Tehnică experimentală

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 4796
Mărime: 1.60MB (arhivat)
Publicat de: Sorin Ardelean
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Silvana Guidea

Extras din curs

Cursul nr.1

Dezvoltarea cercetarii in domeniul biotehnologiilor;tehnici experimentale utilizate in domeniul biotehnologiilor;aplicatii ale rezultatelor de cercetare in diferite domenii;

Biotehnologia reprezinta una din cele mai dinamice stiinte, la ora actuala; aflata la granita dintre biologie, biochimie, genetica, inginerie, biotehnologia studiaza evolutia viului astfel incit acesta sa fie manipulat in folosul omului.

Reamintim definitia biotehnologiei:dintre toate definiţiile aceea dată biotehnologiei de către Federaţia Europeană de Biologie (1978), pare a fi satisfăcătoare:

"Utilizarea integrată a biochimiei, microbiologiei şi ingineriei în scopul obţinerii unei aplicaţii tehnologice (industriale), cu ajutorul microorganismelor, culturilor de celule şi a părţilor componente a acestora"

Caracterul interdisciplinar al biotehnologiei a creat încă de la început probleme privind definirea şi localizarea ei ca ştiinţă de sine stătătoare.

Biotehnologia utilizează materia vie pentru degradarea, sinteza şi producerea de materiale(prin bioconversie-biosinteză) în scopul unei activităţi agronomice sau industriale, acompaniind în final un progres social şi economic.Ea apelează pe scară largă la enzime libere sau fixate, la microorganisme, structuri celulare şi subcelulare active(biocatalizatori, anticorpi) la o inginerie sofisticată.

Deci, în esenţă,principalul scop al biotehnologiei este obţinerea de produse sau servicii utile activităţii umane, cu ajutorul organismelor vii.

Procesul de bază în biotehnologie este “proces biologic”.

Cercetarea din domeniul biotehnologiei vizeaza in general descrierea unor proprietati noi ale celulelor, a unor fenomene noi precum si utilizarea acestor aspecte la obtinerea unor produse noi sau servicii utile activitatii umane.

In general exista doua tipuri de cercetari efectuate de oamneii de stiinta:

1.Cercetare fundamentala

2.Cercetare aplicativa

Cercetarea fundamentala se refera la studiul aprofundat al unor fenomene naturale sau a unor structuri materiale, conducind la o mai buna cunoastere a acestora, fara a conduce insa la o aplicatie imediata.

Cercetarea aplicativa urmareste reproducerea unui fenomen, studiul cunostintelor referitoare la acesta astfel incit in final sa rezulte un produs, o metoda sau o tehnologie cu aplicatii concrete in industrie, agicultura sau in viata de zi cu zi a omului.

Cercetarea fundamentala se desfasoara, in general in Institute de cercetare sau Universitati avind o dotare tehnica deosebita.

Cercetarea aplicativa se desfasoara de asemenea in Institute de cercetari si Universitati dar, de obicei este foarte dezvoltata in cadrul firmelor sau companiilor interesate sa aplice rezultatele acestor cercetari.

Cunoaşterea ştiinţifică şi strategia de dezvoltare economică actuală se bazează pe o nouă abordare a fenomenelor, acestea conducând la o adevărată revoluţie biotehnologică. Se apreciază că în viitor cea mai mare parte a industriei se va baza pe procedee de fermentaţie, inginerie biochimică, biologie moleculară, aceasta din urmă imprimând un salt tehnologic corespunzător.Pe aceste baze, industria biotehnologică va lua un avânt considerabil.

Ingineria genetică este considerată a fi tehnica ideală capabilă să amelioreze cantitativ şi calitativ capacitatea de biosinteză a celulelor de microorganisme,animale sau vegetale, în scopul obţinerii unor produse utile.

Natura interdisciplinară a biotehnologiei este evidentă dacă se ţine seama de etapele unui proces biotehnologic complet. Dacă se ia ca exemplu obţinerea unui

produs nou DNA-recombinant, cum ar fi insulina, hormonul de creştere sau interferonul atunci de la idee până la obţinerea unui produs comercial, se parcurg o serie întreagă de faze care implică cunoştinţe aparţinînd unor domenii ştiinţifice foarte diferite(fig.1).

Fig. 1 : Treptele unui proces biotehnologic complet de obţinere a noi produse aplicând tehnica ADN-recombinant; 1-substanţe chimice, 2-ţesut animal, 3-cromozom animal, 4-genă tăiată dintr-un cromozom, 5-microorganism, ca de exemplu E.coli, 6-plasmidă , 7-plasmidă secţionată, 8-plasmidă recombinant, 9-introducere în microorganism, 10-multiplicarea plasmidei şi expresia genei, 11-diviziune celulară, 12-cultivare în laborator, 13-bioreactor de laborator, 14-bioreactor pilot, 15-operare la scară industrială, 16-recuperarea produsului, 17-condiţionare şi vînzare.

Prima treaptă de dezvoltare a bioprocesului se referă la manipularea genetică a organismului gazdă; în acest caz , o genă din ADN-ul animal este clonat într-o celulă de Escherichia coli. Aceste operaţii aparţinând domeniului ingineriei genetice sunt realizate în laborator de către oameni de ştiinţă instruiţi în domeniul biologiei moleculare şi biochimiei. Instrumentele utilizate în această fază constau în plăci Petri, micropipete, microcentrifugi, enzime de restricţie în cantităţi foarte mici(de ordinul nano ori microgramelor), geluri de electroforeză pentru separarea şi identificarea ADN. Parametrii cei mai importanţi în acest stadiu al cercetării fundamentale sunt: stabilitatea tulpinii recombinant obţinute şi nivelul de expresie al produsului dorit.

Preview document

Tehnică experimentală - Pagina 1
Tehnică experimentală - Pagina 2
Tehnică experimentală - Pagina 3
Tehnică experimentală - Pagina 4
Tehnică experimentală - Pagina 5
Tehnică experimentală - Pagina 6
Tehnică experimentală - Pagina 7
Tehnică experimentală - Pagina 8
Tehnică experimentală - Pagina 9
Tehnică experimentală - Pagina 10
Tehnică experimentală - Pagina 11
Tehnică experimentală - Pagina 12
Tehnică experimentală - Pagina 13
Tehnică experimentală - Pagina 14
Tehnică experimentală - Pagina 15
Tehnică experimentală - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Tehnica Experimentala
    • Curs 1 Tehnica exp .doc
    • Curs 2 Tehnica exp.doc
    • Curs 4 Tehnica exp.doc
    • Cursul nr 3 Tehnica exp.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul întreprinderilor agricole

CAPITOLUL 1 CONCEPTUL DE MANAGEMENT 1.1. Etimologia şi definirea conceptului de management Managementul, sub aspectul elementelor sale de...

Tehnologii Agricole Comparate

Importanţa agriculturii (rol, funcţii) Factorii ecologici care acţionează în sistemul culturilor de câmp şi horticol Ecosistemul agricol →...

Biochimie

Cind o persoana merge, plaminii suplimenteaza celulele cu oxigen astfel incit acopera necesarul de ATP al organismului. DAR, ce se intimpla cind o...

Designul Ambalajelor

Un ambalaj de calitate trebuie să îndeplinească o serie de cerinţe tehnice, constructive, economice şi de durabilitate. La acestea s-a adăugat o...

Conservarea biodiversității

Definitii: Conservare: un ansamblu de masuri necesare pentru mentinerea sau restabilirea habitatelor naturale si populatiilor speciilor din fauna...

Subproduse Vegetale

Ca produse secundare de bază de la vinificaţie se consideră următoarele: — tescovina, care rezultă de la presarea strugurilor în cazul preparării...

Cursuri Plante Medicinale

1. GENERALITĂŢI 1.1. IMPORTANŢA CULTIVĂRII PLANTELOR MEDICINALE Plantele medicinale sunt o categorie de specii vegetale care acumulează în unele...

Tehnologia culturii plantelor de câmp și horticole II

TCP CURS 1 AGROTEHNICA SPECIALA A LEGUMELOR Agrotehnica speciala a legumelor are ca obiective principale cunoasterea principalelor grupe de...

Te-ar putea interesa și

Cercetări Experimentale privind Încercarea Nakazima

CAPITOLUL I PREZENTARE GENERALĂ A PROCESELOR DE DEFORMARE PLASTICĂ 1.1. GENERALITĂŢI Toate corpurile solide au proprietatea de a se deforma sub...

Studiu privind evoluția unor indicatori de calitate ai apei pe cursul râului Bega

Introducere „Apa este cel mai bun lucru” (Pindar, sec. V î. Ch.) Corpul nostru este alcătuit în proporţie de 80% apă. La naştere proporţia este...

Studii privind Compoziția și Structura Materialelor Compozite Utilizate în Tehnologia Apei

CAPILTOLUL I STRUCTURA MATERIALELOR COMPOZITE 1.1. Compozitia si structura zeolitilor Sitele moleculare zeolitice îsi au un început modest...

Tehnici experimentale în determinarea zaharurilor din mere

Mărul este specia pomicolă cu cea mai mare plasticitate ecologică fiind întâlnit deopotrivă în zona de șes, câmpie cât și în zonele colinare. În...

Sinteza și Caracterizarea Nanoparticulelor de Maghemită pentru Diagnosticarea Organismelor Vii

I. Introducere Nanoparticulele magnetice funcționalizate sunt utilizate în mai multe aplicaţii biomedicale, cum ar fi transportul de medicamente,...

Procese de extracție a principiilor active aromatizate odorifere

Obţinerea aromatizanţilor cu ajutorul microorganismelor Aroma unui produs alimentar poate fi consecinţa singulară sau combinată a următoarelor...

Proceduri și Tehnici Experimentale Specifice Chimiei

«“Ştiinţa nouă” nu poate fi decât experimentală… Materia primă a cunoaşterii este percepţia senzorială, pe care omul de ştiinţă o obţine din...

Proceduri și Tehnici de Activitate Experimentală Specifice Chimiei

I. NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND EXPERIMENTUL DIDACTIC I.1. Rolul şi locul experimentului de laborator Experimentul de laborator este metoda...

Ai nevoie de altceva?