Economie Agrară

Curs
9.2/10 (9 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 40018
Mărime: 202.78KB (arhivat)
Publicat de: Ramona Boca
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gavril Stefan
ACEST CURS ESTE PREDAT IN CADRUL USAMV IASI, LA ID

Extras din curs

Capitolul 1

Economia agrară – parte componentă a sistemului ştiinţelor economice

1.1. Obiectul de studiu

“Economia agrară” face parte din familia ştiinţelor economice şi are ca obiect, studiul formelor particulare şi concrete ale legilor care guvernează fenomenele şi mecanismele economice din agricultură, respectiv cercetează şi explică conţinutul relaţiilor agrare şi a procesului de producţie agricolă.

Definiţia enunţată mai sus presupune înţelegerea principalilor termeni cuprinşi în ea, respectiv: “ştiinţa economică”, “agricultură”, “relaţii agrare” şi “procesul de producţie agricolă”.

I. Ştiinţa economică

În sens iniţial termenul de economie provine de la grecescul “oikia” care semnifică casa şi “nomos” care semnifică regula – arta de a “gira” casa, cu alte cuvinte, organizarea şi conducerea diferitelor activităţi domestice cu scopul de a asigura pe cât mai bine posibil existenţa membrilor familiei. În timp casa a devenit o ţară, un grup de ţări, pământul întreg şi, de la peroadă la perioadă s-au produs importante schimbări. Progresul tehnic a adus mijloace din ce în ce mai eficiente, relaţiile dintre oameni şi grupuri de oameni s-au dezvoltat, activităţi noi au apărut, populaţia a fost şi este într-o creştere continuă,….dar, noi ne confruntăm cu aceleaşi probleme: cum organizăm resursele limitate de care dispunem pentru a face faţă nevoilor noastre şi a ne asigura existenţa la nivel individual şi colectiv? În acest sens trebuie să răspundem la trei întrebări: ce trebuie să producem pentru a asigura satisfacerea nevoilor noastre? care sunt modalităţile? cum repartizăm aceste bogăţii produse între oameni?. Maniera în care activităţile umane răspund la aceste trei întrebări constituie astăzi domeniile economiei.

Ştiinţa economică vizează deci, studiul fenomenelor economice (producţia, consumul, schimbul etc.), a mecanismelor (confruntarea cererii şi a ofertei pe piaţă) şi a interacţiunilor existente între aceste fenomene (producţia este tributară investiţiilor şi invers).

Din punct de vedere al conţinutului, importantă este distincţia între macro-economie şi micro-economie, între disciplinele care studiază anumite părţi din viaţa economică a unei ţări. Astfel,

• macro-economia are ca obiect studiul economiei la nivel naţional sau mondial, respectiv observă şi analizează următoarele elemente:

-acţiunea diferitelor categorii de actori economici şi a mecanismelor care regizează funcţionarea lor;

-producţia realizată pe ansamblul întreprinderilor naţionale;

-consumul plobal al gospodăriilor;

-repartiţia populaţiei active pe sectoare de activitate;

-intervenţia statului în economie;

-rezultatele comerţului exterior;

-inflaţia;

-relansarea sau accelerarea creşterii economice etc.

• micro-economia are ca obiect studiul fenomenelor, mecanismelor şi relaţiilor economice care au loc la nivel de unitate de producţie (întreprinderea) sau la nivel de unitate consum (individul), sens în care se interesează de domeniile de activitate ale economiei – tehnic, comercial, financiar,…, de gestiunea întreprinderilor, de analiza comportamentului consumatorilor sau sintetizând de răspunsul la întrebarea - cum întreprinderea sau consumatorul gestionează resursele de care dispune pentru aşi satisface cât mai bine interesele sau obiectivele?.

Disciplinele care studiază viaţa economică a unei ţări, formează sistemul ştiinţelor economice, care include:

1. Ştiinţe economice fundamentale – economia politică, istoria gândirii economice, statistica, ştiinţa conducerii.

2. Ştiinţe economice teoretico-aplicative – economia rurală, economia agrară, economia industriei, economia comerţului, economia construcţiilor, economia serviciilor etc.

3. Ştiinţe economice de graniţă – econometria, sociologia economică, istoria economică, geografia economică, ecologia, cibernetica economică.

În cadrul acestei clasificări economia agrară face parte din grupa ştiinţelor economice teoretico-aplicative, care se ocupă cu studiul unei părţi din organismul economic – agricultura – şi vizează răspuns la următoarele probleme:

• cum utilizăm resursele agrare pentru a face faţă nevoilor la nivel individual şi colectiv în condiţiile conservării mediului înconjurător?;

• care sunt cele mai eficiente căi de creştere şi dezvoltare economică a agriculturii şi a diferitelor activităţi economice legate de aceasta?;

• care trebuie să fie pârghiile de piaţă pentru a se evita suboferta sau supraoferta de produse agricole şi care sunt efectele acestor fenomene asupra agricultorilor şi a economiei în general?.

II. Agricultura

– cuvântul agricultură în interpretare strict toponimică semnifică cultivarea pământului (provine din asocierea latinescului ager = câmp, cu latinescul colere = a cultiva). Acest sens restictiv continuă să fie utilizat de istorici şi etnografi, fapt care reduce ramura economică a agriculturii numai la activitatea de cultivare a plantelor, deşi dicţionarele precizează corect că agricultura are două mari diviziuni: cultura plantelor (inclusiv exploatarea suprafeţelor acoperite de păşuni şi fâneţe) şi creşterea animalelor. Pe lângă termenul de agricultură se utilizează termenul de sector agroalimentar.

Aagroalimentarul, - desemnează un ansamblu de activităţi economice care înglobează producţia agricolă destinată consumului uman, prelucrarea şi comercializarea produselor agricole şi aprovizionarea exploataţiilor agricole cu produse (factori de producţie – ingrăşăminte, pesticide, maşini, utilaje etc.) şi servicii (consultanţă tehnică şi economică, executarea diverselor lucrări agricole etc.). Cu alte cuvinte “agroalimentarul”, desemnează spaţiul economic “post-recoltă”, numit avalul agriculturii în care produsele agricole “brute” sunt transformate în produse alimentare şi distribuite consumatorilor finali şi, spaţiul economic “ante-recoltă” care cuprinde activităţi economice din amontele agriculturii legate de furnizarea de bunuri şi servicii intermediare necesare agricultorilor numite generic “agrofurnituri”, (fabricarea şi distribuirea îngrăşămintelor chimice, pesticidelor, materialelor, energiei, combustibililor, tractoarelor, maşinilor şi utilajelor agricole şi de industrializare a produselor agricole etc.

În afara sectoarelor de activitate menţionate mai sus, agroalimentarul înglobează de asemenea şi activităţile agricole şi industriale care nu produc produse alimentare cum ar fi: producţia de alcool destinată diferitelor industrii sau producţia de textile (lână şi produse din lână, bumbac şi produse din bumbac, in, mătase naturală etc). Întrucât aceste produse nu sunt destinate consumului alimentar, literatura de specialitate se foloseşte de un concept mai larg , şi anume cel de “sistem agroindustrial”, care cuprinde toate activităţile economice din amontele agriculturii, agricultura propriu-zisă şi toate activităţile economice din avalul agriculturii care transformă şi comercializează produsele agricole alimentare şi nealimentare. Astfel, conceptul de agroalimentar se foloseţte exclusiv pentru desemnarea ansamblului de activităţi economice care au ca obiectiv obţinerea produselor alimentare, iar relaţia cu conceptul de agroindustrial este de la parte la întreg (sistemul agroalimentar este partea din “întreg” - numit sistem agroindustrial).

“În literatura engleză de specialitate se utilizează expresiile “farming” cu sensul de a desemna procesul tehnic de producţie agricolă (vegetală + animală) şi “agriculture”, cu sens mai larg incluzând toate domeniile (unelte şi maşini, sisteme de agricultură, solurile, landsaftul, conservarea, prelucrarea şi industrializarea produselor, calitatea producţiei, comercializarea produselor, transporturile, construcţiile, îmbunătăţirile funciare, organizarea teritoriului, propaganda agricolă, statistica agricolă, organizarea muncii şi a producţiei s.a.). Restul domeniilor adiacente (din grupa instituţiilor, relaţiilor şi ideologiilor) intră în noţiunea de “agrarian”.

Preview document

Economie Agrară - Pagina 1
Economie Agrară - Pagina 2
Economie Agrară - Pagina 3
Economie Agrară - Pagina 4
Economie Agrară - Pagina 5
Economie Agrară - Pagina 6
Economie Agrară - Pagina 7
Economie Agrară - Pagina 8
Economie Agrară - Pagina 9
Economie Agrară - Pagina 10
Economie Agrară - Pagina 11
Economie Agrară - Pagina 12
Economie Agrară - Pagina 13
Economie Agrară - Pagina 14
Economie Agrară - Pagina 15
Economie Agrară - Pagina 16
Economie Agrară - Pagina 17
Economie Agrară - Pagina 18
Economie Agrară - Pagina 19
Economie Agrară - Pagina 20
Economie Agrară - Pagina 21
Economie Agrară - Pagina 22
Economie Agrară - Pagina 23
Economie Agrară - Pagina 24
Economie Agrară - Pagina 25
Economie Agrară - Pagina 26
Economie Agrară - Pagina 27
Economie Agrară - Pagina 28
Economie Agrară - Pagina 29
Economie Agrară - Pagina 30
Economie Agrară - Pagina 31
Economie Agrară - Pagina 32
Economie Agrară - Pagina 33
Economie Agrară - Pagina 34
Economie Agrară - Pagina 35
Economie Agrară - Pagina 36
Economie Agrară - Pagina 37
Economie Agrară - Pagina 38
Economie Agrară - Pagina 39
Economie Agrară - Pagina 40
Economie Agrară - Pagina 41
Economie Agrară - Pagina 42
Economie Agrară - Pagina 43
Economie Agrară - Pagina 44
Economie Agrară - Pagina 45
Economie Agrară - Pagina 46
Economie Agrară - Pagina 47
Economie Agrară - Pagina 48
Economie Agrară - Pagina 49
Economie Agrară - Pagina 50
Economie Agrară - Pagina 51
Economie Agrară - Pagina 52
Economie Agrară - Pagina 53
Economie Agrară - Pagina 54
Economie Agrară - Pagina 55
Economie Agrară - Pagina 56
Economie Agrară - Pagina 57
Economie Agrară - Pagina 58
Economie Agrară - Pagina 59
Economie Agrară - Pagina 60
Economie Agrară - Pagina 61
Economie Agrară - Pagina 62
Economie Agrară - Pagina 63
Economie Agrară - Pagina 64
Economie Agrară - Pagina 65
Economie Agrară - Pagina 66
Economie Agrară - Pagina 67
Economie Agrară - Pagina 68
Economie Agrară - Pagina 69
Economie Agrară - Pagina 70
Economie Agrară - Pagina 71
Economie Agrară - Pagina 72
Economie Agrară - Pagina 73
Economie Agrară - Pagina 74
Economie Agrară - Pagina 75
Economie Agrară - Pagina 76
Economie Agrară - Pagina 77
Economie Agrară - Pagina 78

Conținut arhivă zip

  • Economie Agrara.doc

Alții au mai descărcat și

Sisteme Durabile în Producția Animală

INTRODUCERE Prin apariţia in ultimile decenii a principiului specializării fermelor zootehnice, precum si prin concentrarea numărului de animale,...

Proiectarea unei Exploatații Agricole în Sistem Ecologic

Introducere Prezentarea conceptului de fermă ecologică şi importanţa ei Proiectarea sistemelor agricole este o lucrare tehnică ce are ca obiectiv...

Stabilirea Necesarului de Nutreț și a Eficienței Utilizării Lor pentru o Exploatație Zootehnică

INTRODUCERE Nutriţia şi alimentaţia influenţează direct şi evident nu numai nivelul producţiilor animale dar şi reproducţia, procesele de creştere...

Proiectarea unei ferme, în sistem intensiv de îngrășare a vițeilor, cu capacitatea de livrare anuală de 100 capete baby beef

Cap I. MEMORIU JUSTIFICATIV 1.1. Importanţa creşterii bovinelor Bovinele au o importanţă social-economică, sanitară, biologică şi ecologică de...

Proiect de An la Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. Importanta, clasificare, raspândire Pajistea reprezinta suprafata de teren acoperita cu vegetatie ierboasa,...

Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal

1.Memoriu justificativ 1.1. Definirea exploataţiei Ferma agrozootehnică pe care o deţin este amplasată in satul Crasnaleuca, având coordonatele...

Organizarea ameliorativă a unei pajiști permanente degradate din zona Fălticeni, Județul Suceava

INTRODUCERE Patrimoniul pastoral al tării noastre, alcătuit din peste 4,9 milioane hectare, constituie un însemnat potentia de resurse naturale...

Creșterea iepurilor și creșterea păstrăvului

INTRODUCERE Creşterea raţională a iepurilor de casă, cunicultura, oferă posibilitatea de sporire a veniturilor unui număr mare de locuitori de la...

Te-ar putea interesa și

Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri

INTRODUCERE Motivația alegerii acestei teme derivă din dorința de a înțelege mai multe despre Programul Național de Dezvoltare Rurală și care sunt...

Studiu privind analiza economiei contemporane românești

CAPITOLUL I – Premisele istorice ale înfăptuirii Marii Uniri – Premisele istorice şi economice ale formării statului naţional unitar român...

Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole

Actualitatea şi gradul de studiere a temei investigate Abordarea problematicii privind argumentarea economică a planurilor de afaceri în sectorul...

Economia României în Perioada Interbelica

INTRODUCERE Prezenta lucrare urmărește dezvoltarea economiei românești de la încheierea primului război mondial și pînă la marea criză economică...

Impactul Investiției asupra Dezvoltării Sectorului Agrar

Introducere Este cunoscut faptul că de nivelul de dezvoltare şi de eficienţa funcţionării sectorului agricol depinde securitatea alimentară,...

Problema agrară - doctrine economice

Istoria poporului nostru atestă cu puterea de convingere a faptelor că agricultura a reprezentat pe parcursul a lungi perioade istorice ocupaţia de...

Strategii Financiare - Master Economie Agrară Europeană

Capitolul I. TRĂSĂTURILE CARACTERISTICE ALE CONDUCERII ÎNTREPRINDERILOR PERFORMANTE 1.1. Definirea conceptelor si a termenilor de bază privind...

Economie agrară

CURS 1 ECONOMIA AGROALIMENTARA OBIECTUL DE STUDIU Economia agroalimentara studiaza fenomene si mecanisme economice care se desfasoara in...

Ai nevoie de altceva?