Contabilitate Internațională

Curs
5/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 112 în total
Cuvinte : 63105
Mărime: 239.15KB (arhivat)
Publicat de: Alexandra Nica
Puncte necesare: 0
UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI FACULTATEA DE ŞTIINŢE CENTRUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1 5
 2. ADAPTAREA CONTABILITĂŢII ROMÂNEŞTI LA NORMELE CONTABILE INTERNAŢIONALE 5
 3. 1.1 ASPECTE ALE SISTEMULUI CONTABIL ROMÂNESC, DETERMINATE DE FENOMENELE DE GLOBALIZARE ŞI DE FINANCIARIZARE A ECONOMIILOR 5
 4. 1.2 COMISIA INTERNAŢIONALĂ A NORMELOR CONTABILE ŞI REFERENŢIALUL SĂU: REPERE ÎN EVOLUŢIE, ORGANISME INTERESATE ŞI MECANISME ÎN NORMALIZAREA CONTABILĂ INTERNAŢIONALĂ 6
 5. CAPITOLUL2 12
 6. CONCEPTE ŞI PREZENTARE A NORMELOR CONTABILE 12
 7. 2.1. MODALITATEA DE ÎNTOCMIRE Şl DE PREZENTARE A SITUAŢIILOR FINANCIARE 12
 8. 2.2. DESCRIEREA NORMEI IAS 1 "PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE" 23
 9. 2.2.1. Elemente Introductive 24
 10. 2.2.2. Aspecte generale 25
 11. 2.2.2.1.Prezentarea fidelă şi concordanţa cu normele contabile internaţionale 25
 12. 2.2.2.2. Politicile (metodele) contabile 26
 13. 2.2.3. Structura şi conţinutul situaţiilor financiare 29
 14. 2.2.3.1. Reguli generale 29
 15. 2.2.3.2. Bilanţul 30
 16. 2.2.3.3. Contul de profit şi pierdere 33
 17. 2.2.3.4. Situaţia variaţiei capitalurilor proprii 35
 18. 2.2.3.5. Tabloul fluxurilor de trezorerie 36
 19. 2.2.3.6. Anexa 36
 20. 2.3. DESCRIEREA NORMEI IAS 7 "TABLOURILE FLUXURILOR DE TREZORERIE" 37
 21. 2.3.1. Elemente introductive 37
 22. 2.3.2. Utilitatea şi structura de ansamblu a tabloului fluxurilor de trezorerie 38
 23. 2.3.3. Structura de detaliu şi metodologia întocmirii tabloului fluxurilor de trezorerie 39
 24. 2.3.4. Exemplu de întocmire a tabloului fluxurilor de trezorerie 43
 25. 2.3.5. Informaţiile de furnizat 47
 26. 2.3.6. Comparaţia cu alte texte şi practicile europene 47
 27. 2.4. DESCRIEREA NORMEI IAS 18 "VENITURILE ACTIVITĂŢILOR ORDINARE" 48
 28. 2.4.1.Elemente introductive 48
 29. 2.4.2. Măsurarea veniturilor 49
 30. 2.4.3. Identificarea tranzacţiilor 51
 31. 2.4.3.1. Vânzările de mărfuri 51
 32. 2.4.3.2. Prestaţiile de servicii 52
 33. 2.4.3.3. Dobânzile, redevenţele şi dividendele 53
 34. 2.4.4. Informaţiile de furnizat 55
 35. 2.4.5. Comparaţia cu alte referenţiale 56
 36. 2.4.6. Consecinţele aplicării normei IAS 18 asupra interpretării situaţiilor financiare 56
 37. 2.5. DESCRIEREA NORMEI IAS 8 "BENEFICIUL SAU PIERDEREA NET(Ă) AL/A PERIOADEI, ERORILE FUNDAMENTALE ŞI SCHIMBĂRILE DE METODE CONTABILE 56
 38. 2.5.1. Elemente introductive 56
 39. 2.5.2. Rezultatul net al exerciţiului 57
 40. 2.5.3. Rezultatul activităţilor ordinare 58
 41. 2.5.4. Elementele extraordinare 58
 42. 2.5.5. Schimbările de estimări contabile 58
 43. 2.5.6. Erorile fundamentale 60
 44. 2.5.7. Schimbările de metode contabile 62
 45. 2.5.8. Comparaţia cu alte texte şi practicile europene 63
 46. 2.5.9. Consecinţele aplicării normei IAS 8 asupra interpretării situaţiilor financiare 64
 47. CAPITOLUL 3 66
 48. PREZENTAREA NORMELOR REFERITOARE LA STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE 66
 49. 3.1. DESCRIEREA NORMEI IAS 2 "STOCURILE" 66
 50. 3.1.1. Elemente introductive 66
 51. 3.1.2. Evaluarea stocurilor 67
 52. 3.1.2.1. Costul stocurilor 67
 53. 3.1.3. Metodele de determinare a costului 69
 54. 3.1.4. Valoarea netă de realizare şi deprecirea stocurilor 69
 55. 3.1.5. Contabilizarea la cheltuieli 70
 56. 3.1.6. Informaţiile de furnizat 71
 57. 3.1.7. Comparaţia cu alte texte şi practicile europene 71
 58. 3.1.8. Consecinţele aplicării normei IAS 2 asupra interpretării situaţiilor financiare 72
 59. 3.2. DESCRIEREA NORMEI IAS 11 "CONTRACTELE DE CONSTRUCŢIE" 72
 60. 3.2.1. Elemente introductive 72
 61. 3.2.2. Veniturile şi cheltuielile relative la contracte 74
 62. 3.2.3. Metodele de contabilizare 75
 63. 3.2.4. Problema alegerii metodei de contabilizare a contractelor de construcţii 75
 64. 3.2.5. Informaţiile de furnizat privind contractele de construcţie 76
 65. 3.2.6. Comparaţia cu alte texte şi practicile europene 76
 66. 3.2.7. Consecinţele aplicării normei IAS 11 asupra interpretării situaţiilor financiare 77
 67. CAPITOLUL 4 78

Extras din curs

CAPITOLUL 1

ADAPTAREA CONTABILITĂŢII ROMÂNEŞTI LA NORMELE CONTABILE INTERNAŢIONALE

1.1 ASPECTE ALE SISTEMULUI CONTABIL ROMÂNESC, DETERMINATE DE FENOMENELE DE GLOBALIZARE ŞI DE FINANCIARIZARE A ECONOMIILOR

Orice sistem contabil este determinat de mediul economic, politic, juridic, financiar şi cultural al ţării în care operează. El evoluează în funcţie de transformările acestui mediu şi de tendinţele de evoluţie a contabilităţii la nivel mondial.

În anii 1993-1994, normalizatorii contabili români, consiliaţi de specialişti francezi şi de universitari ai Academiei de Studii Economice, au elaborat şi au pus în aplicare un pachet de reguli şi de norme care au definit coloana vertebrală a noului sistem contabil, sistem adaptat cerinţelor unei economii de tranziţie. Un atare sistem era în acord cu realitatea românească: fundamentarea pe un mod de finanţare predominant bancar; conexiune între contabilitate şi fiscalitate, fapt ce atestă "imixtiunea" regulilor fiscale asupra structurilor contabile, implicit rolul primordial jucat de puterea publică în normalizarea contabilă; conservarea conceptului de plan contabil general ca "nucleu dur" al regiei şi practicilor contabile etc. Prin forţa modelului de inspiraţie (sistemul francez), contabilitatea românească era racordată la dispozitivul contabil european (în special la Directiva a IV-a, concentrarea unei părţi din economia noastră prin constituirea de grupuri fiind un fenomen de dată mai recentă).

Noul sistem purta totuşi povara unor trăsături ale trecutului. Este suficient să amintim prezenţa fondurilor în structura capitalurilor proprii, ca să nu mai vorbim de faptul că nici până astăzi nu s-a înţeles că un sistem contabil modern este acela care are ca obiectiv satisfacerea cerinţelor utilizatorilor de informaţii, în procesul de elaborare a deciziilor lor economice. Am rămas în toţi aceşti ani prizonierii ideii că produsele contabilităţii servesc primordial unor sarcini de control. Aşa că bilanţul, contul de profit şi pierdere şi anexa au rămas simpli vectori de raportare contabilă. Posibilele analize ale echilibrului financiar-funcţional (pe baza bilanţului) sau ale performanţelor relevate de soldurile intermediare de gestiune (pe baza contului de profit şi pierdere), la care le putem adăuga pe cele de flux, ca urmare a întocmirii unui tablou de finanţare, plecând de la un bilanţ diferenţial, toate acestea şi-au căpătat expresii doar în "mesajele" universitare.

Atmosfera în jurul sistemului contabil a rămas una confuză. Au fost "voci" care au învinovăţit contabilitatea pentru proliferarea fenomenelor de economie subterană sau a celor de evaziune fiscală, ignorându-se, totuşi, limitele sale în materie de control. Alte „voci” care au criticat modelul de inspiraţie, invocând în contrapondere, simplitatea contabilităţilor de tip anglo-saxon,simplitate, infirmată de gradul de financiarizare a economiilor ţărilor în cauză.

Pe de altă parte, dezvoltarea sistemului contabil românesc a întârziat să iasă la rampă, deşi unele procese şi realităţi economice o impuneau. Retratarea conturilor în condiţii de hiperinflaţie s-a realizat târziu, după mai mulţi ani de decapitalizare a societăţilor comerciale. Atunci când o ordonanţă a reglementat această problemă spinoasă, procedura propusă s-a dovedit una greoaie, criticată de majoritatea contribuabililor mari. Fuziunea şi lichidarea întreprinderilor şi-au găsit soluţionări contabile simpliste. Consolidarea conturilor grupurilor de societăţi a întârziat să se reglementeze, proiectul de normă generală nefiind urmat de norme tehnice care să ofere soluţii metodologice. Cât priveşte contabilitatea de gestiune, trecerea la un sistem dualist a făcut din ea, fără voie, un „copil întârziat al reformei contabile”. Formula „contabilitatea de gestiune este o contabilitate liberă, neorganizată pe bază de norme” a fost înţeleasă de unii în mod eronat, printr-o altă formulă periculoasă: „contabilitatea de gestiune poate să lipsească”. În absenţa unor ghiduri de organizare a acestui segment de contabilitate, la nivel de ramuri şi sectoare de activitate, contabilii au început să improvizeze, „sudând” structuri analitice în corpul contabilităţii financiare. Ca în majoritatea situaţiilor, conceptele şi practicile moderne de contabilitate de gestiune au pătruns în ţara noastră pe calea mesajului universitar.

Deşi diferitele guvernări s-au dovedit incapabile să gestioneze tranziţia şi, mai nou, crizele cu care se confruntă economia, deşi sistemul bancar şi moneda naţională par să se asfixieze, fenomene economico-sociale la nivel european şi mondial ne obligă la angajarea de noi opţiuni. Economiile se globalizează şi se financiarizează, cu consecinţe politice, deocamdată greu de definitivat. Gruparea societăţilor capătă tot mai mult dimensiuni transnaţionale şi transcontinentale. Pieţele financiare se dezvoltă. Capitalizările bursiere cresc după o curbă exponenţială. Apar şi se proliferează instrumente financiare noi. Nevoia de capitaluri obligă întreprinderile la găsirea de noi soluţii pentru creşterea performanţelor. Pentru a-şi putea plasa capitalurile lor, investitorii au nevoie de informaţii, în vederea fundamentării deciziilor lor. Contabilitatea este chemată să răspundă acestor noi "sfidări". În altă ordine de idei, România rămâne o ţară cu vocaţie europeană. Aspiraţiile ei de accedere în Uniunea Europeană sunt legitime, deşi drumul până la acest moment este încă lung şi plin de dificultăţi. Intrarea în Uniune înseamnă, printre multe alte condiţii, şi implementarea unui sistem contabil performant. În ultimul an, au fost schiţate compatibilităţile şi incompatibilităţile între directivele contabile europene şi normele contabile internaţionale. Şansa ţărilor europene, în "duelul" cu referenţialul contabil american, este apelul la normele (standardele) contabile internaţionale, la găsirea stării de armonie între aceste norme, directivele europene şi reglementările naţionale.

1.2 COMISIA INTERNAŢIONALĂ A NORMELOR CONTABILE ŞI REFERENŢIALUL SĂU: REPERE ÎN EVOLUŢIE, ORGANISME INTERESATE ŞI MECANISME ÎN NORMALIZAREA CONTABILĂ INTERNAŢIONALĂ

Demersul contabil în întreprinderile multinaţionale sau în întreprinderile mari, ce se vor cotate pe pieţele financiare străine, este sinonim cu apelul la un limbaj contabil comun, dacă se poate, un limbaj contabil unic la nivel mondial. În ciuda eforturilor uriaşe şi a realizărilor spectaculoase din ultimul deceniu, contabilitatea mai are încă multe obstacole de trecut, pentru a atinge acest obiectiv. Multă vreme, contabilii au locuit într-un fel de turn Babel, unde nu numai că ei vorbeau în diferite limbi, dar, de asemenea, au dat interpretări diferite aceloraşi evenimente şi tranzacţii. Coborârea din turn este, poate, o operaţie la fel de delicată ca şi urcarea. Diferenţa este că, la coborâre, criza de timp presează. Am intrat în epoca mondializării şi financiarizării economiilor, prin globalizarea pieţelor financiare.

Preview document

Contabilitate Internațională - Pagina 1
Contabilitate Internațională - Pagina 2
Contabilitate Internațională - Pagina 3
Contabilitate Internațională - Pagina 4
Contabilitate Internațională - Pagina 5
Contabilitate Internațională - Pagina 6
Contabilitate Internațională - Pagina 7
Contabilitate Internațională - Pagina 8
Contabilitate Internațională - Pagina 9
Contabilitate Internațională - Pagina 10
Contabilitate Internațională - Pagina 11
Contabilitate Internațională - Pagina 12
Contabilitate Internațională - Pagina 13
Contabilitate Internațională - Pagina 14
Contabilitate Internațională - Pagina 15
Contabilitate Internațională - Pagina 16
Contabilitate Internațională - Pagina 17
Contabilitate Internațională - Pagina 18
Contabilitate Internațională - Pagina 19
Contabilitate Internațională - Pagina 20
Contabilitate Internațională - Pagina 21
Contabilitate Internațională - Pagina 22
Contabilitate Internațională - Pagina 23
Contabilitate Internațională - Pagina 24
Contabilitate Internațională - Pagina 25
Contabilitate Internațională - Pagina 26
Contabilitate Internațională - Pagina 27
Contabilitate Internațională - Pagina 28
Contabilitate Internațională - Pagina 29
Contabilitate Internațională - Pagina 30
Contabilitate Internațională - Pagina 31
Contabilitate Internațională - Pagina 32
Contabilitate Internațională - Pagina 33
Contabilitate Internațională - Pagina 34
Contabilitate Internațională - Pagina 35
Contabilitate Internațională - Pagina 36
Contabilitate Internațională - Pagina 37
Contabilitate Internațională - Pagina 38
Contabilitate Internațională - Pagina 39
Contabilitate Internațională - Pagina 40
Contabilitate Internațională - Pagina 41
Contabilitate Internațională - Pagina 42
Contabilitate Internațională - Pagina 43
Contabilitate Internațională - Pagina 44
Contabilitate Internațională - Pagina 45
Contabilitate Internațională - Pagina 46
Contabilitate Internațională - Pagina 47
Contabilitate Internațională - Pagina 48
Contabilitate Internațională - Pagina 49
Contabilitate Internațională - Pagina 50
Contabilitate Internațională - Pagina 51
Contabilitate Internațională - Pagina 52
Contabilitate Internațională - Pagina 53
Contabilitate Internațională - Pagina 54
Contabilitate Internațională - Pagina 55
Contabilitate Internațională - Pagina 56
Contabilitate Internațională - Pagina 57
Contabilitate Internațională - Pagina 58
Contabilitate Internațională - Pagina 59
Contabilitate Internațională - Pagina 60
Contabilitate Internațională - Pagina 61
Contabilitate Internațională - Pagina 62
Contabilitate Internațională - Pagina 63
Contabilitate Internațională - Pagina 64
Contabilitate Internațională - Pagina 65
Contabilitate Internațională - Pagina 66
Contabilitate Internațională - Pagina 67
Contabilitate Internațională - Pagina 68
Contabilitate Internațională - Pagina 69
Contabilitate Internațională - Pagina 70
Contabilitate Internațională - Pagina 71
Contabilitate Internațională - Pagina 72
Contabilitate Internațională - Pagina 73
Contabilitate Internațională - Pagina 74
Contabilitate Internațională - Pagina 75
Contabilitate Internațională - Pagina 76
Contabilitate Internațională - Pagina 77
Contabilitate Internațională - Pagina 78
Contabilitate Internațională - Pagina 79
Contabilitate Internațională - Pagina 80
Contabilitate Internațională - Pagina 81
Contabilitate Internațională - Pagina 82
Contabilitate Internațională - Pagina 83
Contabilitate Internațională - Pagina 84
Contabilitate Internațională - Pagina 85
Contabilitate Internațională - Pagina 86
Contabilitate Internațională - Pagina 87
Contabilitate Internațională - Pagina 88
Contabilitate Internațională - Pagina 89
Contabilitate Internațională - Pagina 90
Contabilitate Internațională - Pagina 91
Contabilitate Internațională - Pagina 92
Contabilitate Internațională - Pagina 93
Contabilitate Internațională - Pagina 94
Contabilitate Internațională - Pagina 95
Contabilitate Internațională - Pagina 96
Contabilitate Internațională - Pagina 97
Contabilitate Internațională - Pagina 98
Contabilitate Internațională - Pagina 99
Contabilitate Internațională - Pagina 100
Contabilitate Internațională - Pagina 101
Contabilitate Internațională - Pagina 102
Contabilitate Internațională - Pagina 103
Contabilitate Internațională - Pagina 104
Contabilitate Internațională - Pagina 105
Contabilitate Internațională - Pagina 106
Contabilitate Internațională - Pagina 107
Contabilitate Internațională - Pagina 108
Contabilitate Internațională - Pagina 109
Contabilitate Internațională - Pagina 110
Contabilitate Internațională - Pagina 111
Contabilitate Internațională - Pagina 112

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate Internationala.doc

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Metodologia de efectuare a expertizei contabile

1.1.NECESITATEA EXPERTIZEI CONTABILE ŞI IMPORTANŢA EI ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ De multe ori pentru lămurirea faptelor care formează obiectul unei...

Standarde internaționale de audit

Va rog sa rezolvati aceste grile individual pentru ca ele parcurg toate Standardele Internationale de Audit inclusiv Normele minimale de audit...

Politici și opțiuni contabile referitoare la contabilitatea stocurilor

Capitolul 1 IAS– Standardele Internationale de Contabilitate/ IFRS– Standardele Internationale de Raportare financiara 1.1 Standardizarea si...

Standarde internaționale de contabilitate

Introducere Contabilitatea este arta si tehnica si stiinta si limbaj. Sau cum ar spune Bernard Colasse, o tehnostiinta, adica o tehnica alimentata...

Control și Expertiză Contabilă

I. CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR Contextul general. Obiectul, rolul şi funcţiile controlului financiar. Formele controlului financiar. Sistemul...

Expertiza Contabilă

EXPERTIZA CONTABILĂ 1. Conceptul de expertiză contabilă Expertiza, în general, este: - activitatea de cercetare efectuată de un specialist,...

Control Financiar

CAPITOLUL I - MANAGEMENTUL, CONTROLUL SI TRANZIŢIA CĂTRE ECONOMIA DE PIAŢĂ 1.1. Notiuni introductive Tranziţia spre economia de piaţă impune...

Te-ar putea interesa și

Studiu privind contabilitatea financiară a veniturilor și cheltuielilor

CAPITOLUL I CAPITOLUL I. 1 Comitetul pentru Standardele Internationale de Contabilitate (IASC) a intrat in vigoare pe data de 29 iunie 1973 ca...

Optimizarea Poziției Financiare și a Performanțelor Întreprinderilor între Strategiile de Conservatorism și de Optimism Contabil

CAPITOLUL 1 Abordari în clasificarile contabile internationale si influenta lor asupra evaluarii si proiectarii strategiilor de dezvoltare...

Analiza economico financiară la SC Agrana România SA Buzău

INTRODUCERE Motto: “Nu cauta sa mearga lumea dupa voia ta, ci îndreapta voia ta dupa mersul lumii. Si va iesi bine”.( Epictet) Stiinta a...

IAS 19 beneficiile angajaților

I. INTRODUCERE În condiţiile aderării României la Uniunea Europeană, dar şi a amplificării an de an a procesului de globalizare, a devenit o...

Tratamente contabile privite prin prisma standardelor internaționale de contabilitate ce vizează activele entității economice

1. Elaborarea Standardelor Internationale de Contabilitate si impactul asupra situatiilor financiare Standardele de contabilitate sunt elaborate...

Deprecierea Activelor

IAS 36 – DEPRECIEREA ACTIVELOR CAPITOLUL I TERMENUL DE DEPRECIERE Într-o abordare tradiţională, în dicţionarul limbii române termenul „a...

Viziuni asupra Normalizării și Armonizării Contabile Internaționale

1. Necesitatea normalizării contabile la nivel european şi internaţional Contabilitatea este o formă de cunoaştere care are drept finalităţi...

Standarde internaționale de contabilitate

Introducere Contabilitatea este arta si tehnica si stiinta si limbaj. Sau cum ar spune Bernard Colasse, o tehnostiinta, adica o tehnica alimentata...

Ai nevoie de altceva?