Contabilitate Financiară Aprofundată

Curs
8.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 60507
Mărime: 1.06MB (arhivat)
Publicat de: Mircea Muntean
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr. Camelia Mihalciuc
Curs pentru învăţământ la distanţă UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică Departamentul ID Specializarea : Finanţe Bănci Anul II, sem II

Cuprins

 1. CAP. I. Abordări conceptuale privind normalizarea şi armonizarea contabilităţii
 2. 1.1. Contabilitatea financiară- obiect al normării , normalizării şi armonizării contabile
 3. 1.2. Normalizarea informaţiei contabile
 4. 1.3. Organizaţii implicate în procesul normalizării şi armonizării contabile
 5. 1.4. Dispozitivul de normalizare şi armonizare contabilă
 6. 1.5. Cererea şi oferta de informaţii contabile
 7. 1.5.1 Utilizatorii şi necesităţile informaţionale
 8. 1.5..2 Producătorii şi produsele finale ale contabilităţii
 9. 1.6 Programul de armonizare contabilă în România
 10. CAP. II. Evaluarea şi raportarea poziţiei financiare a entităţii economice
 11. 2.1 Situaţiile financiare anuale – prezentare generală
 12. 2.2 Bilanţul şi poziţia financiară a entităţii economice
 13. 2.3 Bilanţul şi referenţialul contabil internaţional
 14. 2.4 Degajarea informaţiei contabile pe baza bilanţului contabil
 15. CAP. III. Măsurarea şi raportarea performanţei financiare a entităţii economice
 16. 3.1 Contul de profit şi pierdere şi performanţa financiară
 17. 3.2 Contul de profit şi pierdere în referenţialuil contabil internaţional
 18. 3.3 Degajarea informaţiilor contabile pe baza contului de profit şi piedere
 19. CAP. IV. Măsurarea şi interpretarea fluxurilor de de trezorerie
 20. 4.1 Tabloul fluxurilor de trezorerie şi evoluţia lichidităţii entităţii economice
 21. 4.2 Degajarea informaţiei contabile privind situaţia financiară prin tabloul de trezorerie
 22. CAP V. Standarde referitoare la prezentarea situaţiilor financiare ( IAS 1, IAS 7, IAS 8)
 23. 5.1 Recunoaşterea structurilor din situaţiile financiare anuale
 24. 5.1.1 Activele entităţii economice (IAS 16, IAS 38, IAS 36, IAS 40, IAS 2, IFRS 5)
 25. 5.1.2 Datoriile entităţii economice (IAS 20, IAS 10, IAS 12, IAS 23, IAS 37, IFRS 2)
 26. 5.1.3 Prima aplicare a standardelor internaţionale de raportare financiară : Standardul
 27. IFRS 1- Adoptarea pentru prima dată a standardelor IFRS
 28. CAP. VI. Contabilitatea principalelor informaţii privind ciclurile de exploatare, investiţii şi finanţare
 29. 6.1 Operaţiile privind ciclul de exploatare
 30. 6.2 Operaţiile ciclului de investire
 31. 6.3. Operaţiile ciclului de finanţare
 32. CAP. VII. Contabilitatea în condiţii de inflaţie
 33. 7.1 Consecinţele inflaţiei asupra situaţiilor financiare anuale
 34. 7.2 Metode ale contabilităţii de inflaţie
 35. CAP. VIII. Contabilitatea şi tratarea bilanţieră ale afacerilor
 36. 8.1 Reglementări contabile în domeniul afacerilor de leasing
 37. 8.2 Înregistrări contabile aferente principalelor operaţiuni de leasing
 38. 8.3 Leasingul în oglida reglementărilor internaţionale
 39. 8.3.1 Reglementările afacerilor de leasing conform IAS 17CAP. I. Abordări conceptuale privind normalizarea şi armonizarea contabilităţii

Extras din curs

1.1. Contabilitatea financiară – obiect al normării, normalizării şi armonizării contabile

Conceptele de normă contabilă, normalizare, reglementare şi armonizare contabilă

Norma contabilă este o regulă precisă de evaluare, înregistrare, clasificare şi prezentare a informaţiei contabile,

elaborată în vederea rezolvării unei probleme repetitive, rezultată dintr-o alegere raţională, colectivă, în cadrul unui

organism de reglementare contabilă profesional şi/sau public.

Normele sunt reguli obligatorii stabilite prin lege sau prin uz, respectiv dispoziţii obligatorii fixate prin lege sau

prin uz care impun o anumită ordine recunoscută ca obligatorie sau recomandabilă.

Normele contabile impun un limbaj comun pe baza căruia se asigură comparabilitatea, comunicarea şi înţelegerea

informaţiei contabile. Planul Contabil general Francez consideră că norma contabilă provine din reguli legislative, dispoziţii

reglementări sau jurisprudenţă deci din surse de drept contabil.

Din punct de vedere doctrinar, în elaborarea, normelor contabile s-au conturat două tipuri de şcoli:

1. cea care preconizează un demers conceptual sau deductiv, unde conceptele şi principiile sunt determinate de

un raţionament urmând să se regăsească în regulile, metodele şi procedurile ce trebuie puse în practică;

2. cea pragmatică sau inductivă, care pleacă de la tradiţie sau experienţe pentru a formula şi determina norme.

Nevoia de armonizare şi uniformitate în contabilitate impune normalizarea sa, astfel materializându-se obiectivele,

conceptele, metodele şi regulile privind producţia şi utilizarea informaţiei contabile.

Normalizarea reprezintă procesul de aplicare deliberată a normelor de contabilitate pentru soluţionarea corectă a

problemelor privind producţia şi utilizarea informaţiei contabile.

Obiectivele normalizării sunt:

- determinarea unei terminologii şi a principiilor contabile general admise;

- definirea informaţiilor deţinute în situaţiile financiare;

- modul de prezentare (forma) a informaţiilor în situaţiile financiare;

- elaborarea unui plan de conturi şi a unei scheme de contabilizare a diferitelor operaţii.

Normalizarea contabilităţii vizează două scopuri principale:

1. obţinerea de către puterea publică a unei informări omogene referitoare la întreprinderi;

2. utilizarea informaţiei contabile de către utilizatorii din afara întreprinderii, în special în ceea ce priveşte

comparaţiile în timp şi spaţiu (între întreprinderi).

Normalizarea contabilităţii are ca obiect definirea de principii, reguli şi norme generale, bazate pe utilizatori,

asigurând înţelegerea informaţiilor contabile în timp şi spaţiu, definirea legăturilor precise între nevoile de gestiune

specifice fiecărei întreprinderi, legislaţie şi contabilitate naţională.

Jean François Casta defineşte normalizarea contabilă ca fiind procesul prin care se armonizează prezentarea

documentelor de sinteză, metodele contabile şi terminologia.

Se consideră că există 2 mari sisteme aplicate în practică:

a) normalizare rigidă, tip „plan contabil” obligatoriu, în care „ceea ce nu este permis este interzis”, sistem care

răspunde nevoilor de informare pentru economii centralizate;

b) normalizare flexibilă, bazate pe anumite „repere” contabile, unde se permite cam orice atâta timp cât nu intra

în conflict cu legea.

O contabilitate normalizată permite:

1. întreprinderii să înregistreze în mod sistematic toate evenimentele, operaţiile şi situaţiile car au loc în timp şi

să le formalizeze în situaţiile financiare;

2. obţinerea unor informaţii comparabile în timp şi spaţiu pe baza căreia se apreciază tendinţele şi evoluţia unei

întreprinderi de la o perioadă la alta şi, în raport cu late întreprinderi;

3. obţinerea unor informaţii previzionate care le oferă utilizatorilor posibilitatea să facă previziuni şi estimări cu

privire la evoluţia întreprinderii;

4. tuturor celor interesaţi de întreprindere (acţionari, creditori, investitori, stat, salariaţi, furnizori, clienţi, etc.) să

dispună periodic de diverse informaţii formalizate în diverse forme şi suporturi de comunicare, în special situaţii financiare

anuale, care să îi ajute în fundamentarea deciziilor;

5. fixarea unor caracteristici calitative informaţiei contabile şi aprecierea utilităţii informaţiei în funcţie de aceste

criterii.

Reglementările contabile semnifică totalitatea normelor contabile impuse în mod obligatoriu prin lege sau altă

normă juridică.

Armonizarea contabilă exprimă procesul de corelare, comptabilizare şi standardizare a componentelor cadrului

conceptual al contabilităţii, fiind definită ca un proces politic care vizează să reducă diferenţele între practicile contabile

care se aplică în lume, astfel încât să crească compatibilitatea şi comparabilitatea lor.

1.2. Normalizarea informaţiei contabile

O informaţie adecvată rezultă dintr-o armonie posibilă între diferitele componente structurale care se suprapun şi

se completează reciproc.

„Informaţia reprezintă un set de date care determina schimbarea probabilităţilor pe care beneficiarul le aşteaptă,

în urma producerii evenimentelor viitoare" (Arnold, 1990).

Existenţa unei pieţe presupune existenţa unui produs. Informaţiile contabile reprezintă produsul schimbat pe

piaţa informaţiei contabile. Acest produs nu există decât în funcţie de regulile şi normele care îl definesc.

Informaţia contabilă este un produs „juridic" specific deoarece producţia, prezentarea şi difuzarea sa trebuie

reglementate.

O piaţă a informaţiei contabile trebuie să asigure protejarea intereselor asociaţilor şi terţilor prin favorizarea:

a. dezvoltării informaţiei contabile publicate din punct de vedere cantitativ şi calitativ;

b. publicării şi inteligibilităţii informaţiilor contabile (transparenţa);

c. creşterii posibilităţilor de comparare în timp şi în spaţiu.

Valoarea unei informaţii poate fi definită ca diferenţa dintre beneficiul net, generat de luarea unei decizii după obţinerea

informaţiei şi beneficiul net obţinut de luarea aceleiaşi decizii, neafectată de informaţie.

Globalizarea progresivă a pieţelor financiare face tot mai acută nevoia de informaţie adecvată şi

competitivă.

Informaţiile financiar contabile, în prezent, stau la baza deciziilor de investiţii, acurateţea şi relevanţa acestora

influenţând în mod decisiv atingerea nivelului optim al rezultatelor scontate. Situaţiiile financiare anuale au devenit o

importantă sursă de informaţii, analizată cu deosebită atenţie de toţi participanţii de pe pieţele de capital. În ultimele decenii,

documentele contabile de sinteză şi de raportare au cunoscut o serie de modificări esenţiale, în formă şi conţinut,

jurisdicţia şi normele care guvernează pieţele financiare internaţionale punându-şi tot mai mult amprenta asupra

caracteristicilor informaţiilor contabile.

Preview document

Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 1
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 2
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 3
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 4
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 5
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 6
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 7
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 8
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 9
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 10
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 11
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 12
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 13
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 14
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 15
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 16
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 17
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 18
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 19
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 20
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 21
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 22
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 23
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 24
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 25
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 26
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 27
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 28
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 29
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 30
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 31
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 32
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 33
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 34
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 35
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 36
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 37
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 38
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 39
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 40
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 41
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 42
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 43
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 44
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 45
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 46
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 47
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 48
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 49
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 50
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 51
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 52
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 53
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 54
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 55
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 56
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 57
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 58
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 59
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 60
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 61
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 62
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 63
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 64
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 65
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 66
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 67
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 68
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 69
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 70
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 71
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 72
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 73
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 74
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 75
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 76
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 77
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 78
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 79
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 80
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 81
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 82
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 83
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 84
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 85
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 86
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 87
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 88
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 89
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 90
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 91
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 92
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 93
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 94
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 95
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 96
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 97
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 98
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 99
Contabilitate Financiară Aprofundată - Pagina 100

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate Financiara Aprofundata.pdf

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

Lista abrevierilor IAS –International Accounting Standards IFRS - International Financial Reporting Standards Pml - Plăţile minime de leasing...

Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformizare în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează şi materializează...

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale

C A P I T O L U L I PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC FLORISOL PRODUCT SRL. Societatea...

Politici și Tratamente Contabile Privind Beneficiile Angajaților

Introducere Pornind de la teoria firmei bazată pe cunoștinţe, care afirmă că ”firma este o structură de piaţă a cărei resursă principală este...

Contabilitate aprofundată

Introducere Informațiile contabilității financiare se fac publice prin sistemul de situații financiare a căror reglementare în România și în lume...

Modalități de Finanțare a Investițiilor și a Activităților de Exploatare prin Intermediul Subvențiilor

1. Introducere Datorită evoluţiei societăţii umane, necesitatea existenţei unor asemănări între documentele întocmite de agenţii economici din...

IFRS 5 - Obiective, Clasificarea și Evaluarea

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ ŞI OBIECTIVELE IFRS-5 1.1. Prezentare generală IFRS 5 stabileşte cerinţele de clasificare, evaluare şi...

Standardul Internațional de Contabilitate IAS 17 - Revizuit

Istoric şi organisme IAS-uri şi IFRS-uri Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (cunoscute sub acronimul de IFRS provenit de la...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea și gestiunea rezultatului întreprinderii - recunoașterea veniturilor și a cheltuielilor

Integrarea României în spaţiul economic european condiţionează necesitatea armonizării contabilităţii cu Directivele Europene şi Standardele...

Auditul Contului de Profit și Pierdere

CAPITOLUL I. STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a temei. Definiţii...

Analiza Resurselor Umane la SC Elsira SRL

INTRODUCERE Munca reprezinta ca factor de productie, o activitate specifica umanadesfasurata in scopul obţinerii de bunuri economice....

Contabilitatea generală a operațiilor privind contabilitatea creanțelor din vânzări de bunuri la SC Karma SRL

CAPITOLUL 1. FUNDAMENTAREA SUB ASPECT TEORETIC A LUCRĂRII 1.1 Prezentarea noţiunilor legislative în domeniul studiat În general în cadrul...

Raport de practică privind activitatea desfășurată în cadrul SC Car Consulting SRL

I. PREZENTAREA ENTITĂȚII SI A DOMENIULUI DE ACTIVITATE S.C. CAR CONSULTING S.R.L Societatea S.C. CAR CONSULTING S.R.L. a fost înfiintată în anul...

Contabilitate Financiară Aprofundată

Evidenţierea evaluării elementelor de stocuri la intrarea în gestiune a entităţii economice. 1. Evaluarea la cost de achiziţie • O entitate...

Contabilitate financiară aprofundată

TEMA I. EVIDENŢIEREA CATEGORIILOR DE PROVIZIOANE ŞI A AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A ACTIVELOR I. Contabilitatea...

Contabilitate financiară aprofundată

Modalitati de evidentiere a evaluarii elementelor de stocuri potrivit standardului international de contabilitate IAS 2 – “Stocuri”: 1. Evaluarea...

Ai nevoie de altceva?