Agricultură Generală

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 108 în total
Cuvinte : 33126
Mărime: 441.85KB (arhivat)
Publicat de: Vlad Ignat
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Teona Avarvarei
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ “ION IONESCU DE LA BRAD” IAŞI FACULTATEA DE ZOOTEHNIE

Extras din curs

PARTEA I PEDOLOGIE

CAPITOLUL 1

OBIECTUL ŞI ROLUL PEDOLOGIEI ÎN DEZVOLTAREA

PRODUCŢIEI AGRICOLE

1.1. Obiectul şi definiţia pedologiei

Pedologia este ştiinţa care, se ocupă cu studiul solului sub aspectul

genezei, evoluţiei, caracterelor morfologice, proprietăţilor fizice, chimice şi

biologice, clasificării, repartiţiei geografice, utilizării raţionale.

Etimologic, termenul de “Pedologie” este de origine greacă, provenind din

cuvintele “pedon” (teren, sol, ogor) şi “logos” (discuţie, vorbire în sensul de

studiu).

Pedologia este o ştiinţă, deoarece are un obiect de studiu, o evoluţie, legi şi

metode proprii de cercetare.

SOLUL este formaţiunea naturală cea mai recentă de la suprafaţa

uscatului, reprezentată printr-o succesiune de straturi naturale care s-au format şi

se formează prin alterarea rocilor şi a resturilor organice prin acţiunea de

conlucrare a factorilor fizici, chimici şi biologici, de la contactul litosferei cu

atmosfera, sub influenţa hotărâtoare a climei.

Solul, rezultat în urma proceselor profunde de transformare a rocilor,

mineralelor şi resturilor organice, este mediu de viaţă pentru plante, fiind

principalul mijloc de producţie în agricultură.

1.2. Evoluţia pedologiei ca ştiinţă

Pedologia este considerată ca ştiinţă de sine stătătoare, începând cu anul

1883, an în care au apărut lucrările lui V.V. Dokuceaev care este considerat

fondatorul pedologiei ca ştiinţă.

In ţara noastră Ion Ionescu de la Brad, în monografiile despre judeţele

Putna, Dorohoi, Mehedinţi, face prezentarea şi descrierea solurilor pe regiuni

naturale, subliniind influenţa climei asupra formării solului.

2

Lui Gheorghe Munteanu Murgoci (1872-1925) i se recunoaşte meritul şi

calitatea de fondator al pedologiei ca ştiinţă în ţara noastră şi care întocmeşte

prima hartă agro-pedologică a României, împreună cu Emil Protopopescu - Pache.

Dintre personalităţile de prestigiu ale ştiinţei solului care s-au remarcat

prin lucrările lor atât pe plan naţional cât şi internaţional demne de menţionat

sunt: N.Cernescu, M.Popovăţ, N.Bucur, C.D.Chiriţă, C.V.Oprea, Gr.Obrejanu,

C.Teşu, Er. Merlescu, etc.

1.3. Principii, legi şi metode de cercetare în pedologie

În pedologie, se poate vorbi de următoarele principii mai importante:

a) Principiul paralelismului fito-pedo-climatic. Potrivit acestui principiu

în natură există o interdependenţă între climă, vegetaţie şi sol.

b) Principiul evoluţiei, enunţat de Wiliams, evidenţiază faptul că solurile

evoluează continuu, în fazele incipiente de formare a solului evoluţia este mai

intensă, apoi din ce în ce mai lentă, ca urmare a realizării unui echilibru între sol

şi factorii de solificare.

Principalele legi care acţionează în pedologie sunt:

a) legea constanţei grosimii orizontului A cu tipul de sol;

b) legea alungirii continue a orizontului B;

c) legea repartiţiei acumulările de solificare în profilul solului;

d) legea comportării specifice a orizonturilor solului când sunt folosite ca

substraturi nutritive pentru plante;

Ca orice ştiinţă pedologia foloseşte metode proprii de cercetare dintre

care amintim:

a) Descrierea morfologică. Este metoda care constă în precizarea

macroscopică şi microscopică a însuşirilor solului (grosime, culoare, structură,

care permit recunoaşterea tipului de sol).

b) Cartarea pedologică. Constă în identificarea pe teren, delimitarea

spaţială şi cercetarea tipurilor, subtipurilor şi variaţiilor de sol existente pe un

anumit teritoriu.

c) Analiza fizico-chimică. Prin analiza fizico-chimică se determină

cantitativ componentele chimice ale solului.

d) Experienţele în câmp şi în vase de vegetaţie, permit scoaterea în

evidenţă a însuşirilor solului care nu pot fi determinate prin descrierea

morfologică sau analiza fizico-chimică.

Preview document

Agricultură Generală - Pagina 1
Agricultură Generală - Pagina 2
Agricultură Generală - Pagina 3
Agricultură Generală - Pagina 4
Agricultură Generală - Pagina 5
Agricultură Generală - Pagina 6
Agricultură Generală - Pagina 7
Agricultură Generală - Pagina 8
Agricultură Generală - Pagina 9
Agricultură Generală - Pagina 10
Agricultură Generală - Pagina 11
Agricultură Generală - Pagina 12
Agricultură Generală - Pagina 13
Agricultură Generală - Pagina 14
Agricultură Generală - Pagina 15
Agricultură Generală - Pagina 16
Agricultură Generală - Pagina 17
Agricultură Generală - Pagina 18
Agricultură Generală - Pagina 19
Agricultură Generală - Pagina 20
Agricultură Generală - Pagina 21
Agricultură Generală - Pagina 22
Agricultură Generală - Pagina 23
Agricultură Generală - Pagina 24
Agricultură Generală - Pagina 25
Agricultură Generală - Pagina 26
Agricultură Generală - Pagina 27
Agricultură Generală - Pagina 28
Agricultură Generală - Pagina 29
Agricultură Generală - Pagina 30
Agricultură Generală - Pagina 31
Agricultură Generală - Pagina 32
Agricultură Generală - Pagina 33
Agricultură Generală - Pagina 34
Agricultură Generală - Pagina 35
Agricultură Generală - Pagina 36
Agricultură Generală - Pagina 37
Agricultură Generală - Pagina 38
Agricultură Generală - Pagina 39
Agricultură Generală - Pagina 40
Agricultură Generală - Pagina 41
Agricultură Generală - Pagina 42
Agricultură Generală - Pagina 43
Agricultură Generală - Pagina 44
Agricultură Generală - Pagina 45
Agricultură Generală - Pagina 46
Agricultură Generală - Pagina 47
Agricultură Generală - Pagina 48
Agricultură Generală - Pagina 49
Agricultură Generală - Pagina 50
Agricultură Generală - Pagina 51
Agricultură Generală - Pagina 52
Agricultură Generală - Pagina 53
Agricultură Generală - Pagina 54
Agricultură Generală - Pagina 55
Agricultură Generală - Pagina 56
Agricultură Generală - Pagina 57
Agricultură Generală - Pagina 58
Agricultură Generală - Pagina 59
Agricultură Generală - Pagina 60
Agricultură Generală - Pagina 61
Agricultură Generală - Pagina 62
Agricultură Generală - Pagina 63
Agricultură Generală - Pagina 64
Agricultură Generală - Pagina 65
Agricultură Generală - Pagina 66
Agricultură Generală - Pagina 67
Agricultură Generală - Pagina 68
Agricultură Generală - Pagina 69
Agricultură Generală - Pagina 70
Agricultură Generală - Pagina 71
Agricultură Generală - Pagina 72
Agricultură Generală - Pagina 73
Agricultură Generală - Pagina 74
Agricultură Generală - Pagina 75
Agricultură Generală - Pagina 76
Agricultură Generală - Pagina 77
Agricultură Generală - Pagina 78
Agricultură Generală - Pagina 79
Agricultură Generală - Pagina 80
Agricultură Generală - Pagina 81
Agricultură Generală - Pagina 82
Agricultură Generală - Pagina 83
Agricultură Generală - Pagina 84
Agricultură Generală - Pagina 85
Agricultură Generală - Pagina 86
Agricultură Generală - Pagina 87
Agricultură Generală - Pagina 88
Agricultură Generală - Pagina 89
Agricultură Generală - Pagina 90
Agricultură Generală - Pagina 91
Agricultură Generală - Pagina 92
Agricultură Generală - Pagina 93
Agricultură Generală - Pagina 94
Agricultură Generală - Pagina 95
Agricultură Generală - Pagina 96
Agricultură Generală - Pagina 97
Agricultură Generală - Pagina 98
Agricultură Generală - Pagina 99
Agricultură Generală - Pagina 100
Agricultură Generală - Pagina 101
Agricultură Generală - Pagina 102
Agricultură Generală - Pagina 103
Agricultură Generală - Pagina 104
Agricultură Generală - Pagina 105
Agricultură Generală - Pagina 106
Agricultură Generală - Pagina 107
Agricultură Generală - Pagina 108

Conținut arhivă zip

  • Agricultura Generala.pdf

Alții au mai descărcat și

Fișa tehnologică a culturii de sfeclă de zahăr

Cap I – Prezentarea zonei studiate 1.1. Localitatea : Timisoara 1.2. Asezarea geografica Municipiul Timisoara este situate in paretea de vest a...

Agricultura durabilă

În dorinţa de progres şi creştere economică cu orice preţ, omul a uitat, adesea, că este şi parte a sistemului natural, intervenind, uneori, peste...

Tehnologia de cultivare la grâul de toamnă

ROTAȚIA Grâul este pretenţios faţă de planta premergătoare deoarece trebuie semănat toamna, destul de devreme, astfel încât până la venirea...

Agrochimie

Curs 1+2 CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN CHIMIA ŞI MANAGEMENTUL NUTRIENŢILOR ŞI FERTILIZANŢILOR 1.1. GENERALITĂŢI Lumea contemporană se confruntă...

Agronomie

Speciile invazive produc dezechilibre ecologice in ecosistemele invadate, fiind favorizate printre altele si de absența unor dușmani naturali...

Agrotehnică

INTRODUCERE Agrotehnica, după Gh. Ionescu Şişeşti, este ştiinţa factorilor de vegetaţie şi în primul rând a celor legaţi de sol, a modului de...

Agrotehnica Diferențiată

CURSUL NR.1 Cap.1. OBIECTIVELE ŞI ROLUL AGROTEHNICII ÎN DEZVOLTAREA AGRICULTURII 1.1.ISTORICUL ŞI ROLUL AGROTEHNICII ÎN DEZVOLTAREA...

Mașini agricole I

Capitolul I 1.GENERALIT????????I Procesul de producție reprezintă un proces tehnic complex prin intermediul căruia se obține un produs agricol,...

Te-ar putea interesa și

Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare

Înainte de toate ar trebui să răspund la o serie de întrebări: “Pentru ce o analiză a unei activităţi de producţie industrială din perspectiva...

Organizarea Contabilității la Direcția Generală pentru Agricultură și Industrie Alimentară

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND AGRICULTURA ÎN ROMÂNIA 1.1. CAUZELE CRIZEI AGRICULTURII ROMÂNEŞTI Agricultura în România ocupa alături...

Structura Organizatorică a Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Teleorman

INTRODUCERE Am ales tema” Structura Organizatorică a Direcţiei Agricole pentru Dezvoltare Rurală “ deoarece aceasta activitate are importanţa...

Istoria economică a României în perioada 1945-1989

INTRODUCERE Pentru început, aş dori să motivez alegerea acestei teme din cadrul disciplinei Istoria Economiei. Ştim cu toţii poate ce importanţă...

Probleme Legate de Dezvoltarea Agriculturii în România după 1989

INTRODUCERE Agricultura, cultivarea pământului pentru a creşte plante a constituit ramura principală de la începuturile civilizaţiei. Ea asigura...

Regimul Juridic al Substanteor Toxice

INTRODUCERE Problema protecţiei mediului ambiant şi în cadrul acesteia a producţiei agricole, prezintă importanţă deosebită pentru calitatea...

Prezentare Generală a Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România

Cap. 1. AGRICULTURA INTRODUCERE Anul 2007, data aderării României la Uniunea Europeană, marchează o epocă nouă în economia agricolă şi de...

Economii deschise - economii închise

1.Republica Populară Chineză ( RPC) 1.1.Aspecte istorice şi culturale China este cel mare stat din lume privind numărul de locuitori...

Ai nevoie de altceva?