Politici Agricole

Curs
9.2/10 (5 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 126 în total
Cuvinte : 58922
Mărime: 653.17KB (arhivat)
Publicat de: Basarab Florea
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Ion Dona

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I - GENEZA CONSTRUCŢIEI EUROPENE 4
 3. 1.1. Scurtă retrospectivă a politicilor agrare: liberalism şi protecţionism 4
 4. 1.2. Cronologia construcţiei europene 9
 5. 1.3. Sistemul instituţional al Uniunii Europene 13
 6. 1.4. PAC, justificare şi semnificaţii economice 18
 7. CAPITOLUL II - POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ DE LA CREARE PÂNĂ LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XXI 20
 8. 2.1. Necesitatea şi etapele Politicii Agricole Comune 20
 9. 2.2. Politica Agricolă Comună în perioada de creare şi implementare 26
 10. 2.2.1. Obiectivele şi principiile PAC 26
 11. 2.2.2. Mecanismele de funcţionare a politicii agricole comune 29
 12. 2.3. Reforma Politicii Agricole Comune din anul 1992 (reforma Mac Sharry) 35
 13. 2.3.1. Obiectivele şi conţinutul măsurilor de reformă 35
 14. 2.3.2. Reducerea preţurilor instituţionale şi introducerea plăţilor compensatorii 36
 15. 2.4. Noile măsuri de reformă a Politicii Agricole Comune promovate de Agenda 2000 39
 16. 2.5. Efectele reformelor PAC asupra pieţei şi zonelor rurale 41
 17. 2.6. Bugetul agricol al Uniunii Europene 47
 18. 2.7. Implicaţiile socio-economice ale politicilor de susţinere a agriculturii 54
 19. CAPITOLUL III - POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ ÎN PERIOADA 2007 -2013 59
 20. 3.1 Obiectivele şi conţinutul noii reforme a Politicii Agricole Comune 59
 21. 3.1.1 Piaţa şi politica de preţuri 61
 22. 3.1.2. Schema de plată unică pe exploataţie 63
 23. 3.1.3 Cross-compliance (reguli de condiţionalitate sau ecocondiţionalitate) 68
 24. 3.1.4 Modularea sprijinului 70
 25. 3.1.5 Întărirea politicii de dezvoltare rurală 71
 26. 3.2. Perspectivele dezvoltării agricole şi rurale a României în procesul de implementare a Politicii Agricole Comune 74
 27. CAPITOLUL IV - ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND ORGANIZĂRILE COMUNE DE PIAŢĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 80
 28. 4.1. Conceptul şi conţinutul Organizărilor Comune de Piaţă în Uniunea Europeană 80
 29. 4.2. Scurt istoric al Organizărilor Comune ale Pieţelor Agricole din Uniunea Europeană 83
 30. 4.3. Tipurile Organizărilor Comune de Piaţă. 87
 31. 4.4. Organizările Comune de Piaţă în noua etapă a Politicii Agricole Comune (2007-2013) 90
 32. 4.5. Formele de sprijin şi mecanismele de intervenţie în cadrul Organizărilor Comune de Piaţă din Uniunea Europeană şi impactul lor asupra agriculturii româneşti 94
 33. CAPITOLUL V - POLITICA DE PROTECŢIE A MEDIULUI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 100
 34. 5.1. Obiectivele şi principiile politicilor comunitare în domeniul mediului 100
 35. 5.2. Măsurile naţionale, regionale şi locale de protecţie a mediului 101
 36. CAPITOLUL VI - AGRICULTURA, GATT ŞI OMC 104
 37. 6.1. Prezentarea generală a GATT 104
 38. 6.1.1. Scurt istoric al apariţiei G.A.T.T. 104
 39. 6.1.2. Obiectivele şi structura Acordului General pentru Tarife şi comerţ 107
 40. 6.1.3. Principalele prevederi ale GATT-ului. 108
 41. 6.1.4. Rundele comerciale 109
 42. 6.1.5. Acordurile conexe 110
 43. 6.2. Runda Uruguay 113
 44. 6.3. O.M.C. – Baza noului sistem comercial multilateral 116
 45. 6.3.1. Organizaţia Mondiala a comerţului, obiectivele, funcţiile şi rolul ei în economia mondială 116
 46. 6.3.2. Principiile Organizaţiei Mondiale a comerţului 117
 47. 6.3.3. Structura instituţională a Organizaţiei Mondiale a comerţului 119
 48. 6.3.4. Beneficiile sistemului comercial OMC 122
 49. BIBLIOGRAFIE 124

Extras din curs

INTRODUCERE

Criza agriculturii româneşti s-a datorat eşecului agriculturii colectiviste, determinat la rându-i, de politica antieconomică şi mai ales antiţărănească a fostului regim totalitar. Această politică s-a concretizat în volumul redus al investiţiilor, în practicarea unor preţuri derizorii la achiziţiile şi contractările de produse vegetale şi animaliere, în centralismul excesiv al planurilor de culturi, în ratele înalte de exploatare directă şi indirectă a ţărănimii. Efectele directe ale acestei politici de pauperizare a întregii ramuri agricole dar mai ales a ţărănimii s-au regăsit în dezechilibre financiare şi social-umane profunde. Echilibrarea agriculturii, revigorarea întregului sistem agroalimentar presupunea măsuri radicale, de fond.

Tranziţia la economia de piaţă era necesară în perioada postdecembristă, însă presupunea o autentică reformă economică, o legislaţie eficientă capabilă în modernizarea agriculturii, şi la modul general să revitalizeze spaţiul rural al neamului nostru.

Evoluţia agriculturii româneşti postdecembriste se aseamănă cu cea a celorlalte ţări din centrul şi estul Europei (foste comuniste). Imediat după căderea regimurilor comuniste a fost abandonată în aceste ţări planificarea centralizată; a fost eliminat controlul oficial al preţurilor, acestea devenind gradual libere; cea mai mare parte a firmelor de stat a intrat într-un proces firesc de privatizare. În sectorul agricol fostele cooperative agricole de producţie şi multe din fermele de stat s-au transformat. În toate aceste ţări pământul a fost redat foştilor proprietari.

În mod firesc, în evoluţia de la societatea comunistă la cea capitalistă au apărut extrem de multe probleme. Unele sunt legate de politica macroeconomică, altele de liberalizarea preţurilor, de apariţia inflaţiei şi chiar a hiperinflaţiei, de apariţia a unor noi inegalităţi sociale, a şomajului, ceea ce a determinat ca viitorul să plutească în plină incertitudine. În rezolvarea acestor probleme ţările cu economie în tranziţie nu au fost lipsite de sfaturi relative la politicile lor agricole. Astfel – Banca Mondială a elaborat rapoarte substanţiale asupra ţărilor respective; Organizaţia Economică pentru Cooperare şi Dezvoltare a început să includă ţările Europei Centrale în analizele sale de politici agrare. Prin programul PHARE al Uniunii Europene pentru Europa Centrală şi de Est se oferă asistenţă tehnică, şi în multe cazuri a înfiinţat unităţi de consultanţă pentru politicile agrare.

Tratarea tuturor agriculturilor din ţările foste comuniste la nivel global, fără discernerea specificului fiecărei ţări în parte, a micşorat gradul de penetrabilitate al acestor costisitoare programe, care s-au văzut astfel de cele mai multe ori fără finalitate concretă.

România în tranziţia spre economia de piaţă are datorită agriculturii o poziţie aparte, poziţie care se datorează atât ponderii relativ importante a agriculturii în cadrul economiei naţionale cât mai ales specificităţii agriculturii româneşti.

Vom căuta să discernem în continuare poziţia României în cadrul celor zece ţări din ECO care formează cel de-al cincilea val de lărgire al Uniunii Europene. Vom căuta să înţelegem care sunt actualele jocuri mondiale în domeniul politicilor agricole. Acest lucru îl putem face studiind în detaliu politicile agricole comunitare, politica agricolă americană şi stadiul negocierilor agricole din cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului, înarmâdu-i pe studenţii noştri cu cunoştinţele necesare în domeniul politicii agricole pentru a deveni poate, buni negociatori în cadrul viitoarelor politici agricole de integrare în structurile U.E.

CAPITOLUL I

GENEZA CONSTRUCŢIEI EUROPENE

1.1. Scurtă retrospectivă a politicilor agrare: liberalism şi protecţionism

Teoria şi practica economică a ţărilor cu economie de piaţă atestă prezenţa puternică a statului în ansamblul vieţii economico-sociale. Această prezenţă – care nu exclude instituţia pieţei prin forţele sale invizibile ale concurenţei – are un rol complementar, de corectare a disfuncţiilor, asigurând funcţionarea normală a economiei. Intervenţia statului se manifestă mai ales în domeniile: educaţiei şi culturii, protecţiei sociale a populaţiei, apărării naţionale, ştiinţei şi învăţământului, asigurării competitivităţii internaţionale a producţiei, protecţiei mediului.

În toate ţările dezvoltate, agricultura este considerată o prioritate a dezvoltării economiei naţionale fiind protejată de către stat datorită rolului său în asigurarea securităţii alimentare, în creşterea economiei pe ansamblu şi în protecţia mediului înconjurător. De fapt, politicile agricole au fost primele politici economice puse în practică de diverse state.

Întreaga istorie a formării şi dezvoltării economiei occidentale se grupează pe raportul şi amploarea dintre liberalism şi valurile de protecţionism dintr-o serie de state ale Europei de Vest şi Americii de Nord.

Comerţul între ţările europene era scutit de taxe sau alte categorii de restricţii la mijlocul secolului 19 după cum urmează: Marea Britanie este prima ţară care a desfiinţat taxele vamale aproape la toate importurile agricole; Franţa desfiinţează protecţionismul agricol prin tratatul de comerţ cu Anglia (1860); agricultorii germani doreau liberalizarea comerţului, abolind astfel taxele vamale în 1853; Belgia decretează accesul liber pentru principalele produse agricole în 1871; Olanda renunţă la taxele vamale asupra cerealelor în 1862; în Italia agricultura a fost protejată prin taxe vamale scăzute pentru cereale după semnarea tratatelor cu Franţa şi alte ţări din regiune; deci putem concluziona că în această perioadă comerţul agricol era aproape liber.

Spre sfârşitul secolului 19, la orizont apar noi forţe care doresc să câştige cât mai multă influenţă pe piaţa mondială: SUA îşi măreşte exporturile către Europa, urmată imediat de Canada şi Rusia. Alte două evenimente marchează debutul viitoarelor crize: deschiderea canalului de Suez care va facilita comerţul cu India şi Australia şi apariţia tehnologiilor de refrigerare (primele transporturi de carne congelată au fost efectuate în 1875 de SUA şi 1877 de Australia). Criza agrară atinge apogeul în 1875, când preţul grâului scăzuse cu peste 50 % afectând mai ales pe fermierii europeni. Furnizorii de animale au înregistrat şi ei o scădere a preţurilor dar ceva mai târziu, scăderea preţului la cerealele furajere avantajându-i la început.

Scăderea preţurilor a lovit în interesele agricultorilor europeni ceea ce a determinat reînnoirea protecţionismului.

Asistăm astfel la o majorare a taxelor vamale spre sfârşitul secolului aproape în toate ţările europene: Franţa în 1892 (“tariful Meline”) Germania (tariful din 1902); Italia (1887); Belgia (1887) şi Elveţia (1891). Chiar şi Statele Unite ale Americii extind protecţionismul către agricultură prin tariful McKinley în 1890. În Anglia, deşi un important segment al agriculturii a fost distrus datorită depresiunii economice, guvernul britanic a refuzat şi cea mai mică protecţie.

Consecinţa imediată a fost restrângerea scăderii preţurilor. Totuşi în Franţa şi Germania introducerea tarifelor vamale mai ridicate a făcut ca preţurile germane şi franceze să fie mai mari decât cele din SUA şi Anglia cu circa 33 % (M. Tracy, 1996). Trebuie amintit că beneficiarii protecţionsimului au fost în principal marii cultivatori de cereale şi în măsură mult mai mică crescătorii de animale, care mai degrabă au fost prejudiciaţi de menţinerea preţului furajelor la un nivel comparativ mai ridicat.

Politicile agrare incipiente au fost mai degrabă politici tarifare, preocupările legate de aspectele mai constructive fiind aproape ignorate. S-a demonstrat de către agricultorii din Danemarca şi Olanda că se poate combate criza prin adaptarea structurii producţiei agricole la noua situaţie rezultând astfel o agricultură prosperă în aceste ţări, care ulterior va fi luată chiar ca model în dezvoltarea viitoarelor politici agrare.

Urmează o perioadă de relativă linişte chiar dacă intervine primul război mondial, linişte în sensul că fermierii din ţările exportatoare cât şi din ţările europene au beneficiat de preţuri relativ ridicate datorită dificultăţilor de aprovizionare cu alimente din timpul războiului, care au mai persistat câţiva ani şi după război.

Preview document

Politici Agricole - Pagina 1
Politici Agricole - Pagina 2
Politici Agricole - Pagina 3
Politici Agricole - Pagina 4
Politici Agricole - Pagina 5
Politici Agricole - Pagina 6
Politici Agricole - Pagina 7
Politici Agricole - Pagina 8
Politici Agricole - Pagina 9
Politici Agricole - Pagina 10
Politici Agricole - Pagina 11
Politici Agricole - Pagina 12
Politici Agricole - Pagina 13
Politici Agricole - Pagina 14
Politici Agricole - Pagina 15
Politici Agricole - Pagina 16
Politici Agricole - Pagina 17
Politici Agricole - Pagina 18
Politici Agricole - Pagina 19
Politici Agricole - Pagina 20
Politici Agricole - Pagina 21
Politici Agricole - Pagina 22
Politici Agricole - Pagina 23
Politici Agricole - Pagina 24
Politici Agricole - Pagina 25
Politici Agricole - Pagina 26
Politici Agricole - Pagina 27
Politici Agricole - Pagina 28
Politici Agricole - Pagina 29
Politici Agricole - Pagina 30
Politici Agricole - Pagina 31
Politici Agricole - Pagina 32
Politici Agricole - Pagina 33
Politici Agricole - Pagina 34
Politici Agricole - Pagina 35
Politici Agricole - Pagina 36
Politici Agricole - Pagina 37
Politici Agricole - Pagina 38
Politici Agricole - Pagina 39
Politici Agricole - Pagina 40
Politici Agricole - Pagina 41
Politici Agricole - Pagina 42
Politici Agricole - Pagina 43
Politici Agricole - Pagina 44
Politici Agricole - Pagina 45
Politici Agricole - Pagina 46
Politici Agricole - Pagina 47
Politici Agricole - Pagina 48
Politici Agricole - Pagina 49
Politici Agricole - Pagina 50
Politici Agricole - Pagina 51
Politici Agricole - Pagina 52
Politici Agricole - Pagina 53
Politici Agricole - Pagina 54
Politici Agricole - Pagina 55
Politici Agricole - Pagina 56
Politici Agricole - Pagina 57
Politici Agricole - Pagina 58
Politici Agricole - Pagina 59
Politici Agricole - Pagina 60
Politici Agricole - Pagina 61
Politici Agricole - Pagina 62
Politici Agricole - Pagina 63
Politici Agricole - Pagina 64
Politici Agricole - Pagina 65
Politici Agricole - Pagina 66
Politici Agricole - Pagina 67
Politici Agricole - Pagina 68
Politici Agricole - Pagina 69
Politici Agricole - Pagina 70
Politici Agricole - Pagina 71
Politici Agricole - Pagina 72
Politici Agricole - Pagina 73
Politici Agricole - Pagina 74
Politici Agricole - Pagina 75
Politici Agricole - Pagina 76
Politici Agricole - Pagina 77
Politici Agricole - Pagina 78
Politici Agricole - Pagina 79
Politici Agricole - Pagina 80
Politici Agricole - Pagina 81
Politici Agricole - Pagina 82
Politici Agricole - Pagina 83
Politici Agricole - Pagina 84
Politici Agricole - Pagina 85
Politici Agricole - Pagina 86
Politici Agricole - Pagina 87
Politici Agricole - Pagina 88
Politici Agricole - Pagina 89
Politici Agricole - Pagina 90
Politici Agricole - Pagina 91
Politici Agricole - Pagina 92
Politici Agricole - Pagina 93
Politici Agricole - Pagina 94
Politici Agricole - Pagina 95
Politici Agricole - Pagina 96
Politici Agricole - Pagina 97
Politici Agricole - Pagina 98
Politici Agricole - Pagina 99
Politici Agricole - Pagina 100
Politici Agricole - Pagina 101
Politici Agricole - Pagina 102
Politici Agricole - Pagina 103
Politici Agricole - Pagina 104
Politici Agricole - Pagina 105
Politici Agricole - Pagina 106
Politici Agricole - Pagina 107
Politici Agricole - Pagina 108
Politici Agricole - Pagina 109
Politici Agricole - Pagina 110
Politici Agricole - Pagina 111
Politici Agricole - Pagina 112
Politici Agricole - Pagina 113
Politici Agricole - Pagina 114
Politici Agricole - Pagina 115
Politici Agricole - Pagina 116
Politici Agricole - Pagina 117
Politici Agricole - Pagina 118
Politici Agricole - Pagina 119
Politici Agricole - Pagina 120
Politici Agricole - Pagina 121
Politici Agricole - Pagina 122
Politici Agricole - Pagina 123
Politici Agricole - Pagina 124
Politici Agricole - Pagina 125

Conținut arhivă zip

 • Politici Agricole.doc

Alții au mai descărcat și

Asigurări agricole

1.1. NECESITATEA ASIGURĂRILOR AGRICOLE Predominarea riscului în agricultură nu este nou şi din generaţie în generaţie atât ţăranii, cât şi...

Politici de dezvoltare a exploatațiilor agricole 2000-2020

1. INTRODUCERE Datorită actualei structuri agrare ne întrebăm incotro se indreaptă agricultura României și ce fel de politici trebuiesc adoptate...

Organizarea comună a pieței pentru cereale

Organizarea comuna de piata pentru cereale Organizarea Comuna de Piata a culturilor în arabil urmareste: - stabilizarea pietei produselor...

Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă

Capitolul 1 SPAŢIUL RURAL ŞI DEZVOLTAREA RURALĂ DURABILĂ 1.1. Spaţiul rural: concept, noţiune, definiţie Termenul de spaţiu rural a fost şi este...

Agrotehnica Diferențiată

CURSUL NR.1 Cap.1. OBIECTIVELE ŞI ROLUL AGROTEHNICII ÎN DEZVOLTAREA AGRICULTURII 1.1.ISTORICUL ŞI ROLUL AGROTEHNICII ÎN DEZVOLTAREA...

Politici Agricole Comunitare

INTRODUCERE Criza agriculturii româneşti s-a datorat eşecului agriculturii colectiviste, determinat la rându-i , de politica antieconomică şi mai...

Bonitarea Terenului

Calitatea terenurilor. Definire. Concepţii 1.Să ne definim termenii ! _________ Teritoriu Groza, 2005 - Porţiune de spaţiu ocupată de o...

Modelarea și Simularea Sistemelor Agricole

INTRODUCERE In acesta etapa a dezvoltarii umane revolutia tehnico-stiintifica ramane este cea care se impune in toate aspctele pozitive si...

Te-ar putea interesa și

Politica Agricolă Comună

INTRODUCERE Politica Agricolă Comună (PAC) este printre primele politici comune adoptate de Uniunea Europeană – pe atunci, Comunitatea Economică...

Politica Agricolă Comună

1.INTRODUCERE Intre politicile Uniunii Europene, politica agricola comuna (PAC) este privita ca una dintre cele mai importante. Aceasta nu numai...

Politica Agricolă Comună

1. Istoricul Politicii Agricole Comune Politica Agricolă Comună este una dintre cele mai vechi, dar şi cele mai încercate politici comune....

Politica Agricolă Comună

Introducere Politica agricolă comună este una dintre cele mai integrate şi mai vechi politici comunitare. Realizarea PAC este considerată ca o...

Reformă Politicii Agricole Comune

REFORMĂ POLITICII AGRICOLE COMUNE (PAC) 1. Politica Agricola Comuna (PAC) Politică Agricolă Comună (PAC) este una dintre primele politici comune...

Politică Agricolă Comună 2014-2020

1. Introducere Agricultura a fost şi este una din îndeletnicirile de bază ale omului încă din vremuri arhaice însă odată cu progresul tehnologiei,...

Istoria și evoluția Uniunii Europene

Capitolul I Introducere Uniunea Europeana Puţine lucruri sunt mai importante pentru bunăstarea unei ţări ca ritmul de creştere al economiei....

Politica Agricolă Comună

CAPITOLUL I – APARIȚIE ȘI DEZVOLTARE PAC 1.1. SCURT ISTORIC Politica agricolă reprezintă un ansamblu de principii, mijloace şi metode de...

Ai nevoie de altceva?