Proceduri pentru Atribuirea Contractului de Achiziție Publică

Referat
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 6337
Mărime: 27.01KB (arhivat)
Publicat de: Eugen Simon
Puncte necesare: 5

Cuprins

  1. I. Cadrul legislativ actual de reglementare a achiziţiile publice
  2. II. Scurt istoric asupra modului de reglementare a domeniului achiziţiilor publice
  3. III. Prezentarea textului legislativ
  4. IV. Schimbările aduse în modul de reglementare al domeniului achiziţiilor publice de către normele legislative actuale în vigoare
  5. V. Concluzii

Extras din referat

I. Cadrul legislativ actual de reglementare a achiziţiile publice

Achiziţiile publice sunt reglementate de o serie de prevederi legale cuprinse in acte normative ale Guvernului României şi ale altor instituţii abilitate în acest domeniu, după cum urmează:

• O.U.G. nr. 60/2001 privind achiziţiile publice;

• H.G. nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a O.U.G. nr. 60/2001;

• Ordinul M.F.P. 1012/2001 privind aprobarea conţinutului, structurii şi modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de produse;

• Ordinul comun al M.F.P. şi al M.L.P.T.L. nr. 1013/2001 privind aprobarea conţinutului, structurii şi modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii;

• Ordinul comun al M.F.P. şi al M.L.P.T.L. nr. 1014/2001 privind aprobarea conţinutului, structurii şi modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de lucrări;

• O.U.G. nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice;

• Legea nr. 212/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr. 60/2001 privind achiziţiile publice;

• Legea nr. 468/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice;

• Hotărârea nr. 179/2002 privind înfiinţarea Comisiei de supraveghere a funcţionării Sistemului electronic de achiziţii publice;

• H.G. nr. 182/2002 privind lista autorităţilor contractante care au obligaţia de a aplica prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice şi produsele care urmează să fie achiziţionate prin procedura de licitaţie electronică;

• H.G. nr. 608/2002 pentru completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autorităţilor contractante care au obligaţia de a aplica prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice şi produsele care urmează să fie achiziţionate prin procedura de licitaţie electronică;

• H.G. nr. 843/2002 pentru completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autorităţilor contractante care au obligaţia de a aplica prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice şi produsele care urmează să fie achiziţionate prin procedura de licitaţie electronică.

Domeniul de aplicare

Prevederile legislatiei în vigoare se aplică pentru atribuirea oricărui contract de achiziţie publică. Oricare autoritate contractantă care finanţează contracte de achiziţie publică ce se atribuie de către o altă persoană juridică, are obligaţia de a impune, prin contractul de finanţare, aplicarea prevederilor legale pentru atribuirea contractului respectiv.

Prin autoritate contractantă se intelege oricare autoritate publică, aşa cum este aceasta definită în Constituţia României, inclusiv autoritatea judecătorească, oricare instituţie publică, de interes general sau local, autonomă ori aflată în subordinea sau sub controlul unei autorităţi publice, Academia Română şi instituţiile subordonate acesteia, oricare persoană juridică ce desfăşoară activităţi relevante în unul dintre sectoarele de utilităţi publice - apă, energie, transporturi şi telecomunicaţii - şi care beneficiază de drepturi speciale sau exclusive pentru desfăşurarea unor astfel de activităţi, în sensul că nu are piaţă concurenţială datorită existenţei unei poziţii de monopol sau prin efectul unui act normativ ori administrativ.

II. Scurt istoric asupra modului de reglementare a domeniului achiziţiilor publice

Domeniul achiziţiilor publice este marcat de instabilitate în ceea ce priveste reglementarea , dar şi de lipsa unei directii sigure, concrete pe care să o urmeze cadrul normativ. Au fost emise mai multe ordonanţe de guvern şi hotărari din anul 1991 şi pană în anul 2001, dupa cum urmează:

- H.G. nr. 291/1991 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, prezentarea ofertelor şi adjudecarea lucrărilor publice;

- Legea nr. 83/1994 care modifică şi aprobă H.G. nr. 291/1991;

- Ordonanţa Guvernului nr. 19/1995, aprobată prin Legea nr. 96/1995, completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 55/1998;

- O.G. nr. 118/1999 privind achiziţiile publice, modificată şi completată prin O.G. nr. 202/1999 şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 5 iulie 2000;

- O.G. nr. 48/2001 pentru suspendarea aplicării O. G. nr. 118/1999 privind achiziţiile publice;

- Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993 privind achiziţiile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 325/2000 pentru aprobarea regulilor privind transparenţa şi publicitatea achiziţiilor publice;

- Hotărârea Guvernului nr. 724/2000 privind stabilirea condiţiilor de acordare a preferinţei interne în cazul procedurilor aplicate pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică;

- Hotărârea Guvernului nr. 725/2000 privind stabilirea listei cuprinzând autorităţile contractante;

- Hotărârea Guvernului nr. 726/2000 pentru aprobarea corespondenţei produselor, lucrărilor şi serviciilor, a căror dobândire face obiectul contractelor de achiziţii publice, cu clasificările statistice oficiale;

- Hotărârea Guvernului nr. 727/2000 privind stabilirea regulilor de estimare a valorii contractului de achiziţie publică;

- Hotărârea Guvernului nr. 728/2000 privind dosarul achiziţiei publice şi monitorizarea atribuirii contractelor de achiziţie publică;

- Hotărârea Guvernului nr. 729/2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică.

Preview document

Proceduri pentru Atribuirea Contractului de Achiziție Publică - Pagina 1
Proceduri pentru Atribuirea Contractului de Achiziție Publică - Pagina 2
Proceduri pentru Atribuirea Contractului de Achiziție Publică - Pagina 3
Proceduri pentru Atribuirea Contractului de Achiziție Publică - Pagina 4
Proceduri pentru Atribuirea Contractului de Achiziție Publică - Pagina 5
Proceduri pentru Atribuirea Contractului de Achiziție Publică - Pagina 6
Proceduri pentru Atribuirea Contractului de Achiziție Publică - Pagina 7
Proceduri pentru Atribuirea Contractului de Achiziție Publică - Pagina 8
Proceduri pentru Atribuirea Contractului de Achiziție Publică - Pagina 9
Proceduri pentru Atribuirea Contractului de Achiziție Publică - Pagina 10
Proceduri pentru Atribuirea Contractului de Achiziție Publică - Pagina 11
Proceduri pentru Atribuirea Contractului de Achiziție Publică - Pagina 12
Proceduri pentru Atribuirea Contractului de Achiziție Publică - Pagina 13
Proceduri pentru Atribuirea Contractului de Achiziție Publică - Pagina 14
Proceduri pentru Atribuirea Contractului de Achiziție Publică - Pagina 15
Proceduri pentru Atribuirea Contractului de Achiziție Publică - Pagina 16
Proceduri pentru Atribuirea Contractului de Achiziție Publică - Pagina 17
Proceduri pentru Atribuirea Contractului de Achiziție Publică - Pagina 18
Proceduri pentru Atribuirea Contractului de Achiziție Publică - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Proceduri pentru Atribuirea Contractului de Achizitie Publica.DOC

Alții au mai descărcat și

Achiziții publice

1. Aspecte generale privind contractul de achizitie publica Sistemul achizitilor publice desemneaza totalitatea regulilor si actiunilor...

Guvernanță publică - implicațiile cercetării literaturii de specialitate

Utilizarea tot mai mare a termenului "guvernanta" in procesele de modernizare a sectorului public Termenul de "guvernanta" are vechi origini...

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Proceduri de achiziții publice în administrația publică

CAP. I. ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA - GENERALITATI I.1. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Normele dreptului administrativ reglementează raporturile sociale...

Contractul sectorial - contract de achiziție publică

CAP. I. ACHIZIŢII PUBLICE - PREZENTARE GENERALE I.1. CONCEPTUL DE ACHIZITIE PUBLICA Achizitia publica desemneaza intregul proces de cumparare de...

Evoluții privind achizițiile publice în România înainte și după aderarea României la Uniunea Europeană

CAPITOLUL I CONSIDERATII TEORETICE PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE In Romania, ca de altfel in toate celelalte tari care au aderat la Uniunea...

Achiziții publice

1. Aspecte generale privind contractul de achizitie publica Sistemul achizitilor publice desemneaza totalitatea regulilor si actiunilor...

Contractul de Achiziții Publice

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN TEMA CONTRACTELOR ADMINISTRATIVE 1.2. Conceptul de contract administrativ Administraţia publică are ca fundament de...

Proiectare asistată - organizare licitație

I. INTRODUCERE A. Anunt 1. Denumirea autoritatii contractante SCOALA DE ARTE SLATINA Cod fiscal: 4556263 Sala Thalia, str. Cetatii, nr.3-5,...

Prețuri și concurență - achizițiile publice

Scopul studiului Scopul studiului achizitiilor publice este acela de a intelege importanta pe care o are acest tip de cheltuiala asupra resurselor...

Achiziții - Pamby

I. Motivaţie alegere produs Ne aflăm într-o perioadă în care toate lucrurile sa fac în grabă, toată lumea este pe fugă, în continuă mişcare. În...

Ai nevoie de altceva?