Dependențe multivaloare, joncțiune

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 8928
Mărime: 53.01KB (arhivat)
Publicat de: Cristinel Morar
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cotelea Vitalie

Extras din curs

JONCŢIUNE

Modelul relaţional utilizează dependenţele pentru exprimarea constrângerilor pe care datele din baza de date trebuie să le satisfacă. Schema bazei de date relaţionale este definită de o varietate de constrângeri ce sunt impuse componentelor sale. Dependenţele funcţionale sunt un exemplu de astfel de constrângeri de integritate. Ele au fost studiate detaliat în capitolul 3.

O generalizare a dependenţelor funcţionale, numite dependenţe multivaloare, a fost descoperită de mai mulţi cercetători în domeniu. Cea mai importantă proprietate a dependenţei multivaloare constă în faptul că existenţa ei într-o relaţie este o condiţie necesară şi suficientă pentru ca relaţia să poată fi înlocuită fără pierderi de informaţii, independent de extensia curentă, cu două proiecţii ale sale. Această proprietate face ca dependenţa multivaloare să joace un rol important în teoria şi practica proiectării bazelor de date relaţionale.

O dată ce dependenţele multivaloare au devenit parte a teoriei relaţiilor, o cerinţă de bază ce trebuie să fie satisfăcută este cunoaşterea proprietăţilor lor şi, în particular, metodelor de manipulare. Întrucât dependenţele multivaloare sunt o generalizare a celor funcţionale, metodele aplicate asupra ultimelor pot servi drept ghid în susţinerea acestei cerinţe.

Este bine cunoscut că existenţa într-o relaţie a dependenţelor funcţionale implică că în ea există dependenţe funcţionale adiţionale. Aceasta e valabil şi pentru dependenţele multivaloare. Noţiunea de implicare este formalizată în conceptul de reguli de inferenţă. Sunt cunoscute mulţimi închise şi complete de reguli de inferenţă pentru dependenţele multivaloare.

Dependenţele joncţiune sunt o generalizare a dependenţelor multivaloare. E cunoscut faptul că o mulţime de dependenţe funcţionale plus o dependenţă joncţiune se consideră suficiente pentru exprimarea dependenţelor dintre atributele unei scheme a bazei de date.

Acest capitol cuprinde noţiuni generale despre dependenţele multivaloare, regulile de inferenţă, dependenţele multivaloare incluse, regulile de inferenţă ale dependenţelor joncţiune etc.

4.1. Dependenţe multivaloare

Definiţia 4.1. Fie relaţia r cu schema R şi X,YR. Notăm Z=R XY. Vom spune că relaţia r(R) satisface dependenţa multivaloare XY (sau XY e validă în r(R)), dacă pentru orice pereche de tupluri t1 şi t2 din r(R) ce satisfac t1[X]=t2[X] există în r(R) un tuplu t3 pentru care au loc egalităţile t3[X]=t1[X], t3[Y]=t1[Y] şi t3[Z]=t2[Z].

Remarcă. Din proprietatea de simetrie a acestei definiţii urmează că în r(R) mai există un tuplu t4 ce satisface egalităţile t4[X]=t1[X], t4[Y]=t2[Y] şi t4[Z]=t1[Z].

Teorema 4.1. O dependenţă multivaloare XY e validă în relaţia r(R) dacă şi numai dacă XZ e validă în r(R), unde Z = R XY.

Demonstraţie. Din remarca definiţiei 4.1 urmează că, dacă relaţia r(R) satisface dependenţa multivaloare XY, atunci de fiecare dată când t1[X]=t2[X] în r(R) există nu numai un tuplu t3 ce satisface t3[X]=t1[X], t3[Y]=t1[Y] şi t3[Z]=t2[Z], dar şi un tuplu t4 pentru care au loc egalităţile t4[X]=t1[X], t4[Y]=t2[Y] şi t4[Z]=t1[Z]. În consecinţă, tupluri distincte cu aceleaşi X-valori şi cu Y-valori (Z-valori) identice trebuie să aibă diferite Z-valori (Y-valori) pentru a menţine toate tuplurile distincte. Din această proprietate simetrică rezultă că relaţia r(R) satisface dependenţa multivaloare XY dacă şi numai dacă satisface dependenţa multivaloare XZ.

Exemplul 4.1. Relaţia r(ABCD) din fig.4.1 satisface dependenţa multivaloare BCA. În relaţia r(ABCD) e validă de asemenea dependenţa multivaloare BCD. Dacă, însă, din relaţia r(ABCD) este eliminat un tuplu, atunci dependenţele multivaloare BCA şi BCD devin invalide în r(ABCD).

r A B C D

a1 b1 c1 d1

a1 b1 c1 d2

a1 b1 c2 d1

a1 b1 c2 d2

a2 b1 c1 d1

a2 b1 c1 d2

a2 b1 c2 d1

a2 b1 c2 d2

Fig.4.1

În definiţia 4.1 nu s-au pus condiţii asupra mulţimilor X şi Y. Deci X  Y   în caz general. Determinatul Y poate fi redus. Să demonstrăm că varianta redusă, XY X, e echivalentă dependenţei XY.

Teorema 4.2. Dependenţa funcţională XY e validă în relaţia r(R), dacă şi numai dacă XY X e validă în r(R).

Demonstraţie. Necesitatea. Fie relaţia r(R) satisface dependenţa multivaloare XY. Notăm Y1 = Y X. Atunci Z= R XY = R XY1. Fie t1 şi t2 două tupluri cu X-valori egale, adică t1[X] = t2[X]. Fiindcă XY e validă în r(R), atunci în r trebuie să existe un tuplu t3 ce satisface t3[X]=t1[X], t3[Y]=t1[Y] şi t3[Z] = t2[Z]. Egalitatea t3[Y] = t1[Y] implică egalitatea t3[Y1] = t1[Y1]. Prin urmare, relaţia r satisface şi dependenţa multivaloare XY1.

Suficienţa. Fie r(R) satisface dependenţa multivaloare XY1, unde Y1 = Y X şi fie X1X. Să arătăm că dependenţa XY1X1 e validă în r(R). Întrucât r satisface XY1 şi dacă t1, t2r şi t1[X] = t2[X], atunci există un tuplu t3, pentru care t3[X] = t1[X], t3[Y1] = t1[Y1] şi t3[Z] = t2[Z]. Din X1 X şi t3[Y1] = t1[Y1] urmează t3[Y1X1] = t1[Y1X1]. Deci XY1X1.

Preview document

Dependențe multivaloare, joncțiune - Pagina 1
Dependențe multivaloare, joncțiune - Pagina 2
Dependențe multivaloare, joncțiune - Pagina 3
Dependențe multivaloare, joncțiune - Pagina 4
Dependențe multivaloare, joncțiune - Pagina 5
Dependențe multivaloare, joncțiune - Pagina 6
Dependențe multivaloare, joncțiune - Pagina 7
Dependențe multivaloare, joncțiune - Pagina 8
Dependențe multivaloare, joncțiune - Pagina 9
Dependențe multivaloare, joncțiune - Pagina 10
Dependențe multivaloare, joncțiune - Pagina 11
Dependențe multivaloare, joncțiune - Pagina 12
Dependențe multivaloare, joncțiune - Pagina 13
Dependențe multivaloare, joncțiune - Pagina 14
Dependențe multivaloare, joncțiune - Pagina 15
Dependențe multivaloare, joncțiune - Pagina 16
Dependențe multivaloare, joncțiune - Pagina 17
Dependențe multivaloare, joncțiune - Pagina 18
Dependențe multivaloare, joncțiune - Pagina 19
Dependențe multivaloare, joncțiune - Pagina 20
Dependențe multivaloare, joncțiune - Pagina 21
Dependențe multivaloare, joncțiune - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Dependente Multivaloare, Jonctiune .doc

Alții au mai descărcat și

AutoCad

APERTURE - controleazã mãrimea cursorului selector, caracteristic modului object snap. ARC - traseazã un arc de cerc de orice dimensiune. A -...

Biblioteca de Șabloane Standard

Biblioteca de Sabloane Standard (STL) asigura o abstractizare standardizata a datelor prin intermediul containerelor si o abstractizare procedurala...

Clase Derivate

1. Clase derivate. Prin mostenire, atributele unei clase de baza sunt transmise unor clase derivate. Derivarea permite definirea unor clase noi,...

Clase în Java

Clase pentru miniaplicatii Miniaplicatiile constituie extensii ale unei clase deja existente java.applet.Applet. Structura clasei unui applet...

Clase

1. Programare procedurala –Programare orientata pe obiecte. Limbajul C, ca si Pascal, utilizeaza modelul programarii structurate procedurale, care...

Comunicații internet

2.1. Stilurile caracterelor {n sfirsit pagina dvs. contine ceva, chiar daca este vorba numai de un nume. Vom analiza in continuare elementele de...

Crearea unei aplicații independente în Java

Toate aplicatiile Java contin o metoda main(), spre deosebire de miniaplicatii. class FirstApp { public static void main( String argsst) {...

Curs Excel

Deplasarea prin foi Deplasarea dintr-o foaie in alta se face cu clic cu mouse-ul pe eticheta foii dorite. Deplasarea prin celule Va puteti...

Te-ar putea interesa și

Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă

Astăzi omenirea se găseste în faza societaţii informaţionale ca efect al celei de-a doua revoluţii industriale, în care informaţia şi...

Baze de Date

ORGANIZAREA DATELOR. Scopul oricarui sistem informatic este dat de modul de organizare al datelor.Aceasta activitae presupune urmatoarele etape:...

Baze de Date

CAP1. ELEMENTE DE TEORIA BAZELOR DE DATE 1.1. Baza de date(BD) 1.2. Sistemul de gestiune a bazelor de date (SGBD) 1.3. Administrarea BD 1.1....

Medii de Programare

O baza de date trebuie sa satisfaca cinci conditii esentiale13: - O buna reprezentare a realitatii înconjuratoare, adica baza de date trebuie sa...

Baze de Date Relaționale

CAP.1. BAZE DE DATE 1.1. ORGANIZAREA DATELOR (OD) (Ce presupune organizarea datelor?) - definirea, structurarea, ordonarea si gruparea datelor...

Limbajul SQL

CAPITOLUL 1. TEORIA BAZELOR DE DATE RELATIONALE 1.1. MODELUL RELATIONAL Modelul relational a fost propus de catre IBM si a revolutionat...

Suport Curs Baze de Date

Organizarea datelor în fişiere, deşi este destul de utilizată, are o serie de neajunsuri care limitează eficienţa şi eficacitatea aplicaţiilor...

Proiectarea bazelor de date

Prin proiectarea bazei de date, aici se subînţelege proiectarea unei scheme logice care ar înlătura apariţia unor anomalii în lucrul cu baza de...

Ai nevoie de altceva?