Tipografie horticolă

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 9614
Mărime: 4.30MB (arhivat)
Publicat de: Antim Banu
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. Introducere 2
 2. OBIECTUL ŞI IMPORTANŢA LUCRĂRILOR TOPOGRAFICE 2
 3. Capitolul 1 3
 4. UNITĂŢI DE MĂSURĂ PENTRU LUNGIMI, SUPRAFEŢE ŞI UNGHIURI UTILIZATE ÎN TOPOGRAFIE 3
 5. 1.1. Unităţi de măsură pentru lungimi şi suprafeţe 3
 6. 1.2. Unităţi de măsură pentru unghiuri 4
 7. 1.3. Scara topografică 6
 8. Capitolul 2 8
 9. ELEMENTELE TOPOGRAFICE ALE TERENULUI 8
 10. 2.1. Lucrări topografice de jalonare 10
 11. 2.1.1. Intersecţia a două aliniamente 12
 12. 2.2. Jalonarea unui aliniament când între punctele extreme nu este vizibilitate 13
 13. 2.3. Jalonarea unui aliniament peste o vale 14
 14. Capitolul 3 15
 15. INSTRUMENTE ŞI TEHNICI PENTRU MĂSURAREA DIRECTĂ A DISTANŢELOR 15
 16. 3.1. Instrumente simple, de mica precizie, pentru masurarea directa a distantelor 15
 17. 3.2. Instrumente de precizie medie 17
 18. 3.3. Verificarea şi etalonarea ruletei şi a panglicii de oţel 18
 19. 3.4. Operatii la masurarea directa a distantelor 19
 20. 3.5. Ridicari topografice realizate cu ruleta sau cu panglica de otel, panglica de otel si echerele topografice (caiet) 21
 21. Capitolul 4 24
 22. TIPURI DE TEODOLITE UTILIZATE LA MASURATORI TOPOGRAFICE 24
 23. 4.1. Descrierea părţilor componente ale teodolitului 24
 24. 4.2. Teodolitul tahimetru Theo 020 A 25
 25. 4.3. Metode de măsurare a unghiurilor cu teodolitul 27
 26. 4.4. Măsurarea unghiurilor verticale 30

Extras din curs

INTRODUCERE

OBIECTUL ŞI IMPORTANŢA

LUCRĂRILOR TOPOGRAFICE

Topografia este una din ramurile măsurătorilor terestre care se ocupă cu determinarea poziţiei în teren a detaliilor naturale şi artificiale de pe suprafaţa Pământului fără a ţine seama de curbura acestuia; iar cuvântul topografie este de origine greacă şi înseamnă în traducere exactă “scrierea locurilor” (topos = loc şi grafos = a scrie).

Topografia generală are ca obiect întocmirea planurilor şi hărţilor topografice de bază cu ajutorul ridicărilor topografie alcătuite din lucrări de teren (măsurători executate cu instrumente topografice) şi lucrări realizate în birou (calcule şi raportarea punctelor la scară).

Topografia inginerească se implică la transpunerea pe teren a proiectelor inginereşti studiate pe plan şi care au ca obiect: studiul tehnico-topografic, trasarea topografică, asigurarea topografo-inginereasă şi observaţiile inginereşti asupra deformaţiilor şi deplasărilor.

Studiul tehnico-topografic se realizează în faza de elaborare a proiectului de construcţie şi se referă la ridicarea topografică a suprafeţei destinate construcţiei, la redactarea planurilor topografice la scări mari şi foarte mari, necesare proiectării, la trasarea pe teren a căilor de comunicaţie (magistrale de alimentare cu apă, linii de transport energie electrică, drumuri, căi ferate etc.), la pregătirea topografică a proiectului în vederea aplicării pe teren, precum şi la ridicarea tehnico-edilitară din localităţi şi incinte industriale).

Trasarea proiectelor pe teren în vederea execuţiei presupune lucrări topografice care constau în: trasarea pe teren a axelor construcţiilor şi trasarea în detaliu a construcţiilor, ridicarea de execuţie pentru a se determina precizia aplicării pe teren a proiectului şi coordonatele reale, necesare întocmirii planului general cu construcţiile terminate.

Observaţiile inginereşti asupra deformaţiilor şi deplasărilor construcţiilor sunt lucrări inginereşti efectuate după un program bine stabilit atât în timpul execuţiei cât şi al exploatării investiţiei, cuprinzând: măsurarea tasărilor, determinarea deplasărilor orizontale, determinarea înclinărilor construţiilor înalte etc.

Lucrările de topografie aplicată sunt necesare aproape în toate ramurile economiei naţionale, astfel:

– în agricultură, pentru lucrări de organizare a teritoriului şi de ameliorare a unor suprafeţe prin: amenajări de albii, desecări, irigări etc.;

– în industria hidroenergetică sunt necesare lucrări topografice pentru determinarea amplasamentului barajelor şi hidrocentralelor, a suprafeţelor inundate de lacurile de acumulare, a capacităţii lacurilor etc.;

– pentru căile de comunicaţie – drumuri, căi ferate – lucrările topografice intervin atât la alegerea celor mai economice trasee, cât şi la amplasarea corespunzătoare a staţiilor şi nodurilor de cale ferată precum şi a construţiilor care deservesc materialul rulant;

– în industria extractivă – cărbuni, minereuri – pentru determinarea planurilor de străpungere a rocilor (galerii, tuneluri), pentru determinarea poziţiei şi mărimii stratului de zăcăminte, a amplasării construţiilor şi installaţiilor de suprafaţă etc.

Capitolul 1

UNITĂŢI DE MĂSURĂ

PENTRU LUNGIMI, SUPRAFEŢE ŞI UNGHIURI

UTILIZATE ÎN TOPOGRAFIE

După cum se cunoaşte în topografie pentru determinarea poziţiei planimetrice şi nivelitice a punctelor topografice se măsoară distanţe şi unghiuri.

De asemenea, putem afirma cu certitudine că progresul în ştiinţă şi tehnică, realizarea de produse de calitate, competitive, măsurarea mărimilor fizice şi, în general, orice activitate umană, sunt de neconceput fără mijloace de măsurare şi unităţi de măsură.

1.1. UNITĂŢI DE MĂSURĂ PENTRU LUNGIMI ŞI SUPRAFEŢE

Data de 8 mai 1790 poate fi considerată ca fiind de început în ce priveşte introducerea sistemului metric întrucât atunci Adunarea constituantă a Franţei adoptă, la propunerea lui Talleyrand-Périgoud (1745-1838), un proiect de unificare a măsurilor iar în cadrul Comisiei formată din personalităţi franceze, se stabileşte ca unitatea de lungime să fie a zecea milioana parte (10-7) din sfertul meridianului pământesc; iar deputatul Claude Antoine Duvernois propune ca unitatea să se numească „metru” de la cuvântul grec metron = măsură.

Pentru fixarea bazei legale a noului sistem de măsuri, astronomii Jean Baptiste Délambre (1749-1822) şi Pierre Francois André Mechain (1744-1804) au realizat între 1792 şi 1798-1799 măsurarea arcului de meridian şi respectiv a diferenţei de latitudine dintre Dunkerque şi Barcelona.

La 27 iunie 1799, Convenţia din Paris stabileşte „metrul adevărat şi definitiv (443,295938 linii de toise: 1 toise=864 linii), egal cu valoarea a 40-a milioana parte a meridianului parizian (20 522 960 toise).

În anul 1867 s-a înfiinţat „Comitetul internaţional al măsurilor, greutăţilor şi monedelor” având ca scop militarea pentru adoptarea sistemului metric în întreaga lume.

A doua Conferinţă internaţională a Comisiei metrului (1875) cu o participare de 18 state europene şi 9 americane, stabilesc înfiinţarea Biroului internaţional de măsuri şi greutăţi care urma să fabrice şi să păstreze prototipurile etaloanelor de măsură din 1872. Biroul Internaţional de Măsuri şi Greutăţi (Bureau International des Poids et mesures – BIPM) a fost creat prin convenţia metrului şi este amplasat în Pavilionul Breteuil, la Sévres, Franţa. În acest pavilion se află două etaloane, o bară standard alcătuită din 90% platină şi 10% iridiu pentru etalonul de lungime şi o greutate din acelaşi material pentru etalonul de masă.

Primele acte normative în domeniul verificării de măsuri în România sunt elaborate de Ştefan C. Hepites (1854-1922), la 4 august 1884, sub denumirea „Instrucţiunile pentru verificarea măsurilor şi greutăţilor metrice şi a instrumentelor de cântărire”.

Legea pentru aplicarea sistemului metric de măsuri şi greutăţi în România apare în 5/18 martie 1906, reprezentând legea din 1864 semnată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, cu modificările aduse ulterior.

În 1951 se înfiinţează Institutul de Metrologie, care în 1957 se transformă în „Oficiul de Stat pentru metrologie”.

În anul 1956 ia fiinţă Organizaţia Internaţională de Metrologie Legală O.I.M.L. la care ţara noastră era membru fondator.

Preview document

Tipografie horticolă - Pagina 1
Tipografie horticolă - Pagina 2
Tipografie horticolă - Pagina 3
Tipografie horticolă - Pagina 4
Tipografie horticolă - Pagina 5
Tipografie horticolă - Pagina 6
Tipografie horticolă - Pagina 7
Tipografie horticolă - Pagina 8
Tipografie horticolă - Pagina 9
Tipografie horticolă - Pagina 10
Tipografie horticolă - Pagina 11
Tipografie horticolă - Pagina 12
Tipografie horticolă - Pagina 13
Tipografie horticolă - Pagina 14
Tipografie horticolă - Pagina 15
Tipografie horticolă - Pagina 16
Tipografie horticolă - Pagina 17
Tipografie horticolă - Pagina 18
Tipografie horticolă - Pagina 19
Tipografie horticolă - Pagina 20
Tipografie horticolă - Pagina 21
Tipografie horticolă - Pagina 22
Tipografie horticolă - Pagina 23
Tipografie horticolă - Pagina 24
Tipografie horticolă - Pagina 25
Tipografie horticolă - Pagina 26
Tipografie horticolă - Pagina 27
Tipografie horticolă - Pagina 28
Tipografie horticolă - Pagina 29
Tipografie horticolă - Pagina 30
Tipografie horticolă - Pagina 31

Conținut arhivă zip

 • Tipografie Horticola.doc

Alții au mai descărcat și

Sistem Inteligent de Irigat

Tema prezentată în lucrarea de față are la bază satisfacerea necesității implementării unui sistem inteligent de irigat. Electronica este...

Trecerea de la agricultura tradițională la agricultura durabilă

1.Introducere Agricultura constituie din timpurile primordiale si pana azi un domeniu vital de activitate a omului. Rămâne unica sursă de hrană,...

Managementul întreprinderilor agricole

CAPITOLUL 1 CONCEPTUL DE MANAGEMENT 1.1. Etimologia şi definirea conceptului de management Managementul, sub aspectul elementelor sale de...

Tehnologii Agricole Comparate

Importanţa agriculturii (rol, funcţii) Factorii ecologici care acţionează în sistemul culturilor de câmp şi horticol Ecosistemul agricol →...

Biochimie

Cind o persoana merge, plaminii suplimenteaza celulele cu oxigen astfel incit acopera necesarul de ATP al organismului. DAR, ce se intimpla cind o...

Designul Ambalajelor

Un ambalaj de calitate trebuie să îndeplinească o serie de cerinţe tehnice, constructive, economice şi de durabilitate. La acestea s-a adăugat o...

Subproduse Vegetale

Ca produse secundare de bază de la vinificaţie se consideră următoarele: — tescovina, care rezultă de la presarea strugurilor în cazul preparării...

Cursuri Plante Medicinale

1. GENERALITĂŢI 1.1. IMPORTANŢA CULTIVĂRII PLANTELOR MEDICINALE Plantele medicinale sunt o categorie de specii vegetale care acumulează în unele...

Te-ar putea interesa și

Tehnologia de Procesare a Fasolei

CAPITOLUL – I STUDIU DE LITERATURĂ ◊ 1.1 – Fasolea Importanţă Boabele de fasole sunt folosite în alimentaţia umană, ca unul dintre alimentele...

Proiectarea unei linii tehnologice în vederea obținerii conservelor de fasole verde în saramură

I. MEMORIU JUSTIFICATIV 1. OBIECTIVUL PROIECTULUI Denumirea obiectivului proiectat Obiectivul proiectat îl constituie o linie tehnologică de...

Ai nevoie de altceva?