Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale asistenților medicali generaliști din cadrul SC medlife SRL

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 2 fișiere: docx, pptx
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 11748
Mărime: 1.50MB (arhivat)
Publicat de: Simona I.
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Deaconu Alecsandrina
Facultatea de Management
Academia de Studii Economice, Bucuresti
Materie: Managementul Resurselor Umane

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. INTRODUCERE 5
 3. I. AGENDA TRAININGULUI 7
 4. II. CONȚINUTUL TRAININGULUI 8
 5. 1. Prezentarea agendei de lucru și a cadrului general al proiectului 8
 6. 2. Managementul carierei 8
 7. 3. Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale asistenților medicali generaliști 10
 8. 4. Fișa postului 12
 9. 5. Planificarea carierei individuale 14
 10. 6. Stabilirea obiectivelor individuale 19
 11. 7. Proceduri de evaluare a performanțelor profesionale ale medicilor generalisti 20
 12. 8. Derularea interviurilor de evaluare 21
 13. 9. Studiu de caz 22
 14. 10. Teste 26
 15. III. FORMULAR DE EVALUARE A TRAININGULUI ȘI A TRAINERELUI 30
 16. CHESTIONAR DE EVALUARE FINALĂ 30
 17. „EVALUAREA PERFORMANȚELOR PROFESIONALE ALE ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI IN CADRUL SC MEDLIFE SRL” 30
 18. IV. CONTRACTUL 34
 19. V. RECOMANDĂRI PRIVIND CARIERA 36
 20. BIBLIOGRAFIE 39

Extras din proiect

INTRODUCERE

Trainingul „EVALUAREA PERFORMANȚELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI DIN CADRUL SC. MEDLIFE SRL” este un program de formare profesională elaborat pe baza standardelor de pregătire profesională (SPP) pentru calificarea de asistent medical generalist.

Prezentul training a fost organizat cu respectarea următoarelor prevederi legale:

- Legea educației naționale nr.1/2011 - actualizată care prevede competențele cheie vizate în Standardul de Pregătire Profesională. Competențele cheie vizate de calificarea descrisă prin standardul de pregătire profesională specifice calificării de asistent medical generalist sunt:

1. competențe de comunicare în limba română și în limba maternă

2. competențe de comunicare în limbi străine

3. competențe de bază de matematică, științe și tehnologie

4. competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere

5. competențe sociale și civice

6. competențe antreprenoriale

7. competențe de sensibilizare și de expresie culturală

8. competența de a învăța să înveți

- De asemenea, sunt integrate în unitățile de rezultate ale învățării tehnice generale sau specializate cunoștințe și competențe profesionale din Directiva UE/55/2013 privind recunoașterea calificărilor profesionale.

Sistemul de sănătate oferă servicii ce se bazează pe mulțumirea și bunăstarea pacienților. În acest sens, angajaților li se cere să performeze în permanență la capacitate maximă. Astfel, managerii medicali și cei din resurse umane pot evalua performanțele personalului medical prin implementarea și menținerea unui sistem ce măsoară atât calitatea, cât și cantitatea muncii specifice fiecărei poziții în parte.

Dezvoltarea carierei implică un cumul de activități desfășurate de departamentele de resurse umane și nu în ultimul rând de fiecare asistent medical generalist.

Obiectivul principal al acestor evaluări este informarea personalului cu privire la calitatea muncii sale, identificarea problemelor și încurajarea dezvoltării profesionale.

SCURTĂ PREZENTARE A CLINICII

Medlife este o întreprindere pe acțiuni fondată în 1996. Activitatea principală este constituită de prestarea de servicii medicale care își întind activitatea în marile orașe ale României. Este cel mai mare prestator de servicii medicale după cifrele de afaceri, cu peste 5 milioane de pacienți care au apelat la serviciile acestora. Lanțul de clinici este compus din 7 hiperclinici, 8 laboratoare proprii de analize și 28 de centre medicale. Spitalul asigură numeroase specialități, precum: chirurgie generală și chirurgie plastică, oftalmologie, dermatologie, ORL, pediatrie, ginecologie, maternitate și neonatologie, oncologie.

Sediul social Medlife este în București, Calea Griviței nr. 365

Serviciile pe care le prestează Medlife în acest moment sunt acoperite de o echipa largă compusă din medici și asistente din România.

Începând cu anul 2018, grupul colaborează deja cu aproape 2500 de medici și aproximativ 1800 de asistenți calificați în toată linia de business, inclusiv oameni care sunt angajați ai acestei societăți, dar și colaboratori care prestează servicii în regim independent. Undeva la 1500 de angajați cu normă full-time își desfășpară activitatea pe funcții de suport și funcții de personal administrativ.

Tipurile de acorduri între personalul medical care își desfășoară activitatea la Medlife depind de o serie de criterii precum contextual profesional, timpul petrecut de către persoană pentru servicii dedicate clinicii și așa mai departe. De asemenea, personalul medical poate fi angajat pe o perioadă nedeterminată în baza unui contract individual de muncă, fie pe o perioada determinată de timp, cu normă redusă în funcție de aria să de specializare. În alte cazuri personalul medical poate fi angajat în baza unor acorduri de prestări de servicii și este considerat de către societate ca fiind partener care prestează beneficii în interesul acesteia în calitate de parte contractantă independentă, conform legislației în vigoare.

Societatea urmărește să acorde o remunerație sau beneficii adecvate atât medicilor cât și membrilor din personalul medical. Pachetul de compensare obișnuit oferit de societate angajaților săi include remunerația fixă, la care se poate adaugă o remunerație variabilă stabilită în baza unui mecanism de distribuire de profit stabilit de numărul de programări și de consultații oferit.

Societatea Medlife nu operează planuri de pensie sau planuri de acordare de beneficii pe termen lung.

Bibliografie

.Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) https://www.oamr.ro/category/legislatie/

2. Cucoș Constantin, Teoria și metodologia evaluării, Editura Polirom, Iași, 2008

3. https://ro.wikipedia.org/wiki/MedLife

4.https://www.medlife.ro/site_storage/public/documente_bursa/documente_adm/de_urcat-raportul_administratorilor_-_2018_standalone_ro_signed.pdf

5. L. A. Klat-t, R. G. Murdick, F. E. Schuster, op. cit., p. 380-381

6. M. Armstrong, Personnel Management Practice, Kogan Page, London, 1991, p. 471

7. D. Torrington, D. T. Hall, Personnel Management: HRM, Action Perntice-Hall International, London, 1995, p. 436

8. H. G. Heneman și colab., Personnel/Human Resource Management, Fourth Edition Irwin, Boston, 1989, p. 371

9. INSTITUTUL NAȚIONAL DE GERONTOLOGIE ȘI GERIATRIE ”ANA ASLAN” Tipul documentului: Fișă de post Asistent medical generalist(M,PL)- Ambulatoriu de specialitate

https://ana-aslan.ro/wp-content/uploads/2019/01/FISA-DE-POST-ASISTENT-MEDICAL-GENERALIST-PL-AMBULATORIU-DE-SPECIALITATE.pdf

10.https://www.scribd.com/doc/121493262/Fisa-de-Evaluare-Aistent-Medical-Generalist-22-06-2012

11. J. A. Schermerhorn, A. J. Templer, J. R. Cattaneo, Managing Organizational Behavior, John Wiley & Sons, Canada, 1992, p. 577-578

12. S. Deep, L. Sussman, Secretul oricărui succes: Să acționăm inteligent, Editura Polimark, București, 1996, p. 232.

Preview document

Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale asistenților medicali generaliști din cadrul SC medlife SRL - Pagina 1
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale asistenților medicali generaliști din cadrul SC medlife SRL - Pagina 2
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale asistenților medicali generaliști din cadrul SC medlife SRL - Pagina 3
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale asistenților medicali generaliști din cadrul SC medlife SRL - Pagina 4
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale asistenților medicali generaliști din cadrul SC medlife SRL - Pagina 5
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale asistenților medicali generaliști din cadrul SC medlife SRL - Pagina 6
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale asistenților medicali generaliști din cadrul SC medlife SRL - Pagina 7
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale asistenților medicali generaliști din cadrul SC medlife SRL - Pagina 8
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale asistenților medicali generaliști din cadrul SC medlife SRL - Pagina 9
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale asistenților medicali generaliști din cadrul SC medlife SRL - Pagina 10
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale asistenților medicali generaliști din cadrul SC medlife SRL - Pagina 11
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale asistenților medicali generaliști din cadrul SC medlife SRL - Pagina 12
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale asistenților medicali generaliști din cadrul SC medlife SRL - Pagina 13
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale asistenților medicali generaliști din cadrul SC medlife SRL - Pagina 14
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale asistenților medicali generaliști din cadrul SC medlife SRL - Pagina 15
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale asistenților medicali generaliști din cadrul SC medlife SRL - Pagina 16
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale asistenților medicali generaliști din cadrul SC medlife SRL - Pagina 17
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale asistenților medicali generaliști din cadrul SC medlife SRL - Pagina 18
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale asistenților medicali generaliști din cadrul SC medlife SRL - Pagina 19
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale asistenților medicali generaliști din cadrul SC medlife SRL - Pagina 20
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale asistenților medicali generaliști din cadrul SC medlife SRL - Pagina 21
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale asistenților medicali generaliști din cadrul SC medlife SRL - Pagina 22
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale asistenților medicali generaliști din cadrul SC medlife SRL - Pagina 23
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale asistenților medicali generaliști din cadrul SC medlife SRL - Pagina 24
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale asistenților medicali generaliști din cadrul SC medlife SRL - Pagina 25
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale asistenților medicali generaliști din cadrul SC medlife SRL - Pagina 26
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale asistenților medicali generaliști din cadrul SC medlife SRL - Pagina 27
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale asistenților medicali generaliști din cadrul SC medlife SRL - Pagina 28
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale asistenților medicali generaliști din cadrul SC medlife SRL - Pagina 29
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale asistenților medicali generaliști din cadrul SC medlife SRL - Pagina 30
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale asistenților medicali generaliști din cadrul SC medlife SRL - Pagina 31
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale asistenților medicali generaliști din cadrul SC medlife SRL - Pagina 32
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale asistenților medicali generaliști din cadrul SC medlife SRL - Pagina 33
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale asistenților medicali generaliști din cadrul SC medlife SRL - Pagina 34
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale asistenților medicali generaliști din cadrul SC medlife SRL - Pagina 35
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale asistenților medicali generaliști din cadrul SC medlife SRL - Pagina 36
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale asistenților medicali generaliști din cadrul SC medlife SRL - Pagina 37

Conținut arhivă zip

 • Evaluarea performantelor profesionale individuale ale asistentilor medicali generalisti din cadrul SC MedLife SRL.docx
 • Evaluarea performantelor profesionale individuale ale asistentilor medicali generalisti din cadrul SC MedLife SRL.pptx

Alții au mai descărcat și

Evaluarea Performanțelor Profesionale

CAPITOLUL I NECESITATEA ŞI ROLUL RESURSELOR UMANE ÎN CADRUL ORGANIZAŢIEI 1.1. CONCEPTUL DE RESURSE UMANE „Omul este măsura tuturor lucrurilor”,...

Motivarea personalului - studiu de caz la firma SC Altex România SRL

Introducere Am ales drept temă de dezbătut motivarea personalului pentru firmă S.C.ALTEX ROMANIA S.R.L, deoarece aceasta este una din marile firme...

Evaluarea Performanțelor Profesionale ale Personalului

Capitolul I PROBLEMATICA EVALUĂRII PERFORMANŢELOR Moto: „Unica valoare vitală pe care o are o întreprindere este experienţa, abilităţile,...

Managementul resurselor umane - motivarea angajaților

1. Resursele umane, principala resursă a firmei Resursele umane sunt primordiale între cele de care dispune organizaţia în desfăşurarea...

Motivarea Personalului. Studiu de Caz la Mervani Travel SRL

Introducere Am ales ca temă „motivarea personalului”, deoarece sunt foarte interesată de modul în care lucrează angajații în cadrul unei...

Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA

CAPITOLUL I PERFORMANTA, CONDITIE OBLIGATORIE A SUCCESULUI MANAGERIAL 1.1. FUNDAMENTELE TEORETICE ALE PERFORMANTEI PROFESIONALE 1.1.1....

Lideri vs Manageri

1. Introducere Managerii stiu ce trebuie sa faca, liderii stiu ce-i de facut. W. Bennis O componenta deosebit de importanta a resurselor umane...

Studiul de caz privind motivarea resursei umane - Banca Comercială Română

I. Introducere 1. Definitii Motivarea reprezintă o relație între satisfacerea nevoilor angajaților și realizarea sarcinilor de muncă pentru...

Ai nevoie de altceva?