Audit Intern

Curs
6.5/10 (6 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 19310
Mărime: 449.38KB (arhivat)
Publicat de: Paul Staicu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cristea Stefania

Cuprins

 1. Structura cursului:
 2. Cap.1 Aspecte generale privind auditul intern
 3. 1.1. Definirea auditului şi tipurile de audit
 4. 1.2. Evoluţia istorică a conceptului de audit intern şi organismele implicate în reglementarea activităţii de audit intern
 5. 1.3. Sfera de cuprindere şi obiectivele auditului intern
 6. Cap. 2 Normele de audit intern – structură şi importanţă
 7. 2.1. Normele de audit intern
 8. 2.2. Utilitatea normelor de audit intern
 9. 2.2.1. Evaluarea critică a prevederilor Cartei auditului intern
 10. 2.2.2. Codul de etică profesională al auditorului intern
 11. 2.2.3. Auditul intern şi rolul său în identificarea şi raportarea fraudelor
 12. Cap. 3 Procesul de audit intern
 13. 3.1. Clasificarea misiunilor de audit intern
 14. 3.2. Planificarea misiunilor de audit intern
 15. 3.3. Realizarea misiunii de audit intern
 16. 3.4. Închiderea misiunii şi comunicarea rezultatelor
 17. 3.5. Documentarea informaţiilor

Extras din curs

Cap.1

Aspecte generale privind auditul intern

I. Obiective

a) Definirea auditului intern;

b) Familiarizarea cu diversele tipuri de audit;

c) Descrierea fiecărui tip de audit in parte;

d) Dezvoltarea cunoaşterii evoluţiei istorice a conceptului de audit intern şi a organismele implicate în reglementarea activităţii de audit intern;

e) Explicarea sferei de cuprindere şi obiectivele auditului intern.

II. Scurt rezumat

Prezentul capitol are ca scop dobândirea unor cunoştinţe de bază privind auditul intern. În acest scop, se încearcă familiarizarea cu diversele tipuri de audit inclusiv prin furnizarea de exemple practice; se tratează evoluţia istorică a conceptului de audit intern şi se trec în revistă organismele implicate în reglementarea activităţii de audit intern la nivel internaţional, regional şi naţional. În plus, se explică sfera de cuprindere şi obiectivele auditului intern, precum şi se poziţionează funcţia în cadrul unei entităţi economice.

III. Cuvinte cheie: audit intern, Standarde Internaţionale de Audit Intern, asistenţă managerială, IIA, CAFR

IV. Conţinutul capitolului

1.1. Definirea auditului şi tipurile de audit

Auditul intern este o activitate desfăşurată în cadrul unei entităţi economice sau unei instituţii, dar independentă de aprecierea sau controlul operaţiilor. Ca atare, auditul intern este un control în serviciul conducerii ce are ca scop estimarea şi evaluarea eficacităţii altor controale; oferind asistenţă managerială conducerii în exercitarea eficientă a responsabilităţilor membrilor conducerii prin furnizarea de analize, aprecieri, recomandări şi comentarii pertinente referitoare la activităţile/structurile examinate. Auditorii interni sunt independenţi faţă de structurile şi activităţile auditate dar sunt subordonaţi conducerii superioare a entităţii.

În plus, auditorii interni trebuie să verifice corectitudinea tuturor informărilor făcute de responsabili de activităţi/ structuri conducerii entităţii, informările pe care top managementul le face către Consiliul de administraţie, precum şi aserţiunile (comunicările) conducerii sau departamentului de guvernanţa corporatistă către utilizatori externi prin intermediul rapoartelor financiare, declaraţiilor fiscale, a prospectelor de emisiune, a cererilor de credite, etc.

Entităţile economice ale căror situaţii financiare anuale sunt supuse auditului financiar potrivit legii sau opţiunii acţionarilor, organizează de asemenea activitatea de audit intern potrivit normelor prevăzute de Hot.88/2007 a CAFR. În plus, profesioniştii care efectuează lucrări de audit intern au obligaţia de a respecta cerinţele respectivelor norme.

Definiţia auditului intern

„Auditul intern este o activitate independentă şi obiectivă care dă unei entităţi o asigurare în ceea ce priveşte gradul de control asupra operaţiunilor, o îndrumă pentru a-i îmbunătăţi operaţiunile, şi contribuie la adăugarea unui plus de valoare.

Auditul intern ajută această organizaţie să îşi atingă obiectivele evaluând, printr-o abordare sistematică şi metodică, procesele sale de management al riscurilor, de control, şi de guvernare a organizaţiei, şi făcând propuneri pentru a le consolida eficacitatea” (Standardele de audit intern elaborate de IIA şi preluate prin Hot.88/2007 a CAFR).

Tipologia auditului

În funcţie de natura obiectivelor urmărite avem:

a) audit de conformitate (sau de regularitate),

b) audit de eficacitate (sau al performanţelor) şi

c) audit financiar.

a) Auditul de conformitate (sau de regularitate) are rolul de a stabili dacă s-au respectat anumite criterii stabilite de către o autoritate competentă. Respectivele criterii sunt în general specifice unor entităţi sau unor sectoare de activitate (precum respectarea hotărârilor conducerii, respectarea clauzelor contractuale, asigurarea exactităţii informaţiilor, etc.).

Din punct de vedere istoric, acest tip de audit este cel tradiţional deoarece la începuturi auditorul verifica doar dacă regulile şi procedurile sunt bine aplicate, dacă se respectă organigramele, sistemele de informaţii etc., pe baza unui sistem de referinţă ce îi permitea atât emiterea de concluzii şi recomandări, cât şi semnalarea distorsiunilor şi interpretărilor greşite.

Conținut arhivă zip

 • Audit Intern.pdf

Alții au mai descărcat și

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Creditare Bancară

OBIECTIVE: Scopul disciplinei consta în asigurarea cunostintelor si informatiilor teoretice, metodologice si operationale în domeniul creditarii...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă

Motto: Deviza auditorilor interni: „progres prin împărtăşirea cunoştinţelor” INTRODUCERE La elaborarea acestei lucrări de cercetare am studiat...

Auditul intern al activității de creditare în contextul crizei economice

În prezent, sistemul bancar este în plină schimbare. Principalul motiv al acestui proces îl reprezintă criza economică actuală, însă există și o...

Auditul Intern și Valoarea Adăugată

INTRODUCERE Termenul de audit provine din limba latină de la cuvântul audit-auditare, care are semnificaţia „a asculta”, dar despre audit se...

Managementul Activității de Audit Intern la Nivelul unei Instituții Publice

Capitolul I Caracterizarea activităţii de audit intern la nivelul unei instituţii publice 1.1. Conceptul de audit intern si rolul său in cadrul...

Planificarea Misiunii de Audit Intern

Capitolul I - Audit intern 1.1. Scurt istoric al auditului intern „Auditul, înseamnă examinarea de către o persoana competentă si independentă a...

Audit Intern

CAPITOLUL I NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL INTERN 1.1 Conceptul privind auditul intern Auditul reprezintă examinarea de către o persoană...

Auditul intern în activitatea de creditare bancară

CAPITOLUL 1. ACTIVITATEA DE AUDIT 1.1 Consideratii etimologice si evolutioniste privind auditul 1.2 Definitii 1.1 . Consideratii etimologice...

Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului

Introducere Conceptul de guvernare nu este nou, el a apărut şi a căpătat valenţe noi odată cu dezvoltarea civilizaţiei. El poate fi întâlnit la...

Ai nevoie de altceva?