Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 23467
Mărime: 686.56KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Cap. 1.1

MARKETINGUL ŞI SISTEMELE AGRICOLE ŞI AGROALIMENTARE

Marketingul este definit ca un ansamblu de activităţi ale întreprinderii ce are ca obiect crearea şi descoperirea nevoilor consumatorilor şi satisfacerea acestor nevoi cu produse şi servicii care prin caracteristicile, preţurile şi disponibilitatea lor în timp şi în spaţiu, pot oferi un ansamblu de avantaje ce pot asigura cumpărarea lor repetată de către consumatori şi profiturile întreprinderii.

Funcţiile marketingului încadrează următoarele obiective mai importante:

- satisfacerea în condiţii superioare a nevoilor de consum ( prin mijlocirea contactului

între vânzător şi cumpărător, alegerea canalelor de distribuţie, a formelor eficiente de

vânzare etc.);

- creşterea adaptabilităţii şi a dinamismului agentului economic;

- cunoaşterea nevoilor sau dorinţelor consumatorului, precum şi informarea

cumpărătorilor în scopul convingerii acestora să achiziţioneze produsele respective;

- prioritatea absolută a activităţilor comerciale;

- vânzare la un preţ care să avantajeze atât pe consumator cât şi pe producător în

condiţiile pieţei;

- rentabilitatea agentului economic.

Strategile de marketing sunt diferenţiate pentru companiile multinaţionale, întrucât acestea se confruntă cu două mari categorii de probleme.

1. - Prima categorie de probleme se referă la penetrarea unor pieţe naţionale. Deoarece firma operează cu două sau mai multe pieţe naţionale, ea trebuie să traverseze cu produsele preţurile, mesajele publicitare şi alte acţiuni frontierele de stat ale acestor ţări. Aceasta însemnă că trebuie respectate reglementări de stat privind securitatea produsului, igiena, protecţia mărcilor şi alte norme. Trebuie plătite taxe , impozite, tarife etc.

2. -A doua categorie de probleme priveşte dimensiunile propriu-zise ale marketingului. Se pot face referiri la definirea obiectivelor de marketing şi a cţiunilor care trebuie întreprinse în condiţiile oportunităţilor majore ( inclusiv riscurile existente ) pe care le oferă pieţele mondiale faţă de capacităţile şi lipsurile companiei.

Ramura marketingului specializată în problemele acestui domeniu, indiferent dacă este vorba de produse care merg în consumul industrial, sau sunt direct prezentate pentru consumul populaţiei poartă denumirea de marketing agricol sau agromarketing.

Marketingul agricol cunoaşte o serie de particularităţi generate de specificul activităţii agricole, acestea referindu-se la:

- dependenţa mai mare a producţiei agricole de factorii naturali şi biologici,

- caracterul sezonier al producţiei vegetale,

- nivelul mai scăzut al peformaţiei din agricultură etc.

Marketingul agroalimentar ca orice activitate economică, se caracterizează printr-un mecanism propriu, determinat de următoarele:

- structurile economice din agricultură date de formele de proprietate şi de exploataţie;

-volumul şi structura producţiei care determină oferta;

-consumul de produse agricole care determină cererea;

-formele organizatorice ale activităţii de valorificare a produselor agricole care cuprind

mai ales sistemul de preţuri şi aspectele financiare,

- structurile internaţionale şi politicile promovate de ele;

- cadrul legislativ cu caracter normativ existent într-o economie de piaţă.

Principalele coordonate ale marketingului în cadrul macrosistemului din domeniul agroalimentar trebuie să aibă în vedere:

- politica produselor şi preţurilor în cadrul pieţei agroalimentare;

- sistemele de distribuţie şi utilizarea lor în sfera marketingului agricol;

-tendinţele de dezvoltare în viitor a distribuţiei produselor agroalimentare;

- promovarea vanzărilor de produse agroalimentare;

- reclama în marketingul agroalimentar.

Specificul marketingului agroalimentar, este considerat semnificativ prin:

-marketingul a fost cunoscut mai întâi în sectorul agroalimentar şi apoi generalizat în

celelalte sectoare;

-activităţile de marketing desfăşurate pe marile pieţe de consumatori privesc întotdeauna

produsele alimentare;

-marketingul, prin activităţile sale specifice, nu este niciodată interesat numai pentru

produsele agricole sau pentru cele după o prima transformare, ci pentru cele

agroalimentare;

-marketingul agroalimentar nu se poate concepe numai în cadrul binomului dat de

elemente "produs-piaţă", ci în cadrul trinomului "produs-tehnologie-piaţă".

-în filiera marketingului agroalimentar există o multitudine de agenţi economici care au

specificitaţii distincte cu referire la;

-agentul economic primar (de regulă acesta fiind identificat cu producătorul agricol),

agentul economic secundar (acesta fiind reprezentat de o cooperativă, o asociaţie sau o

altă formă de înţelegere), agentul economic de tip întreprindere (considerat un integrator

care la rândul lui poate fi integral), agentul economic monopolist sau tradiţional, agenţii

economici prestatori de servicii şi alte activităţi intermediare, agenţii economici din sfera

distribuţiei finale ( comercianţii ).

Sistemele agricole transformă materiile prime pe care le oferă mediul ambiant (energie solară, rezerve nutritive ale solului etc.), precum şi cele adăugate de om îngrăşăminte, apa, energia mijloacelor mecanice etc.) în produse agricole.

Sistemul agroalimentar poate fi definit pe de o parte ca un ansamblu al fluxurilor bunurilor şi seviciilor ce contribuie la satisfacerea nevoilor consumatorilor în limitele unui spaţiu geografic regiune ţară, entitate supranaţională iar pe de altă parte ca o reţea interdependentă de agentul economic (intreprinderi şi instititiţii financiare, organizaţii publice implicaţi în fluxul produselor agroalimentare. Simplificat, acest sistem cuprinde următoarele verigi: aprovizionarea agriculturii şi industriei alimentare, agricultura, industriile agricole şi alimentare, distribuţia en-gros şi en-detail, consumurile casnice şi colective.

Sistemele de marketing au rolul de distribuţie în spaţiu şi timp a produselor rezultate din sistemele agroalimentare până la consumator. Deci, în cadrul acestor sisteme se transferă produsele agricole şi agroalimentare de bază ale producătorilor. Volumul serviciilor de marketing, cum sunt ambalarea, depozitarea, transportul etc., depind de aspectul calitativ şi/sau fizic al produselor vândute.

Sistemul agroalimentar ( SA ) include elemente carcteristice privind:

- SA satisface funcţia de consum alimentar;

- în SA produsele agroalimentare sunt de natură biologică;

-în acest SA există şi acţionează o diversitate de agenţi economici;

-SA este supus variaţiilor aleatorii ale mediului agro-climatic, ale pieţelor produselor şi a

celor financiare;

-în cadrul sistemului se manifestă acţiunea unor centre de comenzi multiple

( întreprinderi, instituţii guvernamentale );

-în SA există o reglare mixtă (piaţă, stat, acorduri internaţionale)

De aici se poate deduce că sistemul agroalimentar este constituit dintr-un ansamblu de agenţi economici care contribuie la satisfacerea cererii de bunuri şi servicii alimentare şi cadrul teritoriului naţional şi pieţei internaţionale

Preview document

Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 1
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 2
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 3
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 4
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 5
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 6
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 7
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 8
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 9
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 10
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 11
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 12
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 13
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 14
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 15
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 16
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 17
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 18
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 19
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 20
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 21
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 22
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 23
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 24
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 25
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 26
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 27
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 28
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 29
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 30
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 31
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 32
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 33
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 34
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 35
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 36
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 37
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 38
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 39
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 40
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 41
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 42
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 43
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 44
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 45
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 46
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 47
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 48
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 49
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 50
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 51
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 52
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 53
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 54
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 55
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 56
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 57
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 58
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 59
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 60
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 61
Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare - Pagina 62

Conținut arhivă zip

  • Marketingul si Sistemele Agricole si Agroalimentare.doc

Alții au mai descărcat și

Certificarea Produselor Bio - Organisme de Certificare

‘Agricultura ecologică’, termen protejat şi atribuit de Uniunea Europeană României pentru definirea acestui sistem de agricultură, este similar cu...

Produse Ecologice

Motto: "Alimentele trebuie să fie medicamentele voastre şi medicamentele voastre să fie alimentele". – Hipocrate Introducere Produsele...

Agrochimie

Curs 1+2 CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN CHIMIA ŞI MANAGEMENTUL NUTRIENŢILOR ŞI FERTILIZANŢILOR 1.1. GENERALITĂŢI Lumea contemporană se confruntă...

Cursuri dezvoltare rurală și regională

Fiecare ţară, indiferent de gradul de dezvoltare economică şi socială, se confruntă cu probleme în dezvoltarea economică echilibrată a...

Biochimie

Cind o persoana merge, plaminii suplimenteaza celulele cu oxigen astfel incit acopera necesarul de ATP al organismului. DAR, ce se intimpla cind o...

Tehnologia de Cultură a Porumbului Boabe

Importanţă: Porumbul este una din cerealele cele mai importante pentru România. Acesta poate fi cultivat pe soluri diferite ca fertilitate ,...

Nutriție umană

INTRODUCERE ÎN NUTRIŢIE Organismele vii se află în strânsă dependenţă de arealul existenţial, caracterizat -largo sensu - prin ceea ce se...

Creșterea animalelor

TEHNOLOGIA DE ÎNGRĂŞARE A BOVINELOR 1. Principii generale Activitatea de îngrăşare a tineretului bovin destinat producerii cărnii şi a bovinelor...

Te-ar putea interesa și

Marketingul Laptelui și Produselor Lactate în România

INTRODUCERE Laptele este primul aliment cu care omul vine în legǎturǎ din prima zi de viaţǎ. Este un aliment indinspensabil vieţii, valoros din...

Proiectarea unei Exploatații Agricole în Sistem Ecologic

Introducere Prezentarea conceptului de fermă ecologică şi importanţa ei Proiectarea sistemelor agricole este o lucrare tehnică ce are ca obiectiv...

Politică de preț - studiu de caz la SC Agricola Internațional SA

Introducere Industria alimentară este o ramură importantă a economiei naţionale şi reprezintă 14% din producţia industrială totală a ţării. Ca şi...

Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România

Capitolul 1. Piaţa – mediu extern principal al întreprinderii 1.1. Întreprinderea şi piaţa Întreprinderea îşi desfăşoară activitatea într-un...

Promovarea Firmei și Campania de Promovare a Produsului French Toast Graham

INTRODUCERE In cadrul acestui proiect urmarim evidentierea unei prezentari detaliate a activitatii firmei SC Vel Pitar SA accentul cazand cu...

Analiza Producției Agricole Vegetale

INTRODUCERE În condiţiile progresului tehnic şi al tendinţei de globalizare şi informatizare a economiei, producţiei şi concurenţei, singura şansa...

Agromarketingul

Agromarketingul, definirea, functiile. Agromarketingul reprezintă “ansamblul de activităţi ale agentului economic (exploatatie agricola sau...

Strategia de promovare a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului

EAM=VIITOR Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului din cadrul Academiei de Studii Economice din București se încadrează în domeniul...

Ai nevoie de altceva?