Ajutorul de stat

Curs
7.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 3924
Mărime: 16.53KB (arhivat)
Publicat de: Daiana Udrea
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Esanu Nicolae

Extras din curs

Atribuţiile Consiliului Concurenţei, in aplicarea Legii ajutorului de stat, sunt, in principal, urmatorele :

-adopta decizii, in urma examinarii notificarilor privind intenţia de a acorda un

ajutor de stat nou sau de a modifica un ajutor de stat existent ;

In urma analizei notificarilor primite, Consiliul Concurenţei poate decide :

-ca masura notificata nu constituie ajutor de stat ;

-sa autorizeze ajutorul de stat, daca acesta nu prezinta indoieli privind

compatibilitatea sa cu prevederile Legii ajutorului de stat ;

-sa autorizeze ajutorul de stat, impunând prin decizia sa condiţii sau obligaţii

menite sa asigure ca acesta nu denatureaza semnificativ mediul concurenţial normal

şi nu afecteaza aplicarea corespunzatoare a acordurilor internaţionale la care

România este parte ;

-sa deschida investigaţie atunci când constata ca masura notificata prezinta

indoieli cu privire la compatibilitatea sa cu Legea ajutorului de stat ;

-sa interzica acordarea ajutorului de stat, in cazul in care acesta denatureaza

semnificativ mediul concurenţial normal şi afecteaza aplicarea corespunzatoare a

acordurilor internaţionale la care România este parte;

Atunci când Consiliul Concurenţei ia o decizie de interzicere a unui ajutor de stat, şi

acesta este, totuşi, acordat, este obligatorie anularea şi recuperarea de catre

furnizorul ajutorului sau rambursarea acestuia de catre beneficiar. Consiliul

Concurenţei poate solicita Curtii de Apel, in a carei circumscripţie teritoriala se afla

sediul principal al furnizorului sau al beneficiarului de ajutor de stat, anularea actului

administrativ prin care s-a acordat ajutorul şi, pe cale de consecinţa, recuperarea,

rambursarea sau suspendarea plaţii acestuia. Termenul in care Consiliul

Concurenţei are dreptul de a solicita recuperarea ajutorului de stat este de 10 ani,

preluându-se astfel termenul de prescripţie reglementat la nivel comunitar in acest

domeniu.

-monitorizeaza ajutoarele de stat existente ;

Ajutorul de stat existent este un ajutor individual sau o schema de ajutor care

indeplineşte una dintre urmatoarele condiţii : exista inainte de intrarea in vigoare a

legii, a fost autorizat de catre Consiliul Concurenţei sau cel pentru care Consiliul

Concurenţei nu a luat in termenul legal una dintre deciziile prevazute de lege. Daca

in urma activitaţii de supraveghere a ajutoarelor de stat existente se constata ca un

astfel de ajutor denatureaza semnificativ mediul concurenţial normal sau afecteaza

comerţul dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene, Consiliul

Concurenţei solicita furnizorului de ajutor de stat sa ia masuri corespunzatoare

pentru eliminarea incompatibilitaţii acestuia.

Solicitarea Consiliului Concurenţei poate sa includa o recomandare de anulare sau

de modificare a ajutorului existent. Daca masurile nu sunt luate de catre furnizor,

Consiliul Concurenţei poate decide oprirea acordarii ajutorului de stat existent

sau poate impune anumite condiţii şi obligaţii in vederea asigurarii

compatibilitaţii ajutorului cu dispoziţiile Legii ajutorului de stat.

-urmareşte aplicarea efectiva a deciziilor proprii ;

-sesizeaza autoritatea emitenta a unui act normativ prin care se instituie

masuri de ajutor de stat nenotificate sau interzise printr-o decizie a Consiliului

Concurenţei şi, concomitent, informeaza furnizorul şi beneficiarul de ajutor de stat cu

privire la sesizarea transmisa autoritaţii emitente ;

Autoritatea emitenta, in termen de 30 zile de la sesizarea Consiliului Concurenţei, va

trebui sa ia o decizie cu privire la modificarea actului normativ, recuperarea sau

rambursarea ajutoarelor de stat deja acordate.

-supravegheaza relaţiile financiare dintre autoritaţi publice şi intreprinderi

publice, precum şi modul in care se asigura transparenţei in cadrul intreprinderilor cu

drepturi speciale sau exclusive ori carora le-a fost incredinţata prestarea unor servicii

de interes economic general ;

-urmareşte indeplinirea obligaţiei furnizorilor si beneficiarilor de ajutor de stat

şi a oricaror alte organisme care administreaza surse ale statului sau ale

colectivitaţilor locale de a-şi organiza evidenţe specifice privind ajutoarele de stat

Preview document

Ajutorul de stat - Pagina 1
Ajutorul de stat - Pagina 2
Ajutorul de stat - Pagina 3
Ajutorul de stat - Pagina 4
Ajutorul de stat - Pagina 5
Ajutorul de stat - Pagina 6
Ajutorul de stat - Pagina 7
Ajutorul de stat - Pagina 8
Ajutorul de stat - Pagina 9
Ajutorul de stat - Pagina 10
Ajutorul de stat - Pagina 11
Ajutorul de stat - Pagina 12
Ajutorul de stat - Pagina 13
Ajutorul de stat - Pagina 14
Ajutorul de stat - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Ajutorul de Stat.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitate de Gestiune

Pe baza calculatiei cheltuielilor de regie, se intocmeste bugetul cheltuielilor de regie: SC…. valabil 1999 Sectia: tratament termic - mii lei –...

Contabilitate de Gestiune

Pentru calculul costului produselor, lucrărilor sau serviciilor, este necesară parcurgerea unor etape, dar şi utilizarea unor procedee de lucru...

Contabilitatea terților

COMPETENTE - cunoasterea categoriilor de decontari in rapot cu tertii - identificarea evenimentelor si tranzactiilor privind decontarile cu...

Bazele contabilității semestrul 1

Capitolul I. NATURA SI SCOPUL CONTABILITATII CUPRINS: 1.1. Definitia contabilitatii 1.2. Obiectul contabilitatii si sfera sa de actiune...

Elemente de Contabilitate

Datoriile pe termen lung sunt asimilate capitalurilor datorită faptului că ele asigură finanţarea pe termen mai mare de un an. În această...

Natura și Obiectul Contabilității Financiare

I. Natura şi obiectul contabilităţii financiare • Normalizarea contabilităţii Procesul de normalizare contabilă se derulează la nivel...

Natura și obiectul contabilității financiare - aplicații

I. Natura şi obiectul contabilităţii financiare I.2. Principii şi convenţii contabile I.2.1. Principiul prudenţei: Evaluarea trebuie făcută pe...

Auditarea agenților economici

Capitolul 1. CONCEPTUL GENERAL ŞI CATEGORIILE DE AUDIT 1.1. Conceptul general de audit Prin audit se înţelege: a Examinarea/cercetarea,...

Te-ar putea interesa și

Influența ajutorului de stat asupra activității firmei privind aplicarea prețului

Introducere Acordarea de ajutoare firmelor, de către stat sau prin intermediul resurselor de stat, ocupă un loc central în cadrul politicilor...

Competitivitate economică

Programul operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice” (POS CCE) este unul dintre cele sapte programe operationale sectoriale...

Evoluția Spatiului Concurențial în România după Aderarea la Uniunea Europeană

INTRODUCERE În cadrul Uniunii Europene, necesitatea asigurării condiţiilor propice unei concurenţe libere a constituit însăşi raţiunea creării...

Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională

1. INTRODUCERE Prin această lucrare am încercat să surprind unele aspecte generale şi particulare ale ajutoarelor de stat, precum şi legaturile...

Dreptul concurenței - ajutorul de stat

INTRODUCERE Cu un debut adesea criticat de către Comisia Europeană în ceea ce privește aplicarea ajutorului de stat de către România, autoritatea...

Ajutorul de stat

INTRODUCERE Articolul 87 (1) din Tratatul CE defineşte ajutorul de stat ca fiind acel ajutor acordat „de state sau prin intermediul resurselor de...

Politica Europeană în Domeniul Concurenței

CAP. I. POLITICA EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL CONCURENŢEI 1.1. Introducere Politica concurenţială este una dintre cele mai vechi politici şi s-a...

Tipuri de ajutor de stat

1. Considerente generale Ajutorul de stat nou [2], supus obligaţiei de notificare, nu poate fi acordat decât după autorizarea acestuia de către...

Ai nevoie de altceva?