Chestionarul

Curs
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 12222
Mărime: 57.78KB (arhivat)
Publicat de: Teodo A.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lupu Ioan

Extras din curs

Chestionarul

1. Definirea chestionarelor

Chestionarul este una dintre tehnicile cele mai frecvent utilizate în ştiinţele socio-umane. O anchetă, care a cuprins studii pe 10 ani, a arătat că ½ din cercetările realizate şi publicate se bazează pe chestionar. De asemenea, cele mai des utilizate sunt chestionarele cu întrebări închise (precodificate).

În ceea ce priveşte psihologia socială şi sociologia românească, S. Chelcea consideră că tehnica chestionării este principala tehnică de investigare socială în detrimentul experimentului (în cazul psihologiei sociale).

Există o dispută între adepţii chestionarului şi adversarii folosirii acestuia. Unul dintre critici, ca Pitirim Sorokin, au numit “chestionaromanie” utilizarea excesivă a instrumentului, în special în SUA. Aceasta s-a făcut în detrimentul metodelor calitative, capabile să sondeze realitatea socială mai în profunzime şi a permis unui număr mare de persoane lipsite de pregătire să realizeze anchete sociologioce slabe calitativ, nevalide ştiinţific. Prin urmare, se recomandă folosirea cu precauţie a acestui instrument de lucru.

Există, însă, avantaje indiscutabile ale chestionarului şi acestea sunt, în general, cele ale metodelor cantitative. În ceea ce priveşte istoricul utilizării chestionarului, el coincide cu cel al anchetei.

Unii cercetători consideră că tehnica chestionarului în psihologie a fost iniţiată de către Alfred Binet (1903). E hazardat însă să se lege această tehnică de un singur nume pentru că în aceeaşi perioadă Th. Ribot publica în primul nr. din “Jurnal de psihologie” un studiu intitulat “Asupra valorii chestionarului în psihologie”. În 1917, R. S. Woodworth elabora pentru centrele militare de recrutare din SUA un chestionar destinat depistării celor inapţi pentru armată.

S-au încercat mai multe definiţii ale chestionarului.

1. Roger Mucchielli, 1968:

El dă cea mai simplă şi incompletă definiţie: chestionarul poate fi considerat o listă de întrebări la care subiectul trebuie să ofere răspunsuri în funcţie de scopurile cercetării.

2. Septimiu Chelcea, 1975:

Chestionarul de cercetare reprezintă o tehnică şi corespunzător, un instrument de investigare, constând dintr-un ansamblu de întrebări scrise şi, eventual, imagini grafice, ordonate logic şi psihologic, care, prin administrarea de către operatorii de anchetă sau prin autoadministrare, determină din partea persoanelor anchetate răspunsuri ce urmează a fi înregistrate în scris.

În funcţie de elementele definiţiei, Chelcea oferă următoarele explicaţii:

1. Pentru ordonarea logică a întrebărilor

Se iau drept criterii:

Timpul: Subiectul este pus să răspundă mai întâi despre trecut, apoi despre prezent şi viitor.

Gradul de abstractizare: Mai întâi subiectul va răspunde la întrebări concrete şi abia apoi la cele mai abstracte.

2. Pentru ordonarea psihologică a întrebărilor:

În funcţie de temă şi de subiecţi va prevala ordinea logică sau psihologică. Astfel, o anchetă în rândul persoanelor adulte, cu un grad ridicat de cunoştinţe, va accentua elementele raţionale ale ordonării stimulilor, în timp ce investigarea adolescenţilor va trebui să rezolve în primul rând problemele psihologice ale structurării chestionarului.

3. Pentru selectarea stimulilor:

Stimulii sunt selectaţi în raport cu ipotezele cercetării. Astfel, chiar şi cele mai banale întrebări sunt formulate în conformitate cu ipotezele stabilite anterior.

Ex: De unde cumpăraţi pâine? conţine ipoteza că nu toată populaţia anchetată cumpără pâine de la acelaşi magazin, şi exclude ipoteza că cei chestionaţi fac pâine acasă .

Se poate spune că în alcătuirea chestionarului, mai puţin în cazul întrebărilor “De ce?” se reflectă poziţia teoretică, reprezentările, atitudinile şi opiniile cercetătorului.

4. Pentru declanşarea comportamentelor verbale şi non-verbale

Întrebările sau imaginile cuprinse în chestionar declanşează comportamente verbale sau non-verbale, care sunt influenţate de o serie de factori, cum ar fi:

• Factorii de personalitate (personalitatea celui anchetat, personalitatea operatorului)

• Factorii de situaţie (situaţia cadru de desfăşurare a anchetei, timpul, situaţia socială globală)

• Factorii care ţin de tema cercetării (alegerea temei, ipoteze, eşantion)

• Factorii care ţin de instrumentul de cercetare şi tehnica aplicată (tipul de chestionar, structura chestionarului, modul de aplicare).

M. A. Tremblay (1968) (Initiation à la recherche dans les sciences humaines) defineşte un chestionar după 7 caracteristici principale:

1. Un chestionar este, prin definiţie, un instrument de măsură empirică a unor fenomene;

2. În scopul prelucrării şi utilizării datelor, standardizarea este necesară: chestionarul este prezentat tuturor respondenţilor în aceeaşi formă: întrebări predeterminate, identice pentru toţi, în aceeaşi ordine;

3. Chestionarul este un instrument pretestat: înainte de utilizare este absolut necesar ca instrumentul să fie încercat pentru a se vedea dacă măsoară bine ceea ce şi-a propus să măsoare;

4. Chestionarul permite obţinerea informaţiilor identificate în trei categorii: a) fapte, atitudini, opinii, preferinţe, aşteptări; b) caracteristici asociate respondenţilor (sex, vârstă, naţionalitate); c) informaţii legate de administrarea chestionarului (data, locul, grupa de respondenţi etc.);

5. Datele culese prin chestionar au o dublă caracteristică: sunt atât subiective, cât şi obiective. Prin urmare, măsurarea poate fi privită printr-o dublă perspectivă: fie individuală, fie colectivă. Fiecare chestionar reprezintă un subiect, iar compilarea, crearea ansamblului de chestionare, corespunde unei colectivităţi.

6. Chestionarul este administrat de obicei pe un eşantion dintr-o populaţie;

7. Chestionarul este construit esenţial în funcţie de modelul de analiză a rezultatelor care permite să se răspundă problematicii iniţiale. Planul de analiză şi ipotezele corespunzătoare sunt specificate dinainte, cu scopul de a ghida alegerea specialistului în momentul elaborării instrumentului.

Preview document

Chestionarul - Pagina 1
Chestionarul - Pagina 2
Chestionarul - Pagina 3
Chestionarul - Pagina 4
Chestionarul - Pagina 5
Chestionarul - Pagina 6
Chestionarul - Pagina 7
Chestionarul - Pagina 8
Chestionarul - Pagina 9
Chestionarul - Pagina 10
Chestionarul - Pagina 11
Chestionarul - Pagina 12
Chestionarul - Pagina 13
Chestionarul - Pagina 14
Chestionarul - Pagina 15
Chestionarul - Pagina 16
Chestionarul - Pagina 17
Chestionarul - Pagina 18
Chestionarul - Pagina 19
Chestionarul - Pagina 20
Chestionarul - Pagina 21
Chestionarul - Pagina 22
Chestionarul - Pagina 23
Chestionarul - Pagina 24
Chestionarul - Pagina 25
Chestionarul - Pagina 26
Chestionarul - Pagina 27
Chestionarul - Pagina 28
Chestionarul - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Chestionarul.doc

Alții au mai descărcat și

Curs Antreprenoriat

TEMA 1. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND BUSINESS PLANUL 1. DEFINITIA SI OBIECTIVELE BUSINESS PLANULUI Business planul defineste modul de derulare a...

Arhivistică și documentaristică

Termenul de „arhivă” ce-l vom utiliza cu insistenţă pe parcursul cursului de faţă are o dublă semnificaţie. Pe de o parte, desemnează ansamblul de...

Climatologie

CURS 1: Introducere – conceptele de schimbări globale şi schimbări climatice 1.INTRODUCERE Schimbarile climatice reprezinta o problema actuala...

Limba italiană contemporană - pragmatica

Curs 1 La pragmatica 1. Osservazioni preliminari Il termine “pragmatica” e stato introdotto dal filosofo Americano Ch. Morris (1901-1979) che...

Limba italiană contemporană - semantica

CORSO 1-2 1. Che cos’e la semantica? Ovvero l’oggetto di studio della semantica. - La semantica è quella parte della linguistica che studia il...

Educație antreprenorială

1.Forme de organizare a activitatii economice din Romania! - P.F.- persona fizica; - A.F.- asociatia familiar; - S.R.L.-societate cu raspundere...

Strategii de Analiza Datelor

Tipul de scala (n,o,i,p) Numarul de esantioane (unul, doua sau mai multe) Natura relatiilor dintre aceste esantioane (independente sau...

Calcul Tabelar - Microsoft Excel

CUPRINS .2 Lectia 1. Utilizarea aplicatiei Excel Aplicatia Microsoft Excel face parte din pachetul de programe Microsoft Office si este destinata...

Te-ar putea interesa și

Cercetare de Marketing Chestionar

1. Introducere Cercetarea de marketing reprezintă un proces sistematic şi obiectiv, generator de informaţii necesare adoptării deciziilor de...

Determinarea intențiilor de cumpărare cu ajutorul chestionarului - studiu de caz

INTRODUCERE Ca un domeniu relativ nou de cercetare, turismul prezintă o complexitate în continuă creştere, în plan economic sintetizând...

Analiza Chestionarului

Alegerea temei Tema proiectului este “Satisfactia clientilor asupra produselor oferite de S.C. Expocar Trade S.R.L.”. S.C. Expocar Trade S.R.L....

Chestionarul statistic

1. Introducere Statistica este, conform definiţiei data de matematicianul român Grigore Constantin Moisil (1906-1973), „mijlocul cel mai puternic...

Avantajele și Dezavantajele Chestionarului Sociolologic

( I ) Introducere a) Ancheta Sociologica. Aancheta sociologică reprezintă o tehnică de cercetare specifică sociologiei şi se realizează cu...

Valorificarea timpului liber în rândul studenților - prelucrarea datelor obținute în urmă aplicării chestionarului

Sondaj realizat in randul studentilor de anul trei din cadrul facultatii CSIE. Etapa 1 Stabilirea obiectivelor Primul pas în organizarea unui...

Culegerea Informațiilor despre Piața Produsului X cu Ajutorul Chestionarului

CAPITOLUL I INTRODUCERE Metode de administrare a chestionarului Ancheta la domiciliu Are marele avantaj de a pune în contact anchetatorul cu...

Chestionar de recrutare al participanților

1. Scopul cercetarii Cercetarea de fata are ca scop modul in care experienta internationala le-a schimbat comportamentul si acumularea de...

Ai nevoie de altceva?