Contabilitate Comparată

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 7355
Mărime: 33.56KB (arhivat)
Publicat de: Tiberiu Mina Marian
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Din punct de vedere juridic patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor care au valoare economică, precum şi a bunurilor la are acestea se referă, aparţinând unei persoane fizice sau juridice.

Noţiunea de patrimoniu a fost folosită de dreptul roman şi semnifica averea familială, după care s-a transformat în „ves in comercio” pentru a semnifica totalitatea bunurilor ce pot face obiectul unui act juridic de schimb. Preluarea conceptului de patrimoniu în doctrina contabilă a dus la confruntări de idei între cele 2 curente contabile principale:

- curentul scientist (materialist) care susţine caracterul de ştiinţă a contabilităţii;

- curentul tehnicist (pragmatic) care susţine caracterul de tehnică şi/sau artă a contabilităţii.

Fără a intra în amănuntele acestei confruntări, bazându-ne pe practica economică putem aprecia că patrimoniul unei firme poate fi definit în funcţie de 3 coordonate:

- titularul de patrimoniu;

- obiectul patrimoniului;

- fluxurile patrimoniale

Titularul de patrimoniu sunt firmele care dispun, controlează şi utilizează factorii de producţie în cadrul unei entităţi economice. Titularii de patrimoniu au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie atât financiară cât şi de gestiune, adaptată la specificul activităţii;

Obiectul patrimoniului. Art 11 din Legea nr. 82/1991 a contabilităţii prevede că „deţinerea cu orice titlu de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar şi alte drepturi şi obligaţii, precum şi efectuarea de operaţiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise”.

Astfel, obiectul patrimoniului este format din totalitatea drepturilor şi obligaţiilor ce pot fi exprimate în bani, aparţinând unei persoane fizice sau juridice, ale cărei nevoi sunt destinate să le satisfacă, precum şi bunurile la care ele se referă.

Fluxurile patrimoniale pot fi:

1. fluxuri interpatrimoniale care iau naştere între patrimonii distincte ca urmare a tranzacţiilor de pe piaţă (inclusiv cele generate de plata impozitelor, taxelor etc.), reprezentând relaţiile firmei cu exteriorul.

2. fluxuri intrapatrimoniale care iau naştere între componentele de activ şi/sau pasiv ale patrimoniului schimbând volumul şi structura internă ale acestora fă a avea legătură cu piaţa.

În concluzie: obiectul contabilităţii financiare este reprezentarea stării patrimoniului economic la un moment dat, urmărirea şi înregistrarea cronologică şi sistematică a fluxurilor interpatrimoniale şi a celor intrapatrimoniale şi determinarea rezultatelor economico-financiare într-o perioadă de timp, de regulă un exerciţiu financiar.

Principiile contabile – obiective ale contabilităţii financiare

Principiile contabile se referă la conţinutul şi calitatea informaţiei contabile furnizate prin situaţiile financiare anuale. În procesul de standardizare şi armonizare contabilă, pe plan mondial, prioritare sunt situaţiile financiare anuale, de aceea legislaţia contabilă a fiecărei ţări enumeră şi defineşte principiile contabile din acest punct de vedere. În România ele se referă la:

- continuitatea activităţii;

- permanenţa metodelor;

- prudenţa;

- independenţa exerciţiului;

- evaluarea separată a elementelor de activ şi de pasiv;

- integritatea bilanţului de deschidere;

- necompensarea;

- prevalenţa economicului asupra juridicului;

- importanţa relativă sau pragul de semnificaţie

Ultimele două principii: prevalenţa economicului asupra juridicului şi importanţa relativă sau pragul de semnificaţie, nu sunt menţionate în OMFP nr. privind Reglementările contabile simplificate armonizate cu Directivele Europene.

1. Continuitatea activităţii este principiul conform căruia activitatea firmei este într-un viitor previzibil. Dacă administratorii au luat cunoştinţă de unele elemente de siguranţă legate de evenimente ce pot afecta capacitatea de a se continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate în note explicative sau trebuie prezentate motivele pentru care firma nu îşi poate continua activitatea. De aplicarea principiului continuităţii depinde aplicarea altor principii cum ar fi: principiul permanenţei metodelor contabile, principiul independenţei exerciţiilor financiare, principiul utilizării costurilor istorice, etc.

Legislaţia unor ţări ale Uniunii Europene (exemplu Franţa) solicită comisarilor de conturi (cenzorilor) să examineze şi să prezinte aspecte care ar putea compromite continuitatea activităţii firmei de exemplu: ineficienţa capacităţii de autofinanţare, ineficienţa stocurilor care să asigure continuitatea producţiei sau a vânzărilor, pierderea brevetelor, a licenţelor, trezorerie negativă, situaţie patrimonială netă negativă, conflicte sociale grave, repetate, plecare în masă a personalului ca urmare a unui climat de muncă lipsit de perspective, etc.

2. Principiul permanenţei metodelor presupune continuarea aplicării aceloraşi reguli şi norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate şi prezentarea elementelor patrimoniale şi a rezultatelor, pentru a asigura comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile. Modificarea politicilor contabile este permisă doar dacă ea este ceruta de lege, de un standard contabil sau dacă au ca rezultat obţinerea unor informaţii contabile relevante sau mai eficiente referitoare la activitatea firmei. Totuşi aplicarea acestui principiu nu trebuie absolutizată, deoarece ar duce la închistarea progresului în practica economică şi contabilă, de exemplu: schimbarea strategiei economice şi comerciale a firmei, restructurarea firmei, schimbarea legislaţiei fiscale impun schimbarea metodelor contabile având drept scop căutarea unei mai bune imagini a performanţelor firmei. În toate cazurile în care se optează pentru schimbarea metodelor contabile, acestea trebuie explicate în Notele explicative.

Preview document

Contabilitate Comparată - Pagina 1
Contabilitate Comparată - Pagina 2
Contabilitate Comparată - Pagina 3
Contabilitate Comparată - Pagina 4
Contabilitate Comparată - Pagina 5
Contabilitate Comparată - Pagina 6
Contabilitate Comparată - Pagina 7
Contabilitate Comparată - Pagina 8
Contabilitate Comparată - Pagina 9
Contabilitate Comparată - Pagina 10
Contabilitate Comparată - Pagina 11
Contabilitate Comparată - Pagina 12
Contabilitate Comparată - Pagina 13
Contabilitate Comparată - Pagina 14
Contabilitate Comparată - Pagina 15
Contabilitate Comparată - Pagina 16
Contabilitate Comparată - Pagina 17
Contabilitate Comparată - Pagina 18
Contabilitate Comparată - Pagina 19
Contabilitate Comparată - Pagina 20
Contabilitate Comparată - Pagina 21
Contabilitate Comparată - Pagina 22
Contabilitate Comparată - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate Comparata.doc

Alții au mai descărcat și

Metoda costurilor variabile - direct costing

METODA COSTURILOR VARIABILE (DIRECT-COSTING) I. INTRODUCERE Diversificarea activitatilor de productie si de desfacere, sub aspectele organizarii,...

Bazele Contabilității

Contabilitatea, ca disciplina stiintifica independenta, are un obiect propriu si o metoda de cercetare specifica, prin care se deosebeste de...

Contabilitate Financiară II

CAPITOLUL 1 CONTABILITATEA RELAÞIILOR CU TERÞII REZUMAT Pentru realizarea obiectului lor de activitate, intreprinderile intra in relatii cu...

Note de curs - bazele contabilității

INTRODUCERE În calitatea ei de disciplină ştiinţifică independentă, contabilitatea are un obiect propriu de cercetare prin care se deosebeşte de...

Principiile Contabile

I.1. Principiile contabile – element component al procesului de armonizare Principiile contabile reprezintă elemente conceptuale necesare...

Bazele contabilității

I.1. Evolutia contabilitatii partida dubla isi are originile spre sfarsitul Evului Mediu (395 1453) , iar in acest moment apar si primele...

Contabilitate Bancară

CAPITOLUL 1 ASPECTE PRIVIND SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. EVOLUTIA SISTEMUL BANCAR ÎN ROMÂNIA Pâna la sfârsitul anului 1989, în perioada...

Cursuri și operații contabile

Capitolul 2.Contabilitatea capitalurilor 2.1. Delimitari privind capitalurile 2.2. Contabilitatea capitalului social 2.3. Contabilitatea primelor...

Te-ar putea interesa și

Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului

INTRODUCERE Lucrarea de faţă are drept scop studiul bilanţului, ca document ce oglindeşte activitatea unităţii, care asigură prezentarea în formă...

Sisteme contabile comparate - Noua Zeelandă, Polonia, România

Prezentul proiect urmarește prezentarea cât mai comparativ posibilă a următoarelor țări: Noua Zeelandă, Portugalia și România. Principalele...

Politici și tratamente contabile privind investiții imobiliare și imobilizările corporale deținute de instituțiile publice

Capitolul I INVESTIŢII IMOBILIARE 1.1. Delimitări conceptuale privind investiţiile imobiliare 1.2. Recunoaşterea investiţiilor imobiliare 1.3....

Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației

CAPITOLUL I EVOLUŢIA SOCIETĂŢII OMENEŞTI ÎN DEBUT DE SECOL XXI O nouă societate s-a născut şi tinde să devină parte integrantă din viaţa noastră....

Sisteme contabile comparate - Marea Britanie, Japonia

Patru caracteristici ale economiei britanice din secolul al XIX-lea au influenţat în mod decisiv dezvoltarea contabilităţii: dezvoltarea...

Sisteme contabile comparate între Germania și Japonia

1.Introducere La nivel international, normalizarea contabila comporta elaborarea de reguli sau de norme aplicabile, in totalitate sau partial, la...

Proiect sisteme contabile comparate - sistemul contabil românesc

Capitolul I Sistemul contabil romanesc în perioada precomunista Evoluţia contabilitãţii în România Dupã o perioadã în care au fost tipãrite, de...

Sisteme contabile comparate privind contractele de construcții

Capitolul I – PREZENTAREA GENERALA IAS 11 1.1. INTRODUCERE: Standardul International IAS 11 se refera la prelucrarea contabila a veniturilor si...

Ai nevoie de altceva?