Transportul mărfurilor

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Transporturi
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 10461
Mărime: 92.30KB (arhivat)
Publicat de: Fiona Szasz
Puncte necesare: 9
Academia de Studii Economice - Facultatea de Marketing

Extras din referat

1.Introducere

Serviciile logistice cuprind un ansamblu de activităţi diverse. Dintre acestea transportul deţine o pondere semnificativă atât ca prezenţă, cât mai ales din punct de vedere al costurilor.

2.Capitolul I

Transporturile reprezintă un domeniu important al activităţii economico-sociale pentru că prin intermediul lor se efectuează deplasarea în spaţiu a bunurilor şi oamenilor în scopul satisfacerii necesităţilor materiale şi spirituale ale societăţii omeneşti. “În mişcarea lor, oamenii şi mărfurile, au determinat o dezvoltare rapidă a mijloacelor de transport în toate mediile: apă, aer, sub apă, pe calea ferată, pe drumuri, în depozite. Importanţa transporturilor rezultă atât din funcţia pe care acestea o deţin la nivelul lanţului logistic, cât şi din relaţia dintre transport ca sector şi economie. La nivel microeconomic, transportul de mărfuri reprezintă o funcţie logistică. La nivel macroeconomic accepţiunea actuală pentru transportul de mărfuri este aceea de deplasare a bunurilor între două locuri fie din aceeaşi ţară fie din ţări diferite, putând implica tranzitul prin mai multe ţări.”(Nae, 2008, p 211)

Opţiunile unei firme faţă de transport sunt numeroase, dar diferite ca implicaţii: să aibă mijloace proprii de transport, să închirieze, să recurgă la firme specializate, să aleagă o anumită modalitate de transport etc. Toate acestea trebuie analizate într-un context specific, neputând fi date dinainte soluţii şablon. Dacă la început, activitatea de transport constituia parte a activităţii de comerţ, ulterior, prin adâncirea diviziunii muncii ea se individualizează, devine de sine stătătoare, contribuie la apariţia marii industrii, pe care o serveşte. Transformarea transporturilor într-un domeniu distinct se datorează progresului tehnic deosebit de puternic din această perioada.

“În cercetările recente asupra logisticii se vorbeşte despre cererea pentru calitatea transporturilor, fapt care a condus către o nouă perspectivă de abordare, şi anume aceea de logistică transporturilor de mărfuri (Drewes Nielsen şi alţii, 2003). Tot mai des este abordată relaţia sistem logistic-transport. Există două perspective ale acestei relaţii:

• Transportul este perceput că parte integrantă a sistemului logistic, ceea ce face dificilă izolarea transportului că activitate independenţa. În această accepţiune transportul este văzut ca având un efect rezidual asupra logisticii;

• Transportul este analizat ca o activitate inclusă în propriul său sistem logic în lanţurile de transport. În această ultimă perspectivă, accentul nu este pus numai pe mişcarea unei simple mărfi printr-un lanţ logistic specific, ci include consecinţele activităţii de transport la nivel agregat (din punct de vedere al industriei şi/sau geografic).

Activitatea de transport este vitală pentru funcţionarea economiei, iar organizarea sa poate exercita un efect important în alegerea localizării altor activităţi. Importanţa transporturilor provine din faptul că ele constituie un instrument necesar realizării şi funcţionarii pieţei interne şi internaţionale şi din faptul că acest sector a devenit, în statele dezvoltate ale lumii, semnificativ din punct de vedere economic. În 2001 Comisia Europeană a publicat Cartea Albă privind transporturile, ceea ce face ca acest an să fie unul de referinţă. Transportul, ca funcţie logistică, în Europa reprezenta la nivelul acestui an 82% din activităţi (daca este vorba despre transport externalizat) şi 63% din activităţi (în ceea ce priveşte transportul intern) (Pimor, 2001). Comunicarea Comisiei Comunităţilor Europene din anul 2006, intitulată “Pentru o Europă în mişcare - Mobilitate durabilă pentru continentul nostru”, întăreşte ideea conform căreia transporturile sunt o importantă ramură de activitate în sine şi contribuie la funcţionarea economiei europene în ansamblu. În acelaşi document se menţionează că în Uniunea Europeană, la nivelul anului 2006, el reprezenta cca. 7% din produsul naţional brut, iar ca număr de locuri de muncă 5% din totalul acestora.”(Nae, 2008, p 213)

Un rol important îl are transportul în sfera producţiei unde, printr-o mai bună organizare, poate contribui la: reducerea ciclului de producţie, accelerarea vitezei de rotaţie a mijloacelor circulante, îmbunătăţirea indicatorilor economico-financiari. Producţia unei întreprinderi este deservită nu numai de transportul intern, ci şi de transportul care realizează legăturile externe ale acesteia cu celelalte întreprinderi şi cu întreaga economie naţională.

De aici decurge funcţia importantă a transporturilor de a susţine legăturile de producţie între întreprinderi, comunicaţiile între marile centre industriale, între cele industriale şi agricole, etc. Acest rol este îndeplinit de transporturile de utilitate publică, în componenţa cărora intră: căile ferate, fluviale şi maritime, rutiere, transportul aerian şi transporturile speciale (prin conducte şi electronic de marfă).

Există caracteristici generale care diferenţiază calitatea serviciilor de cea a produselor: intangibilitatea, inseparabilitatea, variabilitatea, perisabilitatea, lipsa proprietăţii, precum şi sferele largi de extindere a calităţii transporturilor în viaţă economico-socială şi în problemele mediului natural şi artificial în care se desfăşoară.

Bibliografie

1. Bălan, Carmen, Logistică: parte integrantă a lanţului de aprovizionare-livrare, Editura Uranus, Bucureşti, 2006.

2. Cuncev, I., Concepte de transfer intermodal şi transport multimodal, Concepte intermodale în transporturi, Editura AGIR, Bucureşti 2006, pp. 9-26.

3. Nae, Tatiana- Roxana, Logistica mărfurilor, Amfiteatrul economic, 2008.

Surse web:

http://www.agir.ro

http://www.edygroup.ro/

http://www.consiliulferoviar.ro/

http://europa.eu/

http://ec.europa.eu/eurostat

Preview document

Transportul mărfurilor - Pagina 1
Transportul mărfurilor - Pagina 2
Transportul mărfurilor - Pagina 3
Transportul mărfurilor - Pagina 4
Transportul mărfurilor - Pagina 5
Transportul mărfurilor - Pagina 6
Transportul mărfurilor - Pagina 7
Transportul mărfurilor - Pagina 8
Transportul mărfurilor - Pagina 9
Transportul mărfurilor - Pagina 10
Transportul mărfurilor - Pagina 11
Transportul mărfurilor - Pagina 12
Transportul mărfurilor - Pagina 13
Transportul mărfurilor - Pagina 14
Transportul mărfurilor - Pagina 15
Transportul mărfurilor - Pagina 16
Transportul mărfurilor - Pagina 17
Transportul mărfurilor - Pagina 18
Transportul mărfurilor - Pagina 19
Transportul mărfurilor - Pagina 20
Transportul mărfurilor - Pagina 21
Transportul mărfurilor - Pagina 22
Transportul mărfurilor - Pagina 23
Transportul mărfurilor - Pagina 24
Transportul mărfurilor - Pagina 25
Transportul mărfurilor - Pagina 26
Transportul mărfurilor - Pagina 27
Transportul mărfurilor - Pagina 28
Transportul mărfurilor - Pagina 29
Transportul mărfurilor - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Transportul marfurilor.docx

Alții au mai descărcat și

Practică - transport rutier intern și internațional de marfă

1. Prezentarea generală a societăţii şi a activităţii desfăşurate : Societatea Comerciala Miorel Impex SRL a fost inregistrata in Registrul...

Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA

Introducere Transportul rutier, sector strategic de interes naţional, asigurǎ desfǎşurarea fluentǎ şi în condiţii de siguranţǎ a transporturilor...

Transporturi Speciale, Transportul de Valori

TRANSPORTURI DE VALORI Transporturile speciale se pot numi transporturile care pe langa normele obisnuite ce trebuiesc respectate,mai au alte...

Proiect la transporturi interne și internaționale

Calculul indicatorilor de utilizare a materialului rulant aferent traficului feroviar de marfuri Problema Pe teritoriul unei regionale de cale...

Sisteme inteligente de monitorizare a traficului multimodal

Recunoaşterea rolului şi importanţei transportului multimodal în raport cu cel convenţional (rutier, feroviar, naval, aerian) a determinat că, în...

Instalații de control și comandă a circulației

Pentru statia de cale ferata având configuratia dispozitivului de linii stabilita prin tema proiectului ( codul proiectului), se vor întocmi...

Te-ar putea interesa și

Managementul în transporturile rutiere internaționale

INTRODUCERE Transportul reprezintă o latură a activității economice a societății omenești, organizată în scopul învingerii distanțelor. Prin...

Managementul în Transportul Aerian Internațional

Introducere Transporturile internationale sunt numite metaforic „aparatul circulator al întregii economii mondiale”, fiind mijloc efectiv de...

Caracteristicile contractului de transport în comerțul internațional

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE 1.1. Scurt istoric Din cele mai vechi timpuri, transporturile au fost prezente în activităţile cotidiene ale...

Incărcarea, descărcarea și transportul mărfurilor

ARGUMENT Lucrarea de fata are drept scop analiza modului de incarcare, descarcare si transport a marfurilor. Pentru aceasta proiectul este...

Contractul de Mărfuri pe CFR

Transporturile sunt o componenta permanenta si esentiala a vietii economice si sociale. Ele reprezinta sistemul circulator al întregii planete si...

Particularitățile contractului maritim al mărfurilor

INTRODUCERE Actualitatea temei. În condițiile globalizării, comerțul internațional lato sensu îmbrățișează întreaga gamă a operațiilor economice,...

Transportul mărfurilor

1. Aspecte teoretice 1.1 Importanta economica a transportului de marfuri Ce este de fapt transportul marfurilor? Majoritatea specialistilor il...

Regimul Juridic al Transporturilor de Bunuri pe Mare

Regimul juridic al transporturilor de bunuri pe mare 1. Activitati de tansport naval Activitatile de transport naval care se desfasoara in...

Ai nevoie de altceva?