Sisteme Informatice Economice

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 11552
Mărime: 93.55KB (arhivat)
Publicat de: Andrei Mihalcea
Puncte necesare: 0
Cursurile 1-2

Extras din curs

Capitolul 1.

ÎNTREPRINDEREA MODERNĂ ÎN CONTEXTUL TRECERII LA SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ

1.1. Societatea informaţională

Creşterea complexităţii fenomenelor economico-sociale, determinată de progresul rapid al ştiinţei şi tehnologiei, impune utilizarea unui volum tot mai mare de informaţii în procesul de fundamentare a deciziilor. În aceste condiţii putem vorbi despre trecerea de la societatea industrială, bazată pe utilizarea extensivă şi intensivă a factorilor de producţie (munca, pământul şi capitalul), către societatea bazată pe informaţie.

Societatea informaţională reprezintă o nouă etapă a civilizaţiei umane, un nou mod de viaţă calitativ superior care implică folosirea intensivă a informaţiei în toate sferele activităţii şi existenţei umane, cu un impact economic şi social major. Aceasta permite accesul larg al membrilor săi la informaţie, un nou mod de lucru şi de cunoaştere, amplifică posibilitatea globalizării economice şi a creşterii coeziunii sociale.

După jumătate de secol de progrese tehnologice şi de informatizare, cercetătorii au făcut câteva predicţii pentru mileniu în care am intrat:

a) Calculatorul se va regăsi în toate domeniile de activitate şi în tot ce ne înconjoară: telefoane, motoare, pereţi, lămpi de iluminare, ochi (organe) etc. Viitorul calculator se va numi MicroSystem şi va fi în 2047 de 100 mii de ori mai puternic decât cele din 1997.

b) Spaţiul în care vom trăi se va numi Cyberspace, iar societatea va fi complet informa¬tizată în condiţiile în care un cip va cuprinde reţele întregi la costuri foarte mici. Nu este de ignorat în acest sens realitatea virtuală (oraşe, clădiri, computere, întâmplări etc.). Cyberspace-ul se va dezvolta o dată cu evoluţia platformelor de lucru, hard-ului şi soft-ului şi tehnologiei avansate din domeniul reţelelor de calculatoare şi trans¬ferului de date.

c) Software-ul şi hardware-ul se vor bucura de realizările fantastice ale tehnologiilor de vârf din domeniul industrial, transferului de date, informaţii şi cunoştinţe. Va fi tot mai sesizabilă tenta de ,,inteligism” repartizat pe cele două componente. Scopul va fi înţelegerea mediului şi a vorbitului.

d) În perioada pe care au supus-o analizei se preconizează apariţia unor noi generaţii de calculatoare din 15 în 15 ani, dar cel puţin două generaţii de calculatoare îşi vor face simţită prezenţa, inclusiv aşa-numitele reţele de calculatoare specializate (BAN —body area network) ca o extrapolare a actualelor WAN şi LAN. Aceste reţele vor fi utilizate cu predilecţie în organismele vii şi vor face legătura între diverse organe.

În urma progreselor înregistrate se va ajunge la:

-convergenţă şi inter-operabilitate totală între toate reţelele;

-MicroSisteme — sisteme-pe-un-Cip;

-calculatoare web;

-calculatoarele scalabile care vor înlocui serverele multiprocesor nescalabile;

-calculatoare cu gestiune autonomă contra utilizării sistemelor manager;

-teleprezenţa utilizată la locul de muncă;

-calculatoare, echipamente şi aplicaţii care recunosc limbajul vocal;

-televiziune: sinteză, analiză, percepere şi înţelegere;

-roboţi care văd şi ştiu poziţia lor în spaţiu şi care sunt asistaţi de microsisteme;

-Body Nets — Interconectarea tuturor calculatoarelor care le posedă;

-dispariţia PC-ului va permite încorporarea lor în diferite obiecte ca simple componente.

Consecinţele sociale ale unei asemenea dezvoltări sunt greu de imaginat. Inovarea în domeniul acestor tehnologii nu poate să ducă decât la o evoluţie în adevăratul sens al cuvântului. Cert este faptul că vom deţine mult mai multă informaţie şi cunoaştere din diverse domenii.

Astfel, la baza societăţii de mâine va sta informaţia şi comunicaţiile mijlocite de calculator. Un grafic de trecere spre societatea global informaţională este dat de O’Brien care consideră că omenirea, pentru a ajunge în acest punct, trebuie să parcurgă un număr de patru stadii, şi anume: stadiul întreprinderii informatizate, corespunzător perioadei 1970-2010; stadiul muncitorilor cunoscători interconectaţi, care a început din 1980; stadiul societăţii globale interconectate, declanşat în jurul anilor 1992-1993; stadiul societăţii globale informaţionale, care va începe după 2010.

Fig.1.1. - Cele patru valuri ale tehnologiei informaţionale

După cum se observă, omenirea nu a parcurs încă nici măcar primul stadiu, dar a început deja alte două, pentru ca din 2010 să înceapă şi cel de-al patrulea stadiu. Cu alte cuvinte până în 2010 societatea omenească se află într-un continuu proces de tranziţie către acest globalism informaţional. Astfel, amprenta de modernism devine şi mai evidentă în apropierea anului 2010, când primul val al simplei informatizări va fi depăşit şi se va face simţit din ce în ce mai mult cel de-al patrulea val, cel al ,,Societăţii global informaţionale".

Preview document

Sisteme Informatice Economice - Pagina 1
Sisteme Informatice Economice - Pagina 2
Sisteme Informatice Economice - Pagina 3
Sisteme Informatice Economice - Pagina 4
Sisteme Informatice Economice - Pagina 5
Sisteme Informatice Economice - Pagina 6
Sisteme Informatice Economice - Pagina 7
Sisteme Informatice Economice - Pagina 8
Sisteme Informatice Economice - Pagina 9
Sisteme Informatice Economice - Pagina 10
Sisteme Informatice Economice - Pagina 11
Sisteme Informatice Economice - Pagina 12
Sisteme Informatice Economice - Pagina 13
Sisteme Informatice Economice - Pagina 14
Sisteme Informatice Economice - Pagina 15
Sisteme Informatice Economice - Pagina 16
Sisteme Informatice Economice - Pagina 17
Sisteme Informatice Economice - Pagina 18
Sisteme Informatice Economice - Pagina 19
Sisteme Informatice Economice - Pagina 20
Sisteme Informatice Economice - Pagina 21
Sisteme Informatice Economice - Pagina 22
Sisteme Informatice Economice - Pagina 23
Sisteme Informatice Economice - Pagina 24
Sisteme Informatice Economice - Pagina 25
Sisteme Informatice Economice - Pagina 26
Sisteme Informatice Economice - Pagina 27
Sisteme Informatice Economice - Pagina 28
Sisteme Informatice Economice - Pagina 29
Sisteme Informatice Economice - Pagina 30
Sisteme Informatice Economice - Pagina 31

Conținut arhivă zip

  • curs_1_sia_2007.doc
  • curs_2_sie_2007.doc

Alții au mai descărcat și

AutoCad

APERTURE - controleazã mãrimea cursorului selector, caracteristic modului object snap. ARC - traseazã un arc de cerc de orice dimensiune. A -...

Biblioteca de Șabloane Standard

Biblioteca de Sabloane Standard (STL) asigura o abstractizare standardizata a datelor prin intermediul containerelor si o abstractizare procedurala...

Clase Derivate

1. Clase derivate. Prin mostenire, atributele unei clase de baza sunt transmise unor clase derivate. Derivarea permite definirea unor clase noi,...

Clase în Java

Clase pentru miniaplicatii Miniaplicatiile constituie extensii ale unei clase deja existente java.applet.Applet. Structura clasei unui applet...

Clase

1. Programare procedurala –Programare orientata pe obiecte. Limbajul C, ca si Pascal, utilizeaza modelul programarii structurate procedurale, care...

Comunicații internet

2.1. Stilurile caracterelor {n sfirsit pagina dvs. contine ceva, chiar daca este vorba numai de un nume. Vom analiza in continuare elementele de...

Crearea unei aplicații independente în Java

Toate aplicatiile Java contin o metoda main(), spre deosebire de miniaplicatii. class FirstApp { public static void main( String argsst) {...

Curs Excel

Deplasarea prin foi Deplasarea dintr-o foaie in alta se face cu clic cu mouse-ul pe eticheta foii dorite. Deplasarea prin celule Va puteti...

Te-ar putea interesa și

Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE 1.1. Sisteme informatice în economie Societatea zilelor noastre se bucură de un timp al informatizării, informatizare...

Lucrare diplomă mijloace fixe

1.1 Abordarea sistematica a întreprinderii Notiunea de sistem are un caracter relativ, în sensul ca orice sistem poate fi descompus în subsisteme...

Utilizarea sistemelor informatice economice

INTRODUCERE MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI În zilele noastre toate domeniile de activitate se bazează pe utilizarea, într-o măsură mai mare sau mai...

Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE In acest proiect voi folosi, ca suport anumite aplicaţii referitoare la anumite activităţi din sfera comercială a...

Sisteme informatice economice într-o întreprindere

A. Cunoasterea mecanismului economic Prin actualul proiect ne propunem sa efectuam o analiza informational – decizionala a sistemului prin...

Sisteme Informatice Aplicate în Industrie și Economie - Sisteme ERP

1. Introducere Economia este strâns legată de tipul de societate în care se desfăşoară. Dacă în era agricolă majoritatea lucrătorilor erau...

Proiect Sisteme Informatice Economice

Studiul de caz 1 Analiza informational-decizionala pentru departamentul contabilitate într-o organizatie economica A. Cunoasterea mecanismului...

Sisteme Informatice Aplicate în Industrie și Economie

1. Introducere Volumului de date de care dispune, îi datorează epoca noastră sentimentul nemeritat de superioritate; dar adevăratul criteriu...

Ai nevoie de altceva?