Relații publice, comunicare, protocol

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 104 în total
Cuvinte : 57348
Mărime: 810.53KB (arhivat)
Publicat de: Ana Petrache
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Drd. Doina Livia Stanciu
UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” GALATI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

 1. Capitolul I - NOŢIUNEA DE COMUNICARE
 2. 1. Concepte şi orientări specifice
 3. 1.1. Comunicare – Comunicaţie – Informaţie
 4. 1.2. Comunicarea - un fenomen complex
 5. 2. Tipurile şi teoriile comunicării
 6. 2.1. Tipurile comunicării
 7. 2.2. Comunicarea verbală şi nonverbală
 8. 2.3. Comunicarea interumană şi de grup
 9. 3. Canalele comunicaţionale
 10. 3.1. Mass-media
 11. 4. Deontologia mijloacelor de comunicare
 12. 4.1. Principii şi valori
 13. 5. Comunicarea: artă sau ştiinţă ori artă şi ştiinţă?
 14. 5.1. O ştiinţă
 15. 5.2. O artă
 16. 5.3. Magia comunicării
 17. Capitolul II - TEHNICI DE INFORMARE PUBLICĂ
 18. 1. Caracteristicile unui fapt de presă
 19. 2. Ştirea de presă
 20. .3.Comunicatul de presă
 21. 4. Articolul de presă
 22. 5. Campania de presă
 23. 6. Interviul
 24. 7. Conferinţa de presă
 25. 8. Briefing-ul de presă
 26. 9. Vizita la redacţie
 27. 10. Vizita ziariştilor la sediul organizaţiei (,,ziua uşilor deschise”)
 28. 11. Opinia publică
 29. 11.1. Definiţia şi trăsăturile caracteristice ale opiniei publice
 30. 11.2. Noţiunile de opinie şi public tipuri de public
 31. 11.3. Formarea şi stimularea opiniei publice
 32. 11.4. Rolul mijloacelor de informare în masă în formarea opiniei publice
 33. Capitolul III - INTERVIUL
 34. 1.Ce este interviul?
 35. 2. Scopul interviului
 36. 3. Structura unui interviu
 37. 3.1. Întrebarea directă sau întrebarea cu răspuns închis.
 38. 3.2. Ordonarea întrebărilor
 39. 5.Tipurile de interviuri
 40. 6. Interviurile de presă
 41. 7. Interviul pentru angajare. Pregătirea pentru interviu.
 42. 7.1. Culegerea de informaţii
 43. 7.2. Atitudini şi moduri comportamentale în cadrul interviului
 44. CAPITOLUL IV
 45. DISCURSUL - UNITATE A COMUNICARII
 46. 4.1 Diversele acceptiuni ale notiunii de ,,discurs"
 47. 4.2 Genurile de discurs
 48. 4.2.1 Discursul judiciar
 49. 4.2.2 Discursul politic
 50. 4.3 Speciile discursului
 51. 4.4 Analiza discursului
 52. 4.4.1 Par tile discursului

Extras din curs

Capitolul I - NOŢIUNEA DE COMUNICARE

1. Concepte şi orientări specifice

Comunicarea (de la termenii latini comunicatio, communis), semnifică, încercarea

de a stabili o comunitate cu cineva, de a pune în comun informaţiii, idei, atitudini, de a

le asocia, raporta sau de a stabili legături între ele.

Ch. U. Larson întelege prin comunicare procesul stabilirii unei comuniuni sau

identităţi de reflecţii, idei, concepţii, între emiţătorul mesajului şi receptorul mesajului

prin intermediul unui canal de comunicaţie.

Este un concept de bază în sociologie şi psihologia socială, unde se utilizează în

diferite accepţiuni:

a) procesul prin care individualităţile observă stimulii şi reacţionează în grade

diferite la perceperea lor;

b) mecanismul prin care relaţiile umane există şi se dezvoltă;

c) toate simbolurile gândirii, împreună cu mijloacele de conservare şi propagare a

lor;

d) comunicarea socială, definită fie ca expresie generală pentru a desemna toate

formele de relaţii sociale în care există o participare conştientă a indivizilor şi

grupurilor, fie ca raporturi personale comportând o comuniune sau fuziune a

conştiinţelor.

Vom opera cu acest termen înţelegându-l ca proces în care un emiţător (E) numit şi

sursă de comunicare, transmite un mesaj (M) sau un repertoriu de mesaje (Rm) ce

cuprinde conţinuturi comunicaţionale prin intermediul unui canal (C), către un receptor

(R), numit şi destinatar, audienţă sau public, respectiv cel ce primeşte mesajul.1

Mesajul, inţeles ca ansamblu al semnelor transmise de emiţător este vehiculat prin

intermediul unul canal comunicaţional, care reprezintă suportul material al comunicării.

Mediile comunicaţionale – radio, televiziune, cinema, teatru, presă, suporturi

magnetice, Internet, casete, cărţi etc, formează suporturile de bază ale comunicărilor

umane, în care informaţiile sunt codificate într-un grad mai mare sau mai mic, folosind

mai mult sau mai puţin tehnica de specialitate. Semnificaţia atribuită mesajului de

către receptori se numeşte decodificare.

În procesul de trasmitere sau retransmitere a mesajului (feed-back), pot interveni

unul sau mai multe elemente perturbatoare care influenţează fenomenele de învăţare

sau reînvăţare specifice receptorului şi apoi acţiunile acestuia. Astfel comunicarea se

transformă în participare, devenind comunicare participativă, adică acţiunea de a face

un individ sau un organism să participe la experienţa de viaţă a unui alt individ sau

organism.

O comunicare între două persoane este completă atunci când acestea înţeleg

două semnale în acelaşi fel, deci atunci când fac apel la acelaşi sistem de

decodificare. Mai multe persoane care comunică formează un lan de comunicare sau

o reţea de comunicare.2

Orice comunicare poate decurge direct între emiţător şi receptor sau indirect prin

intermediul mijloacelor sau mediilor comunicaţionale.

Comunicarea este procesul ai cărui factori se intercondiţionează reciproc. Pot fi

imaginate trei modele ale comunicării:

1. liniar (comunicarea este unidirecţională);

2. interacţional (comunicarea este bidirecţională);

3. tranziţional (emiţătorul şi receptorul mesajului joacă roluri permutabile,

alternative pe toată durata comunicării).

Concluzionând, comunicarea poate fi:

a. directă sau indirectă;

b. unilaterală sau reciprocă;

c. privată sau publică.

Combinarea primelor patru tipuri de comunicare de la literele a) si b), poate naşte

alte patru forme de comunicare – cele mai intâlnite, de altfel:

1. reciprocă directă (faţă în faţă);

2. reciprocă indirectă sau interactivă (prin intermediul radioului, telefonului);

3. unilaterală directă (într-o conferinţă);

4. unilateral indirectă (prin intermediul discului, suporturi magnetice în mişcare,

filmului, scrisorii, e-mail-ului).

După tipuri de activităţi umane, J. L. Aranguren deosebeşte o comunicare:

obişnuită (comună), ştiinţifică şi / sau tehnică, de noutăţi, publicitară, pedagogică,

estetică, socială, economică, politică, religioasă etc.

1.1. Comunicare – Comunicaţie – Informaţie

Comunicaţia reprezintă transmiterea unor idei, atitudini, sentimente prin intermediul

unui canal de comunicaţie, deci mijlocit.

Comunicarea de masă se adresează mai multor indivizi fiind o comunicare

publică. După unii cercetători comunicarea de masă reprezintă un caz particular (cu

caracteristici proprii) al comunicării umane, care poate fi raportat prin analiza

canalelor, a tipurilor de conţinuturi difuzate, a limbajelor specifice, precum şi a modului

de receptare.

Comunicarea de masă reprezintă un transfer de informaţie, prin intermediul unui

mesaj şi cu ajutorul unui canal de comunicaţie; ea facilitează atât circulaţia socială a

informaţiei, cât şi denaturarea şi standardizarea ei. Astfel, comunicarea de masă

funcţionează ca un agent de întărire a valorilor şi atitudinilor existente.3 Dicţionarul de

Sociologie4 subliniază că în cazul comunicării de masă, acelaşi emiţător dispune de

posibilităţi de transmitere a aceluiaşi, mesaj la un număr foarte mare de receptori

potenţiali. Aceste posibilităţi sunt oferite de mijloace tehnice de comunicaţie de masă

(mass-media), respectiv presă, radio şi televiziune.

Informaţia (de la latinescul informo, -are, care înseamnă „a da formă, a fasona, a

face cunoscut, a pune la curent”) este definită ca:

• ansamblu de date, ştiri, indici etc, ce modifică starea internă a sistemului

receptor, determinându-i o anumită reacţie de răspuns în raport cu un anumit

obiect (sistem) denumit sursă;

• resursă de abilităţi care modifică mentalităţi;

• nevoie a creierului, formă de bază a nutriţiei psihice, cu funcţii

importante în realizarea cunoaşterii şi afirmării omului ca fiinţă sociabilă;

• ansamblul activităţilor, instituţiilor şi efectelor care au ca obiect, primirea,

transmiterea, alegerea şi prezentarea faptelor considerate ca semnificative

pentru viaţa socială;

• măsura a ceea ce este nou, imprevizibil în mesaj.

Informaţia e partea cea mai comunicabilă a realităţii şi de aceea poate trece foarte

uşor de pe o substanţă pe alta, ceea ce face posibil ca substanţe diferite să poată

aduce informaţii diferite.

Încă din 1949 „Declaraţia Universală a Drepturilor Omului” proclamă dreptul

omului la informare şi comunicare (art.19). Cu toate acestea, în prezent, difuzarea

informaţiei se face în mare măsură în sens unic, plecând de la câteva centre situate

mai ales în ţările dezvoltate, care au instituit un real monopol asupra informaţiilor şi

ştirilor de actualitate care reflectă, în general, preocupările, aspiraţiile şi modelele

culturale ale societăţilor de unde sunt difuzate.

Preview document

Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 1
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 2
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 3
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 4
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 5
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 6
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 7
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 8
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 9
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 10
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 11
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 12
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 13
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 14
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 15
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 16
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 17
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 18
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 19
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 20
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 21
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 22
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 23
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 24
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 25
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 26
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 27
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 28
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 29
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 30
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 31
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 32
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 33
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 34
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 35
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 36
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 37
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 38
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 39
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 40
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 41
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 42
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 43
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 44
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 45
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 46
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 47
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 48
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 49
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 50
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 51
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 52
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 53
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 54
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 55
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 56
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 57
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 58
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 59
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 60
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 61
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 62
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 63
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 64
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 65
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 66
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 67
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 68
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 69
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 70
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 71
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 72
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 73
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 74
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 75
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 76
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 77
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 78
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 79
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 80
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 81
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 82
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 83
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 84
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 85
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 86
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 87
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 88
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 89
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 90
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 91
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 92
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 93
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 94
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 95
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 96
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 97
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 98
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 99
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 100
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 101
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 102
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 103
Relații publice, comunicare, protocol - Pagina 104

Conținut arhivă zip

 • Relatii Publice, Comunicare, Protocol.pdf

Alții au mai descărcat și

Comunicarea non-verbală

1. Comunicarea „În general, se vorbeşte de comunicare de fiecare dată cand un sistem respectiv o sursă influenteaya un alt sistem, in speta un...

Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova

INTRODUCERE Prin intermediul comunicării, o comunitate se reprezintă și își afirmă identitatea (Wolton 2012). Aceasta este realitatea zilelor...

Strategii de Negociere pentru Soluționarea Conflictelor în Organizația Militară

Introducere Evoluţiile actuale ale organizării organizaţiilor în conexiune cu problematica funcţionalităţii lor au scos în evidenţă necesitatea...

Minoritatea albaneză între conflict și integrare. Cazul Republicii Macedonia

INTRODUCERE Dacă Balcanii au fost consideraţi din secolul 19 “butoiul cu pulbere“ al Europei, liderii de opinie din epoca modernă au conchis că...

Comunicarea verbală

ARGUMENT Comunicarea este calea spre înțelegere, armonie, eficiență sau dimpotrivă, poate fi sursa de conflicte atunci când procesul de comunicare...

Analiza comunicării

Introducere “În sensul cel mai larg, se vorbeste de comunicare de fiecare data când un sistem, respectiv o sursa influenteaza un alt sistem, in...

Comunicarea verbală și nonverbală în cadrul hotelului Horoscop

CAP. I COMUNICAREA – TEORIE 1.1 Conceptul comunicării Comunicarea este un ansamblu de acţiuni care au în comun transmiterea de informaţii sub...

Comunicarea Umană

INTRODUCERE Comunicarea a fost, şi continuă să fie în societatea contemporană o temă centrală de dezbatere, acesta fiind unul din motivele care...

Te-ar putea interesa și

Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză

Introducere „La început a fost cuvântul. Dar nu la începutul lumii, ci la începutul culturii.” (Henri Wald) Secolul XX a cunoscut toate...

Statutul juridic al jurnaliștilor în situații de conflict armat

Introducere Lucrarea de faţă are la bază o problemă reală cu care populaţia în ansamblu şi „universul” media se confruntă de fiecare dată când...

Studiu Privind Rolul Comunicării în Administrarea Afacerilor

Introducere Parte a activităţii umane zilnice, comunicarea este, indiscutabil, un element definitoriu pentru om ca şi fiinţă, dar şi ca specie....

Comunicarea Nonverbala în Domeniul de Business

INTRODUCERE Înainte de toate, aş dori să subliniez motivaţia alegerii temei de studiu: lucrez de peste douăzeci de ani în CEC Bank, cea mai veche...

Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL

Capitolul 1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE NEW MODE S.R.L. Societatea comercială DC NEW MODE a fost înfiinţată în anul 1994, în baza Legii...

Campanie de comunicare anticriză privind imaginea și reputația Orange România

1. Introducere (context) Pretudindeni putem observa cum orice organizatie se confrunta zilnic cu noi provocari, trebuie sa faca fata unor probleme...

Proiect practică - Ministerul Finanțelor Publice

1. Prezentarea Ministerului Finantelor Publice 1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate Ministerul Finantelor Publice Ministerul...

Influența, persuasiunea și relațiile publice

Introducere Prin aceasta lucrare doresc sa prezint rolul si particularitatile influentei sociale in relatiile publice, precum si modul in care...

Ai nevoie de altceva?