Operațiunile pasive ale băncilor

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 2274
Mărime: 47.75KB (arhivat)
Publicat de: Pavel Dobre
Puncte necesare: 0

Cuprins

  1. 4.1. Resursele proprii, capitalul normativ total al băncii
  2. 4.2. Resursele atrase ale băncii
  3. 4.2.1. Depozitele bancare
  4. 4.2.2. Creditele interbancare
  5. 4.2.3. Titluri financiare emise de băncile comerciale

Extras din curs

4.1. Resursele proprii, capitalul normativ total al băncii

Resursele băncilor sunt constituite din resurse proprii și resurse atrase.

Resursele proprii ale băncii comerciale sunt constituite din capitalul subscris de acționari și din beneficiile distribuite și înglobate în diferite fonduri de rezervă sau de risc. Din punct de vedere al gradului de stabilitate, resursele proprii cuprind resurse stabile, care pot fi plasate pe termen lung, constituite din capitalul social, fondul de rezervă, primele legate de capitalul social și resurse temporare, care pot fi plasate pe termen foarte scurt, constituite din rezervele pentru pierderi la credite, dividende de plată, fonduri de rezervă constituite temporar etc.

Capitalul propriu al băncii îndeplinește trei funcții esențiale:

1. Funcția de protecție înseamnă protecția deponenților și a creditorilor băncii. În caz de falimentare a băncii, din acest fond sunt achitate toate obligațiunile față de deponenți și creditori; se menține solvabilitatea pe parcursul activității băncii indiferent de apariția unor cheltuieli neprevăzute. Aceasta este funcția de bază a capitalului statutar.

2. Funcția operativă rezidă în asigurarea băncii cu mijloace financiare care constituie baza activității bancare. Resursele fundamentale pentru efectuarea operațiunilor active sunt resursele atrase. În cadrul acestei funcții al capitalului propriu al băncii se asigură o bază adecvată de creștere a operațiunilor active.

3. Funcția de reglementare a capitalului propriu se raportează la normele BNM aferente suficienței capitalului minim, a diferitor indicatori prudențiali care se calculează în baza mărimii capitalului băncii.

Structura capitalului băncii este alcătuită din următoarele elemente de bază:

Capitalul social - se constituie din valoarea aporturilor primite de la acționari în contul achitării acțiunilor și va fi egal cu produsul valorii nominale a acțiunilor plasate și numărul acestora.

Surplusul de capital - este format din contul diferenței dintre prețul de plasare a acțiunilor și valoarea lor nominală.

Profit nerepartizat - reprezintă profitul acumulat pe parcursul anului de gestiune după impozitare și plata dividendelor.

Fondurile proprii de rezervă - sunt de mai multe tipuri: fond de rezervă; fondul de risc; fondul de reevaluare a mijloacelor fixe, fondul de stimulare economico-materială și alte fonduri cu destinație specială.

În special fondul de rezervă conform Legii SA trebuie să constituie 15% din valoarea capitalului social, fiind format din defalcările anuale din profitul net până la atingerea mărimii prevăzute în statut, dar nu mai puțin de 5% din profitul net anual. Este utilizat pentru acoperirea eventualelor pierderi ale băncii.

Un indicator specific activității bancare este Capitalul Normativ Total (CNT). Structura CNT este prezentată mai jos.

CNT include suma dintre:

- capitalul de gradul I;

- capitalul de gradul II.

Minus cotele de participare în capitalul altor bănci.

___________

Capitalul de gradul I este componenta de bază a CNT, care include:

suma dintre:

- acțiunile ordinare aflate în circulație;

- acțiunile preferențiale cu dividende nefixate și acțiunile preferențiale cu dividende fixate necumulative aflate în circulație;

- surplusul de capital (mijloacele bănești obținute din plasarea acțiunilor peste valoarea nominală a acțiunilor enumărate mai sus);

- profitul nedistribuit și rezervele menținute.

___________

minus suma totală a următoarelor:

- mărimea incompeltă a rezervelor pentru pierderi la credite (fondul de risc);

- active nemateriale nete.

___________

Capitalul de gradul II este componenta suplimentară a CNT și include:

suma dintre;

- acțiunile preferențiale cu dividende fixate cumulative și parțial cumulative cu scadența nefixată aflate în circulație;

- surplusul de capital (mijloacle bănești obținute din plasarea acțiunilor peste valoarea nominală a acțiunilor enumărate mai sus);

- datoriile subordonate ca scadența nefixată;

- datoriile subordonate cu scadența mai mare de 5 ani.

minus:

- marimea sumei capitalului de gradul II, care depășește capitalul de gradul I.

Preview document

Operațiunile pasive ale băncilor - Pagina 1
Operațiunile pasive ale băncilor - Pagina 2
Operațiunile pasive ale băncilor - Pagina 3
Operațiunile pasive ale băncilor - Pagina 4
Operațiunile pasive ale băncilor - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Operatiunile pasive ale bancilor.doc

Alții au mai descărcat și

Gestiune Bancară

CURS : Gestiune bancara Riscul de rata a dobânzii în activitatea bancara Fluctuatiile ratelor de dobânda nu sunt un fenomen recent, ele...

Instituții de credit

- CURS 1: RECAPITULARE - Moneda Moneda si masa monetara - Rata dobanzii - Banca centrala si creatia monetara - Banii si inflatia -...

Creditul și moneda - Particularități ale contractului de credit versus contractul de depozit

Dialogul purtat în ceea ce privește creditul și moneda este destul de vechi, avand ca bază de plecare evoluția sistemelor bancare cu rezervele...

Sistemul bancar contemporan

1.1. Etapele istorice de dezvoltare a sistemului bancar, definirea și structura instituțională a sistemului bancar contemporan Comerțul cu banii a...

Banca comercială - definire, clasificare, tipuri de operațiuni, structură organizatorică

2.1. Definirea băncilor comerciale, clasificarea lor și tipurile de activități Conform Legii instituțiilor financiare (articolul 3) bancă este...

Organizarea plăților în cadrul băncilor

3.1. Cont bancar - definiție, clasificare, gestionare Definirea contului bancar este extrem de importantă pentru înțelegerea funcționării băncii...

Te-ar putea interesa și

Analiza financiară a activității bancare

Cap.1 SISTEMUL BANCAR ROMANESC SI ROLUL BANCILOR COMERCIALE IN CADRUL ACESTUIA 1.1 EVOLUTIA SISTEMULUI BANCAR Structura sistemului bancar...

Riscurile bancare și căi de prevenire și gestionare

CAPITOLUL I ROLUL BANCILOR SI AL CREDITULUI IN ECONOMIA DE PIATA In epoca contemporana locul si rolul bancilor in economie este strins legat de...

Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară

CAPITOLUL I Managementul in activitatea bancară 1.1. Sectorul bancar modern - evoluţie şi factori de influentă Originea activităţii bancare se...

Managementul activelor și pasivelor bancare. optimizarea performanțelor bancare la BCR

SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC ACTUAL I.1. ROLUL SISTEMULUI BANCAR ÎN ECONOMIE Metamorfoza sistemului bancar românesc de la structura rigidă ce îl...

Proiect de practică - BC Moldova-Agroindbank

INTORDUCERE B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. a fost creată la 8 mai 1991, în baza băncii Republicane „Banca Agroindustrială”, a fostei URSS. Pe...

Activitatea de creditare - posibilități de perfecționare la MISR Romanian Bank

INTRODUCERE Creditul este operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse, in schimbul unei promisiuni de rambursare viitoare, in mod...

Organizarea și activitatea unei bănci comerciale pe exemplul BRD

Cap. 1. Organizarea unei bănci comerciale Originile sistemului bancar Sistemul bancar îşi are originile în trecutul îndepărtat, existând dovezi...

Concluzii ale Mutațiilor Survenite în Sistemul Bancar Românesc

CAP. 1. Retrospectiva activitÎtilor bancare în România 1.1. Scurt istoric al activitÎtii bancare românesti Primele semnalari ale unei activitati...

Ai nevoie de altceva?