Obiectivul și Rolul Agrotehnicii în Dezvoltarea Agriculturii

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 25936
Mărime: 163.17KB (arhivat)
Publicat de: Silvian Roșca
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghita Niculina
A fost prezentat la Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara.

Extras din curs

Cap. 1. Obiectul şi rolul agrotehnicii în dezvoltarea agriculturii

1.1. Obiectul şi obiectivele agrotehnicii

Agrotehnica este ştiinţa agricolă care se ocupă cu studierea factorilor de vegetaţie, relaţiilor care există între aceştia şi plantele cultivate precum şi metodele de dirijare a acestora având ca obiectiv elaborarea de tehnologii agricole rentabile, nepoluante pentru sol şi mediu înconjurător.

Denumirea provine de la cuvintele ,,agros" de origine greacă sau ,,ager"de origine latină, care înseamnă ogor sau pământ care se cultivă şi ,,techne", de origine greacă, cu sensul de meşteşug sau artă. De aici şi denumirea de şiinţa ogorului sau tehnica ogoarelor.

Principalele obiective ale agrotehnicii sunt:

- studierea factorilor de vegetaţie (căldură, lumină, apă, aer, elemente nutritive) şi elaborarea metodelor de dirijare a lor;

- studierea lucrărilor solului pe tipuri de agregate precum şi elaborarea diferitelor tipuri de sisteme convenţionale şi neconvenţionale de lucrat solul;

- studierea buruienilor din culturile agricole şi horticole, a metodelor de combatere preventive şi curative aplicate în contextul respectării cerinţelor managementului integrat al buruienilor;

- stabilirea regulilor privind întocmirea rotaţiilor şi organizarea asolamentelor raţionale;

- elaborarea sistemelor de lucrări pentru semănatul şi îngrijirea culturilor agricole;

- valorificarea avantajelor agrotehnicii diferenţiate în zone şi microzone specifice din ţară;

- fundamentarea principalelor sisteme de agricultură (cu ţelină, cu pârloagă, cu ogor, cu asolament altern, biodinamic, biologic, durabil etc.).

Principalul obiectiv al agrotehnicii îl constituie obţinerea de recolte rentabile în condiţiile mentinerii şi/sau sporirii fertilităţii solului şi de protecţie a mediului înconjurător dat fiind faptul că agrotehnica realizează cea mai mare intervenţie asupra solului în special prin lucrările solului.

1.2. Istoricul şi rolul agrotehnicii în dezvoltarea agriculturii

Ştiinţele agricole au izvorât din practica agricolă perpetuată de-a lungul secolelor şi mileniilor. Întemeietorul ştiinţelor agricole româneşti este Ion Ionescu de la Brad (1818-1891). Cu o pregătire de excepţie a abordat toate sectoarele de agricultură (producţie vegetală, creşterea animalelor, economie şi sociologie rurală etc.) Şi totuşi cel mai mare agronom al tuturor timpurilor rămâne Gheorghe Ionescu Şişeşti (1885-1967). În România, primul tratat de Agrotehnică a fost publicat de către acesta în 1942. Tot aici merită să amintim câteva personalităţi fără aportul cărora agricultura românească nu s-ar fi dezvoltat, sub raport ştiinţific, la nivelul la care este astăzi: Amilcar Vasiliu, Sandu Aldea, Irimie Staicu, Vasile Stratula, Dumitru C Săndoiu etc.

În ţara noastră această ştiinţă a fost introdusă ca disciplină şi predată studenţilor începând cu anul 1920, tot de către marele savant agronom Gheorghe Ionescu Şişeşti.

În cadrul ştiinţelor agricole agrotehnica ocupă un loc central în privinţa aportului la creşterea producţiei şi sporirea fertilităţii solului iar principiile şi metodele elaborate de agrotehnică au aplicabilitate pe întreaga suprafaţă agricolă a ţării.

1.3. Metodele de cercetare şi legăturile agrotehnicii cu alte ştiinţe

În cadrul ştiinţelor agricole, agrotehnica ocupă un loc important având ca rol creşterea producţiei agricole şi sporirea potenţialului productiv al pământului. La început agrotehnica avea un conţinut mult mai larg şi era denumită agrologie sau agricultură generală. Din ea s-au desprins treptat discipline noi, ca agrochimia, mecanizarea agriculturii, combaterea eroziunii solului etc.

Pentru realizarea obiectivelor proprii, agrotehnica foloseşte următoarele metode: observaţia, cercetarea în laborator, case de vegetaţie şi fitotroane şi cercetarea în câmp.

Ca orice ştiinţă şi agrotehnica are legături cu ştiinţele fundamentale (chimia, fizica, matematica) şi aplicate (pedologie, mecanizare, fiziologie, botanică). La rându-i agrotehnica este bază pentru discipline ca fitotehnia, herbologia etc.

Cap. 2. Factorii de vegetaţie şi metodele agrotehnice de dirijare a lor

2.1. Acţiunea principalilor factori de vegetaţie -baza ştiinţifică a producţiei vegetale.

Producţia oricărei plante cultivate este rezultanta interacţiunii tuturor factorilor care participă, într-un fel sau altul la formarea recoltei. Nivelul recoltei este în raport cu gradul în care fiecare factor şi toţi la un loc se apropie de valorile optime cerute de biologia plantei. Această condiţie globală este rar întâlnită în mediul natural de viaţă a plantelor, adaptarea tehnologiei de cultivare (rotaţia culturilor, îngrăşăminte, densitate şi semănat etc.) şi dirijarea factorilor de vegetaţie, astfel încât ,,oferta locului" să fie cât mai apropiată de biologia plantei cultivate.

Condiţiile de mediu sunt acele componente naturale ale mediului de viaţă a plantelor care caracterizează cadrul spaţial al existenţei vegetaţiei fără a avea rol direct, activ în viaţa plantelor (relief, rocă, structura solului). Factorii de vegetaţie sunt acele elemente constitutive ale mediului natural care intervin activ în viaţa plantelor, delimitează arealul de cultivare a acestora şi determină capacitatea de sinteză a materialului vegetal (căldura, lumina, apa, aerul, substanţe nutritive şi activitatea biologică din sol).

Clasificare, caracteristici

Factori abiotici (lipsiţi de viaţă) - factori climatici: căldură, lumina, apa;

- factori edafici: solul (cu substanţele nutritive şi celelalte componente chimice şi fizice);

Factori biotici (cu viaţă): organismele din sol.

Caracteristicile factorilor de vegetaţie:

- factorii de vegetaţie nu au valori constante, ele variază în timp şi spaţiu, în cadrul unor limite de minim-maxim (variaţiile au caracter de regim, cu o anumită frecvenţă şi de o anumită amploare, de regulă fără repercursiuni negative asupra producţiei;

- factorii de vegetaţie sunt în interdependenţă, se influenţează şi acţionează printr-o rezultantă, medie, fiind greu, chiar imposibil de precizat contribuţia fiecăruia la sporirea producţiei vegetale.

- a treia caracteristică este nesubstituirea, adică nici unul din factorii de vegetaţie nu poate fi înlocuit printr-un alt factor.

Dirijarea factorilor de vegetaţie trebuie să aibă în vedere caracterul de regim al acestora şi caracteristicile fiecărei plante privitor la condiţiile de mediu.

Preview document

Obiectivul și Rolul Agrotehnicii în Dezvoltarea Agriculturii - Pagina 1
Obiectivul și Rolul Agrotehnicii în Dezvoltarea Agriculturii - Pagina 2
Obiectivul și Rolul Agrotehnicii în Dezvoltarea Agriculturii - Pagina 3
Obiectivul și Rolul Agrotehnicii în Dezvoltarea Agriculturii - Pagina 4
Obiectivul și Rolul Agrotehnicii în Dezvoltarea Agriculturii - Pagina 5
Obiectivul și Rolul Agrotehnicii în Dezvoltarea Agriculturii - Pagina 6
Obiectivul și Rolul Agrotehnicii în Dezvoltarea Agriculturii - Pagina 7
Obiectivul și Rolul Agrotehnicii în Dezvoltarea Agriculturii - Pagina 8
Obiectivul și Rolul Agrotehnicii în Dezvoltarea Agriculturii - Pagina 9
Obiectivul și Rolul Agrotehnicii în Dezvoltarea Agriculturii - Pagina 10
Obiectivul și Rolul Agrotehnicii în Dezvoltarea Agriculturii - Pagina 11
Obiectivul și Rolul Agrotehnicii în Dezvoltarea Agriculturii - Pagina 12
Obiectivul și Rolul Agrotehnicii în Dezvoltarea Agriculturii - Pagina 13
Obiectivul și Rolul Agrotehnicii în Dezvoltarea Agriculturii - Pagina 14
Obiectivul și Rolul Agrotehnicii în Dezvoltarea Agriculturii - Pagina 15
Obiectivul și Rolul Agrotehnicii în Dezvoltarea Agriculturii - Pagina 16
Obiectivul și Rolul Agrotehnicii în Dezvoltarea Agriculturii - Pagina 17
Obiectivul și Rolul Agrotehnicii în Dezvoltarea Agriculturii - Pagina 18
Obiectivul și Rolul Agrotehnicii în Dezvoltarea Agriculturii - Pagina 19
Obiectivul și Rolul Agrotehnicii în Dezvoltarea Agriculturii - Pagina 20
Obiectivul și Rolul Agrotehnicii în Dezvoltarea Agriculturii - Pagina 21
Obiectivul și Rolul Agrotehnicii în Dezvoltarea Agriculturii - Pagina 22
Obiectivul și Rolul Agrotehnicii în Dezvoltarea Agriculturii - Pagina 23
Obiectivul și Rolul Agrotehnicii în Dezvoltarea Agriculturii - Pagina 24
Obiectivul și Rolul Agrotehnicii în Dezvoltarea Agriculturii - Pagina 25
Obiectivul și Rolul Agrotehnicii în Dezvoltarea Agriculturii - Pagina 26
Obiectivul și Rolul Agrotehnicii în Dezvoltarea Agriculturii - Pagina 27
Obiectivul și Rolul Agrotehnicii în Dezvoltarea Agriculturii - Pagina 28
Obiectivul și Rolul Agrotehnicii în Dezvoltarea Agriculturii - Pagina 29
Obiectivul și Rolul Agrotehnicii în Dezvoltarea Agriculturii - Pagina 30
Obiectivul și Rolul Agrotehnicii în Dezvoltarea Agriculturii - Pagina 31
Obiectivul și Rolul Agrotehnicii în Dezvoltarea Agriculturii - Pagina 32
Obiectivul și Rolul Agrotehnicii în Dezvoltarea Agriculturii - Pagina 33
Obiectivul și Rolul Agrotehnicii în Dezvoltarea Agriculturii - Pagina 34
Obiectivul și Rolul Agrotehnicii în Dezvoltarea Agriculturii - Pagina 35
Obiectivul și Rolul Agrotehnicii în Dezvoltarea Agriculturii - Pagina 36
Obiectivul și Rolul Agrotehnicii în Dezvoltarea Agriculturii - Pagina 37
Obiectivul și Rolul Agrotehnicii în Dezvoltarea Agriculturii - Pagina 38
Obiectivul și Rolul Agrotehnicii în Dezvoltarea Agriculturii - Pagina 39
Obiectivul și Rolul Agrotehnicii în Dezvoltarea Agriculturii - Pagina 40
Obiectivul și Rolul Agrotehnicii în Dezvoltarea Agriculturii - Pagina 41
Obiectivul și Rolul Agrotehnicii în Dezvoltarea Agriculturii - Pagina 42
Obiectivul și Rolul Agrotehnicii în Dezvoltarea Agriculturii - Pagina 43

Conținut arhivă zip

  • Obiectivul si Rolul Agrotehnicii in Dezvoltarea Agriculturii.doc

Alții au mai descărcat și

Stabilirea planului de măsuri agrochimice, în scopul ameliorării compoziției ionice a solurilor acide și alcalice din perimetrul unei exploatații agricole private

Impactul reactiei solului asupra cresterii si dezvoltarii plantelor 1.1-Influenta reactiei solului asupra nutritiei plantelor Cresterea si...

Cultura Grâului

Capitolul I INTRODUCERE 1.1 Importanţa grâului Grâul este una dintre cele mai importante cereale şi planta care ocupă pe glob cele mai mari...

Combaterea integrată a buruienilor din principalele culturi la SC Prodagro SA Zorleni

CAPITOLUL I IMPORTANŢA ŞI NECESITATEA PROBLEMEI LUATE IN STUDIU 1.1 Pagube provocate de buruieni producţiei vegetale Buruienile sunt plante...

Dăunătorii Plantelor Cultivate

ARGUMENT Importanţa cunoaşterii dăunătorilor plantelor de câmp o constituie apărarea sănătaţii plantelor împotriva acestora, în scopul combaterii...

Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură

Introducere Agricultura reprezintă o ramură economică de interes strategic naţional, chemată să asigure securitatea hranei pentru populaţie şi să...

Introducere în practica agricolă - ferma SC Agrofarm SRL

Sef ferma : Pragai Andreea Carolina Zona amplasarii : Sannicolau Mare , jud. Timis , Romania Suprafata : 1000 ha : - 5 ha legume : -salata ½ ha...

Produse pentru agricultură - Agrotech

Cap. 2.1 Notiuni generale.Prezentarea domeniului Textilele tehnice constituie domeniul cel mai tanar, mai vast, mai complex si mai dinamic al...

Eficiența economică a mecanizării agriculturii - studiu de caz SC Agrotehnica SA

Introducere Agricultura este o ramură traditională a economiei românesti care are ca mijloc de productie fondul funciar agricol (totalitatea...

Te-ar putea interesa și

Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod

INTRODUCERE Republica Moldova posedă condiţii de climă şi de sol destul de favorabile pentru cultura speciilor pomicole, pomicultura reprezintă...

Necesitatea utilizării apei de irigație în sudul Olteniei

În ultimele decenii, lumea este confruntată, la nivel mondial, cu numeroase evenimente şi situaţii deosebite generate de schimbările climatice, de...

Agrotehnica Diferențiată

CURSUL NR.1 Cap.1. OBIECTIVELE ŞI ROLUL AGROTEHNICII ÎN DEZVOLTAREA AGRICULTURII 1.1.ISTORICUL ŞI ROLUL AGROTEHNICII ÎN DEZVOLTAREA...

Agricultură Generală

PARTEA I PEDOLOGIE CAPITOLUL 1 OBIECTUL ŞI ROLUL PEDOLOGIEI ÎN DEZVOLTAREA PRODUCŢIEI AGRICOLE 1.1. Obiectul şi definiţia pedologiei Pedologia...

Management Agrar

INTRODUCERE Includerea managementului în planul de pregătire a celor mai di¬verse profesii (economişti, ingineri, jurişti, psihologi, sociologi...

Ai nevoie de altceva?