Curs de Formare Profesională

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 24703
Mărime: 168.86KB (arhivat)
Publicat de: Ionut M.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ionut Marineata

Extras din curs

SCOPUL CURSULUI

Abilitarea cursanţilor pentru ocupaţia de formator – COR 241205.

OBIECTIVELE DE REFERINTA

La sfârşitul cursului, cursanţii vor fi capabili să pregăteasc,săefectueze, să evalueze şi să promoveze activitatea de formare

EVALUARE

Conceperea şi argumentarea unui program de formare, la alegere, în funcţie de nevoia de formare identificată .

DESCRIEREA OCUPATIEI

Formatorul este specialistul în formare care proiectează, derulează, evaluează şi revizuieşte activităţi teoretice / practice şi / sau programe de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale, derulate în instituţii specializate sau la locul de muncă.

FORMATORUL ESTE:

• Conceptor al programelor de formare, pe baza documentelor normative în vigoare, a standardelor ocupaţionale / de pregătire profesională şi a nevoilor unui anumit sector sau domeniu de activitate – inclusiv al celui de formare a formatorilor.

• Proiectant al programelor şi al activităţilor de formare, pe baza identificării nevoii şi cererii de formare dintr-un anumit sector sau domeniu de activitate.

• Organizator al programelor de formare, asigurând toate condiţiile necesare desfăşurării optime a programului de formare.

• Facilitator al procesului de învăţare şi de dezvoltare prin crearea unor situaţii de învăţare adecvate dezvoltării competenţelor profesionale care se constituie în ţinte ale formării.

• Evaluator al competenţelor efectiv formate sau dezvoltate la participanţii la formare, precum şi al propriei prestaţii ca formator.

• Evaluator al programelor de formare – atât al celor proprii, cât şi al programelor de formare propuse spre evaluare în vederea autorizării.

UNITATI DE COMPETENTA

Categorii de competenţe Nr.

crt. Titlul unităţii

Specifice ocupaţiei

Pregătirea

profesională a

personalului 1 Pregătirea formării

2 Realizarea activităţilor de formare

3 Evaluarea participanţilor la formare

4 Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare

Opţionale

Managementul

programelor de

formare 5 Marketing-ul formării

6 Proiectarea programelor de formare

7 Organizarea programelor şi a stagiilor de formare

8 Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare

SARCINI PRINCIPALE

• Defineşte cerinţele şi elaborează programe de formare în raport cu competenţele corespunzătoare specificate în standardele ocupaţionale.

• Identifică şi alege strategii şi metode de instruire în raport cu: obiectivele de referinţă ale programului de formare, particularităţile grupei de cursanţi, resursele necesare şi disponibile.

• Identifică, alege şi/sau elaborează manuale de specialitate şi pregăteşte materiale de instruire adecvate programului de formare.

• Expune informaţiile relevante utilizând metode şi tehnici de instruire alese în conformitate cu nevoile cursanţilor şi cu obiectivele programului de formare.

• Oferă cursanţilor informaţii suplimentare care să faciliteze înţelegerea şi clarificarea aspectelor specifice şi acordă asistenţă cursanţilor care întâmpină dificultăţi în însuşirea şi utilizarea informaţiilor oferite.

• Asigură posibilitatea efectuării de aplicaţii practice şi furnizează cursanţilor feedback-ul necesar fundamentării competenţelor dobândite.

• Monitorizează şi evaluează evoluţia cursanţilor şi eficienţa programului de formare.

• Revizuieşte metodele şi tehnicile de instruire pe baza autoevaluării în raport cu obiectivele de referinţă şi a progresului înregistrat de cursanţi; dezvoltă metode alternative de formare.

• Stabileşte criteriile de evaluare în raport cu competenţele incluse în standardul ocupaţional sau cu obiectivele de referinţă ale programului de formare, planifică şi asigură condiţiile şi resursele necesare procesului de evaluare.

• Selectează şi prezintă cursanţilor metodele de evaluare relevante pentru cunoştinţele şi aptitudinile formate / dezvoltate prin programul de formare.

• Prezintă cursanţilor rezultatele evaluării, analizează cu fiecare dintre aceştia performaţele obţinute, înregistrează şi păstrează rezultatele evaluării.

• Consiliază cursanţii cu privire la dezvoltarea profesională ulterioară pornind de la rezultatele obţinute în urma evaluării.

• Întocmeşte rapoarte privind programul de formare, înregistrează şi păstrează, conform legislaţiei în vigoare, date privind cursul şi cursanţii.

• Participă la seminarii şi instruiri care au ca obiectiv dezvoltarea activităţilor de formare.

Ce este formatorul ?

Formatorul nu este un profesor, formatorul este mai degrabă un profesor – educator.

Formatorul reprezintă orice persoană care formează aptitudini si / sau deprinderi prin intermediul procesului de instruire. In functie de cadrul general al procesului de formare, de nivelul de pregătire urmărit, formatorul poate îndeplini simultan sau pe rând urmatoarele roluri:

Educator : persoana care educă copii/ tineri. Invătător sau profesor dispune de o pregătire specială si se ocupă de educatia copiilor prescolari.

Instructor : persoana competentă care instruieste pe altii.

Preview document

Curs de Formare Profesională - Pagina 1
Curs de Formare Profesională - Pagina 2
Curs de Formare Profesională - Pagina 3
Curs de Formare Profesională - Pagina 4
Curs de Formare Profesională - Pagina 5
Curs de Formare Profesională - Pagina 6
Curs de Formare Profesională - Pagina 7
Curs de Formare Profesională - Pagina 8
Curs de Formare Profesională - Pagina 9
Curs de Formare Profesională - Pagina 10
Curs de Formare Profesională - Pagina 11
Curs de Formare Profesională - Pagina 12
Curs de Formare Profesională - Pagina 13
Curs de Formare Profesională - Pagina 14
Curs de Formare Profesională - Pagina 15
Curs de Formare Profesională - Pagina 16
Curs de Formare Profesională - Pagina 17
Curs de Formare Profesională - Pagina 18
Curs de Formare Profesională - Pagina 19
Curs de Formare Profesională - Pagina 20
Curs de Formare Profesională - Pagina 21
Curs de Formare Profesională - Pagina 22
Curs de Formare Profesională - Pagina 23
Curs de Formare Profesională - Pagina 24
Curs de Formare Profesională - Pagina 25
Curs de Formare Profesională - Pagina 26
Curs de Formare Profesională - Pagina 27
Curs de Formare Profesională - Pagina 28
Curs de Formare Profesională - Pagina 29
Curs de Formare Profesională - Pagina 30
Curs de Formare Profesională - Pagina 31
Curs de Formare Profesională - Pagina 32
Curs de Formare Profesională - Pagina 33
Curs de Formare Profesională - Pagina 34
Curs de Formare Profesională - Pagina 35
Curs de Formare Profesională - Pagina 36
Curs de Formare Profesională - Pagina 37
Curs de Formare Profesională - Pagina 38
Curs de Formare Profesională - Pagina 39
Curs de Formare Profesională - Pagina 40
Curs de Formare Profesională - Pagina 41
Curs de Formare Profesională - Pagina 42
Curs de Formare Profesională - Pagina 43
Curs de Formare Profesională - Pagina 44
Curs de Formare Profesională - Pagina 45
Curs de Formare Profesională - Pagina 46
Curs de Formare Profesională - Pagina 47
Curs de Formare Profesională - Pagina 48
Curs de Formare Profesională - Pagina 49
Curs de Formare Profesională - Pagina 50
Curs de Formare Profesională - Pagina 51
Curs de Formare Profesională - Pagina 52
Curs de Formare Profesională - Pagina 53
Curs de Formare Profesională - Pagina 54
Curs de Formare Profesională - Pagina 55
Curs de Formare Profesională - Pagina 56
Curs de Formare Profesională - Pagina 57
Curs de Formare Profesională - Pagina 58
Curs de Formare Profesională - Pagina 59
Curs de Formare Profesională - Pagina 60
Curs de Formare Profesională - Pagina 61
Curs de Formare Profesională - Pagina 62
Curs de Formare Profesională - Pagina 63
Curs de Formare Profesională - Pagina 64
Curs de Formare Profesională - Pagina 65
Curs de Formare Profesională - Pagina 66
Curs de Formare Profesională - Pagina 67
Curs de Formare Profesională - Pagina 68

Conținut arhivă zip

  • Curs de Formare Profesionala.doc

Alții au mai descărcat și

Modalități de Influențare a Motivării Subordonaților cu Ajutorul Teoriei nevoi-obiective la Nivelul Unităților Militare

Introducere: Motivaţia este o pârghie importantă în procesul autoreglării individului, o forţă motrice a întregii sale dezvoltării psihice şi...

Știi să citești filosofie

Naratorul- X Profesorul de filosofie-Y Elevul 1- Z Elevul 2-W Elevul 3-K Elevul 4-Q Elevul 5-H [Toti stau intr-un cerc, fiecare cu uniforma...

Diferențe Culturale

Diferenţe culturale; analiza comparativă a comportamentelor Tipuri de contexte comunicaţionale: 1. Din perspectiva limbajului, contextul...

CSR

Masini, organisme, sisteme politice, instrumente de dominaţie si fenomene culturale (Morgan 1986, apud Vlăsceanu 1999) constituie conceptele-sursă...

Managementul Comunicării de Criză

Introducere W. Timothy Coombs – unul dintre cei mai reputaţi teoreticieni din domeniul comunicării de criză – defineşte criza ca fiind „percepţia...

Scrisoarea cu conținut economic

7.1 Corespondenţa cu furnizorii, cererea de ofertă Corespondenţa cu furnizorii poate avea loc înainte cît şi după încheierea activităţii...

Redactarea actelor de personal

6.1 Oferta de locuri de muncă, anunţurile Căutarea unui post vacant presupune o activitate susţinută de informarea asupra unor posibilităţi...

Branding Instituțional

Date de contact ale titularului de curs: Nume: conf. dr. Cosmin IRIMIES Birou: str. Traian Mosoiu, nr. 71 Telefon: 0729777015 Fax: 0318158582...

Te-ar putea interesa și

Cariera în Funcția Publică

INTRODUCERE Dezvoltarea carierei la Consiliul Judeţean Arad implică o gamă largă de activităţi desfăşurate, în principal de către personalul...

Reconversia forței de muncă în România 2009

Cap.1 Piata muncii in Romania 1.1 Analiza structurala a pietei muncii Piata muncii din Romania s-a confruntat cu schimbari importante in...

Strategia europeană privind ocuparea forței de muncă

CAP.1 : INTRODUCERE 1.1. Obiectiv general Strategia europeană pentru ocuparea fortei de muncă a fost elaborată cu scopul de a încuraja schimbul...

Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate

. TRATATE. CURSURI. MONOGRAFII 89 II. LEGISLAŢIE ŞI DOCUMENTE JURIDICE INTERNAŢIONALE 92 INTRODUCERE Din punct de vedere psihosocial, libertatea...

Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale asistenților medicali generaliști din cadrul SC medlife SRL

INTRODUCERE Trainingul „EVALUAREA PERFORMANȚELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI DIN CADRUL SC. MEDLIFE SRL” este...

Creșterea Gradului de Calificare a Angajaților din Domeniul Alimentației Publice din Regiunea Nord Vest

Pentru pregătirea profesională la locul de muncă, conform datelor EUROSTAT (2010), firmele româneşti investesc, în medie, doar 0,5% din bugetul de...

Statistica Sectorului Terțiar

CALITATEA CURSURILOR EFECTUATE LA FURNIZORUL DE FORMARE PROFESIONALA S.C. VIMARO COM SRL SUCEAVA OBECTIVELE CERCETĂRII Scopul acestui studiu...

Formarea profesională

I.Notiuni introductive 1.Definirea termenilor Formarea profesionala reprezinta activitatea desfasurata de o persoana inainte de incadrarea sa in...

Ai nevoie de altceva?