Transport Maritim

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Transporturi
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 10807
Mărime: 409.88KB (arhivat)
Puncte necesare: 7

Extras din referat

Cap. 1. Importantă, avantajele şi exigenţele

transportului maritim

Transportul maritim a avut întotdeauna o mare importanţă economică, socială, strategică şi politică. El joacă şi astăzi rolul principal în transporturile internaţionale constituind o cale eficineta pentru schimburile economice de bunuri materiale.

Este cel mai ieftin mod de transport şi deţine cel mai mare volum de mărfuri transportate ( 90….95% din volumul total al mărfurilor transportate pe plan internaţional, procentul variind de la regiune la regiune). Pentru deţinerea acestui loc s-au făcut paşi importanţi în construcţia de nave tot mai economice şi rapide,corespunzătoare diversificării tipurilor de mărfuri în porturi, prin folosirea unor instalaţii portuare de mare productivitate, în terminale specializate.

1.1. Rolul economic al transportului maritim

Rolul economic al transportului maritim este asigurarea circuituilui de mărfuri, pe plan naţional şi internaţional, în siguranţă , la timp, cu eficienţa economică şi în conformitate cu convenţiile,legile şi clauzele contractuale în vigoare.

Transportul maritim este un catalizator al dezvoltării economice, constituind o sursă de transport ieftin,rentabila chiar şi pentru transportul produselor obinuite,datorită preţurilor mult mai joase faţă de cele ale altor mijloacede transport.

Dezvoltarea economică a socitatii a avut loc concomitent cu cea a transportului,inclusiv maritim, între dezvoltatrea realtiilor economice şi transporturile internaţionale existând o strânsă interdependenta: pe de o parte, creşterea schimburilor economice dintre state determina mărirea cerinţelor de transport, conducând la mărirea investiţiilor pentru dezvolatrea lui; pe de altă parte dezvoltarea transporturilor( prin perfecţionarea mijloacelor de transport, a porturilor,aeroporturilor, căilor ferate, conductelor magistrale, apariţia unor noi rute de transport care facilitează schimburile de mărfuri şi prin reducerea costurilor de transport) are o influenţă actva asupra dezvoltării scimburilor internaţionale de mărfuri.

1.2. Avantajele transportului maritim

 Este modul de transport cel mai economic, costul fiind calculat global sau la tonă de marfă transportată, la t/Mm, avantajul fiind mai evident pe distanţe mari;

 Dispune de o gamă variată de nave clasice şi specializate, cu capaciati de transport tot mai mari, ceea ce permite ca la o singură călătorie să fie transportate cantităţi foarte mari de mărfuri pe distanţe de mii de mile marine, fără opriri între portul de încărcare şi cel de descărcare, cu viteze satisfăcătoare(12…..30 Nd);

 Permite concentrarea în marile porturi maritime a uriaşe cantitatide mărfuri aduse cu mijloace de transport terestru,în vederea transportării lornpe cele mai variate rute maritime,sau invers,primirea mărfurilor sosite pe rutele maritime în vederea distribuţiei lor la destinatari;

 Calea de transport este naturală şi oferă posibiliatea de comunicare cu toate continentele.

1.3. Exigenţele transportului maritim

1. Siguranţa transportului

Transportul maritim trebuie să se ecetueze în deplină siguranţă pentru om, nava şi marfa aflată la bord.

2. Stivuirea mărfurilor la bord.

Stivuirea reprezintă modul de amplasare a marfurlor la bordul navei,aşa încât expediţia maritimă să se desfăşoare în deplină siguranţă,marfă să nu se deplaseze şi să nu pericliteze stabilirea navei, în orice fel de condiţii hidrometeorologice. Stivuirea trebuie făcută astfel încât la destinaţie marfa să poată fi predată în aceeaşi cantitate şi cu aceleaşi calităţi ca şi la încărcare;

3. Animarea mărfurilor reprezintă legarea şi fixarea mărfurilor prin stivuire.

Este necesară pentru că în timpul transportului intervin mai mulţi factori ce tind să modifice atât stivuirea cât şi starea mărfurilor. Astfel, în timpul transportului,nava este supusă mişcărilor de ruliu(oscilaţii stânga dreaptă) şi tangaj( oscilaţii în sens longitudinal) care pot fi foarte violente. Dacă marfă nu este bine fixată, se poate desprinde şi rostogoli în interiorul navei avariindu-se , sau poate rămâne într-un bord,periclitând stabilitatea navei;

4. Ventilaţia mărfurilor .

Pentru că nava traversează zone cu temperaturi diferite,marfă va fi supusă unor diferenţe mari de umiditate, ce o pot degrada. De aceea , se impune o grijă deosebită pentru ventilaţia mărfurilor în timpul voiajului.

Cap. 2 Interacţiunea dintre elementele

transportului maritim

Rentabilitatea transportului maritim impune o bună corelare a elementelor sale şi este determinată în cea mai mare parte de productivitatea navei, care face obiectul cercetărilor din domeniul construcţiilor navale şi tehnologiilor de operare.

Productivitatea navei se poate exprima prin relaţia:

P = f1( Dw*n) [t/an]

P – reprezintă productivitatea navei,exprimată în t/an;

Dw - reprezintă capacitatea de încărcare a navei,exprimată în tdw;

n – numărul de cicluri de transport realizate de nava într-un an, pe o relaţie de transport dată, şi se determina astfel:

n = f2( ) [ cicluri/ an.relaţie de transport]

v - viteza navei, exprimată în Nd, pe relaţia de transport considerată (caracterizată de distanta d, exprimată în Mm);

T- timpul total de staţionare a navei în porturi( pentru operaţiile portuare de încărcare-descărcare, reparaţii, alte staţionari)

De aceea ,cercetările şi tendinţele din domeniul proiectariinavei şi tehnologiilor de operare au ca scop mărirea capacităţii unitare de încercare şi a vitezei de marş, precum şi reducerea timpului de staţionare a navelor în porturi sub operaţiuni de încărcare-descărcare.

Preview document

Transport Maritim - Pagina 1
Transport Maritim - Pagina 2
Transport Maritim - Pagina 3
Transport Maritim - Pagina 4
Transport Maritim - Pagina 5
Transport Maritim - Pagina 6
Transport Maritim - Pagina 7
Transport Maritim - Pagina 8
Transport Maritim - Pagina 9
Transport Maritim - Pagina 10
Transport Maritim - Pagina 11
Transport Maritim - Pagina 12
Transport Maritim - Pagina 13
Transport Maritim - Pagina 14
Transport Maritim - Pagina 15
Transport Maritim - Pagina 16
Transport Maritim - Pagina 17
Transport Maritim - Pagina 18
Transport Maritim - Pagina 19
Transport Maritim - Pagina 20
Transport Maritim - Pagina 21
Transport Maritim - Pagina 22
Transport Maritim - Pagina 23
Transport Maritim - Pagina 24
Transport Maritim - Pagina 25
Transport Maritim - Pagina 26
Transport Maritim - Pagina 27
Transport Maritim - Pagina 28
Transport Maritim - Pagina 29
Transport Maritim - Pagina 30
Transport Maritim - Pagina 31
Transport Maritim - Pagina 32
Transport Maritim - Pagina 33
Transport Maritim - Pagina 34

Conținut arhivă zip

  • Transport Maritim.docx

Alții au mai descărcat și

Procesul de transport - documente necesare realizării transportului de mărfuri internaționale

Procesul de transport.Documente necesare realizarii transportului de marfuri internationale I.Procesul de transport 1.TRANSPORTURI INTERNAŢIONALE...

Transportul naval, rutier și feroviar al mărfurilor periculoase

Introducere În această lucrare sunt expuse cîteva din cele mai importante elemente privind mărfurile periculoase, segment deosebit de problematic...

Transportul Maritim

1. Caracteristici si avantaje ale transportului maritim international Având în vedere progresul economic general al societatii, în ultimul...

Transportul Rutier

Cap.1. Transportul rutier Transportul rutier se situează pe primul loc în derularea traficului turistic atât pe plan intern cât şi internaţional....

Transportul Feroviar în România

Transportul feroviar În cadrul dezvoltarii relatiilor economice internationale a largirii si dezvoltarii schimburilor comerciale din state, un...

Sistemul de Transport Feroviar

SISTEMUL DE TRANSPORT FEROVIAR DEFINIŢIE Prin transport pe căile ferate se înţelege orice deplasare de persoane sau bunuri realizată cu vehicule...

Proiect la transporturi interne și internaționale

Calculul indicatorilor de utilizare a materialului rulant aferent traficului feroviar de marfuri Problema Pe teritoriul unei regionale de cale...

Mărfuri periculoase

INTRODUCERE Schimbul de valori materiale în comerţul internaţional a crescut considerabil, antrenând un numar tot mai mare de participanţi si...

Te-ar putea interesa și

Managementul portuar - evoluția serviciilor de transport naval

CAP.1. SERVICIILE DE TRANSPORT 1.1. Încadrarea transporturilor în conceptul de servicii Serviciile sunt unele din cele mai discutate teme din...

Transporturile maritime - Contractul de agenturare

Datorita avantului economic al societatatii umane din ultima perioada, s-a inregistrat o crestere fara precedent a comertului mondial, a traficului...

Transportul Internațional Maritim și Aerian

Introducere Importanța transporturilor internaționale în cadrul amplificării relațiilor dintre state dar și în diversificarea schimburilor...

Transporturile Maritime

INTRODUCERE În cadrul activităţilor de navigaţie civilă, transporturile maritime deţin ponderea principală. Stricto sensu, sfera transporturilor...

Contractul de Navlosire - Contracte Maritime

I.CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DREPTUL MARITIM ŞI TRANSPORTURILE MARITIME Comerţul maritim se caracterizează prin reguli şi norme juridice...

Transporturi și Expediții Internaționale

TRANSPORTURILE INTERNAŢIONALE Coordonatele activităţii de transport În accepţiunea curentă, transporturile reprezintă deplasarea bunurilor şi...

Contractul de transport maritim

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. În cadrul activităților de navigație civilă, transporturile maritime dețin ponderea principală....

Particularitățile contractului maritim al mărfurilor

INTRODUCERE Actualitatea temei. În condițiile globalizării, comerțul internațional lato sensu îmbrățișează întreaga gamă a operațiilor economice,...

Ai nevoie de altceva?