Semnale și Metode de Procesare

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Automatică
Conține 9 fișiere: pdf
Pagini : 109 în total
Cuvinte : 20995
Mărime: 720.81KB (arhivat)
Publicat de: Adrian Lupu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe Puscasu,Bogdan Codres

Cuprins

 1. i
 2. CUPRINS
 3. CAPITOLUL 1 – SEMNALE 1
 4. 1.1. Introducere 1
 5. 1.2. Semnale 1
 6. 1.3. Semnale continue 2
 7. 1.4. Semnale şi procese aleatoare 5
 8. 1.5 Eşantionarea şi refacerea semnalelor continue 7
 9. CAPITOLUL 2 – ANALIZA FOURIER 11
 10. 2.1. Analiza Fourier continuă 11
 11. 2.1.1. Seria Fourier pentru semnale continue şi periodice 11
 12. 2.1.2. Spectrul densităţii de putere a semnalelor periodice 13
 13. 2.1.3. Transformata Fourier pentru semnale continue aperiodice 14
 14. 2.1.4. Spectrul densităţii de energie a semnalelor aperiodice 15
 15. 2.2. Analiza Fourier discretă 16
 16. 2.2.1 Transformata Fourier standard discreta 16
 17. 2.2.2 Transformata Fourier inversă 18
 18. 2.2.3 Calculul transformatei Fourier a două secvenţe de date 18
 19. 2.2.4 Transformata Fourier a unor secvenţe de lungime dublă 19
 20. 2.2.5 Transformata Fourier inversă specială 21
 21. 2.2.6 Transformata Fourier rapidă 22
 22. 2.2.6.1 Graful de semnal al transformatei Fourier 24
 23. 2.2.6.2 Algoritmul de calcul al transformatei Fourier rapide
 24. pentru N=2γ Algoritmul de bază Cooley-Tukey 27
 25. 2.2.6.3 Algoritmul de calcul al transformatei Fourier rapide
 26. pentru factori arbitrari 30
 27. 2.2.6.4 Algoritmul Cooley-Tukey pentru N=r1
 28. . r2
 29. . rm 31
 30. 2.2.6.5 Algoritmul Sande-Tukey pentru N=r1
 31. . r2
 32. . rm 33
 33. 2.3. Exemple 34
 34. CAPITOLUL 3 - FILTRAREA SEMNALELOR 36
 35. 3.1 Aspecte generale 36
 36. 3.2 Filtre analogice 37
 37. 3.2.1. Introducere 37
 38. 3.2.2. Filtrul Butterworth 38
 39. 3.2.3. Filtrul Cebâşev 38
 40. 3.2.4. Filtrul eliptic 40
 41. ii
 42. 3.3. Filtre numerice 41
 43. 3.3.1. Introducere 41
 44. 3.3.2. Filtre recursive ( FR ) 47
 45. 3.3.3. Filtre nerecursive ( FNR ) 48
 46. 3.4. Tehnici de proiectare a filtrelor numerice 49
 47. 3.4.1. Proiectarea filtrelor IIR pe baza caracteristicilor
 48. filtrelor analogice 50
 49. 3.4.1.1. Metoda invarianţei răspunsului la impuls 50
 50. 3.4.1.2. Metoda transformatei Z-biliniare 54
 51. 3.4.1.3. Proiectarea directă a filtrelor I.I.R 55
 52. 3.4.2. Transformări de frecvenţă ale filtrelor IIR trece-jos 62
 53. 3.4.3. Aspecte privind proiectarea filtrelor cu răspuns
 54. la impuls finit (FIR) 63
 55. 3.4.4. Proiectarea filtrelor cu răspuns la impuls finit (FIR)
 56. utilizând relaţii de aproximare 64
 57. CAPITOLUL 4 - METODE DE PROCESARE A SEMNALELOR 2D 66
 58. 4.1 Aspecte generale 66
 59. 4.2 Reprezentarea semnalelor 2D 66
 60. 4.3 Metode de procesare preliminară a datelor 67
 61. 4.3.1. Binarizarea imaginii 67
 62. 4.3.2. Filtrarea imaginilor 68
 63. 4.3.3. Contractarea imaginilor 70
 64. 4.3.4. Dilatarea imaginilor 71
 65. 4.3.5. Comprimarea imaginilor 72
 66. 4.3.6. Analiza conectivităţii 73
 67. 4.4 Extragerea trăsăturilor din reprezentarea 2D a imaginilor 74
 68. 4.4.1. Conturarea imaginii 74
 69. 4.4.2. Lungimea conturului obiectelor din imagine 77
 70. 4.4.3. Curbura unei curbe 79
 71. 4.4.4. Aria unei imagini 80
 72. 4.4.5. Definirea descriptorilor 80
 73. CAPITOLUL 5 – TEHNICI DE PROCESARE A DATELOR
 74. UTILIZATE LA RECUNOAŞTEREA FORMELOR 82
 75. 5.1. Formularea problemei de recunoaştere a formelor .82
 76. 5.1.1.Conceptul de formă 82
 77. 5.1.2. Recunoaşterea formelor utilizând abordarea
 78. decizional-teoretică 83
 79. 5.1.2.1. Selecţia caracteristicilor 84
 80. 5.1.2.2. Învăţarea 85
 81. iii
 82. 5.1.2.3. Clasificarea 85
 83. 5.1.3. Mulţimi primare ale claselor. Mulţimi reale
 84. transformate. Exemplificări 85
 85. 5.2. Metode de recunoaştere decizional - teoretice 88
 86. 5.2.1. Metode decizional - teoretice supervizate 89
 87. 5.2.1.1. Metode decizional - teoretice supervizate
 88. parametrice deterministe 89
 89. 5.2.1.1.1. Funcţia discriminant liniară pe porţiuni 90
 90. 5.2.1.1.2. Funcţia discriminant bazată pe distanţă
 91. euclidiană 93
 92. 5.2.1.2. Metode decizional - teoretice supervizate
 93. parametrice statistice 94
 94. 5.2.1.2.1. Principiul clasificării statistice 94
 95. 5.2.1.2.2. Funcţia discriminant pătratică a lui Bayes
 96. pentru densitate normală 96
 97. 5.2.1.2.3.Funcţia discriminant Bayes liniară 96
 98. 5.2.1.3. Metode bazate pe algoritmi de corecţie a funcţiei
 99. discriminant (Metoda funcţiilor de potenţial) 97
 100. 5.2.2. Metode de clasificare nesupervizate 101
 101. 5.2.2.1. Principiul metodei de clasificare
 102. nesupervizată 101
 103. 5.2.2.2. Metoda minimizării sumei erorilor pătratice 102
 104. BIBLIOGRAFIE 105

Extras din curs

CAPITOLUL 1 - SEMNALE

1.1. Introducere

În multe cazuri procesarea semnalelor reprezintă o etapă premergătoare

analizei şi sintezei unor situaţii legate de o anumită activitate. De regulă procesarea

semnalelor are o pondere mare în ceea ce priveşte obţinerea unor performanţe

superioare. Având în vedere faptul că semnalul de natură: fizică, chimică, electrică

conţine informaţii necesare comunicării între diferite structuri biologice, problema

procesării semnalelor este o problemă interdisciplinară.

În funcţie de domeniul în care se folosesc semnalele procesate şi de

modalitatea de procesare, se disting următoarele abordări:

· analiza Fourier, necesară aplicaţiilor în care se folosesc componentele spectrale

ale semnalului procesat;

· filtrarea semnalelor, unde se urmăreşte reţinerea numai a anumitor componente

armonice care aparţin unui interval de frecvenţă dat;

· filtrarea semnalelor folosind filtrul Kalman, care se utilizează de regulă la

filtrarea mărimilor de stare ale unui sistem. Spre deosebire de filtrarea menţionată

mai sus, filtrul Kalman elimină zgomotul prin modelarea părţii deterministe a

sistemului;

· prelucrarea semnalelor 2D şi 3D, în vederea extragerii informaţiilor utilizate la

recunoaşterea formelor. Printre procedurile folosite în acest domeniu se

evidenţiază: binarizarea imaginilor, filtrarea imaginilor, comprimarea imaginilor,

extragerea conturului, calculul ariilor;

· prelucrarea semnalelor folosind reţelele neuronale. Acest mod de abordare este

din ce în ce mai mult utilizat, pentru că oferă noi interpretări în ceea ce priveşte

aplicaţiile în rezolvarea problemelor cu un spectru foarte larg. În unele situaţii

toate aspectele legate de filtrare şi de extragerea caracteristicilor sunt lăsate în

seama reţelelor neuronale.

În cele ce urmează se vor prezenta aspecte privind tipurile de semnale utilizate

în cadrul procedurilor de procesare a datelor.

1.2. Semnale

În domeniul procesării semnalelor şi al conducerii proceselor, se numesc

semnale toate variabilele sau “sursele de informaţii” care evoluează în funcţie de

timp. Dacă amplitudinea semnalului este cunoscută sau poate fi determinată la orice

moment de timp, atunci semnalul se numeşte determinist. În cazul în care numai o

singură informaţie de natură statistică, cum ar fi probabilitatea ca amplitudinea să

aibă o anumită valoare la un anumit moment de timp sau valoarea medie etc. este

cunoscută, atunci semnalul se numeşte aleator.

2

Pentru clasificarea semnalelor se poate lua în considerare atât modul de

evoluţie în timp cât şi evoluţia în amplitudine.

· În funcţie de evoluţia în timp, semnalele se clasifică în semnale continue şi

semnale discrete :

- semnalul este continuu dacă evoluţia în timp este dată de o funcţie continuă. În

figura 1.1 este reprezentat un semnal continuu.

- semnalul este discret dacă valorile sale sunt cunoscute pentru momente discrete

de timp. Evoluţia unui semnal discret este dată în figura 1.3.

· În funcţie de valorile amplitudinii distingem semnale cuantificate continue şi

semnale cuantificate discrete.

Semnalele cuantificate continue au o evoluţie continuă în timp şi sunt semnale

continue pentru care valorile amplitudinii sunt predefinite. De exemplu valorile

obţinute de la un convertor analog-numeric şi memorate pe durata perioadei de

eşantionare reprezintă un semnal cuantificat continuu (figura 1.2).

Semnalul pentru care valorile amplitudinii sunt cuantificate şi cunoscute la

momente discrete de timp se numesc semnale discrete cuantificate. În figura 1.4 este

ilustrat un semnal cuantificat discret.

Figura 1.1 Semnal continuu Figura 1.2 Semnal continuu

cuantificat

Figura 1.3 Semnal discret Figura 1.4 Semnal discret

cuantificat

1.3. Semnale continue

Un semnal continuu x(t) presupune cunoaşterea valorilor lui x(t) la orice

moment de timp t, pentru t aparţinînd unui interval de timp bine definit. În multe

cazuri, semnalul x(t) poate fi explicitat printr-o formulă analitică sau expresie

matematică, ca de exemplu

x( t ) = a × sin(wt +j ), (1.1)

Preview document

Semnale și Metode de Procesare - Pagina 1
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 2
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 3
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 4
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 5
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 6
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 7
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 8
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 9
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 10
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 11
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 12
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 13
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 14
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 15
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 16
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 17
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 18
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 19
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 20
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 21
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 22
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 23
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 24
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 25
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 26
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 27
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 28
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 29
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 30
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 31
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 32
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 33
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 34
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 35
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 36
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 37
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 38
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 39
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 40
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 41
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 42
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 43
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 44
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 45
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 46
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 47
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 48
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 49
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 50
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 51
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 52
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 53
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 54
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 55
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 56
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 57
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 58
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 59
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 60
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 61
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 62
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 63
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 64
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 65
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 66
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 67
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 68
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 69
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 70
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 71
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 72
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 73
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 74
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 75
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 76
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 77
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 78
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 79
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 80
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 81
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 82
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 83
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 84
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 85
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 86
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 87
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 88
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 89
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 90
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 91
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 92
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 93
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 94
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 95
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 96
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 97
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 98
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 99
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 100
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 101
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 102
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 103
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 104
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 105
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 106
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 107
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 108
Semnale și Metode de Procesare - Pagina 109

Conținut arhivă zip

 • Bibliografie.pdf
 • Cap1.pdf
 • Cap2a.pdf
 • Cap2b.pdf
 • Cap3.pdf
 • Cap4.pdf
 • Cap5.pdf
 • Coperta.pdf
 • CUPRINS14.pdf

Alții au mai descărcat și

Transformata Fourier a semnalelor

Teoria controlului sistemelor are doua domenii principale: - domeniul frecventei; - domeniul timpului. Transformata Fourier realizeaza legatura...

Inginerie Software

Laborator 1 UML – Unified Modeling Language Diagrama cazurilor de utilizare (Use Case Diagram) Introducere UML este un limbaj de modelare bazat...

Java

Java este o tehnologie inovatoare lansata de compania Sun Microsystems 1n 1995, care a avut un impact remarcabil asupra a1ntregii comunitatsi a...

Roboți Industriali

Manipulatorul este sistemul mecanic automat a carui comanda se bazeaza pe sisteme rigide care presupun o interventie in structura fizica a...

Mașini cu acționări electrice

1. ELEMENTE GENERALE 1.1 Definiţii. Elemente constructive Maşina electrică este un sistem de circuite electrice plasate pe miezuri magnetice în...

Sisteme Multiprocesor

Curs 1 Introducere Abordarea structurală a sistemelor de proiectare pentru procese complexe cum sunt comanda numerică cu calculatorul (CNC) a...

Robotică

1. INTRODUCERE 1.1. Terminologia de baza Elemente si articulatii: Elementele sunt partile solide ale structurii unui robot iar articulatiile...

Cursuri AC

caracterizarea noţiunii de informaţie, reprezentarea şi prelucrarea acesteia în sistemele tehnice; - obţinerea prin rafinări succesive a unui...

Te-ar putea interesa și

Monitorizarea stării rulmenților cu aplicație în mecatronică

Memoriu justificativ In cadrul fiecarei cercetari desfasurate, indiferent de domeniul la care ne referim, rezultatele obtinute pe cale teoretica...

Analiza și Prelucrarea Datelor Prelevate în Înregistrările EEG pe Durata Somnului

Introducere Motivatie Domeniul biomedical este o arie de interes în continua dezvoltare în ultimii ani Premisele ce permit aceasta dezvoltare...

Analiza Semnalelor Audio

1. Introducere 1.1 Semnalul audio Semnalul audio este un semnal aperiodic, nestaţionar având spectrul cupris în banda 20Hz – 20kHz. Acest semnal...

Metode de diagnostic organizatoric - metoda Taguchi și metoda Anadis

I. Neconformitatea pentru organizatie 1.1. Neconformitatile boala sau binefacere pentru organizatii In toate oganizatiile chiar performante,...

Studiul joncțiunii RC mecanic de translație

I. Aspecte introductive Elementele de baza specifice miscarii de translatie pentru jonctiunea RC, cu relatiile corespunzatoare in domeniul timp,...

Sisteme TV prin Cablu

INTRODUCERE Dupa cum stim forma semnalului TV în corespundere cu natura si caracterul sau reprezinta distributia luminozitatii pe calea de...

Sistem de Reglare Automată a Debitului

Introducere Omul, ca fiinţă superioară, a fost preocupat din cele mai vechi timpuri de a cunoaşte şi stăpâni natura, de a dirija fenomene ale...

Contracararea atacului electronic

CAP. 1 CONTRACARAREA ATACUL ELECTRONIC 1.1 NOTIUNI DESPRE ATACUL ELECTRONIC Atacul electronic (EA) este definit ca un ansamblu de masuri care se...

Ai nevoie de altceva?