Baze de Date

Curs
7.7/10 (7 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 9 fișiere: rtf
Pagini : 49 în total
Mărime: 78.79KB (arhivat)
Publicat de: Filofteia Iordache
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mirela Danubianu

Extras din curs

Scopul cursului

- Prezentarea notiunilor fundamentale de baze de date

- Familiarizarea cu sistemele de gestiune a bazelor de date

- Aspecte generale de proiectare a sistemelor de baze de date

- Tendinta de evolutie a bazelor de date

Mod de evaluare

- Activitatea în timpul anului – 50%

- Examenul final - 50%

- 20% testul final (practic) la laborator

- 30% lucrul la laborator de-a lungul semestrului, temele individuale si testele teoretice

- Prezenta la curs se constituie într-un BONUS (polita de asigurare)

Necesitatea studierii bazelor de date...

- Trecerea de la stadiul efectuarii de calcule catre nevoia de informatii (ex. sisteme suport pentru decizii);

- Cresterea volumului si a diversitatii datelor de prelucrat;

- Limitele posibilitatilor de analiza ale factorului uman;

- Evolutia tehnologiilor informatice;

- Extinderea domeniilor de utilizare a aplicatiilor de baze de date

- Extinderea cercetarilor fundamentate pe domeniul bazelor de date catre depozite de date (Data Warehousing), analiza datelor (OLAP) , explorarea datelor (Data Mining) si descoperirea cunostintelor din bazele de date (KDD)

Notiuni introductive: Date vs. Informatii

- Date – fapte culese din lumea reala pe baza de observatii si masuratori

- Informatiile – resursa importanta în productia de bunuri materiale

- Esenta tuturor activitatilor intelectuale

- Practic inepuizabile

- Baza a procesului de decizie

- Rezultatul prelucrarii si interpretarii datelor de catre un anumit subiect – caracter de subiectivitate

- Caracter de noutate si de aport la cantitatea de cunostinte a celui ce o primeste

- natura variata: economica, tehnica, statistica, stiintifica, administrativa, etc.

Triada a elementelor: entitate , atribut, valoare

- entitate – obiectul informatiei

- atribut (caracteristica) element de descriere a proprietatilor entitatii respective

- valoarea – masura a atributului asociat

Notiuni introductive (continuare)

- Datele = reprezentarea simbolica a informatiilor prin semne, litere, cifre, într-o forma conventionala (scrisa, vorbita, semne grafice, desene), convenabila unei comunicari.

- au o anumita semnificatie, si pot fi prelucrate manual sau automat.

- au caracter obiectiv.

- d.p.d.v. al sistemelor informationale se considera potrivite urmatoarele definitii ( nici complete, nici exacte)

Datele sunt seturi de caractere acceptate ca intrari într-un sistem informational, care sunt memorate si prelucrate.

Informatia este rezultatul prelucrarii datelor, utilizat în cadrul activitatii de luare a deciziilor.

Scurt istoric al organizarii si prelucrarii datelor

- Sisteme traditionale bazate pe fisiere (1950-1960)

- SGBD bazate pe modelul de date ierarhic sau retea (1970)

- SGBD relationale

- Aparitia modelului relational (1970)

- Dezvoltarea SGBD relationale (1970)

- Aparitia SGBDR comerciale (1980)

- Maturizarea tehnolohgiei relationale pentru SGBD (1990)

- Sisteme de baze de date obiect-relationale

- Sisteme de baze de date deductive si sisteme de baze de date orientate obiect.

- Sisteme de baze de date orientate spre aplicatii

- Baze de date spatiale, temporale, multimedia, Web...

- Sisteme de depozitare a datelor (Data warehousing), sisteme de analiza a datelor si sisteme de explorare a datelor (data mining)

Evolutia activitatii de organizare si prelucrare a datelor

- Colectie de programe aplicatie, care efectueaza servicii pentru utilizatorii finali, cum ar fi producerea de rapoarte. Fiecare program defineste si gestioneaza propriile sale date.

- Fisierul = principalul tip de organizare a datelor.

- fiecare data este descrisa independent în toate fisierele în care apare

- între fisiere nu exista o relatie definita explicit

Evolutia activitatii de organizare si prelucrare a datelor

Sisteme traditionale bazate pe fisiere

E1: Fisiere secventiale - org. conditionata de utilizarea benzilor magnetice ca suport de memorare

Dezavantaje:

- Nu exista diferentiere între structura logica si cea fizica

- Structura este proiectata pentru a servi o singura aplicatie --> datele sunt dependente de aplicatie --> redundanta a datelor

- Formate de fisiere incompatibile

- Interogari fixe

E2: fisiere secvential-indexate si în acces direct – separare dintre structura logica si structura fizica a datelor – independenta fizica a datelor (independenta aplicatiilor atât fata de modificarile hardware cât si de modul de organizare a fisierelor).

- Facilitati simple de protectie a datelor

E3: fisiere integrate- sistem complex de elemente de date a caror organizare este determinata de legaturile logice intrinseci dintre acestea si nu de modul de prelucrare din cadrul fiecarei aplicatii

- Se reduce redundanta datelor

Ce probleme apar la sistemele bazate pe fisiere?

- Caracteristicile sistemelor de prelucrare bazate pe fisiere

- Raspunsul la o noua problema implica scrierea unei noi aplicatii care creeaza fisierele de date corespunzatoare

- Pentru o organizatie fisierele de date au formate diferite iar aplicatiile pot fi scrise în limbaje diferite

- Probleme

- Redundanta si inconsistenta a datelor (cum pot fi actualizate datele din toate fisierele?)

- Dificultati în accesarea datelor (necesitatea unor noi programe de aplicatie?)

- Izolarea datelor (diferite formate, diferite fisiere)

- Imposibilitatea controlului concurentei (utilizatori multipli)

- Probleme de securitate

- Probleme de integritate a datelor (satisfacerea constrângerilor?)

Evolutia activitatii de organizare si prelucrare a datelor

- Cauze ale limitarii tratarii anterioare:

- Definitia datelor este încorporata în programele aplicatie

- Nu exista controlul accesului si manipularii datelor

- Baza de date –

Colectie partajata de date, între care exista relatii logice si o descriere a acestor date, proiectata pentru a satisface necesitatile informationale ale unei organizatii.

Conținut arhivă zip

  • bdcurs12.rtf
  • BDCURS1F.rtf
  • Bdcurs2f.rtf
  • Bdcurs3f.rtf
  • Bdcurs4f.rtf
  • Bdcurs5f.rtf
  • bdcurs6f.rtf
  • bdcurs7_8.rtf
  • Bdcurs9_11.rtf

Alții au mai descărcat și

Sisteme Criptografice cu Chei Publice

1.Introducere Criptografia este stiinta scrierilor secrete. Ea sta la baza multor servicii si mecanisme de securitate folosite in internet,...

Aplicația Microsoft Power Point

Aplicatia Power Point este utilizata pentru realizarea unor prezentari avand la baza folii de proiector, diapozitive electronice sau pot fi...

Data Mining - Metodă Modernă de Explorare și Manipulare a Datelor

Introducere Data mining este rezultatul firesc al evoluţiei tehnologiei informaţiei determinat de creşterea volumului de date produs de societatea...

Sisteme expert și data mining

Am creat o baza de date relationala numita facultate formata din fisierele: Studenti.dbf , care contine informatii despre studenti unei...

AutoCad

APERTURE - controleazã mãrimea cursorului selector, caracteristic modului object snap. ARC - traseazã un arc de cerc de orice dimensiune. A -...

Biblioteca de Șabloane Standard

Biblioteca de Sabloane Standard (STL) asigura o abstractizare standardizata a datelor prin intermediul containerelor si o abstractizare procedurala...

Clase Derivate

1. Clase derivate. Prin mostenire, atributele unei clase de baza sunt transmise unor clase derivate. Derivarea permite definirea unor clase noi,...

Clase în Java

Clase pentru miniaplicatii Miniaplicatiile constituie extensii ale unei clase deja existente java.applet.Applet. Structura clasei unui applet...

Te-ar putea interesa și

Gestiunea Analitică a Materialelor

1. INTRODUCERE Evoluţia tehnicii de calcul a dus la o creştere substanţială a capacităţii de memorare şi a vitezei de prelucrare a datelor. Astfel...

Baze de Date

3.2. DEFINIREA ELEMENTELOR BAZELOR DE DATE DIN ACCESS Definitia traditionala a unei baze de date este aceea de colectie de date înregistrate...

Magazin Virtual în Access

Capitolul 1 INTRODUCERE 1.1 Scop şi obiective Într-o societate informaţională cum este cea în care trăim, în care viteza de transmitere şi de...

Proiect Microsoft Acces - dicționar

Introducere Scopul principal al acestui proiect il constituie introducerea in lucrul cu baze de date in limbajul Microsoft Access. Obiectul...

Comerț electronic - magazinul virtual

Introducere Prin accesibilitatea reţelei web de către toată lumea a devenit posibil şi una din cele mai reuşite metode de bussiness din lume, care...

Sisteme Informatice de Gestiune

CAPITOLUL I. INTRODUCERE Unul din principalele obiective în viaţa unei întreprinderi îl reprezintă gestionarea sistemului informaţional. Un sistem...

Proiectare Baze de date în Access

Aplicatia I - BAZA DE DATE ÎN EXCEL I.1 CREAREA UNEI BAZE DE DATE Am creat 4 baze de date reprezentând situatia ?colarA a studentilor de la...

Folosirea MS Access în Gestionarea unei Baze de Date

Introducere Proiectul este structurat pe 5 capitole şi are ca scop demonstrarea avantajelor sistemelor de gestiune, asigurând astfel o interfaţă...

Ai nevoie de altceva?