Contabilitate managerială

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 9 fișiere: doc, ppt
Pagini : 174 în total
Cuvinte : 44584
Mărime: 1.22MB (arhivat)
Publicat de: Basarab Rusu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: D M Paraschivescu

Extras din curs

l.l. Obiectul contabilităţii de gestiune şi calculaţiei costurilor

Costul este expresia unui raport între forma bănească a cheltuielilor pe care le efectuează o întreprindere pentru obţinerea şi distribuţia (desfacerea) producţiei sale, într-o perioadă de timp determinată şi cantitatea de bunuri materiale, lucrări, servicii etc, care formează această producţie, exprimată în anumite unităţi de măsură.

Întreprinderile, pentru a căror producţie se calculează costuri, aparţin celor mai diferite ramuri de activitate economică: industrie, agricultură, silvicultură (inclusiv exploatare forestieră), construcţii-montaj, foraj-geologie, transporturi, telecomunicaţii, circulaţia mărfurilor (prin comerţ propriu-zis, aprovizionare tehnico-materială, contractări-achiziţii, inclusiv burse de mărfuri), cercetare ştiinţifică, proiectare, turism, prestaţii de servicii sub cele mai diverse forme (inclusiv activitatea de poştă), gospodărie comunală şi locativă, edituri şi poligrafie, bănci, societăţi de asigurare, burse de valori şi societăţi de tranzacţionare a titlurilor de valoare etc.

Mai puţin utilizat până în prezent, dar deosebit de important pentru aprecierea modului de gospodărire internă, costul poate fi calculat şi în unităţile de învăţământ, ocrotire a sănătăţii şi asistenţă socială, educaţie fizică şi sport etc, care pot funcţiona ca instituţii publice, fundaţii, ori ca organizaţii cu scop lucrativ, urmărind profit, în speţă, ca întreprinderi.

Costuri pot fi calculate şi în raport cu activităţile desfăşurate într-o unitate structurală sau alta şi cu posibilităţile concrete de măsurare şi exprimare cantitativă a acestora.

Se poate spune deci, că ori ce fel de activitate şi rezultatele sale concrete exprimate în unităţi de măsură adecvate, au un cost al lor.

În forma lor clasică, dar şi cea mai complexă, costurile şi calculul lor se regăsesc mai ales în întreprinderile producătoare de bunuri materiale, în primul rând în cele industriale, care în economia ţărilor dezvoltate constituie ramura preponderentă.

De aici, preferinţa majorităţii lucrărilor de costuri, în tratarea problemelor pe exemplul întreprinderilor industriale.

Pentru calculul costurilor este imperios necesar studiul ambelor coordonate sau termeni care definesc costul unitar şi anume:

- cheltuielile de producţie şi de desfacere exprimate în bani şi

- producţia care le ocazionează, determinată organizatoric şi cantitativ.

Fiecare dintre coordonatele amintite constituie obiect de studiu pentru contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor în funcţie de natura sa, de rolul ce-i revine în cadrul raportului amintit şi de scopul urmărit prin calcul.

Astfel, în cazul cheltuielilor privind obţinerea şi desfacerea producţiei, contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor cuprinde în sfera sa de cercetare următoarele aspecte principale:

- modul de formare a cheltuielilor care se cuprind în costuri şi stabilirea de criterii pentru delimitarea lor faţă de alte consumuri şi plăţi băneşti, care intervin în întreprinderi;

- comportamentul şi gruparea cheltuielilor privind obţinerea şi desface¬rea producţiei în raport cu factorii care le generează şi cu caracterul lor;

- diverşi indicatori calculaţi în funcţie de cheltuielile privind producţia şi desfacerea cum ar fi: gradul de rigiditate al întreprinderii, indicii de variabilitate, cheltuieli materiale la 1000 lei producţie marfă, costuri la 1000 lei producţie marfă etc.

În privinţa celei de a doua coordonate a raportului care defineşte costul unitar, contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor studiază producţia din două puncte de vedere şi anume:

- în calitate de activitate sau proces care se desfăşoară într-un anumit cadru tehnico-organizatoric, folosit într-un grad sau altul în acest scop şi servind concomitent pentru delimitarea cheltuielilor pe sectoare;

- în calitate de rezultat material concret al consumării productive a elementelor fundamentale ale procesului de producţie sau cu alte cuvinte ca produse, lucrări, servicii etc, considerate purtători de costuri.

În legătură cu sectoarele de cheltuieli, calculaţia costurilor studiază în principal:

- principiile de constituire şi de delimitare a sectoarelor de cheltuieli, în calitate de categorii specifice calculaţiei;

- dependenţa sectoarelor de cheltuieli faţă de structurile organizatorice interne ale întreprinderii - corelaţia dintre ele;

- capacitatea de producţie-sinteză a sectoarelor de activitate din între¬prindere şi legătura sa cu costurile.

În cazul purtătorilor de costuri, contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor abordează în special:

- modul de stabilire a purtătorilor de costuri

- structura lor;

- exprimarea cantitativă a lor în scopul dimensionării costului pe unitate de produs.

Contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor mai are ca obiect şi unele probleme de ansamblu cum ar fi:

- studiul conceptelor fundamentale care guvernează gândirea şi calculul costurilor;

- studiul metodelor de calcul, de optimizare şi de prognoză a costurilor şi a condiţiilor de aplicare a acestora în întreprinderi etc.

Prin obiectul său, contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor se circumscrie deci ca sferă de aplicabilitate la nivelul întreprinderilor. Dacă pentru un produs sau altul există mai multe întreprinderi producătoare, anumite organe de coordonare şi sinteză din economie (exemplu: institute de cercetări, departamente, Comisia naţională de statistică etc.) pot solicita date şi extinde calculul şi la nivelul sectorului, subramurii etc, în scopul determinării costului mediu unitar pentru întreaga producţie.

Preview document

Contabilitate managerială - Pagina 1
Contabilitate managerială - Pagina 2
Contabilitate managerială - Pagina 3
Contabilitate managerială - Pagina 4
Contabilitate managerială - Pagina 5
Contabilitate managerială - Pagina 6
Contabilitate managerială - Pagina 7
Contabilitate managerială - Pagina 8
Contabilitate managerială - Pagina 9
Contabilitate managerială - Pagina 10
Contabilitate managerială - Pagina 11
Contabilitate managerială - Pagina 12
Contabilitate managerială - Pagina 13
Contabilitate managerială - Pagina 14
Contabilitate managerială - Pagina 15
Contabilitate managerială - Pagina 16
Contabilitate managerială - Pagina 17
Contabilitate managerială - Pagina 18
Contabilitate managerială - Pagina 19
Contabilitate managerială - Pagina 20
Contabilitate managerială - Pagina 21
Contabilitate managerială - Pagina 22
Contabilitate managerială - Pagina 23
Contabilitate managerială - Pagina 24
Contabilitate managerială - Pagina 25
Contabilitate managerială - Pagina 26
Contabilitate managerială - Pagina 27
Contabilitate managerială - Pagina 28
Contabilitate managerială - Pagina 29
Contabilitate managerială - Pagina 30
Contabilitate managerială - Pagina 31
Contabilitate managerială - Pagina 32
Contabilitate managerială - Pagina 33
Contabilitate managerială - Pagina 34
Contabilitate managerială - Pagina 35
Contabilitate managerială - Pagina 36
Contabilitate managerială - Pagina 37
Contabilitate managerială - Pagina 38
Contabilitate managerială - Pagina 39
Contabilitate managerială - Pagina 40
Contabilitate managerială - Pagina 41
Contabilitate managerială - Pagina 42
Contabilitate managerială - Pagina 43
Contabilitate managerială - Pagina 44
Contabilitate managerială - Pagina 45
Contabilitate managerială - Pagina 46
Contabilitate managerială - Pagina 47
Contabilitate managerială - Pagina 48
Contabilitate managerială - Pagina 49
Contabilitate managerială - Pagina 50
Contabilitate managerială - Pagina 51
Contabilitate managerială - Pagina 52
Contabilitate managerială - Pagina 53
Contabilitate managerială - Pagina 54
Contabilitate managerială - Pagina 55
Contabilitate managerială - Pagina 56
Contabilitate managerială - Pagina 57
Contabilitate managerială - Pagina 58
Contabilitate managerială - Pagina 59
Contabilitate managerială - Pagina 60
Contabilitate managerială - Pagina 61
Contabilitate managerială - Pagina 62
Contabilitate managerială - Pagina 63
Contabilitate managerială - Pagina 64
Contabilitate managerială - Pagina 65
Contabilitate managerială - Pagina 66
Contabilitate managerială - Pagina 67
Contabilitate managerială - Pagina 68
Contabilitate managerială - Pagina 69
Contabilitate managerială - Pagina 70
Contabilitate managerială - Pagina 71
Contabilitate managerială - Pagina 72
Contabilitate managerială - Pagina 73
Contabilitate managerială - Pagina 74
Contabilitate managerială - Pagina 75
Contabilitate managerială - Pagina 76
Contabilitate managerială - Pagina 77
Contabilitate managerială - Pagina 78
Contabilitate managerială - Pagina 79
Contabilitate managerială - Pagina 80
Contabilitate managerială - Pagina 81
Contabilitate managerială - Pagina 82
Contabilitate managerială - Pagina 83
Contabilitate managerială - Pagina 84
Contabilitate managerială - Pagina 85
Contabilitate managerială - Pagina 86
Contabilitate managerială - Pagina 87
Contabilitate managerială - Pagina 88
Contabilitate managerială - Pagina 89
Contabilitate managerială - Pagina 90
Contabilitate managerială - Pagina 91
Contabilitate managerială - Pagina 92
Contabilitate managerială - Pagina 93
Contabilitate managerială - Pagina 94
Contabilitate managerială - Pagina 95
Contabilitate managerială - Pagina 96
Contabilitate managerială - Pagina 97
Contabilitate managerială - Pagina 98
Contabilitate managerială - Pagina 99
Contabilitate managerială - Pagina 100
Contabilitate managerială - Pagina 101
Contabilitate managerială - Pagina 102
Contabilitate managerială - Pagina 103
Contabilitate managerială - Pagina 104
Contabilitate managerială - Pagina 105
Contabilitate managerială - Pagina 106
Contabilitate managerială - Pagina 107
Contabilitate managerială - Pagina 108
Contabilitate managerială - Pagina 109
Contabilitate managerială - Pagina 110
Contabilitate managerială - Pagina 111
Contabilitate managerială - Pagina 112
Contabilitate managerială - Pagina 113
Contabilitate managerială - Pagina 114
Contabilitate managerială - Pagina 115
Contabilitate managerială - Pagina 116
Contabilitate managerială - Pagina 117
Contabilitate managerială - Pagina 118
Contabilitate managerială - Pagina 119

Conținut arhivă zip

 • Bacau
  • bacau 1.doc
  • bacau 2.doc
  • bacau 3.doc
  • bacau 4.doc
  • bacau 5.doc
  • bacau 6.doc
  • bacau 7.doc
  • bacau 8.doc
 • Contabilitate Manageriala
  • O CONTABILITATE PENTRU MANAGERI.ppt

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Analiza situației financiare al SC Arctic Găești SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA S.C. ARCTIC GAESTI S.A. 1.1. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE LUCRĂRII Lucrarea intitulată “Contabilitatea cheltuielilor,...

Măsurarea performanțelor financiar-contabile la SC Arctic SA

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI ACTIVITATEA S.C. „ARCTIC” S.A GAESTI 1.1. Prezentarea societatii a) Conducere - director...

Calculația costurilor - metoda direct costing

METODA DIRECT-COSTING 1 INTRODUCERE Diversificarea activitătilor de producţie si desfacere, sub aspectele organizării, functionării , dotărilor...

Practică contabilitate managerială - Tricotaje Someșul SA

1.Prezentarea unitatii patrimoniale S.C.” TRICOTAJE SOMESUL” S.A. Societatea comerciala “Tricotaje Somesul S.A.” are sediul in localitatea...

Metoda ABC din cadrul SC Boromir Prod SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA S.C.BOROMIR PROD.S.A. 1.1.Date generale Societatea comercială S.C.Boromir Prod S.A.Buzău a fost întemeiată ca...

Contabiltate managerială aprofundată

Introducere Societățile Alfa și Beta au ca obiect de activitate fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții- cod CAEN...

Studiu de caz privind întocmirea și prezentarea bilanțului contabil consolidat

Capitolul I : Date teoretice privind intocmirea si prezentarea situatiile financiare consolidate 1. Definitia procesului de consolidare...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului

Introducere Unul dintre obiectivele unei companii, probabil cel mai important, este obţinerea de profit. Formula obţinerii profitului brut este...

Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL

Introducere Lucrarea de faţă se intitulează ”Contabilitatea managerială a cheltuielilor. Studiu de caz: S.C Thermoline S.R.L.” Şi, aşa cum se...

Organizarea contabilității manageriale

1.Obiectul contabilităţii de gestiune: Contabilitatea realizează reprezentarea internă şi externă a unei întreprinderi. Această reprezentare...

Aspecte teoretice și practice privind implementarea contabilității manageriale la o entitate din sfera producției

Aspecte teoretice si practice privind oragnizarea contabilitatii manageriale la societatea S.C. “MARIFLOR PRODCOM” S.R.L. 1 Prezentarea generala...

Aspecte teoretice și practice privind implementarea contabilității manageriale la societatea SC Creator SRL Chișinău

1. Prezentarea generală a SC CREATOR S.R.L. 1.1 Istoricul firmei Societatea comercială “Creator ” SRL este situată în Chisinău , pe strada Calea...

Organizarea contabilității manageriale

1 CADRUL CONCEPTUAL AL CONTABILITATII MANAGERIALE 1.1 Definitie. Rolul contabilitatii manageriale Contabilitatea managerială reprezintă un...

Studiu privind implementarea contabilității manageriale la SC Teraplast Bistrița

1. Prezentarea generala a SC Teraplast G.P. S.A. 1.1 Istoricul firmei Societatea comercială “Teraplast G.P. ” SA este situată în Bistrita ,pe...

Aspecte teoretice și practice privind implementarea contabilității manageriale la o entitate din sfera producției sau a serviciilor

1. Conceptia de organizare a contabilitatii manageriale Datorita complexitatii fenomenelor si proceselor economice, dar si a evolutiei procesului...

Ai nevoie de altceva?