Urbanism

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2802
Mărime: 26.49KB (arhivat)
Publicat de: Leonard Istrate
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Aceasta se realizează prin:

a)informarea populației

b)consultarea populației

c)alte forme de participare prevăzute de lege.

Cetățenii pot participa la activitatea de amenajare a teritoriale și de urbanism, individual sau prin asociere, în condițiile legii.

Informarea populației este activitatea prin care se fac publice:

a) Obiectivele devoltării economico-sociale privind amenajarea teritoriului

b) Intențiile autorităților administrației publice centrale și locale privind elaborarea unor documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism, precum și scopul pentru care acestea sunt elaborate.

c) Conținutul documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism care urmează să fiesupuse aprobării.

Informarea și consultarea populației se desfășoară diferențiat, în funcție de amploarea și importanța documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism, potrivit procedurilor stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

Urmărirea aplicării documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate

Se face prin compartimentele de specialitate din aparatul propriu al consiliilor județene, municipale, orășenești și comunale, după caz, precum și de inspectoratul de Stat în construcții.

Compartimentele de specialitate vor urmări coordonarea realizării programelor de dezvoltare cu prevederile documentațiilor aprobate.

URBANISM – ACTIVITATEA DE URBANISM

Urbanismul: ramură a arhitecturii care proiectează și planifică lucrările de construire, de sistematizare, de reconstruire a unei așezări omenești (oraș, sat, etc.).

Activitatea de urbanism se desfășoară în baza legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a legii 50/1990, republicată în 2004 privind autorizarea executării lucrării de construcție.

Scopul activității de urbanism este stimularea evoluției complexe a localităților prin aplicarea programelor de dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung, stabilite prin documentațiile de amenajare a teritoriilor.

Unul din obiectivele urbanismului este ca fiecare localitate să dispună de un PUG și un Regulament Local de Urbanism. Alte obiective a activității de urbanism:

• Îmbunătățirea condițiilor de viață, asigurarea accesului la infrastructură, servicii publice și locuințe publice și convenabile pentru toți locuitorii.

• Utilizarea eficientă a terenurilor în acord cu funcțiunile urbanistice adecvate.

• Protejarea și punerea în valoarea a patrimoniului cultural construit și natural.

Atribuțiile administrației publice centrale

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței este organul specializat al Guvernului care stabilește, în raport cu conținutul Programului de Guvernare, următoarele atribuții:

a) Elaborarea Planului de amenajare a teritoriului național

b) Elaborarea Planului de amenajare a teritoriului regional

c) Elaborarea Regulamentului general de Urbanism

d) Avizarea proiectelor referitoare la activitatea de amenajare a teritoriului și urbanism

e) Avizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism

Ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale sunt obligate să furnizeze Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, la cerere, informații necesare desfășurării activității de amenajare a teritoriului și urbanism.

Atribuțiile administrației publice județene

Consiliul județean coordonează activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism. Consiliul județean asigură preluarea prevederilor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului național, regional sau zonal și asigură elaborarea Planului de amenajare a teritoriului județean, zonal, care sunt de interes județean și le aprobă conform prevederilor legii.

În activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism, Consiliile județen sunt sprijinite de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, precum și de alte ministere și organe ale administrației publice centrale.

În îndeplinirea atribuțiilor sale în domeniul Legii 350/2001, consiliul județean utilizează informații de sintezăla nivelul județului din toate domeniile de actiitate economico-socială.

Atribuțiile administrației publice locale

Consiliul local coordonează și răspunde de întreaga activitatea de urbanism desfășurată pe întreg teritoriul unității administrative teritoriale și asigură respectarea prevederilor cuprinse în documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate.

Preview document

Urbanism - Pagina 1
Urbanism - Pagina 2
Urbanism - Pagina 3
Urbanism - Pagina 4
Urbanism - Pagina 5
Urbanism - Pagina 6
Urbanism - Pagina 7
Urbanism - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Urbanism.docx

Alții au mai descărcat și

Asigurarea și evaluarea calității producției

1.Orientări privind definirea calităţii în condiţiile implementării sistemelor calitate În ultimele decenii, modul de abordare al conceptului de...

Urbanism

Norma juridica : Reguli de conduita generala, impersonala si obligatorie, instituita sau semnata de stat a carei îndeplinire se realizeaza cu...

Cursuri design și estetică

ESTETICA “Ştiinţa care studiază legile şi categoriile artei, considerată ca forma cea mai înaltă de creare şi de receptare a frumosului; ansamblu...

Corespondență și Secretariat

CAP. I ROLUL SECRETARIATULUI ÎNTR-O ORGANIZAŢIE 1.1. Organizaţia şi structura ei organizatorică. Fiecare dintre noi suntem integraţi, într-un...

Bazele Tehnologiei Informației

Capitolul 1. Concepte de baza privind tehnologia informationala si de comunicatii 1.1. Informatia, resursa strategica a societatii Orice...

Instalații incendiu

INSTALATII DE STINGERE CU APA Hidranþi de incendiu interiori a. Construc.ii închise din categoriile de importan.ã excep.ionalã .i deosebitã (A .i...

Teledetecție GIS cadastru

Introducere Teledetecţia este o disciplină tehnică ce grupează ansamblul cunoştinţelor şi tehnicilor utilizate pentru observarea, analiza,...

Surse de Energie Alternative

notiunea de energie ↔ fizica unde aceasta este legata de o alta notiune si anune de lucru (lucru mecanic). „energie” ↔ cuvantul grecesc ergos =...

Te-ar putea interesa și

Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale

1.Introducere Această lucrare îşi propune să prezinte atribuţiile administraţiei publice locale în domeniul urbanismului şi amenajării...

Arhitectură totalitară - urbanism totalitar - ideologie, mit și propagandă

INTRODUCERE “O simplă plimbare prin Bucureşti poate spune mai mult decât o arhivă întreagă, arhitectura, urbanismul, monumentele “fiind ele însele...

Certificatul de Urbanism

1. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND URBANISMUL 1.1 Noţiunea de urbanism Gestionarea spatiala a teritoriului tarii constituie o activitate obligatorie,...

Obiectivele și conținutul activității de urbanism și amenajarea teritoriului

Introducere În lucrarea dată” Obiectivele și conținutul activității de urbanism și amenajarea teritoriului” voi relata urbanismul și amenajarea...

Amenajarea Teritoriului și Urbanismul - Componentă Importantă în Inițierea și Implementarea Proiectelor de Investiții în România

CAPITOLUL I INTRODUCERE Schimbările permanente care au loc la nivel mondial, şi implicit şi în ţara noastră, impun noi abordări în relaţia dintre...

Documentațiile de Amenajare a Teritoriului și Urbanism

Din punct de vedere al nivelurilor teritoriale, domeniul urbanismului porneşte de la scara unei parcele (conform reglementărilor în vigoare, cea...

Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Regiunea de Dezvoltare Bucuresti-Ilfov

Consiliul de Dezvoltare Regională Consiliul pentru Dezvoltare Regionala este organismul regional deliberativ, fara personalitate juridica, care...

Arhitectură și urbanism în România secolului al XIX-lea

1.Cadrul istoric general a fost marcat de contextul politic diferit al proviinciilor romanesti.Transilvania a facut parte, pana la primul razboi...

Ai nevoie de altceva?