Politici Agricole Comunitare

Curs
8.1/10 (7 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 138 în total
Cuvinte : 35045
Mărime: 168.15KB (arhivat)
Publicat de: Semenica Mureșan
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dona Ion

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I - SCURTĂ RETROSPECTIVĂ A POLITICILOR AGRARE: LIBERALISM ŞI PROTECŢIONISM 5
 3. CAPITOLUL II - POLITICA AGRICOLĂ COMUNITARĂ 18
 4. 2.1. Geneza construcţiei europene 18
 5. 2.1.1. Cronologia construcţiei europene 19
 6. 2.1.2. Sistemul instituţional al Uniunii Europene 25
 7. 2.1.3. PAC, justificare şi semnificaţii economice 29
 8. 2.2. Obiectivele şi principiile politicilor agricole comunitare 32
 9. 2.3. Mecanismele de funcţionare a politicii agricole comune 37
 10. 2.3.1. Evoluţia conceptuală a susţinerii agriculturii 37
 11. 2.3.2. Pârghiile mecanismului de funcţionare a P.A.C.-ului 40
 12. 2.4. Implicaţiile socio-economice ale politicilor de susţinere a agriculturii 47
 13. 2.5. Reformele succesive ale PAC: 1992, 1994, 1999 53
 14. CAPITOLUL III - POLITICA DE PROTECŢIE A MEDIULUI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 65
 15. 3.1. Obiectivele şi principiile politicilor comunitare în domeniul mediului………………………………… 65
 16. 3.2. Măsurile naţionale, regionale şi locale de protecţie a mediului 67
 17. CAPITOLUL IV - POLITICA AGRICOLĂ A STATELOR UNITE ALE AMERICII 72
 18. 4.1. Scurtă retrospectivă asupra politicilor agricole a S.U.A. 72
 19. 4.2. Principalele dispoziţii ale noii legi agricole americane 79
 20. 4.3. Susţinerea exporturilor americane 88
 21. 4.4. Programele agro-mediu - (Programele de protecţia mediului înconjurător) 91
 22. 4.5. Programele sociale 93
 23. 4.6. Consecinţele pentru agricultura americană 94
 24. CAPITOLUL V - AGRICULTURA, GATT ŞI OMC 101
 25. 5.1. Prezentarea generală a GATT 101
 26. 5.2. Runda Uruguay 107
 27. CAPITOLUL VI- POLITICA DE INTEGRARE A ŢĂRILOR DIN E.C.O. ÎN STRUCTURILE UE (INTEGRAREA AGRICOLĂ) 111
 28. 6.1. Contextul general de integrare în structurile U.E. 111
 29. 6.2. Integrarea ţărilor din Europa Centrală şi Orientală văzută din interiorul U.E. 115
 30. 6.3. Starea agriculturii celor 10 ţări din E.C.O. prin prisma programatică a “Agendei 2000” 119
 31. BIBLIOGRAFIE 136

Extras din curs

INTRODUCERE

Criza agriculturii româneşti s-a datorat eşecului agriculturii colectiviste, determinat la rându-i , de politica antieconomică şi mai ales antiţărănească a fostului regim totalitar. Această politică s-a concretizat în volumul redus al investiţiilor, în practicarea unor preţuri derizorii la achiziţiile şi contractările de produse vegetale şi animaliere, în centralismul excesiv al planurilor de culturi, în ratele înalte de exploatare directă şi indirectă a ţărănimii. Efectele directe ale acestei politici de pauperizare a întregii ramuri agricole dar mai ales a ţărănimii s-au regăsit în dezechilibre financiare şi social-umane profunde. Echilibrarea agriculturii, revigorarea întregului sistem agroalimentar presupunea măsuri radicale, de fond.

Tranziţia la economia de piaţă era necesară în perioada postdecembristă, însă presupunea o autentică reformă economică, o legislaţie eficientă capabilă în modernizarea agriculturii, şi la modul general să revitalizeze spaţiul rural al neamului nostru.

Evoluţia agriculturii româneşti postdecembriste se aseamănă cu cea a celorlalte ţări din centrul şi estul Europei (foste comuniste). Imediat după căderea regimurilor comuniste a fost abandonată în aceste ţări planificarea centralizată; a fost eliminat controlul oficial al preţurilor, acestea devenind gradual libere; cea mai mare parte a firmelor de stat a intrat într-un proces firesc de privatizare. În sectorul agricol fostele cooperative agricole de producţie şi multe din fermele de stat s-au transformat. În toate aceste ţări pământul a fost redat foştilor proprietari.

În mod firesc, în evoluţia de la societatea comunistă la cea capitalistă au apărut extrem de multe probleme. Unele sunt legate de politica macroeconomică, altele de liberalizarea preţurilor, de apariţia inflaţiei şi chiar a hiperinflaţiei, de apariţia a unor noi inegalităţi sociale, a şomajului, ceea ce a determinat ca viitorul să plutească în plină incertitudine. În rezolvarea acestor probleme ţările cu economie în tranziţie nu au fost lipsite de sfaturi relative la politicile lor agricole. Astfel – Banca Mondială a elaborat rapoarte substanţiale asupra ţărilor respective; Organizaţia Economică pentru Cooperare şi Dezvoltare a început să includă ţările Europei Centrale în analizele sale de politici agrare. Prin programul PHARE al Uniunii Europene pentru Europa Centrală şi de Est se oferă asistenţă tehnică, şi în multe cazuri a înfiinţat unităţi de consultanţă pentru politicile agrare.

Tratarea tuturor agriculturilor din ţările foste comuniste la nivel global, fără discernerea specificului fiecărei ţări în parte, a micşorat gradul de penetrabilitate al acestor costisitoare programe, care s-au văzut astfel de cele mai multe ori fără finalitate concretă.

România în tranziţia spre economia de piaţă are datorită agriculturii o poziţie aparte, poziţie care se datorează atât ponderii relativ importante a agriculturii în cadrul economiei naţionale cât mai ales specificităţii agriculturii româneşti.

Vom căuta să discernem în continuare poziţia României în cadrul celor zece ţări din ECO care formează cel de-al cincilea val de lărgire al Uniunii Europene. Vom căuta să înţelegem care sunt actualele jocuri mondiale în domeniul politicilor agricole. Acest lucru îl putem face studiind în detaliu politicile agricole comunitare, politica agricolă americană şi stadiul negocierilor agricole din cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului, înarmâdu-i pe studenţii noştri cu cunoştinţele necesare în domeniul politicii agricole pentru a deveni poate, buni negociatori în cadrul viitoarelor politici agricole de integrare în structurile U.E.

Preview document

Politici Agricole Comunitare - Pagina 1
Politici Agricole Comunitare - Pagina 2
Politici Agricole Comunitare - Pagina 3
Politici Agricole Comunitare - Pagina 4
Politici Agricole Comunitare - Pagina 5
Politici Agricole Comunitare - Pagina 6
Politici Agricole Comunitare - Pagina 7
Politici Agricole Comunitare - Pagina 8
Politici Agricole Comunitare - Pagina 9
Politici Agricole Comunitare - Pagina 10
Politici Agricole Comunitare - Pagina 11
Politici Agricole Comunitare - Pagina 12
Politici Agricole Comunitare - Pagina 13
Politici Agricole Comunitare - Pagina 14
Politici Agricole Comunitare - Pagina 15
Politici Agricole Comunitare - Pagina 16
Politici Agricole Comunitare - Pagina 17
Politici Agricole Comunitare - Pagina 18
Politici Agricole Comunitare - Pagina 19
Politici Agricole Comunitare - Pagina 20
Politici Agricole Comunitare - Pagina 21
Politici Agricole Comunitare - Pagina 22
Politici Agricole Comunitare - Pagina 23
Politici Agricole Comunitare - Pagina 24
Politici Agricole Comunitare - Pagina 25
Politici Agricole Comunitare - Pagina 26
Politici Agricole Comunitare - Pagina 27
Politici Agricole Comunitare - Pagina 28
Politici Agricole Comunitare - Pagina 29
Politici Agricole Comunitare - Pagina 30
Politici Agricole Comunitare - Pagina 31
Politici Agricole Comunitare - Pagina 32
Politici Agricole Comunitare - Pagina 33
Politici Agricole Comunitare - Pagina 34
Politici Agricole Comunitare - Pagina 35
Politici Agricole Comunitare - Pagina 36
Politici Agricole Comunitare - Pagina 37
Politici Agricole Comunitare - Pagina 38
Politici Agricole Comunitare - Pagina 39
Politici Agricole Comunitare - Pagina 40
Politici Agricole Comunitare - Pagina 41
Politici Agricole Comunitare - Pagina 42
Politici Agricole Comunitare - Pagina 43
Politici Agricole Comunitare - Pagina 44
Politici Agricole Comunitare - Pagina 45
Politici Agricole Comunitare - Pagina 46
Politici Agricole Comunitare - Pagina 47
Politici Agricole Comunitare - Pagina 48
Politici Agricole Comunitare - Pagina 49
Politici Agricole Comunitare - Pagina 50
Politici Agricole Comunitare - Pagina 51
Politici Agricole Comunitare - Pagina 52
Politici Agricole Comunitare - Pagina 53
Politici Agricole Comunitare - Pagina 54
Politici Agricole Comunitare - Pagina 55
Politici Agricole Comunitare - Pagina 56
Politici Agricole Comunitare - Pagina 57
Politici Agricole Comunitare - Pagina 58
Politici Agricole Comunitare - Pagina 59
Politici Agricole Comunitare - Pagina 60
Politici Agricole Comunitare - Pagina 61
Politici Agricole Comunitare - Pagina 62
Politici Agricole Comunitare - Pagina 63
Politici Agricole Comunitare - Pagina 64
Politici Agricole Comunitare - Pagina 65
Politici Agricole Comunitare - Pagina 66
Politici Agricole Comunitare - Pagina 67
Politici Agricole Comunitare - Pagina 68
Politici Agricole Comunitare - Pagina 69
Politici Agricole Comunitare - Pagina 70
Politici Agricole Comunitare - Pagina 71
Politici Agricole Comunitare - Pagina 72
Politici Agricole Comunitare - Pagina 73
Politici Agricole Comunitare - Pagina 74
Politici Agricole Comunitare - Pagina 75
Politici Agricole Comunitare - Pagina 76
Politici Agricole Comunitare - Pagina 77
Politici Agricole Comunitare - Pagina 78
Politici Agricole Comunitare - Pagina 79
Politici Agricole Comunitare - Pagina 80
Politici Agricole Comunitare - Pagina 81
Politici Agricole Comunitare - Pagina 82
Politici Agricole Comunitare - Pagina 83
Politici Agricole Comunitare - Pagina 84
Politici Agricole Comunitare - Pagina 85
Politici Agricole Comunitare - Pagina 86
Politici Agricole Comunitare - Pagina 87
Politici Agricole Comunitare - Pagina 88
Politici Agricole Comunitare - Pagina 89
Politici Agricole Comunitare - Pagina 90
Politici Agricole Comunitare - Pagina 91
Politici Agricole Comunitare - Pagina 92
Politici Agricole Comunitare - Pagina 93
Politici Agricole Comunitare - Pagina 94
Politici Agricole Comunitare - Pagina 95
Politici Agricole Comunitare - Pagina 96
Politici Agricole Comunitare - Pagina 97
Politici Agricole Comunitare - Pagina 98
Politici Agricole Comunitare - Pagina 99
Politici Agricole Comunitare - Pagina 100
Politici Agricole Comunitare - Pagina 101
Politici Agricole Comunitare - Pagina 102
Politici Agricole Comunitare - Pagina 103
Politici Agricole Comunitare - Pagina 104
Politici Agricole Comunitare - Pagina 105
Politici Agricole Comunitare - Pagina 106
Politici Agricole Comunitare - Pagina 107
Politici Agricole Comunitare - Pagina 108
Politici Agricole Comunitare - Pagina 109
Politici Agricole Comunitare - Pagina 110
Politici Agricole Comunitare - Pagina 111
Politici Agricole Comunitare - Pagina 112
Politici Agricole Comunitare - Pagina 113
Politici Agricole Comunitare - Pagina 114
Politici Agricole Comunitare - Pagina 115
Politici Agricole Comunitare - Pagina 116
Politici Agricole Comunitare - Pagina 117
Politici Agricole Comunitare - Pagina 118
Politici Agricole Comunitare - Pagina 119
Politici Agricole Comunitare - Pagina 120
Politici Agricole Comunitare - Pagina 121
Politici Agricole Comunitare - Pagina 122
Politici Agricole Comunitare - Pagina 123
Politici Agricole Comunitare - Pagina 124
Politici Agricole Comunitare - Pagina 125
Politici Agricole Comunitare - Pagina 126
Politici Agricole Comunitare - Pagina 127
Politici Agricole Comunitare - Pagina 128
Politici Agricole Comunitare - Pagina 129
Politici Agricole Comunitare - Pagina 130
Politici Agricole Comunitare - Pagina 131
Politici Agricole Comunitare - Pagina 132
Politici Agricole Comunitare - Pagina 133
Politici Agricole Comunitare - Pagina 134
Politici Agricole Comunitare - Pagina 135
Politici Agricole Comunitare - Pagina 136
Politici Agricole Comunitare - Pagina 137
Politici Agricole Comunitare - Pagina 138

Conținut arhivă zip

 • Politici Agricole Comunitare.doc

Alții au mai descărcat și

Agricultura Ecologica și Biologica

ARGUMENT În zilele noastre, poluarea este prezenta peste tot: în aer, în apa, în sol. Pentru a diminua efectele acestui fenomen, mai multe...

Introducerea Politicii Agricole Comune a UE în România

Integrarea în Uniunea Europeană este una dintre priorităţile-cheie ale politicii externe a României. Acest obiectiv strategic deosebit de important...

Consultanță și Extensie

1. Concept, necesitate, conţinut 1.1. Conceptul de consultanţă Ca şi alte concepte care au apărut mai târziu în terminologia economică...

Agrotehnică

INTRODUCERE Agrotehnica, după Gh. Ionescu Şişeşti, este ştiinţa factorilor de vegetaţie şi în primul rând a celor legaţi de sol, a modului de...

Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie

Capitolul I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. NOŢIUNEA DE DREPT Termenul general de drept este considerat ca fiind o noţiune complexă ce poate fi...

Politici Agroalimentare

Capitolul 1 Politici agroalimentare– delimitări, conţinut, obiective 1.1 Definiţii Politica, în sens general, este definită ca o intervenţie a...

Politici Agricole

INTRODUCERE Criza agriculturii româneşti s-a datorat eşecului agriculturii colectiviste, determinat la rându-i, de politica antieconomică şi mai...

Tehnologia Conservelor

CURS 1 PREGĂTIREA MATERIILOR PRIME PENTRU PRELUCRARE Pentru majoritatea procedeelor de conservare aplicate în industria conservelor vegetale,...

Te-ar putea interesa și

Reglementări Administrative ale Uniunii Europene

Introducere: În Uniunea Europeană, aflată în continuă dezvoltare şi expansiune, administraţia publică europeană şi implicit dreptul administrativ...

Politica Agricolă Comună

INTRODUCERE Prin elaborarea acestei lucrări se doreşte analizarea atât a stadiului implementării programului SAPARD în România cât şi evaluarea...

Politica agricolă comună - Agenda 2000

Introducere În lucrarea de față ne-am propus să prezentăm și să analizăm politica agricolă a Uniunii Europene, în deosebi reforma propusă de...

Politici Agricole Comunitare

Modul de organizare şi funcţionare a pieţei de lapte si produse din lapte a Uniunii Europene In Romania, piata laptelui de consum traieste o...

Grupări regionale europene

Primul pas în construcţia europeană este crearea Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO), Tratat semnat la Paris pe 18 aprilie 1951,...

Politica Agricolă Comună

CAPITOLUL 1 AGRICULTURA – Date generale Agricultura reprezintă în ansamblul economiei naţionale una din ramurile de mare importanţă, menită să...

Politici Comunitare Interne - Economie Europeană

Politici Comunitare : Uniunea Europeană numără 26 state membre. In UE nu există o majoritate, ci numai minorități. In ciuda diferențelor dintre...

Ai nevoie de altceva?