Bonitarea Terenului

Curs
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 5460
Mărime: 11.67MB (arhivat)
Publicat de: Damian Martin
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. Partea I – Calitatea terenurilor
 2. - Calitatea terenurilor. Definire. Concepţii.
 3. - Fondul funciar pe plan mondial și în România.
 4. - Factorii naturali şi antropici de control ai calităţii terenurilor. Ameliorarea componentelor terenului.
 5. - Sisteme de evaluare a calității naturale a terenurilor. Sisteme calitative.
 6. - Sisteme de evaluare a calității naturale a terenurilor. Sisteme cantitative.
 7. - Sistemul român de bonitare a terenurilor.
 8. Partea a II-a – Piața funciară
 9. - Piața funciară. Definire. Caracteristici.
 10. - Modele de evaluarea economică a terenurilor.
 11. - Renta funciară. Fundamente tehnice și economice.
 12. - Terenul între resursă naturală și valoare de piață. Studii de caz

Extras din curs

Calitatea terenurilor.

Definire. Concepţii

1.Să ne definim termenii ! _________

Teritoriu Groza, 2005 - Porţiune de spaţiu ocupată de o persoană, un grup, un sistem economic localizat sau de un Stat Ștefan et al., 1981 - Totalitatea suprafețelor (terenurilor), indiferent de destinația lor tehnico-economică, aflate în perimetriul unei unități administrativ-teritoriale (stat, provincie, regiune, județ, comună, unitate agricolă, unitate de administrație publică, etc.) sau al unei zone geografice naturală sau antropică (unitate fizico-geografică, bazin hidrografic, zonă agricolă, zonă urbană, zonă silvică, etc.).

1.Să ne definim termenii ! _________

Terenul FAO, 2007 – porțiune delimitată din suprafața terestră, cuprinzând toate atributele biosferei situate imediat deasupra sau dedesubtul acesteia, atribute ale climei atmosferei inferioare, solul și formele de relief, hidrografia superficială (râuri, lacuri puțin adânci, mlaștini și areale cu exces de umiditate), stratele sedimentare superficiale și rezervele asociate de ape subterane, populațiile de plante și animale, așezările omenești și efectele fizice ale activităților umane din trecut și prezent (terasare, sisteme de drenaj, irigații și stocare a apei, drumuri, clădiri). Terenul Reprezintă suprafeța ale cărei limite sunt date de destinația și particularitățile ei dominante:

-Calități naturale: Substrat litologic, Forme de relief, Cadrul climatic, hidric, biotic, pedologic,

- Calități dobândite în urma intervenției antropice: Defrișări, Lucrări de îmbunătățiri funciare, Amenajări edilitare, etc.

Fondul funciar (cf. art. 1, Legea nr. 18/1991)

“Terenurile de orice fel, indiferent de destinație, de titlul pe baza căruia sunt deținute sau de domeniul public ori privat din care fac parte”

Fond funciar Cadastrul funciar

1.Să ne definim termenii ! _________

Cadastrul funciar (cf. Legea nr. 7/1996) “Sistem informațional, organizat pe teritorii administrativ – cadastrale care cuprinde un ansamblu de operațiuni cadastrale de tipul: identificării, măsurării și evaluării tuturor imobilelor funciare, atât pe teren cât și pe planurile cadastrale”

Fondul funciar agricol (terenurile agricole)

(cf. Legea nr. 18/1991)

“Terenuri ce servesc direct și nemijlocit în procesul tehnologic al producției agricole”

Calitatea terenurilor (Varallyay, 2011) “Suma trăsăturilor proprii ale terenurilor care corespund unei (unor) anumite cerințe așteptate / dorite. În consecință, calitatea (terenurilor) nu este absolută (general valabilă) ci relativă (subiectivă) depinzînd de scopul pentru care se face evaluarea respectivă”

1.Să ne definim termenii ! _________

Valoarea (terenurilor) - expresie a calității care arată cât de folositoare sunt aceste terenuri pentru un scop anume.

Evaluarea calității terenurilor (Stewart, 1968)

”A determina științific compatibilitatea dintre teren și activitățile umane: agricultură, silvicultură, construcții”

Evaluarea calității terenurilor își propune cunoașterea oportunităților și limitărilor impuse de teren și încearcă să traducă informația pentru teren într-o formă utilizabilă din punct de vedere practic. Aceasta include și predicția potențialului de utilizare”

1.Să ne definim termenii ! _________

Evaluarea calității terenurilor, privită prin prisma complexității structural – funcționale a terenului, se poate face numai pe baza unei colaborări interdisciplinare și cuprinde în mod obligatoriu două componente:

-Resursele naturale de teren

-Utlizarea economică a acestor resurse. Astfel, se poate vorbi de:

-O evaluare naturalistă a terenului care urmărește – selectarea tipurilor de utilizare care valorifică optim oferta ”naturală” (bio-fizico-chimică) a terenului dată de: litologie, relief, climă, condiții hidrologice, biologice, pedologice. (”beneficii maxime în limitele capacității de suport a mediului natural”

-Evaluare socio-economică a terenului constă în ierarhizarea viabilității economice a tipurilor de utilizare avute în vedere și o selectare a acestora în funcție de ”acceptabilitatea” lor socială și legislativă. Prin integararea celor două evaluări rezultă identificarea tipului optim de utilizare. Tipuri de utilizare:

-Actuală – reprezentată de realitatea din teren

-Actuală potențată – îmbunătățirea condițiilor de teren prin lucrări de îmbunătățiri funciare sau agropedoameliorative.

-Potențială – alte tipuri de utilizare decât cele actuale.

1.Să ne definim termenii ! _________

Calitatea terenurilor (PERFOMANȚA) poate fi cuantificată în 3 moduri:

-Pretabilitatea – are un caracter mai general și reprezintă performanța terenului raportată la principale clase de utilizări: arabil, pășuni ți fânețe, plantații viticole, plantații pomicole, plantații silvice etc.

-Favorabilitatea - are un caracter particular și se referă strict la o anumită cultură: grâu, porumb, cartof, cireș, mur, coacăz etc.

-Valoarea – implică obligatoriu o bază monetară (rentă, venit etc.) Probleme rămân:

-Un teren cu pretabilitatea medie pentru arabil este mai bun decât unul care răspunde optim la folosința pastorală dar nu se pretează pentru cultura de câmp ?

-Ce este mai bun: un teren favorabil unei game reduse de culturi dar care dau producții foarte ridicate sau sau unul faborabil unei game extinse de culturi dar care dau producții moderate ? În general, în ciuda multitudinii de sisteme de evaluare concepute pe plan mondial, problema evaluării calității terenurilor rămâne extrem de ”controversată„ și subiectivă. Ex: - Terenurile ravenate, eventual acoperite cu plantații silvice din Podișul Bârladului sunt privite ca ”locuri de evitat” (și de aruncat gunoiul) de către localnici dar străinii și specialiștii diferitelor științe naturaliste văd în ele adăposturi perfecte pentru păstrarea biodiversității, areale pentru studierea proceselor geomorfologice, etc.

Bibliografie

1. Bohatereț M.-V. Piața funciară, Terra Nostra, Iași, 2005.

2.Jigău Gh., Vasiliniuc I. – Resursele de sol. Calitate. Management, CEP Universitatea de Stat din Moldova, 2012

3.FAO (Brinkman & Young eds.), A framework for land evaluation. Soils Bulletin 32. FAO, Rome. vii + 72 p, 1976

4.FAO, Planning for sustainable use of land resources. Towards a new aproach, FAO Land and Watwr Bulletin 2, Rome, 1995

5.FAO, Land evaluation. Towards a revised framework. Rome, 2007 5. Florea N. Degradarea, protecţia şi ameliorarea solurilor şi terenurilor. 6. Florea N., Bălăceanu V., Canarache A. Metodologia elaborării studiilor pedologice. I.C.P.A., Bucureşti, 1987, vol. 1, 2, 3. 7. Monitoringul stării de calitate a solurilor din România. – Bucureşti, I.C.P.A., 1998 8. Patriche C.-V. Evaluarea biofizică și tehnică a terenurilor agricole, Terra Nostra, Iași, 2003. 9. ICPA. Cod de bune practici agricole. – Bucureşti, 2003, vol. 1, 2.

Preview document

Bonitarea Terenului - Pagina 1
Bonitarea Terenului - Pagina 2
Bonitarea Terenului - Pagina 3
Bonitarea Terenului - Pagina 4
Bonitarea Terenului - Pagina 5
Bonitarea Terenului - Pagina 6
Bonitarea Terenului - Pagina 7
Bonitarea Terenului - Pagina 8
Bonitarea Terenului - Pagina 9
Bonitarea Terenului - Pagina 10
Bonitarea Terenului - Pagina 11
Bonitarea Terenului - Pagina 12
Bonitarea Terenului - Pagina 13
Bonitarea Terenului - Pagina 14
Bonitarea Terenului - Pagina 15
Bonitarea Terenului - Pagina 16
Bonitarea Terenului - Pagina 17
Bonitarea Terenului - Pagina 18
Bonitarea Terenului - Pagina 19
Bonitarea Terenului - Pagina 20
Bonitarea Terenului - Pagina 21
Bonitarea Terenului - Pagina 22
Bonitarea Terenului - Pagina 23
Bonitarea Terenului - Pagina 24
Bonitarea Terenului - Pagina 25
Bonitarea Terenului - Pagina 26
Bonitarea Terenului - Pagina 27
Bonitarea Terenului - Pagina 28
Bonitarea Terenului - Pagina 29
Bonitarea Terenului - Pagina 30
Bonitarea Terenului - Pagina 31
Bonitarea Terenului - Pagina 32
Bonitarea Terenului - Pagina 33
Bonitarea Terenului - Pagina 34
Bonitarea Terenului - Pagina 35
Bonitarea Terenului - Pagina 36
Bonitarea Terenului - Pagina 37
Bonitarea Terenului - Pagina 38
Bonitarea Terenului - Pagina 39
Bonitarea Terenului - Pagina 40
Bonitarea Terenului - Pagina 41
Bonitarea Terenului - Pagina 42
Bonitarea Terenului - Pagina 43
Bonitarea Terenului - Pagina 44
Bonitarea Terenului - Pagina 45
Bonitarea Terenului - Pagina 46
Bonitarea Terenului - Pagina 47
Bonitarea Terenului - Pagina 48
Bonitarea Terenului - Pagina 49
Bonitarea Terenului - Pagina 50
Bonitarea Terenului - Pagina 51
Bonitarea Terenului - Pagina 52
Bonitarea Terenului - Pagina 53
Bonitarea Terenului - Pagina 54
Bonitarea Terenului - Pagina 55
Bonitarea Terenului - Pagina 56
Bonitarea Terenului - Pagina 57
Bonitarea Terenului - Pagina 58
Bonitarea Terenului - Pagina 59
Bonitarea Terenului - Pagina 60
Bonitarea Terenului - Pagina 61
Bonitarea Terenului - Pagina 62
Bonitarea Terenului - Pagina 63
Bonitarea Terenului - Pagina 64
Bonitarea Terenului - Pagina 65
Bonitarea Terenului - Pagina 66
Bonitarea Terenului - Pagina 67
Bonitarea Terenului - Pagina 68
Bonitarea Terenului - Pagina 69
Bonitarea Terenului - Pagina 70
Bonitarea Terenului - Pagina 71
Bonitarea Terenului - Pagina 72
Bonitarea Terenului - Pagina 73
Bonitarea Terenului - Pagina 74
Bonitarea Terenului - Pagina 75
Bonitarea Terenului - Pagina 76
Bonitarea Terenului - Pagina 77
Bonitarea Terenului - Pagina 78
Bonitarea Terenului - Pagina 79
Bonitarea Terenului - Pagina 80
Bonitarea Terenului - Pagina 81
Bonitarea Terenului - Pagina 82
Bonitarea Terenului - Pagina 83
Bonitarea Terenului - Pagina 84
Bonitarea Terenului - Pagina 85
Bonitarea Terenului - Pagina 86
Bonitarea Terenului - Pagina 87
Bonitarea Terenului - Pagina 88

Conținut arhivă zip

 • Bonitarea Terenului.pdf

Alții au mai descărcat și

Tehnici de creștere a animalelor - ovine

1. INTRODUCERE 1.1 Importanta cresterii animalelor domestice „ De fapt omul nu se comportă niciodată ca un animal. Comparaţia cu animalele...

Evoluția lucrărilor de îmbunătățiri funciare pe plan mondial și în România

Evolutia lucrarilor de îmbunatatiri funciae pe plan mondial si în România Istoricul lucrarilor de îmbunatatiri funciare pe plan mondial Imprtanta...

Elaborarea proiectului tehnologic - creșterea ovinelor

pe care o conduc este amplasată la periferia municipiului Paşcani (jud. Iaşi),în N-E ţării, mai exact la 4 Km. de oraş, în Lunca-Paşcani, pe valea...

Rasa Plymouth Rock - tehnică incubației la găină

INTRODUCERE Avicultura reprezintă una din principalele ramuri ale zootehniei, având ca obiect de studiu elaborarea principiilor de alimentatie, a...

Fertilizarea Solului

Capitolul 1 Chimizarea agriculturii în contextul societăţii contemporane Problema care a preocupat şi preocupă pe numeroşi specialişti şi pe...

Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr

INTRODUCERE STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI DEZVOLTARE POMICOLĂ IAŞI Activitatea de cercetare în domeniul pomiculturii a început din anul 1957, în...

Tehnologia creșterii animalelor - ovine - rasa țurcană

I.Introducere 1.Importanta cresterii animalelor Istoria civilizatiei este asociata indeaproape cu animalele domestice. La aparitia...

Mașini pentru pregătirea patului germinativ - plugurilea

Plugul este o unealtă folosită în agricultură pentru cultivarea iniţială a solului pentru a-l prepara să fie însămânţat sau plantat. A fost un...

Te-ar putea interesa și

Tehnologii Agroambientale și Calitatea Solurilor

INTRODUCERE Cadastrul general este sistemul unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică prin care se realizează descrierea şi...

Evoluția Principalelor Resurse ale Producției Agricole din România după Anul 1989

Fondul Funciar Fondul funciar al României este constituit din totalitatea terenurilor de orice fel, indiferent de destinaţie, de titlul pe baza...

Organizarea și Bonitarea Teritoriului

1.1. Studiul planului topografic. Cunoasterea planului topografic. 1.2. Identificarea categoriilor de folosință. Calculul suprafetelor si a...

Curs Pedologie

INTRODUCERE Prezentul curs, CAPITOLUL I OBIECTUL ŞI ROLUL PEDOLOGIEI ÎN AGRICULTURĂ 1.1. Obiectul şi definirea pedologiei Pedologia este...

Utilizarea Terenurilor

INTRODUCERE Mediul înconjurător este alcătuit din o serie de componente naturale, cum sunt: aerul, apa, vegetaţia şi fauna, relieful, litologia şi...

Economie rurală

CAPITOLUL I AGRICULTURA RAMURĂ A PRODUCŢIEI MATERIALE Agricultura reprezintă în ansamblul economiei naţionale una din ramurile de mare...

Bonitarea Terenurilor - Tabele

Bonitarea terenurilor agricole reprezintã o acþiune complexã de cercetare ºi apreciere cantitativã a principalelor condiþii care determinã...

Știința Solului

8.1. Componenţii coloidali ai solului 8.1.1. Generalităţi privind coloizii solului Coloizii sunt substanţe cu grad sporit de dispersare şi...

Ai nevoie de altceva?