Contabilitate Publică

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 14 fișiere: pdf
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 18846
Mărime: 1.40MB (arhivat)
Publicat de: Eugenia Badea
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Etimologic, denumirea de buget provine din latinescul „bulga” care înseamnă sac sau

punguţă de bani.

De-a lungul timpului prin diferite acte normative bugetului i s-au dat diferite definiţii. Dacă

în Anglia noţiunea de buget apare în înţelesul modern al termenului, în constituţia din anul 1215

(Magna Charta) în România prima definiţie a fost dată prin „Regulamentul de Finanţe” din anul

1860 în completarea Statutului Dezvoltător al Convenţiei de la Paris din 1857. Prin acest

regulament bugetul statului era definit ca fiind „veniturile ce au a se încasa şi cheltuielile ce au a se

efectua pentru serviciile fiecărui exerciţiu”.

Prima lege de contabilitate publică din 1864 ca şi cele următoare din 1901 şi 1929 definesc

bugetul statului ca fiind „veniturile şi cheltuielile publice ce trebuie autorizate în prealabil anual

printr-o lege de finanţe”.

În perioada comunistă bugetul statului a fost definit ca fiind „planul financiar al formării

principalului fond de mijloace băneşti necesar îndeplinirii funcţiunii statului şi dezvoltării

economice generale a ţării”.

În momentul de faţă bugetul este definit ca fiind documentul prin care sunt prevăzute şi

aprobate în fiecare an veniturile şi cheltuielile sau, după caz, numai cheltuielile în funcţie de

sistemul de finanţare al instituţiilor publice.

Bugetul de stat îndeplineşte următoarele roluri:

- rol alocativ care este strâns legat de existenţa şi funcţiile statului, ca finanţator al serviciilor

publice. Bugetul prin însăşi structura sa reflectă (în partea de cheltuieli) modul de alocare a

resurselor fiecărui exerciţiu bugetar;

- rol redistrubutiv pus în relief, însăşi de natura specifică de instrument în mana statului prin

care se mobilizează resursele financiare necesare finanţării unor activităţi publice. Rolul de

redistribuire a unei părţi din P.I.B. se realizează prin intermediul impozitelor şi taxelor cât şi

al cheltuielilor;

- rol de reglare a vieţii economice, în esenţă acesta reflectând politica economică a

executivului pe o anumită perioadă.

Funcţiile bugetului de stat

Bugetul de stat îndeplineşte două funcţii: de repartiţie şi de control

Funcţia de repartiţie are în vedere constituirea principalului fond financiar al statului şi

utilizarea acestuia în concordanţă cu nevoiile societăţii. Această funcţie cunoaşte 2 etape distincte

însă corelate între ele: constituirea fondurilor şi distribuirea acestora.

În prezent în România cca. 35% din venitul naţional anual este redistribuit prin intermediul

bugetului de stat.

Funcţia de control este îndeplinită în strânsă legătură cu funcţia de repartiţie şi vizează

corelaţiile ce se stabilesc între bugetul statului şi subiecţii ce participă la constituirea fondurilor

bugetare, pe de o parte şi utilizarea acestora, pe de altă parte.

Structura sistemului bugetar

Bugetul naţional general consolidat al statului cuprinde:

1. Bugetul de stat;

2. Bugetul asigurărilor sociale de stat;

3. Bugetele locale;

I. Bugetul public naţional (1+2+3)

4. Bugetele fondurilor speciale;

5. Bugetul trezoreriei statului;

6. Bugetele instituţiilor publice autonome;

7. Begetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat,

bugetele asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz;

8. Bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii;

9. Bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi

ale căror rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice;

10. Bugetul fondurilor externe nerambursabile;

II. Bugetul general consolidat (I +4+5+6+7+8+9+10)

1. Bugetul administraţiei centrale de stat denumit şi bugetul statului - este întocmit şi elaborat

de guvern prin ministerul finanţelor publice şi este adoptat de parlament prin lege. Veniturile

principale ale acestui buget sunt de natură fiscală iar cheltuielile vizează îndeplinirea

funcţiilor statului: educaţie, cultură, apărare naţională, ordine publică, dezvoltare economică

etc. Bugetul statului se prezintă ca un plan financiar, ca o balanţă cu două talere, pe de o

parte cuprinzând veniturile, iar pe de altă parte cheltuielile.

Preview document

Contabilitate Publică - Pagina 1
Contabilitate Publică - Pagina 2
Contabilitate Publică - Pagina 3
Contabilitate Publică - Pagina 4
Contabilitate Publică - Pagina 5
Contabilitate Publică - Pagina 6
Contabilitate Publică - Pagina 7
Contabilitate Publică - Pagina 8
Contabilitate Publică - Pagina 9
Contabilitate Publică - Pagina 10
Contabilitate Publică - Pagina 11
Contabilitate Publică - Pagina 12
Contabilitate Publică - Pagina 13
Contabilitate Publică - Pagina 14
Contabilitate Publică - Pagina 15
Contabilitate Publică - Pagina 16
Contabilitate Publică - Pagina 17
Contabilitate Publică - Pagina 18
Contabilitate Publică - Pagina 19
Contabilitate Publică - Pagina 20
Contabilitate Publică - Pagina 21
Contabilitate Publică - Pagina 22
Contabilitate Publică - Pagina 23
Contabilitate Publică - Pagina 24
Contabilitate Publică - Pagina 25
Contabilitate Publică - Pagina 26
Contabilitate Publică - Pagina 27
Contabilitate Publică - Pagina 28
Contabilitate Publică - Pagina 29
Contabilitate Publică - Pagina 30
Contabilitate Publică - Pagina 31
Contabilitate Publică - Pagina 32
Contabilitate Publică - Pagina 33
Contabilitate Publică - Pagina 34
Contabilitate Publică - Pagina 35
Contabilitate Publică - Pagina 36
Contabilitate Publică - Pagina 37
Contabilitate Publică - Pagina 38
Contabilitate Publică - Pagina 39
Contabilitate Publică - Pagina 40
Contabilitate Publică - Pagina 41
Contabilitate Publică - Pagina 42
Contabilitate Publică - Pagina 43
Contabilitate Publică - Pagina 44
Contabilitate Publică - Pagina 45
Contabilitate Publică - Pagina 46
Contabilitate Publică - Pagina 47
Contabilitate Publică - Pagina 48
Contabilitate Publică - Pagina 49
Contabilitate Publică - Pagina 50
Contabilitate Publică - Pagina 51
Contabilitate Publică - Pagina 52
Contabilitate Publică - Pagina 53
Contabilitate Publică - Pagina 54
Contabilitate Publică - Pagina 55
Contabilitate Publică - Pagina 56

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate Publica
  • Curs 1.pdf
  • Curs 10.pdf
  • Curs 2.pdf
  • Curs 3.pdf
  • Curs 4.pdf
  • Curs 5.pdf
  • Curs 6.pdf
  • Curs 7.pdf
  • Curs 8.pdf
  • Curs 9.pdf
  • SeminarI.pdf
  • SeminarII.pdf
  • SeminarIII.pdf
  • SeminarIV.pdf

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea instituțiilor publice

INTRODUCERE Lucrarea elaborata pentru sustinerea temei de licenta isi propune sa analizeze contabilitatea institutiilor/autoritatilor publice atat...

Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ

I STRUCTURA ORGANIZATORICĂ I.1 Educaţia, cercetarea şi cultura; Sunt factori strategici ai dezvoltării oricărui stat. Investiţia în educaţie şi...

Monografie contabilitate publică

CAPITOLUL 1 STUDIU DE OPORTUNITATE A FLUXULUI PROIECTAT Scoala de toate gradele are ca obiect fundamental educarea, instruirea si formarea...

Contabilitate publică - monografie contabilă - Scoala nr.7 Nicolae Toniță

1.1. Denumirea entitatii publice si a activitatii pe care o desfasoara Aceasta monografie contabila a fost întocmita la Scoala Generala nr. 7...

Monografie contabilă (școala generală) - contabilitate publică

1. Anul precedent institutia a dorit realizarea unui nou mobilier pentru elevi . Cheltuielile efectuate au fost in valoare de 18 mil si constau in...

Monografie contabilă-Primărie

Conceptul de unitate administrativ-teritorială.Capacitatea juridică şi competenţa materială. Instituţiile publice au un rol important în cadrul...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE 1.1. Sfera de aplicare.Regulile şi principiile de bază folosite la...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Contabilitatea instituțiilor publice

INTRODUCERE Lucrarea elaborata pentru sustinerea temei de licenta isi propune sa analizeze contabilitatea institutiilor/autoritatilor publice atat...

Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice

INTRODUCERE În lumea contemporană finanţele publice constituie o componentă de primă dimensiune a vieţii sociale şi aceasta nu întâmplător....

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I INSTITUŢIILE PUBLICE I.1. Definirea instituţiilor publice O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea...

Instituțiile Publice

INTRODUCERE Sectorul public este foarte diversificat, fiind reprezentat de instituţiile publice care asigură servicii publice generale: organe ale...

Rolul activității trezoreriei statului

Introducere Finanţele publice ale României reprezintă un sistem complex de relaţii economice, prin intermediul cărora se asigură formarea şi...

Contabilitatea Publică

CAPITOLUL 1.NOŢIUNI GENERALE PRIVIND CONTABILITATEA PUBLICĂ 1.1. Scurt istoric privind contabilitatea publică În cursul său „Elemente şi...

Ai nevoie de altceva?