Construcții

Curs
7.7/10 (8 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 8 fișiere: doc
Pagini : 93 în total
Cuvinte : 27496
Mărime: 8.60MB (arhivat)
Publicat de: Malvina Trifan
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prada Marcela
Cursuri la materia "Curs general de constrctii", din anul II,semestrul al 2-lea, din cadrul Facultatii de Arhitectura si constructii din Oradea

Extras din curs

CURS nr. 1

CAP. I. ELEMENTE GENERALE

1.1. INTRODUCERE

Mediul înconjurător, ambientul, viaţa şi omul sunt termeni

care se află intr-o continuă interrelaţie. Disciplinele construcţiilor sunt cele care pun la dispoziţie, în parte, soluţii pentru rezolvarea cerinţelor funcţionale legate de viaţa omului în clădiri. In acest sens se face apel la ecologia umana, ca ştiinţă. Termenul de ecologie, alcătuit din cuvintele greceşti oikos-casa şi logos-cuvânt, studiu, uneşte un grup de discipline, care se ocupă cu studiul interrelaţiilor între organisme şi modul lor de viaţă, ţinând seamă de mediul înconjurător. Astfel, factorii principali care determinǎ concepţia realizǎrii construcţiilor sunt:

Omul- executant şi beneficiar, se manifestǎ prin cerinţele estetice şi de confort ce le impune construcţiilor.

Activitatea omeneascǎ- impune satisfacerea respectǎrii cerinţelor funcţionale (utilizarea spaţiilor, legǎturi pe orizontalǎ şi verticalǎ, volume) şi exercitǎ asupra construcţiilor acţiuni mecanice, fizice, chimice şi biologice.

Natura- exercitǎ asupra construcţiilor acţiuni mecanice, fizice, chimice şi biologice, în funcţie de zona geograficǎ a amplasamentului.

Construcţiile- sunt bunuri materiale create de om, având rolul de a asigura condiţii optime de confort şi funcţionalitate pentru adǎpostirea şi desfǎşurarea activitǎţilor şi a vieţii sau pentru creerea de valori materiale şi spirituale.

- sunt produse imobile.

Modul de satisfacere a acestor cerinţe în diferite stadii istorice de dezvoltare a depins de pretenţiile şi cunoştinţele umane, precum şi de posibilitǎţile materiale şi tehnice ale etapei respective.

Primele materialele de construcţii au fost: lemnul, piatra naturalǎ şi cǎrǎmida, apoi asfaltul, varul şi mai târziu cimentul, betonul. În timp s-au dezvoltat şi ştiinţele legate de construcţii, conceperea construcţiilor realizându-se pe baze ştiinţifice.

La noi în ţarǎ, ing. Anghel Saligny şi Elie Radu şi arhitecţii Alexandru Orǎscu şi M. Capretineanu, încǎ la sfârşitul secolului trecut, au promovat metode noi de proiectare şi tehnologii de execuţie în domeniul construcţiilor, care concurau cu cele mai moderne lucrǎri realizate în lume:

- primele silozuri din beton armat de la Brǎila şi Galaţi

- podul metalic peste Dunǎre de la Cernavodǎ

- peste 110 poduri de şosea din beton armat cu bolţi, arce sau grinzi drepte, proiectate şi realizate de Elie Radu.

Conlucrarea dintre arhitect şi inginer, cazul fericit, în care arhitectul înţelege structura şi inginerul structurist şi executant apreciazǎ estetica şi arhitectura, duc la realizarea de construcţii armonioase.

1.2. CONDIŢII TEHNICE PENTRU CONSTRUCŢII.

CALITATEA CONSTRUCŢIILOR

Calitatea corespunzǎtoare a unei construcţii presupune satisfacerea condiţiilor tehnice, a performanţelor sau a regulilor de calitate stabilite pentru fiecare element în parte, ţinând seama de faptul cǎ clǎdirile sunt produse de lungǎ duratǎ.

Exigenţe de performanţă, condiţii tehnice pentru construcţii, calitatea construcţiilor:

Ecologice – ambientale:

o protecţia mediului natural

o protecţia şi sistematizarea mediului construit

Tehnico – constructive:

o durabilitate

- gelivitate

- rezistenţa la umiditate

- acţiunea microorganismelor

- acţiuni agresiv - chimice

o rezistenţă la foc

o capacitate portantă

- rezistenţă

- stabilitate

o etanşeitate

- fisurare

o comportare în exploatere

- deformaţii

- rigiditate

- ductilitate

- oboseală

o uzură, şoc

Fizico – mecanice

o higrotermice

- izolări hidrofuge

- izolări termice

o ambianţă atmosferică

- izolări fonice

- iluminare

- vizibilitate

o igienice

Tehnologice

o grad de industrializare

o performanţa materialelor

Economico – organizatorice

o modulare

o materiale locale

o indicatori economici

- ergonomie (eforturi depuse – efecte obţinute)

- randament

- productivitate

o preţ de cost

Funcţional arhitecturale

o adaptarea clădirilor

- schimbarea destinaţiei

- adaptarea spaţiilor interioare

o estetica

Exprimarea calitǎţii se face sub trei forme:

Ştiinţificǎ, tehnologicǎ, funcţionalǎ

Calitatea, ca şi concept, va urmǎri urmǎtoarele etape în realizarea şi exploatarea unei construcţii:

- concepţia clǎdirii – studii şi cercetǎri preliminare, (studii de fezabilitate), proiectare preliminarǎ, proiectare de ansamblu ( proiect de execuţie, P.E.),experimantǎri, pregǎtirea şi declanşarea investiţiei.

- execuţia clǎdirii – proiectarea detaliilor de execuţie (proiect de detalii de execuţie D.D.E.), realizarea bazei materiale de producţie, executarea construcţiei.

- exploatarea construcţiei – utilizarea construcţiei, intervenţii în timp pentru menţinerea nivelului de performanţǎ prin întreţinere, reparaţii, modernizǎri.

- postutilizarea construcţiei – la depǎşirea perioadei de viaţǎ a acesteia, în cazul uzurii morale fǎrǎ posibilitatea reutilizǎrii prin reamenajare în situaţii impuse şi constǎ în dezafectarea ei, demontarea elementalor recuperabile şi demolarea construcţiei, recondiţionarea elementelor recuperate şi reciclarea materialelor; reintegrarea în naturǎ a deşeurilor, toate acestea având în prim plan protecţia mediului înconjurǎtor.

Astfel atât proiectarea cât şi aspectul economic trebuie sǎ depǎşeascǎ formele actuale limitative şi sǎ ţinǎ cont de o concepţie multidimensionalǎ în timp şi spaţiu a construcţiei şi de interacţiunea construcţiei cu mediul înconjurǎtor.

Scopul acestor activitǎţi este sǎ se obţinǎ o calitate optimǎ la un cost global total minim.

Preview document

Construcții - Pagina 1
Construcții - Pagina 2
Construcții - Pagina 3
Construcții - Pagina 4
Construcții - Pagina 5
Construcții - Pagina 6
Construcții - Pagina 7
Construcții - Pagina 8
Construcții - Pagina 9
Construcții - Pagina 10
Construcții - Pagina 11
Construcții - Pagina 12
Construcții - Pagina 13
Construcții - Pagina 14
Construcții - Pagina 15
Construcții - Pagina 16
Construcții - Pagina 17
Construcții - Pagina 18
Construcții - Pagina 19
Construcții - Pagina 20
Construcții - Pagina 21
Construcții - Pagina 22
Construcții - Pagina 23
Construcții - Pagina 24
Construcții - Pagina 25
Construcții - Pagina 26
Construcții - Pagina 27
Construcții - Pagina 28
Construcții - Pagina 29
Construcții - Pagina 30
Construcții - Pagina 31
Construcții - Pagina 32
Construcții - Pagina 33
Construcții - Pagina 34
Construcții - Pagina 35
Construcții - Pagina 36
Construcții - Pagina 37
Construcții - Pagina 38
Construcții - Pagina 39
Construcții - Pagina 40
Construcții - Pagina 41
Construcții - Pagina 42
Construcții - Pagina 43
Construcții - Pagina 44
Construcții - Pagina 45
Construcții - Pagina 46
Construcții - Pagina 47
Construcții - Pagina 48
Construcții - Pagina 49
Construcții - Pagina 50
Construcții - Pagina 51
Construcții - Pagina 52
Construcții - Pagina 53
Construcții - Pagina 54
Construcții - Pagina 55
Construcții - Pagina 56
Construcții - Pagina 57
Construcții - Pagina 58
Construcții - Pagina 59
Construcții - Pagina 60
Construcții - Pagina 61
Construcții - Pagina 62
Construcții - Pagina 63
Construcții - Pagina 64
Construcții - Pagina 65
Construcții - Pagina 66
Construcții - Pagina 67
Construcții - Pagina 68
Construcții - Pagina 69
Construcții - Pagina 70
Construcții - Pagina 71
Construcții - Pagina 72
Construcții - Pagina 73
Construcții - Pagina 74
Construcții - Pagina 75
Construcții - Pagina 76
Construcții - Pagina 77
Construcții - Pagina 78
Construcții - Pagina 79
Construcții - Pagina 80
Construcții - Pagina 81
Construcții - Pagina 82
Construcții - Pagina 83
Construcții - Pagina 84
Construcții - Pagina 85
Construcții - Pagina 86
Construcții - Pagina 87
Construcții - Pagina 88
Construcții - Pagina 89
Construcții - Pagina 90
Construcții - Pagina 91
Construcții - Pagina 92
Construcții - Pagina 93

Conținut arhivă zip

  • curs 1.doc
  • curs 2.doc
  • curs 3.doc
  • curs 4.doc
  • curs 5.doc
  • curs 6 .doc
  • curs 7 .doc
  • curs 8 .doc

Alții au mai descărcat și

Calculul structurii de rezistență a unei clădiri

Proiectul cuprinde: 1. Piese scrise: - Memoriu tehnic - Predimensionarea elementelor structurale de rezistenta(placa,grinzi si stalpi); -...

Clădire de birouri P+1E

Capitolul I MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV 1. Amplasament - caracteristici geofizice Imobilul are funcţiunea de clădire de birouri, are regim de...

Proiect de rezistență pentru o construcție cu destinația vilă

TEMA PROIECTULUI Se cere întocmirea proiectului de rezistenţã pentru o construcţie cu destinaţia vilã pentru una sau douã familii, având regim de...

Green Roofs - acoperișuri verzi

Prin definitie, acoperisurile verzi sunt spatii verzi amenajate din structuri artificiale, dar mai complicate decat o simpla gradina plasata pe...

Încorporarea Rumegușului în Compoziția Mortarelor Ecologice

1. Generalităţi 1.1 Introducere Natura ne–a rezervat dintotdeauna surprize dintre cele mai spectaculoase, iar, de data aceasta, ne învaţă cum...

Gestionarea deșeurilor din demolări

1. Introducere Deseurile municipale cuprind deseuri menajere si alte deseuri, care, prin natura sau compozitie, sunt similare cu deseurile...

Lucrări de apărare și consolidare la drumuri

1. Consideratii generate In timpul exploatarii terasamentele drumurilor sunt supuse actiunii distructive a unor factori naturali ca: ploile,...

Caiet de sarcini arhitectură

Indicatiile din acest "Caiet de sarcini" stabilesc conditiile tehnice ce trebuiesc luate in considerare la executia principalelor lucrari de...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea ansamblului bielă-bolț unui autoturism tip break, cu 5 locuri, echipat cu M.A.S., care atinge viteză maximă constructivă de 210 kmh

Capitolul 1. Realizarea proiectului de organizare generală a autovehiculului și încadrarea acestuia într-un segment de piață. Detalierea modului de...

Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA

INTRODUCERE Moto: „Managementul este unul din factorii esenţiali care explică de ce o ţară est bogată sau săracă” (RICHARD FARMER, ADVANCES...

Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor

Memoriu Justificativ Evoluția actuală în domeniul aparatelor electrice a permis contactoarelor să îşi găsească o foarte mare utilizare în...

Contabilitatea construcțiilor

INTRODUCERE Problemele cronice din domeniul construcţiilor, cum ar fi: productivitatea scăzută, condiţiile grele de muncă, siguranţa redusă a...

Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL

S.C. OXINAV CONSTRUCT S.R.L. a fost inregistrata in data 26 May 2006 la Oficiul Registrului Comertului Brăila cu nr. de inmatriculare J09/446/2006....

Analiză economico financiară la SC Global Construct SRL Șelimbăr

INTRODUCERE Analiza economico-financiara este o necesitate stringenta, iar prin metodele si tehnicile utilizate duce la stabilirea unui diagnostic...

Calculul și construcția autovehiculelor - cutia de viteze

Se se proiecteze o cutie de viteze pentru un autovehicul cu urmatoarele date tehnice: - tipul: autoturism - momentul motor maxim: 240 [Nm] -...

Marketing Terra Construct SRL

INTRODUCERE Ca titlu al lucrării mele de licență, am ales să analizez o companie medie care operează pe o piață mare si folosește principiile...

Ai nevoie de altceva?