânzarea bunurilor imobile, inclusiv din câştiguri din orice sursă şi cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile şi se adaugă cheltuielile deductibile.

Din aceasta formulare rezultă că impozitarea profitului este de fapt un calcul extracontabil, în care atât veniturile, cât şi cheltuielile evidenţiate în contabilitate primesc anumite corecţii legale obţinându-se în final profitul impozabil.

La calculul profitului impozabil cheltuielile sunt deductibile numai dacă sunt aferente realizării veniturilor.

Declaraţia de impunere privind calculul impozitului pe profit datorat, se depune de contribuabili la organul fiscal până la termenul de plată a acestei contribuţii.

Controlul modului de stabilire a obligaţiilor rezultate din orice operaţiuni privind impozitele datorate, revine organului fiscal din subordinea direcţiei generale a finanţelor publice.

Autorităţile franceze percep impozit de la oricine are orice tip de venit în Franţa, indiferent dacă ai în mod oficial rezidenţa în Franţa şi/sau ai obţinut un „ titre de sejour „ .

Impozitul pe venitul din salarii

Prin salarii sau remuneraţie, se înţelege un venit direct, realizat din muncă de persoanele care se află din punct de vedere juridic în subordinea unui patron. Salariul – ca preţ al muncii – este un element de cost care intră în componenta preţurilor tuturor bunurilor economice sau, cu alte cuvinte, în valoarea totală a oricărui rezultat.

Veniturile sub formă de salarii şi alte drepturi primite în cursul unei luni – supuse impozitării sunt:

• salariile, sporurile, indemnizaţiile, recompensele şi premiile de orice fel;

• sumele reprezentând concediile medicale şi concediile de odihnă;

• orice câştiguri în bani şi în natură, primite ca plată a muncii de la unitaţile la care sunt angajaţi;

• sumele plătite din cota de participare la profitul net.

Acest impozit se calculează lunar pe fiecare loc de muncă, asupra totalităţii veniturilor realizate în luna expirată, de către fiecare salariat, prin utilizarea unei cote unice de 16%.

Impozitul pe venitul din salarii se calculează asupra diferenţei dintre venitul brut din salarii realizat într-o lună la funcţia de bază şi următoarele sume reprezentând:

1.Contribuţii obligatorii reţinute formate din:

a) contribuţiile la asigurările sociale;

b) contribuţii la asigurările de somaj;

c) contribuţia la asigurările sociale de sănătate.

2. Deduceri personale şi suplimentare calculate în funţtie de persoanele aflate în întreţinere.

Pentru persoanele angajate cu contracte de muncă cu timp parţial impozitul se calculează asupra diferenţei dintre venitul brut şi contribuţiile obligatorii la asiguările sociale şi alte fonduri speciale.

Mai trebuie reţinut că impozitul pe salarii se calculează de angajatori şi se reţine şi se varsă la bugetul de stat odată cu ridicarea sumelor pentru plata chenzinei a doua.

Taxa pe valoarea adăugată

Efortul de perfecţionare a sistemului fiscal a fost materializat prin introducerea în ţara noastră, începând cu data de 1 iulie 1993 a taxei pe valoarea adăugată, care a înlocuit impozitul pe circulaţia mărfurilor.

În primul rând trebuie să definim conceptul de valoare adăugată. În lucrarea “Nouveau lexique d’economie”, editată la Paris în anul 1978 Jaques şi Phelippe Vuitton definesc valoarea adăugată ca fiind “diferenţa între valoarea unui bun obţinută în urma vânzării şi valoarea tuturor bunurilor şi serviciilor care au fost achiziţionate pentru a realiza acest bun.”

Valoarea adăugată a tuturor agenţilor economici la nivel macro-economic reprezintă produsul intern brut PIB. Într-o formulare apropiată, valoarea adăugată este definiţa prin Legea 571/2003 ca fiind echivalentă cu “diferenţa dintre vânzările şi cumpărările aceluiaşi stadiu al circuitului economic.”

Taxa pe valoarea adăugată constă dintr-o cotă procentuală la această valoare adăugată, care se stabileşte asupra operaţiunilor privind transferul proprietăţilor bunurilor precum şi asupra celor privind prestările de servicii. Cota procentuală ce se aplică asupra valorii adăugate pentru a determina obligaţia de plată poate diferi de la o ţară la alta, precum şi de la o perioadă la alta, uneori diferenţiată şi pe ramuri ale economiei. În România taxa stabilită pentru început a fost de 18% din valoarea adaugată, 0 pentru bunurile şi serviciile exportate sau de 9%. Prin O.G. nr. 17/2000 TVA s-a stabilit 19%. Înainte de a ilustra printr-un exemplu mecanismul de determinare a taxei pe valoarea adaugată (pe care o vom denumi în continuare prin forma prescurtata TVA) vom anticipa următoarele precizări: faptul generator privind TVA se realizează la data livrării de bunuri mobile, transferării proprietăţii bunurilor imobiliare sau a prestării serviciilor. În cazul vânzărilor sau serviciilor cu plată în rate, faptul generator intervine la expirarea perioadei pentru care se face decontarea sau, după caz, la data prevazută pentru plata ratelor.

In urmatoarele situatii, obligaţia plăţii TVA ia naştere la:

• data înregistrării declaraţiei vamale la importuri sau la data recepţiei de beneficiari a serviciilor de import;

• data vânzării bunurilor pentru mărfurile în consignaţie;

• data emiterii documentelor prin care se preiau bunuri achiziţionate sau fabricate de agentul economic pentru uzul propriu sau pentru a fi predate gratuit unor persoane fizice sau juridice;

• data documentelor care confirmă prestarea unui serviciu cu titlu gratuit pentru alte persoane fizice sau juridice;

• data documentelor care confirmă prestarea unor servicii sau titlu gratuit pentru alte persoane fizice sau juridice;

• data colectării monedelor din maşinile automate, în cazurile în care se folosesc asemenea sisteme de vânzare.

Preview document

Impozite și Taxe Romania-Franta - Pagina 1
Impozite și Taxe Romania-Franta - Pagina 2
Impozite și Taxe Romania-Franta - Pagina 3
Impozite și Taxe Romania-Franta - Pagina 4
Impozite și Taxe Romania-Franta - Pagina 5
Impozite și Taxe Romania-Franta - Pagina 6
Impozite și Taxe Romania-Franta - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Impozite si Taxe Romania-Franta.doc

Alții au mai descărcat și

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Uniunea Europeană - Olanda

Istoric Uniunea Europeana - Pe 16 aprilie 1948 este semnata conventia instituind Organizatia Europeana de Cooperare Economica. Saisprezece state...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Sistemul fiscal - impozitul pe profit în România și țările UE

Capitolul I Sistemul fiscal intre istorie, arta si constrangere I.1 FISCALITATEA IN EUROPA SI REFORMA FISCALA. EVOLUTIE, TRADITIE SI ARTA...

Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene

INTRODUCERE Lucrarea de licenţă IMPOZITUL PE PROFIT. COMPARAŢIE LA NIVELUL STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE aduce prin prezentarea efectuată...

Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică

Actualitatea temei rezidă în importanţa pe care o are fiscalitatea şi reformele din acest domeniu pentru dezvoltarea economică a oricărui stat....

Comparație privind impozitarea profitului în diferite state UE

1. Impozitul pe profit. Impozitul – este o prelevare obligatorie si gratuita efectuata de catre stat asupra resurselor sau bunurilor individuale...

TVA - Alocare și Impact

INTRODUCERE Pentru a-si desfasura activitatile, statul are nevoie de venituri pe care si le asigura din impozite prelevate atat de la persoanele...

Modul de Impozitare a Veniturilor Persoanelor Juridice și Impactul Acestora

Cap.1. Aspecte generale privind impozitul pe veniturile persoanelor juridice Impozitarea veniturilor obţinute din desfăşurarea unei activităţi...

Studiu Comparativ privind Impunerea Veniturilor Persoanelor Juridice în State Membre ale Uniunii Europene

CAPITOLUL I. ASPECTE GENRALE 1.1 Principii şi reguli utilizate în impozitarea agenţilor economici Impozitarea agenţilor economici, în sensul...

Impozite și Taxe în Europa

CAPITOLUL I. FISCALITATEA Secţiunea 1. Noţiuni introductive Procesul de globalizare nu ar fi fost posibil fără internaţionalizarea relaţiilor...

Ai nevoie de altceva?