Fundamentele Informaticii

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 12 fișiere: pdf
Pagini : 104 în total
Cuvinte : 29363
Mărime: 1021.77KB (arhivat)
Publicat de: Alis Ispas
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Adrian Atanasiu
Cursul prof. Atanasiu de la Universitatea Bucuresti - Fundamentele Informaticii

Extras din curs

1.1 Coduri de reprezentare a datelor

Utilizarea codurilor a apØarut pentru a asigura o comunicare ˆ1ntre un utilizator

¸si un sistem de calcul (specific unui calculator); principalul obstacol care este

depØa¸sit printr-un cod de reprezentare a datelor constØaˆ1n corelarea dintre modul

ˆ1n care sunt prelucrate datele de o persoanØa fizicØa (care gˆande¸ste ˆ1n sistemul

zecimal) ¸si un computer (unde sistemul de bazØa este cel binar).

Definit¸ia 1.1 Fiind date douØa mult¸imi finite ¸si nevide A (alfabet sursØa) ¸si B

(alfabet cod), o codificare este o aplicat¸ie injectivØa Á : A ¡! B¤.

S-a notat cu B¤ mult¸imea secvent¸elor de caractere formate cu elemente din B.

Mult¸imea C = Á(A) se nume¸ste cod, iar elementele sale sunt cuvinte - cod.

DacØa B are numai douØa simboluri, codificarea Á se nume¸ste binarØa, iar

Á(A) este un cod binar.

De¸si simple, codurile binare sunt de obicei lungi ¸si deci greu de manipulat.

Adesea este mai convenabil sØa grupØam simbolurile binare formˆand alfabete mai

complexe.

Astfel, formˆand grupuri de cˆate patru simboluri binare, se obt¸ine codul

hexazecimal:

0 0000 4 0100 8 1000 C 1100

1 0001 5 0101 9 1001 D 1101

2 0010 6 0110 A 1010 E 1110

3 0011 7 0111 B 1011 F 1111

7

8 PRELEGEREA 1.

Reprezentarea ˆ1n aceastØa bazØa (care folose¸ste simbolurile auxiliare A;B;C;D;

E; F pentru numerele 10; 11; 12; 13; 14 ¸si respectiv 15) se indicØa adesea prin

indicele 16 a¸sezat la sfˆar¸sit. De exemplu, (61)16 = (0110 0001)2. DacØa nu

existØa nici o confuzie, atunci indicii care semnaleazØa baza se ignorØa.

Utilizarea acestui cod este aproape universal acceptatØa. Astfel, memoria

calculatorului lucreazØa cu bit¸i grupat¸i ˆ1n bytes (sau octet¸i). Un octet se

reprezintØa de obicei nu ca o secvent¸Øa de 8 cifre binare, ci ca o pereche de cifre

hexazecimale. Astfel, de exemplu (00101101)2 se scrie (2D)16, (01100000)2 se

reprezintØa prin (60)16 etc.

Aceasta nu este ˆ1nsØa unica modalitate de codificare a numerelor ˆ1n calculator.

Practic, plecˆand de la reprezentarea binarØa, se poate construi o gamØa

largØa de coduri. Ele sunt clasificate ˆ1n

² coduri ponderate;

² coduri neponderate.

Codurile ponderate asociazØa fiecØarei cifre zecimale un grup de patru cifre

binare, fiecØarei cifre binare fiindu-i asociatØa o ”pondere” corespunzØatoare puterii

lui 2 din cadrul codului.

Codul hexazecimal - binar prezentat mai sus este un exemplu de cod ponderat.

El mai este numit adesea ¸si codul 8421.

Codurile neponderate asociazØa fiecØarei cifre zecimale patru cifre binare,

fØarØa a avea semnificat¸ia unei ponderi. Cele mai cunoscute astfel de coduri sunt

codurile Exces 3 ¸si Gray.

Codul Exces 3 se obt¸ine din codul hexazecimal prin adunarea numØarului 3

(scris ˆ1n binar) la fiecare cifrØa.

Pentru codul Gray, caracteristic este faptul cØa orice codificare a unui numØar

diferØa de urmØatoarea codificare prin exact o cifrØa binarØa.

Cele douØa coduri sunt reprezentate ˆ1n tabelul urmØator:

Preview document

Fundamentele Informaticii - Pagina 1
Fundamentele Informaticii - Pagina 2
Fundamentele Informaticii - Pagina 3
Fundamentele Informaticii - Pagina 4
Fundamentele Informaticii - Pagina 5
Fundamentele Informaticii - Pagina 6
Fundamentele Informaticii - Pagina 7
Fundamentele Informaticii - Pagina 8
Fundamentele Informaticii - Pagina 9
Fundamentele Informaticii - Pagina 10
Fundamentele Informaticii - Pagina 11
Fundamentele Informaticii - Pagina 12
Fundamentele Informaticii - Pagina 13
Fundamentele Informaticii - Pagina 14
Fundamentele Informaticii - Pagina 15
Fundamentele Informaticii - Pagina 16
Fundamentele Informaticii - Pagina 17
Fundamentele Informaticii - Pagina 18
Fundamentele Informaticii - Pagina 19
Fundamentele Informaticii - Pagina 20
Fundamentele Informaticii - Pagina 21
Fundamentele Informaticii - Pagina 22
Fundamentele Informaticii - Pagina 23
Fundamentele Informaticii - Pagina 24
Fundamentele Informaticii - Pagina 25
Fundamentele Informaticii - Pagina 26
Fundamentele Informaticii - Pagina 27
Fundamentele Informaticii - Pagina 28
Fundamentele Informaticii - Pagina 29
Fundamentele Informaticii - Pagina 30
Fundamentele Informaticii - Pagina 31
Fundamentele Informaticii - Pagina 32
Fundamentele Informaticii - Pagina 33
Fundamentele Informaticii - Pagina 34
Fundamentele Informaticii - Pagina 35
Fundamentele Informaticii - Pagina 36
Fundamentele Informaticii - Pagina 37
Fundamentele Informaticii - Pagina 38
Fundamentele Informaticii - Pagina 39
Fundamentele Informaticii - Pagina 40
Fundamentele Informaticii - Pagina 41
Fundamentele Informaticii - Pagina 42
Fundamentele Informaticii - Pagina 43
Fundamentele Informaticii - Pagina 44
Fundamentele Informaticii - Pagina 45
Fundamentele Informaticii - Pagina 46
Fundamentele Informaticii - Pagina 47
Fundamentele Informaticii - Pagina 48
Fundamentele Informaticii - Pagina 49
Fundamentele Informaticii - Pagina 50
Fundamentele Informaticii - Pagina 51
Fundamentele Informaticii - Pagina 52
Fundamentele Informaticii - Pagina 53
Fundamentele Informaticii - Pagina 54
Fundamentele Informaticii - Pagina 55
Fundamentele Informaticii - Pagina 56
Fundamentele Informaticii - Pagina 57
Fundamentele Informaticii - Pagina 58
Fundamentele Informaticii - Pagina 59
Fundamentele Informaticii - Pagina 60
Fundamentele Informaticii - Pagina 61
Fundamentele Informaticii - Pagina 62
Fundamentele Informaticii - Pagina 63
Fundamentele Informaticii - Pagina 64
Fundamentele Informaticii - Pagina 65
Fundamentele Informaticii - Pagina 66
Fundamentele Informaticii - Pagina 67
Fundamentele Informaticii - Pagina 68
Fundamentele Informaticii - Pagina 69
Fundamentele Informaticii - Pagina 70
Fundamentele Informaticii - Pagina 71
Fundamentele Informaticii - Pagina 72
Fundamentele Informaticii - Pagina 73
Fundamentele Informaticii - Pagina 74
Fundamentele Informaticii - Pagina 75
Fundamentele Informaticii - Pagina 76
Fundamentele Informaticii - Pagina 77
Fundamentele Informaticii - Pagina 78
Fundamentele Informaticii - Pagina 79
Fundamentele Informaticii - Pagina 80
Fundamentele Informaticii - Pagina 81
Fundamentele Informaticii - Pagina 82
Fundamentele Informaticii - Pagina 83
Fundamentele Informaticii - Pagina 84
Fundamentele Informaticii - Pagina 85
Fundamentele Informaticii - Pagina 86
Fundamentele Informaticii - Pagina 87
Fundamentele Informaticii - Pagina 88
Fundamentele Informaticii - Pagina 89
Fundamentele Informaticii - Pagina 90
Fundamentele Informaticii - Pagina 91
Fundamentele Informaticii - Pagina 92
Fundamentele Informaticii - Pagina 93
Fundamentele Informaticii - Pagina 94
Fundamentele Informaticii - Pagina 95
Fundamentele Informaticii - Pagina 96
Fundamentele Informaticii - Pagina 97
Fundamentele Informaticii - Pagina 98
Fundamentele Informaticii - Pagina 99
Fundamentele Informaticii - Pagina 100
Fundamentele Informaticii - Pagina 101
Fundamentele Informaticii - Pagina 102
Fundamentele Informaticii - Pagina 103
Fundamentele Informaticii - Pagina 104

Conținut arhivă zip

 • Fundamentele Informaticii
  • bibliogr.pdf
  • cuprins.pdf
  • f1.pdf
  • f10.pdf
  • f2.pdf
  • f3.pdf
  • f4.pdf
  • f5.pdf
  • f6.pdf
  • f7.pdf
  • f8.pdf
  • f9.pdf

Alții au mai descărcat și

AutoCad

APERTURE - controleazã mãrimea cursorului selector, caracteristic modului object snap. ARC - traseazã un arc de cerc de orice dimensiune. A -...

Biblioteca de Șabloane Standard

Biblioteca de Sabloane Standard (STL) asigura o abstractizare standardizata a datelor prin intermediul containerelor si o abstractizare procedurala...

Clase Derivate

1. Clase derivate. Prin mostenire, atributele unei clase de baza sunt transmise unor clase derivate. Derivarea permite definirea unor clase noi,...

Clase în Java

Clase pentru miniaplicatii Miniaplicatiile constituie extensii ale unei clase deja existente java.applet.Applet. Structura clasei unui applet...

Clase

1. Programare procedurala –Programare orientata pe obiecte. Limbajul C, ca si Pascal, utilizeaza modelul programarii structurate procedurale, care...

Comunicații internet

2.1. Stilurile caracterelor {n sfirsit pagina dvs. contine ceva, chiar daca este vorba numai de un nume. Vom analiza in continuare elementele de...

Crearea unei aplicații independente în Java

Toate aplicatiile Java contin o metoda main(), spre deosebire de miniaplicatii. class FirstApp { public static void main( String argsst) {...

Curs Excel

Deplasarea prin foi Deplasarea dintr-o foaie in alta se face cu clic cu mouse-ul pe eticheta foii dorite. Deplasarea prin celule Va puteti...

Te-ar putea interesa și

Terorism Informatic

INTRODUCERE Prin aceasta lucrare se incearca tratarea unei probleme foarte importantă pentru sistemul de securitate românesc, prin cunoştinţele...

Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii

Cap.I. Creditul bancar 1.1.Creditul – resursă de finanţare a activităţii unei întreprinderi Băncile comerciale constituite în România dupa 1989...

Îmbunătățirea performanțelor manageriale la SC Alfa SRL

INTRODUCERE Managementul poate fi dimensionat prin performanţă, care reprezintă o stare de competitivitate, însoţită de un nivel de eficacitate şi...

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Liceul de Informatică Grigore C Moisil Iași

Capitolul 1. Organizarea şi funcţionarea Liceului de Informatică „Grigore C. Moisil” Iaşi 1.1. Scurt istoric Liceul de Informatică "Grigore C....

Organizarea Gestiunii Financiare la Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moisil

Cap.1 Organizarea şi funcţionarea instituţiei 1.1 Scurt istoric Liceul teoretic de informatică "Grigore Moisil" din Iaşi a fost înfiinţat în 1971...

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor la instituțiile publice - Liceul de Informatică Grigore C Moisil, Iași

Capitolul 1. Organizarea și funcționarea Liceului de Informatică “Grigore C. Moisil” Iași 1.1. Scurt istoric Informatica a început să joace un...

Tehnici de prelucrare și managementul informației

ARGUMENT Informaţia reprezintă un mesaj, un semnal care reflectă starea unui sistem sau a mediului în care aceasta funcţionează şi care aduce...

Sisteme Informatice Aplicate în Industrie și Economie

1. Introducere Volumului de date de care dispune, îi datorează epoca noastră sentimentul nemeritat de superioritate; dar adevăratul criteriu...

Ai nevoie de altceva?