Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă

Curs
8/10 (5 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 270 în total
Cuvinte : 110517
Mărime: 8.85MB (arhivat)
Publicat de: Ivan Szasz
Puncte necesare: 0
Capitolele 1-5

Cuprins

 1. SPAŢIUL RURAL ŞI DEZVOLTAREA RURALĂ DURABILĂ
 2. 1.1. Spaţiul rural: concept, noţiune, definiţie 8
 3. 1.2. Ruralul şi urbanul. Delimitări conceptuale. Criterii de
 4. delimitare 10
 5. 1.2.1. Criterii de delimitare a aşezărilor urbane şi
 6. rurale în România 13
 7. 1.2.2. Încercări de definire a ruralului şi urbanului pe
 8. plan mondial 19
 9. 1.2.3. Delimitarea spaţiului rural conform criteriilor Organizaţiei
 10. pentru Comerţ şi Dezvoltare Economică şi ale
 11. Uniunii Europene 23
 12. 1.3. Structura spaţiului rural 25
 13. 1.3.1. Zone rurale periurbane sau preorăşeneşti 26
 14. 1.3.2. Zonele rurale intermediare sau în echilibru 26
 15. 1.3.3. Zonele rurale periferice, marginale sau defavorizate 28
 16. 1.4. Caracteristicile şi funcţiile spaţiului rural 32
 17. 1.4.1. Caracteristicile spaţiului rural 32
 18. 1.4.2. Funcţiile spaţiului rural 34
 19. 1.5. Dezvoltarea rurală - noţiune, definiţie 36
 20. 1.5.1. Dezvoltarea rurală în plan economic 37
 21. 1.5.2. Dezvoltarea rurală în plan ecologic 39
 22. 1.5.3. Dezvoltarea rurală în plan social 40
 23. 1.6. Dezvoltarea rurală durabilă 41
 24. 1.6.1. Conceptul de dezvoltare durabilă 41
 25. 1.6.2. Conceptul de dezvoltare rurală integrată şi obiectivele
 26. dezvoltării rurale integrate 44
 27. 1.6.3. Principiile dezvoltării rurale durabile 48
 28. 1.6.4. Factorii dezvoltării rurale durabile 50

Extras din curs

Capitolul 1

SPAŢIUL RURAL ŞI DEZVOLTAREA RURALĂ DURABILĂ

1.1. Spaţiul rural: concept, noţiune, definiţie

Termenul de spaţiu rural a fost şi este subiectul a numeroase definiţii şi interpretări.

Astfel în literatura de specialitate numeroşi specialişti în domeniu au definit noţiunea de spaţiu rural şi dezvoltare rurală sub diferite aspecte. Mulţi specialişti definesc spaţiul rural prin opoziţie cu spaţiul urban ca fiind „zona caracterizată printr-o populare şi densitate relativ slabă şi prin preponderenţa activităţii agricole”.

Lemoin F. consideră că spaţiul rural cuprinde „teritoriul naţional minus ceea ce este urbanizat, ceea ce constituie localităţile urbane şi activităţile industriale”.

Spaţiul rural, contrar spaţiului urban, nu comportă mari concentrări de oameni. Aglomerările sunt limitate la dimensiunile satului.

Pierre George, definind ruralul prin raport cu urbanul arată că: „satul se opune oraşului; faptele de la sat sunt fapte rurale” ”geografia rurală studiază satul şi nu numai agricultura” ”satul fiind tema de visare a ţăranilor urbanizaţi care şi-au părăsit amintirile lor”.

În Europa începând cu anii 1987-1988 a început un nou proces de preţuire mai accentuată a spaţiului rural. În această perioadă s-a desfăşurat Campania Europeană pentru lumea rurală, organizată de către Consiliul Europei, campanie compusă dintr-o serie de manifestări şi de conferinţe pe teme diverse, care au fost în mare măsură la originea publicării Cartei elveţiene pentru dezvoltarea lumii rurale, adoptată de către Comitetul Naţional al Mediului Rural pe 16 decembrie 1987.

În timpul celui de-al Doilea Forum European pe probleme de agricultură din octombrie 1992 preşedintele Comisiei de agricultură, de atunci, a propus elaborarea unei carte a dezvoltării rurale europene.

Primul proiect de Cartă Europeană a Spaţiului Rural a fost prezentat Adunării Parlamentare a Consiliului Europei pe 28 iulie 1995, la Strasbourg.

Forma definitivă a Cartei a fost obţinută la Sesiunea Ordinară a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei pe 23 aprilie 1996 sub denumirea de Recomandarea 1296 (1996) cu privire la Carta europeană a spaţiului rural.

Această Cartă a fost realizată pentru a crea principiile directoare dezvoltării durabile a agriculturii, silviculturii şi spaţiului rural european. Aceste principii ar trebui să servească statelor membre şi nemembre ca bază de plecare pentru a putea pregăti o reformă a politicii lor în aceste domenii.

Definiţia spaţiului rural a trecut şi ea prin diferite forme în cursul diferitelor etape ale naşterii Cartei.

Conform articolului 2 din Proiectul de Cartă Europeană a Spaţiului Rural elaborată de Comisia de agricultură şi dezvoltare rurală a Consiliului Europei, prin spaţiu rural se înţelege: terenul agricol, aferent culturilor şi creşterii animalelor şi spaţiului funciar neagricol aferent altor întrebuinţări decât agricultura şi anume locuirea sau activităţile oamenilor care trăiesc în mediul rural.

După discutarea acestui text la cel de-al treilea Forum European de la Verona, din martie 1995, Comisia însărcinată cu amendarea proiectului de cartă europeană a redefinit spaţiul rural prin următoarea formulare: „expresia spaţiului rural conţine zona interioară şi de coastă şi cuprinde satele şi oraşele mici în care cea mai mare parte a terenului este utilizată pentru agricultură şi silvicultură, amenajarea zonelor montane de petrecere a timpului liber şi de distracţii, rezervaţii naturale, ale activităţii de locuit şi de habitat sau destinate unei activităţi artizanale, de service sau industriale”.

Părţile agricole şi neagricole ale spaţiului rural formează o entitate distinctă faţă de spaţiul urban, care se caracterizează prin concentraţii mari de locuitori şi structuri verticale şi orizontale.

Forma definitivă a noţiunii de spaţiu rural o întâlnim în Recomandarea nr. 1296/1996 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei cu privire la Carta europeană a spaţiului rural, în următoarea definiţie: „expresia (noţiunea) de spaţiu rural are în vedere o zonă interioară, inclusiv satele şi micile oraşe, în care marea parte a terenurilor sunt utilizate pentru:

a) agricultură, silvicultură, acvacultură şi pescuit;

b) activităţile economice şi culturale ale locuitorilor acestor zone (artizanat, industrie, servicii etc.);

c) amenajările de zone neurbane pentru timpul liber şi distracţii (sau de rezervaţii naturale);

d) alte folosinţe (cu excepţia celor de locuit)”.

Noua concepţie despre rural spune că spaţiul rural în Europa constituie un spaţiu peisager, preţios, rezultat al unei lungi istorii şi a cărui salvare este o vie preocupare pentru societate.

Spaţiul rural îşi poate îndeplini funcţiile de aprovizionare, de destindere şi de echilibru, din ce în ce mai cerute în societate, doar dacă el va rămâne un spaţiu de viaţă atrăgător şi dotat cu o bună infrastructură, o agricultură şi o silvicultură viabilă, condiţii locale favorabile activităţilor economice neagricole, un mediu intact şi cu un peisaj îngrijit.

Analiza istorică a evoluţiei mediului rural impune consideraţii privind ruralul tradiţional, modern şi contemporan. Prin urmare, ruralul nu este o realitate statică, ci un mediu dinamic, în permanentă evoluţie şi confruntare cu mediul urban. Astfel, ruralul modern ia treptat locul ruralului tradiţional.

Dar spaţiul rural se defineşte ca un mod particular de utilizare a spaţiului şi a vieţii sociale şi se caracterizează prin:

a) o densitate redusă de locuitori şi de construcţii, făcând să apară preponderent în peisaje o întindere vegetală;

b) uzanţa economică de dominanţă agro-silvico-pastorală;

c) modul de viaţă a locuitorilor săi caracterizat prin apartenenţa lor la colectivităţile de talie limitată şi prin raportul lor particular cu spaţiul;

d) o identitate şi o reprezentare specifică, cu conotaţii puternice ale culturii săteşti. (Kayser, B., 1990)

Spre deosebire de sat, care se referă la unităţi sociale sau aşezări umane specifice, puternic individualizate, conceptul de rural sugerează ansamblul spaţiului în care sunt situate satele, raporturile lor de interdependenţă şi specificitate ecologică a comunităţii săteşti. Conceptul de rural, de asemenea, desemnează anumite populaţii care se disting în interiorul colectivităţii umane sau a societăţii globale prin particularităţi economice, demografice, ecologice şi socio-culturale.

Preview document

Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 1
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 2
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 3
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 4
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 5
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 6
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 7
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 8
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 9
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 10
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 11
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 12
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 13
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 14
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 15
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 16
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 17
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 18
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 19
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 20
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 21
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 22
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 23
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 24
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 25
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 26
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 27
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 28
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 29
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 30
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 31
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 32
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 33
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 34
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 35
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 36
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 37
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 38
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 39
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 40
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 41
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 42
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 43
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 44
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 45
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 46
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 47
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 48
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 49
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 50
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 51
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 52
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 53
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 54
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 55
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 56
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 57
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 58
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 59
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 60
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 61
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 62
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 63
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 64
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 65
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 66
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 67
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 68
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 69
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 70
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 71
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 72
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 73
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 74
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 75
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 76
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 77
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 78
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 79
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 80
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 81
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 82
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 83
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 84
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 85
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 86
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 87
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 88
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 89
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 90
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 91
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 92
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 93
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 94
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 95
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 96
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 97
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 98
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 99
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 100
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 101
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 102
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 103
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 104
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 105
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 106
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 107
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 108
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 109
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 110
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 111
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 112
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 113
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 114
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 115
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 116
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 117
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 118
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 119
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 120
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 121
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 122
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 123
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 124
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 125
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 126
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 127
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 128
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 129
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 130
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 131
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 132
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 133
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 134
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 135
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 136
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 137
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 138
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 139
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 140
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 141
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 142
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 143
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 144
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 145
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 146
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 147
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 148
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 149
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 150
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 151
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 152
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 153
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 154
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 155
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 156
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 157
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 158
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 159
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 160
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 161
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 162
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 163
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 164
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 165
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 166
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 167
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 168
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 169
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 170
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 171
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 172
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 173
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 174
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 175
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 176
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 177
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 178
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 179
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 180
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 181
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 182
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 183
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 184
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 185
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 186
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 187
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 188
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 189
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 190
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 191
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 192
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 193
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 194
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 195
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 196
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 197
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 198
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 199
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 200
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 201
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 202
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 203
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 204
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 205
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 206
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 207
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 208
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 209
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 210
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 211
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 212
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 213
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 214
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 215
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 216
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 217
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 218
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 219
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 220
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 221
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 222
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 223
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 224
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 225
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 226
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 227
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 228
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 229
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 230
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 231
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 232
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 233
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 234
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 235
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 236
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 237
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 238
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 239
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 240
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 241
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 242
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 243
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 244
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 245
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 246
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 247
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 248
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 249
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 250
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 251
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 252
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 253
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 254
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 255
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 256
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 257
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 258
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 259
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 260
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 261
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 262
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 263
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 264
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 265
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 266
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 267
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 268
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 269
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 270
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 271
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 272
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 273
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 274
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 275
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 276
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 277
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 278
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 279
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 280
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 281
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 282
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 283
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 284
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 285
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 286
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 287
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 288
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 289
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 290
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 291
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 292
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 293
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 294
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 295
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 296
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 297
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 298
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 299
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 300
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 301
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 302
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 303
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 304
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 305
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 306
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 307
Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă - Pagina 308

Conținut arhivă zip

 • Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila
  • cap 5.doc
  • cap02.doc
  • Cap4-prelucrat.doc
  • Capitolul 3.doc
  • capitolul1.DOC

Alții au mai descărcat și

Surse de finanțare a investițiilor agricole

INTRODUCERE După anul 1989, ţara noastră s-a aflat într-o perioadă de tranziţie, prin trecerea de la economia centralizată la economia de piaţă....

Utilizarea GIS în îmbunătățiri funciare

Motto : “Pentru a înţelege prezentul şi a planifica viitorul, trebuie să ne cunoaştem trecutul. Modul de folosire a apelor de către un popor...

Plan de afaceri fermă pui

1. Rezumatul planului de afaceri Prezentul plan de afaceri se elaborează ca instrument de planificare, respectiv de programare a activităţii...

Agricultura și dezvoltarea durabilă în România și în Uniunea Europeană

Consideraţiuni generale privind dezvoltarea durabilă Dezvoltarea durabilã, viabilã şi susţinutã din punct de vedere ecologic, este consideratã...

Plante floricole cultivate la ghivece în cultură hidroponică

Plante floricole cultivate la ghivece in cultura hidroponica Cultura hidroponica reprezinta un sistem de cultivare a plantelor fara a utiliza...

Eficiența economică a mecanizării agriculturii - studiu de caz SC Agrotehnica SA

Introducere Agricultura este o ramură traditională a economiei românesti care are ca mijloc de productie fondul funciar agricol (totalitatea...

Principii de agricultură durabilă și dezvoltare rurală

INTRODUCERE: Strategiile pe termen lung trebuie luate în considerare cu atenţie mai ales cu privire la viitoarele rezultate fructificate. Istoria...

Plan de dezvoltare rurală - Grecia

I.Scurtă prezentare a Greciei Nume oficial : Republica Elena Situarea : in S Europei, in Peninsula Balcanica si o parte din insulele adiacente...

Te-ar putea interesa și

Marketing Agroturistic

1.1 Marketingul în turism Economia serviciilor, în care se încadreaza si activitatile de turism, constituie un sector productiv, care este...

Cercetări cu privire la agroturismul montan

Teza de doctorat intitulată „Cercetări cu privire la managementul agroturistic montan în zona Caraş-Severin” îşi propune să studieze potenţialul...

Monografia Sociologică și Dezvoltarea Rurală

INTRODUCERE Chiar dacă şi-a sporit securitatea militara ca membră a NATO şi UE, România a ramas la fel de expusă ca în vremurile molimelor şi...

Amenajarea spațiului rural în Subcarpații Getici

Cap.I.Subcarpatii Getici 1.1.Scurt istoric si asezare Subcarpații Getici sunt un sector subcarpatic care se întinde de la Valea Dâmboviței în Est...

Proiecte și Fonduri ale Uniunii Europene

Cap. 1: PROIECTE SI FONDURI ALE UNIUNII EUROPENE POSTINTEGRARE Fondurile si programele postintegrare au fost concepute cu scopul de a elimina...

Strategii de Dezvoltare în Mediul Rural

I.Problema cercetarii Cunoaşterea dar mai ales dezvoltarea spaţiului rural sunt activităţi de importanţă vitală pentru o ţară, prin dimensiunea...

Organizarea și amenajarea spațiilor rurale conform conceptului de dezvoltare durabilă

Dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale “Dezvoltarea durabilă este cea care urmăreşte nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea...

Dezvoltare durabilă

Introducere Moșnița Nouă (în germană Neumoschnitza, în maghiară Újmosnica) este o comună din județul Timiș, Banat,România. Este reședința comunei...

Ai nevoie de altceva?