Hidrologie Curs

Curs
8.2/10 (5 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 9 fișiere: pdf
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 24510
Mărime: 3.31MB (arhivat)
Publicat de: Filomela Damian
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Hidrologia este ştiinţa care studiază originea, distribuţia şi caracteristicile apelor terestre, ea având ca obiect general studiul ciclului apei în natură.

Apa reprezintă unul din elementele naturale indispensabile existenţei lumii vii. Ea are un rol fundamental în desfăşurarea proceselor naturale (fizico-chimice, biologice, climatice, în modelarea reliefului) şi a activităţilor social-economice, constituind un mijloc important de comunicaţie şi de apărare, o materie primă pentru industrie, o sursă apreciată pentru energie, pentru irigarea culturilor, alimentarea populaţiei. Este un adevăr de necontestat faptul că pe Pământ fără apă nu poate exista viaţă.

Etimologic, cuvântul hidrologie derivă din limba greacă: hydros = apă şi logos = ştiinţă. Obiectul hidrologiei îl constituie studiul diferitelor unităţi acvatice (apele curgătoare, lacurile, mlaştinile, depozitele de zăpadă şi gheaţă) cu fenomenele şi procesele dinamice, fizice şi chimice specifice acestor unităţi, precum şi cu modul de folosinţă a apelor pentru diferitele necesităţi social-economice. Cu alte cuvinte hidrologia este ştiinţa apelor sau ştiinţa care studiază hidrosfera (înveliş complex aflat în strânsă interacţiune cu celelalte: geosfera, atmosfera, litosfera şi biosfera) înţelegând ştiinţa care studiază aspectele calitative şi cantitative ale circuitului apei în natură

Conform dicţionarului enciclopedic (The Encyclopaedic Dictionary. Physical Geography, edited by Andrew Goudie) hidrologia este „ştiinţa care studiază apa sub diferitele ei forme şi existenţa acestora în natură. Principalele sale preocupări sunt circulaţia şi distribuţia apei ca o consecinţă a bilanţului apei1 şi ciclului hidrologic2”.

Ţinând cont de complexitatea structurală şi funcţională a obiectului său de cercetare, hidrologia poate fi definită mai pe larg ca ştiinţa care studiază toate tipurile de unităţi acvatice3, din punct de vedere al formării, circulaţiei şi distribuţiei lor, al proprietăţilor fizice şi chimice care le caracterizează, al proceselor şi legilor generale care acţionează în hidrosferă, precum şi al modalităţilor de valorificare a resurselor de apă (I. Pişota).

Întrucât are drept obiect de studiu un element al mediului natural, hidrologia este încadrată în categoria ştiinţelor fizico-geografice (permite abordări calitative, utilizând metode descriptive, explicative, conceptuale) sau naturale. În acelaşi timp, prin metodologiile de investigare, analiză şi prelucrare a informaţiilor, precum şi prin

1 bilanţ al apei – raportul dintre intrările şi ieşirile unui sistem acvatic

2 ciclul hidrologic – succesiunea fazelor prin care trece apa în sistemul atmosferă - pământ

3 unităţi acvatice – întindere de apă delimitată precis, fie natural prin linia coastei, fie prin construcţii hidrotehnice

tehnologiile utilizate în acest scop, hidrologia este o ştiinţă inginerească (permite abordări cantitative oferind posibilitatea soluţionării numeroaselor aspecte de ordin practic – valorificarea resurselor de apă, protecţia lor, reducerea şi eliminarea riscurilor hidrologice etc.).

Datorită obiectului de cercetare foarte vast şi diversificat, hidrologia ca ştiinţă a fost divizată în două mari domenii: hidrologia uscatului sau hidrologia continentală şi hidrologia mărilor şi oceanelor. Această structurare a fost impusă de diferenţele importante dintre caracteristicile, procesele şi fenomenele specifice celor două medii.

Hidrologia continentală, care formează obiectul nostru de studiu pe parcursul acestui semestru, cuprinde mai multe subramuri:

1. hidrogeologia se ocupă cu cercetarea apelor subterane, în scopul cunoaşterii modalităţilor de formare a straturilor acvifere, izvoarelor, a caracteristicilor lor, a circulaţiei apelor subterane, proprietăţilor hidrogeologice ale rocilor;

2. potamologia (potamos = râu) se ocupă cu studiul hidrologic al apelor curgătoare continentale;

3. limnologia (limnos = lac) studiază geneza, evoluţia şi proprietăţile unităţilor acvatice stătătoare, naturale şi/sau artificiale;

4. telmatologia are ca obiect de cercetare studiul hidrologic al mlaştinilor;

5. glaciologia studiază răspândirea zăpezilor permanente şi a gheţarilor, geneza şi mişcarea lor, tipurile de gheţari etc.

6. hidrologia interfluviilor se referă la studiul hidrologic al bazinelor hidrografice, aspect ce a căpătat o importanţă crescută în ultimul timp.

Ca o ramură aparte hidrologiei poate fi considerată gospodărirea apelor4 , care înglobează un ansamblu de acţiuni menite să conducă, în principal, la: cunoaşterea caracteristicilor cantitative şi calitative ale unităţilor acvatice; conservarea, dezvoltarea şi protecţia fondului acvatic; prevenirea şi combaterea efectelor distructive ale apelor.

Hidrologia mărilor şi oceanelor sau oceanologia, s+a desprins ca o disciplină de sine-stătătoare studiind procesele hidrologice ale apelor oceanului planetar, problemel de evoluţie ale zonelor de litoral sub influenţa mediului marin precum şi ale interacţiunii dintre ocean şi atmosferă şi consecinţele acesteia.

Direcţii principale de studiu

1. hidrografia se ocupă cu descrierea apelor c

Preview document

Hidrologie Curs - Pagina 1
Hidrologie Curs - Pagina 2
Hidrologie Curs - Pagina 3
Hidrologie Curs - Pagina 4
Hidrologie Curs - Pagina 5
Hidrologie Curs - Pagina 6
Hidrologie Curs - Pagina 7
Hidrologie Curs - Pagina 8
Hidrologie Curs - Pagina 9
Hidrologie Curs - Pagina 10
Hidrologie Curs - Pagina 11
Hidrologie Curs - Pagina 12
Hidrologie Curs - Pagina 13
Hidrologie Curs - Pagina 14
Hidrologie Curs - Pagina 15
Hidrologie Curs - Pagina 16
Hidrologie Curs - Pagina 17
Hidrologie Curs - Pagina 18
Hidrologie Curs - Pagina 19
Hidrologie Curs - Pagina 20
Hidrologie Curs - Pagina 21
Hidrologie Curs - Pagina 22
Hidrologie Curs - Pagina 23
Hidrologie Curs - Pagina 24
Hidrologie Curs - Pagina 25
Hidrologie Curs - Pagina 26
Hidrologie Curs - Pagina 27
Hidrologie Curs - Pagina 28
Hidrologie Curs - Pagina 29
Hidrologie Curs - Pagina 30
Hidrologie Curs - Pagina 31
Hidrologie Curs - Pagina 32
Hidrologie Curs - Pagina 33
Hidrologie Curs - Pagina 34
Hidrologie Curs - Pagina 35
Hidrologie Curs - Pagina 36
Hidrologie Curs - Pagina 37
Hidrologie Curs - Pagina 38
Hidrologie Curs - Pagina 39
Hidrologie Curs - Pagina 40
Hidrologie Curs - Pagina 41
Hidrologie Curs - Pagina 42
Hidrologie Curs - Pagina 43
Hidrologie Curs - Pagina 44
Hidrologie Curs - Pagina 45
Hidrologie Curs - Pagina 46
Hidrologie Curs - Pagina 47
Hidrologie Curs - Pagina 48
Hidrologie Curs - Pagina 49
Hidrologie Curs - Pagina 50
Hidrologie Curs - Pagina 51
Hidrologie Curs - Pagina 52
Hidrologie Curs - Pagina 53
Hidrologie Curs - Pagina 54
Hidrologie Curs - Pagina 55
Hidrologie Curs - Pagina 56
Hidrologie Curs - Pagina 57
Hidrologie Curs - Pagina 58
Hidrologie Curs - Pagina 59
Hidrologie Curs - Pagina 60
Hidrologie Curs - Pagina 61
Hidrologie Curs - Pagina 62
Hidrologie Curs - Pagina 63
Hidrologie Curs - Pagina 64
Hidrologie Curs - Pagina 65
Hidrologie Curs - Pagina 66
Hidrologie Curs - Pagina 67
Hidrologie Curs - Pagina 68
Hidrologie Curs - Pagina 69
Hidrologie Curs - Pagina 70
Hidrologie Curs - Pagina 71
Hidrologie Curs - Pagina 72
Hidrologie Curs - Pagina 73
Hidrologie Curs - Pagina 74
Hidrologie Curs - Pagina 75

Conținut arhivă zip

 • Hidrologie Curs
  • CURS NR 1.pdf
  • CURS NR 2.pdf
  • CURS NR 3.pdf
  • CURS NR 4.pdf
  • CURS NR 5.pdf
  • CURS NR 6.pdf
  • CURS NR 7.pdf
  • CURS NR 8.pdf
  • CURS NR 9.pdf

Alții au mai descărcat și

Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare

TEMA DE PROIECTARE Să se proiecteze sistemul de alimentare cu apă şi canalizare publică pentru localitatea XYZ. Se cunosc: - planul de...

Poduri din Beton

Tema proiectului Se cere sa se calculeze suprastructura dalata a unui pod de sosea cunoscand urmatorii parametric: 1. Podul va asigura circulatia...

Alimentare cu apă a localității Borșa

1. TEMA PROIECTULUI 1.1. OBIECTUL PROIECTULUI Se va elabora proiectul pentru extinderea de alimentare cu apă a localtaţii Borşa, judeţul...

Proiect de rezistență pentru o construcție cu destinația vilă

TEMA PROIECTULUI Se cere întocmirea proiectului de rezistenţã pentru o construcţie cu destinaţia vilã pentru una sau douã familii, având regim de...

Fundații

Fundatiile sunt elemente de constructie care se afla in contact direct cu terenul bun de fundare si transmit acestuia toate incarcarile ce...

Proiect la Topografie

1.)TEODOLIT ELECTRONIC Seria DT Aplicatii Teodolitul electronic seria DT are un sistem incremental optic de citire a unghiurilor cu ajutorul...

Amenajări și construcții hidrotehnice

I. Generalităţi 1.1 Hidrologia Apa reprezintă unul din elementele naturale indespensabile existenţei lumii vii. Ea are un rol fundamental în...

Proiect construcții hidrotehnice

În amplasamentul “X”, aflat pe valea râului CASIMCEA, în amonte cu circa 10 km de localitatea CASIMCEA, în podisul Babadag, se va proiecta un baraj...

Te-ar putea interesa și

Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț

Valea Bistriţei reprezintă o regiune cu un potenţial remarcabil pentru comunitatea locală. Lucrarea îşi propune să scoată în evidenţă impactul...

Înființarea unei crescătorii de fazani

1.1 Situarea geografica Geografic fondul de vanatoare II Gherghita se situeaza in Campia Romana subdiviziunea Vlasia intre raurile Prahova si...

Monitorizarea Calității Apelor Subterane

NOŢIUNI GENERALE PRIVIND MONITORIZAREA APELOR SUBTERANE Monitoringul calităţii apelor reprezintă un element de bază în orice program de...

Evaluări de mediu

1.1. Date de identificare Activitatea principală a S.C. Mittal Steel Roman S.A. o constituie producerea și comercializarea țevilor din oțel fără...

Regimul Pluvial

Hidrologia sistemelor fluviale din zona intertropicală Se desfăşoară între 300 lat. N şi S. Temperaturile sunt tot timpul anului ridicate şi...

Condiții de degradare și soluții ameliorative de îmbunătățiri funciare pe terenurile agricole

TEMA: CONDITII DE DEGRADARE SI SOLUTII AMELIORATIVE DE IMBUNATATIRI FUNCIARE PE TERENURILE AGRICOLE OBIECTIVE: PRECIZAREA PRINCIPALELOR FORME...

Hidrologie

Apa reprezinta unul din elementele naturale indespensabile existentei lumii vii. Ea are un rol fundamental în desfasurarea proceselor naturale...

Hidrologia Uscatului

Partea I. HIDROLOGIA – ŞTIINŢA DESPRE APELE TERREI Cap.1. APA ÎN NATURĂ 1.1. Introducere. Generalităţi. Apa în natură. Apa reprezintă o...

Ai nevoie de altceva?