Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri

Disertație
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 10688
Mărime: 86.52KB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. CAPITOLUL I. PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 4
 3. 1.1. Descrierea PNDR și a obiectivelor sale 4
 4. 1.2. Analiza socio-economică a spațiului rural românesc 7
 5. 1.3. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale(AFIR) 12
 6. CAPITOLUL II. SUBMĂSURA 6.1. "SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI" 16
 7. 2.1. Condiții minime obligatorii pentru acordarea sprijinului 16
 8. 2.2 Criterii de selecție ale proiectului 20
 9. 2.3. Elaborarea planului de afaceri 23
 10. CAPITOLUL III. EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ STOICA MIHAI I.I. 29
 11. 3.1. Date generale privitoare la solicitant 29
 12. 3.2. Obiectivele și detalierea acțiunilor propuse pentru atingerea acestora 33
 13. 3.3. Piața de desfacere, concurența și strategia de piață ce va fi aplicată pentru valorificarea produselor obținute prin implementarea proiectului 38
 14. CONCLUZII 42
 15. BIBLIOGRAFIE 45

Extras din disertație

INTRODUCERE

Motivația alegerii acestei teme derivă din dorința de a înțelege mai multe despre Programul Național de Dezvoltare Rurală și care sunt obiectivele ei. Consider că este foarte important să cunoaștem mai multe despre acest program, deoarece reprezintă o oportunitate pentru dezvoltarea agriculturii în România.

De asemenea, am ales să abordez această temă deoarece am aplicat personal pentru submăsura 6.1 și vreau să aprofundez cunoștințele despre acest program si de asemenea, să prezint câteva noțiuni despre proiectul realizat si Planul de Afaceri. Voi încerca să scot în evidență acțiunile prin care PNDR încearcă să ajute la dezvoltarea agriculturii și automat la dezvoltarea economiei.

Importanța temei este determinată de faptul că în perioada post-comunistă România nu mai face agricultură de performanță, ceea ce aduce repercusiuni negative asupra economiei. Piața legumelor proaspete a crescut în ultimii ani pe fondul îmbunătățirii puterii de cumpărare, însă avansul a fost susținut mai mult de importuri, deoarece producția locala a înregistrat un ritm de creștere mai lent.

Rămâne de văzut cum ne putem folosi de măsurile Programului de Dezvoltare Rurală astfel încât sa ne putem moderniza exploatațiile agricole și să devenim cât mai productivi și mai competitivi, deoarece România este una dintre țările europene cu cele mai favorabile condiții pedo-climatice pentru obținerea de producții agricole de calitate și în cantități semnificative, care poate să acopere un segment important al cererii interne de produse agro-alimentare.

O altă parte semnificativă a acestei teme o reprezintă studiul de caz despre exploatația agricolă STOICA MIHAI II, o întreprindere individuală care a beneficiat, în anul 2017, de finanțare nerambursabilă pe submăsura 6.1 "Sprijinirea tinerilor fermieri". Acolo vor fi prezentate câteva noțiuni despre elaborarea proiectului, precum și obiectivele propuse în Planul de Afaceri.

CAPITOLUL I. PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

1.1. Descrierea PNDR și a obiectivelor sale

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 ( PNDR 2020) este Programul prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană și Guvernul României pentru dezvoltarea economico- socială a spațiului rural din România. Implementarea tehnică și financiară este asigurată de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR). Fermierii, procesatorii, antreprenorii și autoritățile publice locale au la dispoziție aproximativ 9 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile pentru realizarea investițiilor la standarde europene.

România întâmpină dificultăți în atingerea potențialului socio-economic al sectorului agro-alimentar. Din analiza SWOT reiese că agricultura și spațiul rural înregistrează mari provocări caracterizate de: structura duală a exploatațiilor; productivitate agricolă redusă, populație numeroasă implicată în agricultura de (semi)subzistență și cu nivel scăzut de pregătire agricolă și antreprenorială; pondere scăzută a produselor agroalimentare cu valoare adăugată; procent ridicat al fermierilor în vârstă, dotări deficitare la nivelul exploatațiilor; acces la servicii de bază și infrastructură cu mult sub nivelul zonelor urbane; dezvoltare insuficientă a economiei rurale non-agricole cu efecte la nivel de ocupare în mediul rural; o pondere mare a populației aflate în risc de sărăcie și excluziune socială și o serie de riscuri climatice și de mediu care reprezintă o amenințare pentru zonele rurale și pentru întregul teritoriu.

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 este o oportunitate pentru abordarea punctelor slabe, pe baza consolidării punctelor tari și utilizarea oportunităților, dar și pe baza lecțiilor învățate și progreselor realizate prin PNDR 2007-2013. Au fost înregistrate progrese importante în perioada 2007-2013, în special cu privire la modernizarea exploatațiilor agricole și a unităților procesatoare din sectorul agro-alimentar, întinerirea generațiilor de fermieri, implementarea de practici și realizarea de investiții prietenoase cu mediul, economii locale diversificate și infrastructura locală dar insuficinete in raport cu nevoile. Începând cu anul 2007, în România au fost puse bazele promovării utilizării continue și durabile a terenurilor agricole și forestiere, fiind create astfel premisele menținerii patrimoniului natural și conservarea valorii naturale ridicate a zonelor rurale. PNDR 2014-2020 va putea menține în acest context continuarea eforturilor necesare dezvoltării spațiului rural, prin abordarea strategică a următoarelor obiective:

Bibliografie

1. Dumitru Indrea, Alex-Silviu Apahidean Cultura legumelor, Editura Ceres, 2013

2. *** Ghidul Solicitantului - Submăsura 6.1 "Sprijinirea tinerilor fermieri"

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_2_infiintare_activitati_neagricole?amp;lang=RO

3. *** EU Funding

https://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_en

4. *** Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale - AFIR Prezentare generală

https://portal.afir.info/informatii_institutionale_despre_afir_prezentare_generala

5. *** DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ

Autoritate de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală - PNDR

http://www.madr.ro/dezvoltare-rurala.html

6. *** Strategia de Informare și Publicitate PNDR 2014-2020

http://www.pndr.ro/implementare-pndr-2014-2020.html

7.

- ** Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 2020 - 2030

http://www.madr.ro/strategia-pentru-dezvoltarea-sectorului-agroalimentar-pe-termen-mediu-si-lung-orizont-2020-2030.html

8. *** Scheme de plată/Măsuri de sprijin și ajutor derulate de APIA

http://www.apia.org.ro/ro/despre-apia/scheme-de-plata-masuri-de-sprijin-derulate-de-apia

9. *** Uniunea Europeană - Agricultură

https://europa.eu/european-union/topics/agriculture_ro

10. *** Analiza socio-economică în perspectiva dezvoltării rurale

http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/analiza-dezvoltarii-rurale-agricultura-iulie-2013.pdf

11. *** Cod de bune practici agricole

https://www.icpa.ro/documente/coduri/cbpaRO.pdf

12. *** Testarea și înregistrarea soiurilor

http://istis.ro/catalog-oficial

13. *** Cererea de Finațare a Întreprinderii Individuale STOICA MIHAI I.I.

Preview document

Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri - Pagina 1
Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri - Pagina 2
Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri - Pagina 3
Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri - Pagina 4
Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri - Pagina 5
Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri - Pagina 6
Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri - Pagina 7
Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri - Pagina 8
Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri - Pagina 9
Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri - Pagina 10
Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri - Pagina 11
Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri - Pagina 12
Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri - Pagina 13
Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri - Pagina 14
Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri - Pagina 15
Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri - Pagina 16
Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri - Pagina 17
Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri - Pagina 18
Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri - Pagina 19
Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri - Pagina 20
Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri - Pagina 21
Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri - Pagina 22
Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri - Pagina 23
Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri - Pagina 24
Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri - Pagina 25
Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri - Pagina 26
Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri - Pagina 27
Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri - Pagina 28
Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri - Pagina 29
Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri - Pagina 30
Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri - Pagina 31
Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri - Pagina 32
Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri - Pagina 33
Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri - Pagina 34
Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri - Pagina 35
Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri - Pagina 36
Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri - Pagina 37
Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri - Pagina 38
Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri - Pagina 39
Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri - Pagina 40
Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri - Pagina 41
Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri - Pagina 42
Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri - Pagina 43
Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri - Pagina 44
Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri - Pagina 45
Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri - Pagina 46

Conținut arhivă zip

 • Masuri de sprijin pentru tinerii fermieri.docx

Alții au mai descărcat și

Programe și Proiecte de Dezvoltare Rurală

CAPITOLUL I PROGRAME ȘI PROIECTE DE DEZVOLTARE RURALĂ 1.1.Programe de dezvoltare rurală În condițiile în care în Romania sunt dominante ca număr...

Plan de afaceri plantație de goji - gojibio

1.0 Sinteza planului 1.1 Obiective · Obținerea de fonduri europene nerambursabile pentru pornirea afacerii; · Promovarea și stimularea...

Analiza Managementului Strategic în Cadrul Primăriei Municipiului Iași

INTRODUCERE În lucrarea de faţă ne-am propus să analizăm situaţia managementului strategic al primăriei Municipiului Iaşi, pentru că „managementul...

Elaborarea planului de afaceri într-o exploatație agricolă

Conditiile in care sunt organizate si functioneaza diferitele tipuri de exploatatii agricole fac necesara reconsiderarea activitatii economice a...

Înființare firmă

1.Infiintare firma de la zero ,,S.C. OMARPROD S.R.L.” 1.1 Motivatia de a deveni antreprenor. Antreprenorii reprezintă motorul sistemului...

Plan de afaceri fermă de porci

1. Descrierea afacerii Descrierea idei de afacere Idea de afacere este infintarea unei ferme de porci pentru carne rasa Marele Negru, in scopul...

Înființarea unei plantații de sparanghel

Capitolul 1 Descrierea obiectului de investiție S.C SPARANGHEL SRL doreste accesarea de fonduri europene pentru infiintarea unei plantatii de...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Te-ar putea interesa și

Impactul investițiilor realizate prin accesarea fondurilor europene asupra exploatațiilor agricole

Introducere Intre conditiile de trai din mediul rural din Romania si spatiul rural al tarilor dezvoltate ale Uniunii Europene exista decalaje...

Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești

INTRODUCERE După cum sugerează şi titlul lucrarea noastră abordează subiecte legate de dezvoltarea regională şi coordonarea instrumentelor...

Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină

INTRODUCERE Lucrarea de faţă intenţionează să descrie principalele aspecte atât teoretice cât şi practice în legătură cu Fondurile Europene, mai...

Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene

Introducere Uniunea Europeană reprezintă marele proiect politic pe care politicienii celor mai dezvoltate state ale bătrânului continent l-au...

Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene

1.1. Contextul politic şi ecomonic Politica de dezvoltare regională constituie un instrument important în cristalizarea identităţii europene. De...

Politica Agricolă Comună

Introducere Uniunea Europeană are ca misiune fundamentală organizarea relaţiilor dintre statele membre într-o manieră coerentă şi pe baza...

Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba

REZUMAT Tema proiectului de diplomă este “Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul...

Fondurile Structurale și de Coeziune ale UE

Capitolul 1. Fondurile Structurale şi de Coeziune - istoric, obiective, principii 1.1 Introducere Momentul aderării României la Uniunea Europeană...

Ai nevoie de altceva?