Cursuri dezvoltare rurală și regională

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 5 fișiere: ppt
Pagini : 120 în total
Mărime: 827.47KB (arhivat)
Publicat de: Darius Toader
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nicolae Istudor
Cursuri Dezvoltare Rurala si Regionala, anul 3, ASE, Facultatea De Economie Agroalimentara si a Mediului

Extras din curs

Fiecare ţară, indiferent de gradul de dezvoltare economică şi socială, se confruntă cu probleme în dezvoltarea economică echilibrată a teritoriului, determinate de o serie de factori obiective şi subiectivi care determină dezvoltarea inegală a zonelor economice. Inegalităţile dintre nivelurile de dezvoltare ale regiunilor unei ţări apar datorită, în principal, acţiunii următorilor factori :

modificarea condiţiilor economice prin dezvoltarea unor noi ramuri ale economiei sau intrarea unora vechi în declin;

concentrarea creşterii economice în anumite regiuni;

existenţa unor regiuni slab populate sau cu producţie provenită, în mare parte, din sectoarele primare;

migraţia populaţiei către zonele dezvoltate.

Politica de dezvoltare regională îşi propune ameliorarea, pe termen lung, a condiţiilor economice regionale. Obiectivul principal al acestei politici îl reprezintă reducerea disparităţilor teritoriale şi realizarea unui echilibru relativ între nivelurile de dezvoltare economică şi socială a diferitelor zone sau asigurarea unei anumite echităţi interregionale.

Dezvoltarea regională reprezintă un proces complex de dezvoltare armonioasă a tuturor zonelor unei ţări sau a spaţiului european unic, capabil să asigure reducerea disparităţilor teritoriale şi să realizeze un echilibru relativ între nivelurile de dezvoltare economică şi socială a diferitelor zone, ţinând cont de gestionarea durabilă a resurselor naturale şi de protecţia mediului natural.

Obiectivele politicii de dezvoltare regională avute în vedere de statele membre ale UE şi fondurile structurale utilizate pentru atingerea acestora sunt grupate în următoarele categorii :

A) Pentru perioada 1994- 1999 au fost vizate următoarele obiective (şase) împreună cu fondurile necesare realizării acestora :

1. Promovarea ajustării structurale a dezvoltării regionale, finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) , Fondul Social European (FSE), Fondul European de Orientare şi Garantare Agricolă – orientare (FEOGA- orientare), Instrumentul Financiar de Orientare a Pescuitului (IFOP);

2. Transformarea regiunilor, a regiunilor de frontieră sau a unor părţi ale regiunilor (inclusiv a zonelor aglomerate cu forţă de muncă şi a comunităţilor urbane) grav afectate de declinul industriei , finanţate prin FEDR, FSE;

3. Combaterea şomajului pe termen lung şi facilitarea integrării în muncă a tinerilor şi a persoanelor expuse excluderii de pe piaţa forţei de muncă, finanţate prin FSE.

Conținut arhivă zip

  • cap 4.ppt
  • cap.6.ppt
  • DRR_CAP 3.ppt
  • DRR_CAP1.ppt
  • PNDR.ppt

Alții au mai descărcat și

Consultanță agricolă

Consultanta Agricola Consultanta=transfer cunostinte noi catre fermieri pentru o schimbare de durata a comportamentului si a da incredere in...

Principii de agricultură durabilă și dezvoltare rurală

INTRODUCERE: Strategiile pe termen lung trebuie luate în considerare cu atenţie mai ales cu privire la viitoarele rezultate fructificate. Istoria...

Agrochimie

Curs 1+2 CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN CHIMIA ŞI MANAGEMENTUL NUTRIENŢILOR ŞI FERTILIZANŢILOR 1.1. GENERALITĂŢI Lumea contemporană se confruntă...

Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare

Cap. 1.1 MARKETINGUL ŞI SISTEMELE AGRICOLE ŞI AGROALIMENTARE Marketingul este definit ca un ansamblu de activităţi ale întreprinderii ce are ca...

Biochimie

Cind o persoana merge, plaminii suplimenteaza celulele cu oxigen astfel incit acopera necesarul de ATP al organismului. DAR, ce se intimpla cind o...

Tehnologia de Cultură a Porumbului Boabe

Importanţă: Porumbul este una din cerealele cele mai importante pentru România. Acesta poate fi cultivat pe soluri diferite ca fertilitate ,...

Nutriție umană

INTRODUCERE ÎN NUTRIŢIE Organismele vii se află în strânsă dependenţă de arealul existenţial, caracterizat -largo sensu - prin ceea ce se...

Creșterea animalelor

TEHNOLOGIA DE ÎNGRĂŞARE A BOVINELOR 1. Principii generale Activitatea de îngrăşare a tineretului bovin destinat producerii cărnii şi a bovinelor...

Te-ar putea interesa și

Analiză comparativă privind dezvoltarea agroturismului și ecoturismului - studiu de caz - crearea unor pachete de servicii eco-agroturistice specifice

Ecoturismul Ecoturismul este o formă de turism in care principala motivaţie a turistului este observarea şi aprecierea naturii şi a tradiţiilor...

Programul Operațional Sectorial de Mediu

INTRODUCERE Ca urmare a adoptării, la sfârşitul anului 2005, a Planului Naţional de Dezvoltare pentru perioada 2007-2013, în primul trimestru al...

Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice

CAPITOLUL I PRINCIPII SI REGULI ALE ORGANIZARII SI CONDUCERII CONTABILITATII IN INSTITUTIILE PUBLICE 1.1. Aspecte legislative Instituţiile...

Economia verde, o șansă pentru viitor

Capitolul 1 Politica regională a Uniunii Europene Deşi este formată din state membre, Uniunea Europeană acordă o atenţie deosebită celor 268 de...

Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009

CADRUL LEGAL - Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă (A.N.C.A.) este instituţie de specialitate a administraţiei publice centrale, cu...

Contribuția Turismului la Îmbunătățirea Calității Vieții

CAPITOLUL 1 Turismul si calitatea vieţii – repere teoretice 1.1. Definirea conceptului de turism Etimologic, cuvântul „turism” provine din...

Analiza Turismului în Argentina

INTRODUCERE Scopul acestei teme constă în acumularea unor noi cunoştiinte, competente şi familarizarea asupra obiectului de studiu. Turismul a...

Strategia de Marketing a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului

Strategia de marketing a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului (EAM) Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului (EAM) este...

Ai nevoie de altceva?