Produse Agricole și Animale

Curs
4.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 36148
Mărime: 135.89KB (arhivat)
Publicat de: Pompilia Blaga
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Atât pe plan mondial cât şi la noi în ţară creşterea animalelor are importanţă deosebită în primul rând prin produsele pe care acestea le furnizează, produse ce sunt indispensabile în viaţa omului.

De la animale se obţin produse alimentare valoroase (carne, lapte, ouă, miere etc.) ce sunt superioare celor de origine vegetală prin: valoare nutritivă, digestibilitate şi însuşiri gustative. Alte produse obţinute de la animale (piele, blănuri, lână, mătase etc.) se folosesc ca materii prime pentru industrie (îmbrăcăminte, încălţăminte, marochinărie etc.). Subprodusele obţinute de animale (oase, intestine, sânge etc.) se folosesc pentru producerea de medicamente sau producerea unor nutreţuri concentrate (făină de oase, peşte, sânge).

Un alt aspect de importanţă deosebită este faptul că animalele transformă o serie de produse vegetale cu valoare nutritivă şi economică scăzută în produse animale cu valoare nutritivă şi economică ridicată (exemplu: bovinele transformă masa verde de pe păşune în lapte şi carne). De asemenea, animalele valorifică o serie de reziduuri industriale rezultate din prelucrarea plantelor în alte scopuri. De exemplu, reziduuri cum ar fi şroturile (soia, floarea soarelui etc.), tăiţeii de sfeclă, tărâţele de grâu etc. sunt foarte bine valorificate şi transformate în produse principale. Dejecţiile de la animale sunt utilizate ca îngrăşământ natural ce contribuie la sporirea fertilităţii solului, rezultând o sporire a producţiei vegetale.

Trebuie să mai amintim un lucru foarte important şi anume că, spre deosebire de

sectorul vegetal unde activitatea productivă cunoaşte oscilaţii, în sectorul de creştere a

animalelor activitatea productivă este continuă, iar forţa de muncă se poate folosi eficient pe tot parcursul anului. Unele specii de animale (ecvine, canine) se pot folosi în mod efficient la transporturi în zonele greu accesibile cum sunt zonele montane sau chiar zonele cu temperaturi foarte scăzute, zonele polare. Nu în ultimul rând unele specii de animale sunt folosite pentru divertisment, altele sunt folosite pentru pază, iar altele (peşti în acvariu, papagali, păuni, fazani) sunt crescute pentru frumuseţe.

În concluzie, creşterea animalelor este o ramură indispensabilă a agriculturii moderne şi duce în final la o creştere a rentabilităţii agriculturii în ansamblul ei.

Importanţa creşterii animalelor la noi în ţară

Aşezarea geografică a României, în zonă temperat continentală, existenţa tuturor

formelor de relief, cât şi tradiţia ne recomandă ca o ţară în care creşterea animalelor este o ramură de bază în economie.

Analizând însă aspectul performanţelor reuşite de România în acest domeniu, vom observa că sunt o serie de factori ce au condus la o rămânere în urmă faţă de alte ţări europene cu care altădată ne situam pe aceleaşi poziţii sau chiar le depăşeam în anumite domenii în creşterea animalelor.

Una dintre cele mai importante cauze o constituie trecerea forţată în proprietatea

statului a exploataţiilor agricole. Colectivizarea a avut un rol hotărâtor în pierderea cadenţei cu statele europene. Ţăranilor le-au fost luate pământurile, animalele, utilajele şi forţaţi să lucreze în comun. Acest fapt a dus la o diminuare a interesului faţă de progresul individual în domeniu. În fermele de stat (IAS, CAP) s-a lucrat de cele mai multe ori empiric, iar progresul în unele din acestea era întreţinut artificial ceea ce a făcut să se ajungă în anul 1990, când aceste structuri au fost desfiinţate, să se constate că în marea majoritate a cazurilor valoarea animalelor (ca performanţe) nu era cea afişată.

Important este faptul că un procent destul de mare din aceste efective, cât şi un

procent însemnat din producţiile acestora au trecut în sectorul privat. Spre exemplu, în anul 1999, avem următoarele date:

Total Sector privat

- carne total în viu 1 566 (mii tone) 1 397 (mii tone)

- lapte de vacă 50 498 (mii hl) 48 937 (mii hl)

- lapte de oaie şi capră 3 342 (mii hl) 3 308 (mii hl)

- ouă 5 668 (mil. buc.) 5 282 (mil. buc.).

Se observă că ponderea principală în obţinerea produselor animale a dobândit-o

sectorul privat. În principal, sectorul privat în România este dominat de exploataţii de mărime mică şi medie cum ar fi: mica gospodărie ţărănească şi ferma privat familială.

După P.I. Otiman mărimea medie a unei ferme privat familiale ar trebui să fie de 15 – 20 hectare cu mărimi variabile funcţie de specificul şi profilul fermei.

Suprafaţa (ha) Nr. capete

Ferme de vaci cu lapte

- câmpie 20 – 30 15 - 20

- deal 10 – 20 7 – 15

- munte 3 – 5 2 – 5

Ferme de porci - 100 – 500

Ferme de găini - 5 000 – 10 000

Ferme de oi - 500 – 2 000

Ferme mixte

- câmpie 20 – 30

- deal 10 – 15

- munte 3 – 5

Pentru economia fermei suprafaţa este o condiţie necesară, dar nu şi suficientă.

Terenul trebuie să fie pe cât posibil comasat într-o singură parcelă sau într-un număr minim de parcele.

Preview document

Produse Agricole și Animale - Pagina 1
Produse Agricole și Animale - Pagina 2
Produse Agricole și Animale - Pagina 3
Produse Agricole și Animale - Pagina 4
Produse Agricole și Animale - Pagina 5
Produse Agricole și Animale - Pagina 6
Produse Agricole și Animale - Pagina 7
Produse Agricole și Animale - Pagina 8
Produse Agricole și Animale - Pagina 9
Produse Agricole și Animale - Pagina 10
Produse Agricole și Animale - Pagina 11
Produse Agricole și Animale - Pagina 12
Produse Agricole și Animale - Pagina 13
Produse Agricole și Animale - Pagina 14
Produse Agricole și Animale - Pagina 15
Produse Agricole și Animale - Pagina 16
Produse Agricole și Animale - Pagina 17
Produse Agricole și Animale - Pagina 18
Produse Agricole și Animale - Pagina 19
Produse Agricole și Animale - Pagina 20
Produse Agricole și Animale - Pagina 21
Produse Agricole și Animale - Pagina 22
Produse Agricole și Animale - Pagina 23
Produse Agricole și Animale - Pagina 24
Produse Agricole și Animale - Pagina 25
Produse Agricole și Animale - Pagina 26
Produse Agricole și Animale - Pagina 27
Produse Agricole și Animale - Pagina 28
Produse Agricole și Animale - Pagina 29
Produse Agricole și Animale - Pagina 30
Produse Agricole și Animale - Pagina 31
Produse Agricole și Animale - Pagina 32
Produse Agricole și Animale - Pagina 33
Produse Agricole și Animale - Pagina 34
Produse Agricole și Animale - Pagina 35
Produse Agricole și Animale - Pagina 36
Produse Agricole și Animale - Pagina 37
Produse Agricole și Animale - Pagina 38
Produse Agricole și Animale - Pagina 39
Produse Agricole și Animale - Pagina 40
Produse Agricole și Animale - Pagina 41
Produse Agricole și Animale - Pagina 42
Produse Agricole și Animale - Pagina 43
Produse Agricole și Animale - Pagina 44
Produse Agricole și Animale - Pagina 45
Produse Agricole și Animale - Pagina 46
Produse Agricole și Animale - Pagina 47
Produse Agricole și Animale - Pagina 48
Produse Agricole și Animale - Pagina 49
Produse Agricole și Animale - Pagina 50
Produse Agricole și Animale - Pagina 51
Produse Agricole și Animale - Pagina 52
Produse Agricole și Animale - Pagina 53
Produse Agricole și Animale - Pagina 54
Produse Agricole și Animale - Pagina 55
Produse Agricole și Animale - Pagina 56
Produse Agricole și Animale - Pagina 57
Produse Agricole și Animale - Pagina 58
Produse Agricole și Animale - Pagina 59
Produse Agricole și Animale - Pagina 60
Produse Agricole și Animale - Pagina 61
Produse Agricole și Animale - Pagina 62
Produse Agricole și Animale - Pagina 63
Produse Agricole și Animale - Pagina 64
Produse Agricole și Animale - Pagina 65
Produse Agricole și Animale - Pagina 66
Produse Agricole și Animale - Pagina 67
Produse Agricole și Animale - Pagina 68
Produse Agricole și Animale - Pagina 69
Produse Agricole și Animale - Pagina 70
Produse Agricole și Animale - Pagina 71
Produse Agricole și Animale - Pagina 72
Produse Agricole și Animale - Pagina 73
Produse Agricole și Animale - Pagina 74
Produse Agricole și Animale - Pagina 75
Produse Agricole și Animale - Pagina 76
Produse Agricole și Animale - Pagina 77
Produse Agricole și Animale - Pagina 78
Produse Agricole și Animale - Pagina 79
Produse Agricole și Animale - Pagina 80
Produse Agricole și Animale - Pagina 81
Produse Agricole și Animale - Pagina 82
Produse Agricole și Animale - Pagina 83
Produse Agricole și Animale - Pagina 84
Produse Agricole și Animale - Pagina 85
Produse Agricole și Animale - Pagina 86

Conținut arhivă zip

  • Produse Agricole si Animale.doc

Alții au mai descărcat și

Sisteme Durabile în Producția Animală

INTRODUCERE Prin apariţia in ultimile decenii a principiului specializării fermelor zootehnice, precum si prin concentrarea numărului de animale,...

Proiectarea unei Exploatații Agricole în Sistem Ecologic

Introducere Prezentarea conceptului de fermă ecologică şi importanţa ei Proiectarea sistemelor agricole este o lucrare tehnică ce are ca obiectiv...

Stabilirea Necesarului de Nutreț și a Eficienței Utilizării Lor pentru o Exploatație Zootehnică

INTRODUCERE Nutriţia şi alimentaţia influenţează direct şi evident nu numai nivelul producţiilor animale dar şi reproducţia, procesele de creştere...

Proiectarea unei ferme, în sistem intensiv de îngrășare a vițeilor, cu capacitatea de livrare anuală de 100 capete baby beef

Cap I. MEMORIU JUSTIFICATIV 1.1. Importanţa creşterii bovinelor Bovinele au o importanţă social-economică, sanitară, biologică şi ecologică de...

Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal

1.Memoriu justificativ 1.1. Definirea exploataţiei Ferma agrozootehnică pe care o deţin este amplasată in satul Crasnaleuca, având coordonatele...

Tomatele

INTRODUCERE Consumul de tomate în România are o tendință de creștere de la un an la altul, atât în stare proaspătă cât și procesate sub diferite...

Organizarea ameliorativă a unei pajiști permanente degradate din zona Fălticeni, Județul Suceava

INTRODUCERE Patrimoniul pastoral al tării noastre, alcătuit din peste 4,9 milioane hectare, constituie un însemnat potentia de resurse naturale...

Creșterea iepurilor și creșterea păstrăvului

INTRODUCERE Creşterea raţională a iepurilor de casă, cunicultura, oferă posibilitatea de sporire a veniturilor unui număr mare de locuitori de la...

Te-ar putea interesa și

Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene

Termenul “politică” are un domeniu larg de definire, prezentând sensuri dintre cele mai diferite. Astfel, ca o primă abordare, se poate spune că...

Caiet Managementul Exploatilor Agricole

LUCRARE NR.1 Eficienta alocarii resurselor in cadrul activitatilor de productie din ramurile vegetale si animale Ramura de productie reprezinta...

Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole

Analiza activităţii economice – instrument al managementului exploataţiilor agricole vegetale 1.1. Conţinutul procesului de analiză. Tipuri de...

Fluxul tehnologic de fabricație a chips-ului

INTRODUCERE Istoria chips-urilor porneşte încă din secolul al XIX-lea. In acea vreme, un bucătar din statul New York, SUA, a pregătit cartofii...

Proiect de practică de specialitate - F.A.T.A. Asigurări

Un aspect esenţial în viaţa şi evoluţia omului, încă din cele mai vechi timpuri l-a constituit grija faţă de viitor, teama combinată cu precauţia...

Studiu Comparativ Romania-Bulgaria

I. Scurta prezentare a celor 2 tari 1. Scurta prezentare a Romaniei România este o ţară situată în sud-estul Europei Centrale, pe cursul inferior...

Studiu Comparativ Romania-Germania

1.Scurtă prezentare a țărilor România România este situată în partea de sud-est a Europei, în Peninsula Balcanică, pe țărmul vestic al Mării...

Rolul agriculturii în România comparativ cu Uniunea Europeană

Introducere Uniunea Europeana este un parteneriat economic şi politic unic în lume si a fost creată în perioada care a urmat celui de-al Doilea...

Ai nevoie de altceva?