Analiză Financiară și Evaluarea Afacerii

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 16 fișiere: doc, xls
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 745
Mărime: 129.01KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marius Gust
Acest curs a fost prezentat in cadrul Universitatii "Constantin Brancoveanu" Pitesti, masteranzilor din anul II, semestrul I.

Extras din curs

ANALIZĂ FINANCIARA SI EVALUAREA AFACERII

C1

Cap.I.Analiza structurii activelor firmei

Structura activului bilanţier :

- Active imobilizate, formate din:

imobilizări necorporale, imobilizări corporale, imobilizări financiare

- Active circulante, formate din:

stocuri, creanţe, plasamente, numerar şi disponibilităţi la bănci

Valori absolute Valori relative Notaţii

Active ( mil lei ) ( % )

0 1 0 1

Active Imobilizate 400 1000 400/1000*100= 40 50 Ai

B rd 6 - Imobilizări necorporale 0 0 0 0

B rd 11 - Imobilizări corporale 300 800 300/1000*100=30 40 IC

B rd 19 - Imobilizări financiare 100 200 IF

Active Circulante 600 1000 600/1000*100=60 50 Ac

B rd 24 - Stocuri 300 700 30 35 S

B rd 30 - Creanţe 200 200 20 10 C

B rd 34 - Invest.Fin.Term.Scurt 0 0 0 0

B rd 35 - Casă+ Disponibil Bancă 100 100 10 5 C+D

Total Activ 1000 2000 A

C rd 1 Cifra Afaceri 1800 1700 CA

Val.Relative = ( Val.absolute / Total activ ) x 100

1.1.Analiza de dinamică

Ia = ( Ai1 / Ai0 ) x100 = ( 1000 / 400 ) x100 = 250%

Ia - indice creştere active imobilizate

Iac = ( Ac1 / Ac0 ) x100 = ( 1000 / 600 ) x100 = 167%

Iac - indice creştere active circulante

IA = ( A1 / A0 ) x100 = ( 2000 / 1000 ) x100 = 200%

IA - indice creştere total active

1.2.Eficienţa utilizării activelor

a) corelaţia financiară

n - numărul de rotaţii al activului

n = CA / A ; dacă n1 > n0 - situaţia favorabilă firmei

n0 = CA0 / A0 = 1800 / 1000 = 1,8 rot n1<n0- situatie nefavorabila, pt ca activele se dubleaza

n1 = CA1 / A1 = 1700 / 2000 = 0,85 rot iar incasarile sunt sub valoarea inregistrata in anul precedent

b) corelaţia statistică

ICA > IA - situaţia favorabilă firmei

ICA < IA - situaţia nefavorabilă firmei

ICA = ( CA1 / CA0 ) x 100 = ( 1700 / 1800 ) x 100 = 94%

IA = 200%

1.3.Analiza structurii activului ( p.265 )

a) Rata activelor imobilizate RAi - caracterizează gradul de investire al capitalului

RAi = ( Ai / A ) x 100 unde : Ai -active imobilizate ; A - active totale

Creşterea ratei activelor imobilzate este nefavorabilă pentru că scade flexibilitatea

întreprinderii ( capacitatea întreprinderii de a produce lichidităţi este în scădere )

b) Rata imobilizărilor corporale RIC - măsoară capitalul care este investit de firmă sub

formă de capital fix

RIC = ( IC / A ) x 100

- corelaţia financiară nIC = CA / IC ; nIC1 > nIC0

nIC0 = CA0 / IC0 = 1800 / 300 = 6 rot

nIC1 = CA1 / IC1 = 1700 / 800 = 2,125 rot

- corelaţia statistică ICA > IIC

IIC = ( IC1 / IC 0 ) x 100 = ( 800 /300 ) x100 = 267%

ICA = 200%

c) Rata imobilizărilor financiare RIF - intensitatea legăturilor şI relaţiilor financiare pe care

firma le-a stabilit cu alte unităţi.

RIF = ( IF / A ) x 100

d) Rata activelor circulante RAC - ponderea acelor mijloace ale firmei care pot fi

transformate în lichidităţi pe termen scurt

RAC = ( AC / A ) x 100 unde AC - active circulante

e) Rata stocului RS - este considerată ca favorabilă acea creştere a ratei care se

realizează pe fondul unei creşteri mai accentuate a încasărilor.

RS = ( S / A ) x 100

- corelaţia financiară nS = CA / S ; nS1 > nS0 - avem optim

nS0 = CA0 / S0 = 1800 / 300 = 6 rot

nS1 = CA1 / S1 = 1700 / 700 = 2,43 rot

- corelaţia statistică ICA > IS - avem optim

IS = ( S1 / S 0 ) x 100 = ( 700 /300 ) x100 = 233%

ICA = 94%

f) Rata creanţelor RC - ponderea creditelor comerciale în totalul activului

RC = ( C / A ) x 100

g) Rata diponibilităţilor RD - oferă o imagine asupra acelor mijloace pe care firma

le poate folosi aproape instantaneu pentru achitarea diferitelor obligaţii.

RD = [( C+D ) / A] x 100

Preview document

Analiză Financiară și Evaluarea Afacerii - Pagina 1

Conținut arhivă zip

 • A1 bilant contabil 2007.xls
 • A2 cont profit pierdere 2007.xls
 • A3 structuri bilantiere medii.xls
 • A4 indicatori financiari.xls
 • AFEA - c1.xls
 • AFEA - c10.xls
 • AFEA - c11.xls
 • AFEA - c2.xls
 • AFEA - c3.xls
 • AFEA - c4.xls
 • AFEA - c5.xls
 • AFEA - c6.xls
 • AFEA - c7.xls
 • AFEA - c8.xls
 • AFEA - c9.xls
 • tematica_analiza_masterat_2009_2010.doc

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii

CAPITOLUL I. SEMNIFICATIA SI OBIECTIVELE DIAGNOSTICULUI ECONOMICO-FINANCIAR ÎN PRACTICA DE ANALIZA SI EVALUARE A ACTIVITATII ÎNTREPRINDERII....

Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL

Introducere Evaluarea întreprinderii este o activitate complexă de estimare a unui anumit tip de valoare a acesteia, în funcţie de scopul...

Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA

1.1 Politicile contabile înainte de adoptarea noilor reglementari 2 1.2 Note si politici contabile în conditiile aplicarii actualelor...

Indicatori de eficiență

INDICATORI DE EFICIENTA Preocuparea oricarei firme de a desfasura o activitate poate fi urmarita cu ajutorul unor indicatori, asa cum sunt...

Contabilitate de Gestiune

Notiunea, continutul si clasificarea costurilor Delimitare intre cheltuieli si costuri O activitate economica se realizeaza prin utilizarea ,...

Elemente Introductive privind Controlul de Gestiune

Capitolul 1 Elemente introductive privind controlul de gestiune Altfel spus, sub aspect practic, controlul de gestiune oferă un instrumentar...

Contabilitate managerială

l.l. Obiectul contabilităţii de gestiune şi calculaţiei costurilor Costul este expresia unui raport între forma bănească a cheltuielilor pe care...

Te-ar putea interesa și

Optimizarea prin Simulare a Deciziilor de Investiții

INVESTIŢIILE ŞI ROLUL LOR ÎN ECONOMIE 1.1. Rolul investiţiilor în contextul economiei de piaţă din România. În orice domeniu: economic, social,...

Performanță și Risc în Afaceri

Capitolul I PREZENTAREA GENERALĂ A ÎNTREPRINDERII Societatea comercială EUROCONF IMPEX SRL, IAŞI, s-a constituit în conformitate cu prevederile...

Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL

Introducere Evaluarea întreprinderii este o activitate complexă de estimare a unui anumit tip de valoare a acesteia, în funcţie de scopul...

Analiza Resurselor și Plasamentelor la Raiffeisen Bank SA

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Elaborarea planului de afaceri necesar înființării unei filiale - Club Mediterranee în România

INTRODUCERE Turismul este considerat a fi un fenomen al timpurilor moderne. În antichitate, atunci când a apărut, era o activitate specifică...

Poziția și ansamblul sistemului bancar din România

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Evaluarea și Fezabilitatea Afacerii la SC Feron Std SRL

INTRODUCERE O astfel de abordare de analiza multifunctionala,a riscului de faliment si a evaluarii propriu-zise permite nu numai o corecta...

Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză

INTRODUCERE Dinamica dezvoltării comerţului în contextul globalizării au creat premisele unei accelerări a ritmului extinderii reţelelor de...

Ai nevoie de altceva?