Modificarea și Suspendarea Contractului Individual de Muncă

Referat
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 5738
Mărime: 51.00KB (arhivat)
Publicat de: Paul Corneliu Roșu
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. Capitolul I Modificarea contractului individual de muncă 2
 3. 1.1 Noţiunea de modificare a contractului individual de muncă 2
 4. 1.2 Cazurile de modificare a contractului individual de muncă 2
 5. Capitolul II Suspendarea contractului individual de muncă 8
 6. 2.1 Noţiunea de suspendare a contractului individual de muncă 8
 7. 2.2 Suspendarea de drept 8
 8. 2.3 Suspendarea din iniţiativa salariatului 11
 9. 2.4 Suspendarea din iniţiativa angajatorului 13
 10. 2.5 Suspendarea prin acordul părţilor 14
 11. SPEŢE 16
 12. BIBLIOGRAFIE 18

Extras din referat

INTRODUCERE

Noţiunea şi specificul contractului individual de muncă

În prezent, contractul individual de muncă este reglementat de Legea 53/2003, Codul muncii, precum şi de Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007-2010.

Actualul Cod al muncii defineşte contractul individual de muncă ca fiind un contract în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii, denumită salariu.

Capitolul I Modificarea contractului individual de muncă

1.1 Noţiunea de modificare a contractului individual de muncă

În conformitate cu prevederile art. 41 din Codul muncii, contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor. Cu titlu de excepţie, modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este posibilă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de cod.

Modificarea contractului individual de muncă se referă la următoarele elemente: durata contractului, locul muncii, felul muncii, condiţiile de muncă, salariul, timpul de muncă şi timpul de odihnă şi constă în mod obişnuit în trecerea salariatului într-un alt loc de muncă sau într-o altă activitate în mod temporar sau definitiv.

În cazul modificării contractului de muncă, angajatorul are obligaţia de a informa salariatul cu privire la clauzele care urmează să le modifice, în termen de 15 zile de la momentul lansării ofertei de modificare. Codul muncii reţine ca situaţii de modificare unilaterală a contractului de muncă, la iniţiativa angajatorului, obligatorii pentru salariaţi, delegarea şi detaşarea.

1.2 Cazurile de modificare a contractului individual de muncă

Modificarea locului muncii de către angajator în mod unilateral are loc prin delegarea sau detaşarea salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă. Pe durata delegării, respectiv a detaşării, salariatul îşi păstrează funcţia şi toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă.

A. Delegarea

Delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziţia angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului său de muncă.

Deci salariatul îndeplineşte anumite sarcini în interesul angajatorului care l-a delegat, modificându-se în acest caz numai locul muncii.

Din definiţie rezultă mai multe caracteristici specifice delegării, cum ar fi:

 o măsură obligatorie luată prin dispoziţia (decizia, ordinul) angajatorului, astfel încât refuzul nejustificat al salariatului de a o aduce la îndeplinire reprezintă o încălcare a îndatoririlor de serviciu, care poate atrage chiar concedierea;

 un act de drept al muncii, deoarece delegarea are la bază consimţământul general şi prealabil dat de salariat la încheierea contractului.

Dispoziţia de delegare se dă pe un formular tipizat şi se dispune pe o anumită durată de timp, respectiv 60 de zile, putând fi prelungită, cu acordul salariatului cu încă cel mult 60 de zile. Prin urmare, numai pentru prima perioadă de 60 de zile, delegarea are caracter obligatoriu.

Delegarea presupune existenţa unui acord prealabil între angajator şi unitatea la care este trimis salariatul, iar perioadele de delegare nu se referă la zilele lucrătoare, ci la zilele calendaristice.

Pentru ca delegarea să se realizeze în condiţiile legii, ea trebuie să întrunească următoarele condiţii:

a) să fie justificată de interesul serviciului;

b) să respecte felul muncii, stabilit prin contractul individual de muncă;

c) să fie limitată în timp, în condiţiile prevăzute de lege;

d) pe durata delegării, salariatul să beneficieze de drepturile negociate prin contractul individual de muncă şi în plus de cele specifice pentru persoanele aflate în delegare.

Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la plata unei indemnizaţii de delegare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul individual de muncă.

Preview document

Modificarea și Suspendarea Contractului Individual de Muncă - Pagina 1
Modificarea și Suspendarea Contractului Individual de Muncă - Pagina 2
Modificarea și Suspendarea Contractului Individual de Muncă - Pagina 3
Modificarea și Suspendarea Contractului Individual de Muncă - Pagina 4
Modificarea și Suspendarea Contractului Individual de Muncă - Pagina 5
Modificarea și Suspendarea Contractului Individual de Muncă - Pagina 6
Modificarea și Suspendarea Contractului Individual de Muncă - Pagina 7
Modificarea și Suspendarea Contractului Individual de Muncă - Pagina 8
Modificarea și Suspendarea Contractului Individual de Muncă - Pagina 9
Modificarea și Suspendarea Contractului Individual de Muncă - Pagina 10
Modificarea și Suspendarea Contractului Individual de Muncă - Pagina 11
Modificarea și Suspendarea Contractului Individual de Muncă - Pagina 12
Modificarea și Suspendarea Contractului Individual de Muncă - Pagina 13
Modificarea și Suspendarea Contractului Individual de Muncă - Pagina 14
Modificarea și Suspendarea Contractului Individual de Muncă - Pagina 15
Modificarea și Suspendarea Contractului Individual de Muncă - Pagina 16
Modificarea și Suspendarea Contractului Individual de Muncă - Pagina 17
Modificarea și Suspendarea Contractului Individual de Muncă - Pagina 18
Modificarea și Suspendarea Contractului Individual de Muncă - Pagina 19

Conținut arhivă zip

 • Modificarea si Suspendarea Contractului Individual de Munca.docx

Alții au mai descărcat și

Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice

INTRODUCERE Evaluarea funcţionarilor publici a apărut ca necesitate în îmbunătăţirea sistemului de management intern în cadrul autorităţii...

Contractul Colectic de Munca

1. Consideraţii generale cu privire la noţiunea şi importanţa contractului colectiv de muncă 1.1 Definiţia şi istoricul contractului colectiv de...

Modificarea și Suspendarea Contracului Individual de Munca

1. Modificarea contractului individual de munca Notiunea modificarii: executarea contractului este guvernata de principiul stabilitatii in munca,...

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Uniunea Europeană - Olanda

Istoric Uniunea Europeana - Pe 16 aprilie 1948 este semnata conventia instituind Organizatia Europeana de Cooperare Economica. Saisprezece state...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Evidența Salariaților

REZUMATUL LUCRĂRII Dezvoltarea impetuoasă a tehnicii de calcul şi răspândirea diferitelor aplicaţii ale acesteia nu au ocolit nici unele domenii...

Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială

CAPITOLUL 1. MUNCA -FACTOR ACTIV ŞI DETERMINAT AL PRODUCŢIEI Munca este activitatea conştientă, specific umană, îndreptată spre un anumit scop...

Contract Colectiv de Muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE. INTRODUCERE IN PROBLEMATICA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ I.1. Scurt istoric al contractului de muncă I.1.1....

Aplicarea cunoștințelor specifice managementului resurselor umane în raport cu dinamica mediului economico-social

CAP.1 IDENTIFICAREA PREVEDERILOR LEGISLATIVE REFERITOARE LA RAPORTURILE DE MUNCĂ I PREVEDERILE CODULUI MUNCII DIN 2003 (actualizat la 13 august...

Managementul Resurselor de Muncă

CAPITOLUL I REPERE CONCEPTUALE 1.1. Relaţia individ-organizaţie Intr-o lume a afacerilor aflată tot mai pregnant sub semnul competiţiei,...

Regulamentul de Ordine Interioară

Introducere Regulamentul de ordine interioară, se aplică tuturor salariaţilor indiferent de durata contractului individual de muncă, persoanelor...

Modificarea și Suspendarea Contractului Individual de Muncă

Capitolul I Modificarea contractului individual de muncă Prin modificarea contractului individual de muncă se întelege orice schimbare a clauzelor...

Modificarea și Suspendarea Contractului Individual de Munca

1. Modificarea contractului individual de munca 1.1. Trasaturi si cazuri de modificare In baza exercitarii drepturilor si obligatiilor ce...

Ai nevoie de altceva?