Componența și Funcționalitatea Resurselor Atrase ale Băncii

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 9639
Mărime: 49.55KB (arhivat)
Publicat de: Aleodor Rădoi
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1. Structura resurselor atrase, importanţa lor pentru desfăşurarea activităţii băncii.

3.1. Structura resurselor atrase, importanţa lor pentru desfăşurarea activităţii băncii.

Băncile care tind spre o dezvoltare rapidă prin creşterea depozitelor bancare trebuie să ia în considerare factorii esenţiali în creşterea depozitelor, factori care pot fi controlaţi (efectul de promovare, serviciile oferite, dobânzile bonificate) şi factori care nu pot fi controlaţi, de natură economică.

Toate băncile au posibilitatea să-şi controleze depozitele prin intermediul ratei dobânzii. Nivelul depozitelor trebuie corelat însă cu posibilităţile privind plasamentele profitabile şi oportunităţile de investiţii, precum şi cu situaţia economică a ţării. În scopul atragerii depozitelor, băncile fac apel la servicii de marketing, la bonificarea unor dobânzi promiţătoare şi la oferta certificatelor de depozit şi de economii.

Resursele atrase de bancă constituie aproximativ 80%- 90% din resursele totale ale băncii. Aceste resurse băneşti sunt necesare pentru realizarea opera¬ţiunilor active. Mobilizarea pe un termen anumit a mijloacelor băneşti temporar disponibile de la persoanele fizice şi juridice îi permite băncii să folosească aceste mijloace pentru creditarea agenţilor economici cât şi oferirea resurselor pentru credite de consum şi alte tipuri de credite oferite de bancă pentru persoanele fizice.

Rolul resurselor atrase:

1. Formează volumul de mijloace băneşti necesare pentru finanţarea plasamentelor băncii;

2. determină capacitatea băncii de a –şi realiza funcţiile sale;

3. reprezintă gradul de încredere a investitorilor în bancă.

Resursele atrase pot fi clasificate după următoarele criterii:

I. După sursa de provenienţă:

- resurse depozit, pe care banca le poate avea în portofoliul ei. Dintre acestea fac parte: conturile de disponibilităţi ale agenţilor economici, ale persoanelor fizice, ale instituţiilor financiare şi publice, ale băncilor şi Trezoreriei statului; depozitele la vedere şi la termen ale persoanelor fizice şi juridice; certificatele de depozit; depozite ale instituţiilor financiare internaţionale; depozitele corespondente ale altor bănci; sumele

în tranzit între unităţile băncii;

- resurse nondepozit sunt acele resurse pe care banca le poate procura în situaţii dificile, cum ar fi lipsa de lichidităţi.

Dintre acestea fac parte:

- împrumuturi de la Banca Naţională a Moldovei;

- împrumuturile de pe piaţa interbancară de la alte bănci;

- vânzarea temporară a bonurilor de trezorerie şi a altor titluri de stat sau a valorilor mobiliare corporative pe care le are în portofoliul ei;

- emiterea obligaţiunilor, cambiilor bancare.

II. După termen

- resurse la termen pentru care se cunoaşte termenul de rambursare:

- resurse la vedere - nu se cunoaşte termenul de rambursare.

III. După cost

- Resurse plătibile - pentru care banca achită dobânda.

- Resurse gratuite - nu se plăteşte dobânda (conturile de decontare).

3.2. Rolul depozitelor în formarea cuantumului de resurse atrase.

Constituirea şi utilizarea depozitelor bancare reprezintă una din principalele funcţii ale băncii. Păstrarea disponibilităţilor băneşti ale clienţilor reprezintă funcţia primordială a băncilor, caracterizată printr-o relaţie specială dintre persoanele fizice şi juridice, pe de o parte, şi bănci, pe de altă parte.

Respectiva relaţie prevede că persoana cedează unele atribuţii de administrare a averii sale sau încredinţează efectuarea operaţiunilor legate de gestiunea disponibilităţilor monetare băncii, păstrându-şi dreptul de dispoziţie asupra sumelor aflate la păstrare în banca comercială.

Pe de o parte, din atribuţia ce şi-a asumat-o de a păstra disponibilităţile clienţilor, băncile au cheltuieli importante la achitarea dobânzilor bonificate şi alte cheltuieli administrative, pe de altă parte, băncile acumulează un sold minim permanent de mijloace băneşti, ce pot fi folosite în procesul creditării, investiţiilor de către bănci.

Depozitul bancar constituie mijloacele băneşti încredinţate unei bănci spre păstrare, fără specificarea unui termen sau până la un termen anumit fixat, deponentul având dreptul să-şi retragă conform termenului stabilit mijloacele băneşti cu o dobândă stabilită.

Actualmente practica bancară utilizează diverse conturi de depozitare şi numărul lor continuă să crească. Acest proces este condiţionat de tendinţa băncilor de a satisface cerinţele clienţilor şi de a atrage economiile lor în con¬turile băncii.

Ponderea cea mai mare a resurselor atrase o alcătuiesc mijloacele acumu¬late în conturile de depozit. în majoritatea ţărilor conturile de depozit sunt clasificate după următoarele modalităţi:

a) timpul depozitării până la momentul retragerii resurselor;

b) categoria deponenţilor;

c) categoria valutei în care se deschide contul de depozit;

d) modul de calcul şi de achitare a dobânzii.

Conform modului de retragere şi scopului plasării mijloacelor depozitate deosebim:

- depozite la vedere, care sunt mijloacele depuse în contul de depozit de către persoana fizică sau juridică fără a specifica termenul de retragere a acestora. Aceste depozite au un grad înalt de lichiditate pentru deţinătorii lor şi de aceea banca bonifică dobânzi mici sau nu bonifică deloc (în cazul depozitelor la vedere în valută). Aceste resurse sunt utilizate de către bancă în scopul creditării, de obicei pe termene scurte, fiind folosite cu precauţie, deoarece ele au un grad ridicat de volatilitate. Pentru a le utiliza pe perioade mai mari de timp, unele bănci impun clienţilor săi să fie anunţate cu câteva zile înainte în cazul în care se solicită retragerea unor sume mari pentru a-şi rezerva lichidităţile necesare. Acest tip de depozit constituie o resursă ieftină pentru bănci;

Preview document

Componența și Funcționalitatea Resurselor Atrase ale Băncii - Pagina 1
Componența și Funcționalitatea Resurselor Atrase ale Băncii - Pagina 2
Componența și Funcționalitatea Resurselor Atrase ale Băncii - Pagina 3
Componența și Funcționalitatea Resurselor Atrase ale Băncii - Pagina 4
Componența și Funcționalitatea Resurselor Atrase ale Băncii - Pagina 5
Componența și Funcționalitatea Resurselor Atrase ale Băncii - Pagina 6
Componența și Funcționalitatea Resurselor Atrase ale Băncii - Pagina 7
Componența și Funcționalitatea Resurselor Atrase ale Băncii - Pagina 8
Componența și Funcționalitatea Resurselor Atrase ale Băncii - Pagina 9
Componența și Funcționalitatea Resurselor Atrase ale Băncii - Pagina 10
Componența și Funcționalitatea Resurselor Atrase ale Băncii - Pagina 11
Componența și Funcționalitatea Resurselor Atrase ale Băncii - Pagina 12
Componența și Funcționalitatea Resurselor Atrase ale Băncii - Pagina 13
Componența și Funcționalitatea Resurselor Atrase ale Băncii - Pagina 14
Componența și Funcționalitatea Resurselor Atrase ale Băncii - Pagina 15
Componența și Funcționalitatea Resurselor Atrase ale Băncii - Pagina 16
Componența și Funcționalitatea Resurselor Atrase ale Băncii - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Componenta si Functionalitatea Resurselor Atrase ale Bancii.doc

Alții au mai descărcat și

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Caracteristica Operațiunilor Bancare

Banca efectuiează 3 tipuri de operaţiuni active : • Operaţiuni de trezorerie – care se referă la formarea şi menţinerea lichidităţilor bancare; •...

Creditare Bancară

OBIECTIVE: Scopul disciplinei consta în asigurarea cunostintelor si informatiilor teoretice, metodologice si operationale în domeniul creditarii...

Produse și Servicii Bancare

1. CADRUL LEGAL DE DERULARE A ACTIVITATII BANCARE 1.1. Funcţiile tradiţionale ale băncilor comerciale In cadrul rolului fundamental de...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

Te-ar putea interesa și

Rentabilitatea financiară a băncilor în Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Datorită rolului crucial pe care băncile îl deţin în cadrul sectorului financiar, această teză se...

Monografie Bancpost

Capitolul I – Istoricul şi evăoluţia BancPost „Cei cincisprezece ani ai BancPost, ai succesului în afaceri pe care l-aţi obţinut reprezintă o...

Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială

INTRODUCERE Sectorul bancar, în manifestarea lui permanentă, este o parte componentă de bază a sistemului economico-financiar. În economia de...

Studiu privind creditarea societăților comerciale de către băncile din România

Capitolul 1. Creditul – obiect de activitate al bancilor comerciale din Romania. 1.1. Creditul bancar – concept, trasaturi, resurse de creditare....

Sistem informatic privind evidența depozitelor bancare

CAPITOLUL 1. DEPOZITE BANCARE – Concepte,clasificaţii, trăsături „Competiţia funcţionează cel mai bine atunci când competitorilor le sunt clare...

Noutăți și tendințe în managementul actual al băncilor comerciale

INTRODUCERE Termenul de management utilizat în exces astăzi pentru a explica o stare de spirit modernă este necesar pentru a induce celor aflaţi...

Gestiunea riscului de credit la o societate bancară

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA CADRULUI JURIDIC ŞI ORGANIZATORIC AL SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC 1.1 Structura si obiectivele sistemului bancar românesc...

Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA

Introducere Prima bancă comercială din Moldova a fost numită Victoriabank, temelia căreia a fost pusă la 22 decembrie 1989 ,iar la 22 februarie...

Ai nevoie de altceva?