Contabilitatea ca Sistem Informațional

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 2390
Mărime: 20.68KB (arhivat)
Publicat de: Sandu Gabi Ifrim
Puncte necesare: 0

Extras din curs

CONTABILITATEA CA SISTEM INFORMAŢIONAL

SCURT ISTORIC AL CONTABILITĂŢII

- Civilizatia sumeriană-2500 i.e.n. apar marile bogătii

- 1900 i.e.n civil. Sumeriană este absolvita de civil. Babiloniană

- Primul autor notabil de contabilitate este Hammurabi - al şaselea rege al primei dinastii a Babilonului (2002-1960 î.e.n). Din perioada domniei sale au fost descoperite numeroase tăbliţe cuneiforme, cu texte privind ţinerea legală a conturilor. Pe aceste tăbliţe existau înscrise cifre, efectuate adunări lungi şi verificări de calcule.

- Primele documente contabile având ca suport papirusul dateaza din epoca Egiptului ocupat de greci (anul 300 î.e.n.), din care au fost decodificate note, conturi, devize şi chitanţe. Prin decodificarea papirusului lui Zenon s-a probat că la acea vreme:

- exista distincţie între conturile de fluxuri reale (produse agricole) şi conturile de fluxuri monetare;

- se utilizau balanţe lunare şi situaţia contului „Casa”;

- se conduceau jurnale;

- Primele centre contabile în Grecia antică(2000i.e.n.-600i.e.n). au fost templele, unde:

- au loc schimburile,apar primele bănci de depuneri care reunesc toate elementele tehnicii financiare moderne;

- primii bancheri ţineau un registru-jurnal sau „efemeridele”, în care detaliau operaţiunile zilnice, scriind veniturile şi cheltuielile

In imperiul roman (735 i.e.n. fondarea Romei)(caderea Romei 200 i.e.n.)

- cărţile contabile purtau numele de calendarita;

- bancherii romani, au perfecţionat tehnica contabilă,deschizând conturi pentru terţi. Lor li se datorează separarea încasărilor de plăţi prin folosirea în registrul de casă a 2 (două) coloane numite acceptum (credit) şi expensum (debit).

- Cicerone (106-43 î.e.n.) - aduce precizări în legătură cu registrele contabile la romani. Principalul document contabil era un jurnal de venituri şi cheltuieli (Codex accepti et expensi).

- registrul în care se ţinea evidenţa tuturor operaţiunilor, fără spaţii sau ştersături, era Codex rationum.

- In Evul Mediu:200/300-1200/1300

- are loc o stagnare a contabilităţii (se produce o discontinuitate în evoluţia civilizaţiei romane, generată probabil şi de restrângerea ariilor de comerţ şi dezvoltarea economiei feudale);

- registrele contabile se numesc „memoriale” , în ele se înregistrează creanţele şi datoriile în ordine cronologica.În alte memoriale se înregistrau operaţiuni de casă şi inventare. Aceste documente erau ţinute, mai ales, de călugări din abaţi.

- În perioada cruciadelor :1095-1453(I cruciada 1099 se intemeiaza statele crestine-cucerirea Ierusalimului; a x cruciada turcii otomani cuceresc Constantinopolul)

- are loc o dezvoltare a creditului

- se formează puteri economice şi financiare internaţionale sub forma ordinelor militaro-religioase (ca acela al Templierilor), care ţineau o evidenţă strictă a veniturilor, a cheltuielilor şi a clienţilor;

- memorialul a evoluat în spre contabilitatea în partidă simplă odată cu diversificarea unităţilor de producţie şi de servicii, precum şi cu creşterea complexităţii tranzacţiilor.

- apar conturile, ca ansambluri coerente ce sunt ataşate unui tip de operaţie sau unei entităţi de exploatare.

- Sfârşitul Evului Mediu :

- dezvoltarea legăturilor comerciale, extensia creditului, adaptarea şi perfecţionarea contabilităţii pentru a face faţă noilor exigenţe;

- incepând cu sfârşitul sec. al XIII-lea, evidenţa se ţinea într-un cont pentru client şi în altul pentru furnizor;

- Până prin anul 1290, comercianţii conduceau două registre:

- registrul intrărilor şi ieşirilor (încasărilor şi plăţilor) şi corespundea la acea dată contabilităţii simple;

- registrul creditorilor şi debitorilor şi era un registru al conturilor de persoane.

Apariţia contabilităţii în partidă dublă(începând cu anul 1290)

Părintele contabilităţii: călugarul Luca Pacioli (n. 1494)-a promovat si popularizat contabilitatea in partida dublă.A intocmit lucrarea:

- « Tratat particular despre conturi şi înregistrări » în care recomandă să se facă inventarul tuturor bunurilor personale şi ale exploatării (unităţii patrimoniale) comerciantului si se consemnează utilizarea a trei registre : Memorialul , Jurnalul , Cartea Mare

- Generalizarea contabilităţii în partidă dublă-prin descoperirea tiparului (sec.XV)

- Înfăţişarea actuală a contabilităţii o datorăm Franţei unde în 1673, printr-o ordonanţă a lui Colbert, comercianţii sunt obligaţi să ţină registre contabile şi cartea-jurnal primeşte calitatea probatorie în justiţie. Astfel, contabilitatea devine un instrument de control al statului aşa cum este şi în prezent.

- Contabilitatea din Romania este de influenţă Franceză:

- În 1637 apare Pravila Comercială din Transilvania-reguli de aplicare a contabilităţii în partidă dublă.

- In 1859, in Monitorul Oficial al Moldovei a fost publicată structura cursului de contabilitate, conceput de Ion Ionescu de la Brad

- În 1913 în România, se înfiinţează ACADEMIA DE ÎNALTE STUDII COMERCIALE ŞI INDUSTRIALE din Bucureşti, unde se studiază şi publică contabilitatea.

DEFINITIA CONTABILITATII

- Prima definiţie aparţine lui Luca Pacioli, cel care a pus bazele contab-ţii

- « contabilitatea este considerată ca un ansablu de principii şi reguli privind înregistrarea în partidă dublă a averii ce aparţine unui negustor, precum şi toate afacerile acestuia, în ordinea în care au avut loc. ». În concepţia sa, partida dublă este definită prin prisma ecuaţiei de schimb dintre avere şi capital

- Bernard Colasse în lucrarea sa « Contabilitatea generală » o defineşte ca:

- « algebră a dreptului, metodă de observare a ştiinţelor economice ». Desigur nu este numai algebra dreptului, însă conceptele juridice şi mai ales noţiunea de patrimoniu o marchează profund. Amprenta dreptului asupra contabilităţii este în special foarte puternică în bilanţ.

- Legea Contabilităţii din Romania, nr.82/ 1991,o defineşte ca fiind:

- instrumentul principal de cunoaştere, gestiune şi control al patrimoniului şi al rezultatelor obţinute, care trebuie să asigure :

- înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimoniului şi rezultatele obţinute,

- controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate şi a procedeelor de prelucrare utilizate, precum şi exactitatea datelor contabile furnizate;

- furnizarea informaţiilor necesare stabilirii patrimoniului naţional, precum şi întocmirii balanţelor financiare si a bilanţului pe ansamblul economiei naţionale.

LOCUL SI ROLUL CONTABILITATII

- Face legatura dintre activităţile economice şi factorii de decizie

- Sistemul informaţional contabil este parte a sistemului informaţional managerial

In acceptiune moderna, contabilitatea trebuie să furnizeze informaţii cantitative, în special de natură financiară, privind entităţile economice şi care urmează a fi folosite în luarea deciziilor economice

Contabilitatea reprezintă un sistem informaţional care măsoară, prelucrează şi transmite informaţii financiare despre o entitate economică identificabilă.

Preview document

Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 1
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 2
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 3
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 4
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 5
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea ca Sistem Informational.doc

Alții au mai descărcat și

Informația contabilă între normalizare și internaționalizare

1.1. CALITĂŢILE INFORMAŢIEI FINANCIAR - CONTABILE Contabilitatea studiază efectele tranzacţiilor economice şi ale altor evenimente asupra...

Contabilitate de Gestiune

Pe baza calculatiei cheltuielilor de regie, se intocmeste bugetul cheltuielilor de regie: SC…. valabil 1999 Sectia: tratament termic - mii lei –...

Contabilitate de Gestiune

Pentru calculul costului produselor, lucrărilor sau serviciilor, este necesară parcurgerea unor etape, dar şi utilizarea unor procedee de lucru...

Contabilitatea terților

COMPETENTE - cunoasterea categoriilor de decontari in rapot cu tertii - identificarea evenimentelor si tranzactiilor privind decontarile cu...

Bazele contabilității semestrul 1

Capitolul I. NATURA SI SCOPUL CONTABILITATII CUPRINS: 1.1. Definitia contabilitatii 1.2. Obiectul contabilitatii si sfera sa de actiune...

Elemente de Contabilitate

Datoriile pe termen lung sunt asimilate capitalurilor datorită faptului că ele asigură finanţarea pe termen mai mare de un an. În această...

Natura și Obiectul Contabilității Financiare

I. Natura şi obiectul contabilităţii financiare • Normalizarea contabilităţii Procesul de normalizare contabilă se derulează la nivel...

Natura și obiectul contabilității financiare - aplicații

I. Natura şi obiectul contabilităţii financiare I.2. Principii şi convenţii contabile I.2.1. Principiul prudenţei: Evaluarea trebuie făcută pe...

Te-ar putea interesa și

Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău

Introducere Tehnologia informaţiei a cunoscut în ultimii ani un avânt considerabil. Fără nici o îndoială, domeniile cu cele mai revoluţionare...

Sistemul informațional și utilizarea contabilității de gestiune la SC Modeon SRL Onești

INTRODUCERE Componentă de bază a sistemului informaţional economic, contabilitatea are rolul de a furniza informaţii în vederea luării deciziilor...

Contabilitatea ca Sistem Informațional

Introducere Existenţa şi dezvoltarea societăţii omeneşti se bazează pe procesul de producere a bunurilor materiale (activităţi productive)....

Proiecte economice - sistemul informațional al contabilității generale la firma Iasitex SA Iași

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A ORGANIZATIEI 1.1 Prezentarea agentului economic S.C. "IASITEX" S.A. a. Denumire: IASITEX, societate pe...

Perspective ale contabilității digitale

Capitolul 1. Prezentarea Sistemului Informational al S.C. Moldoplast S.A. 1.1. Istoric Societate S.C. Moldoplast S.A. este succesoarea de...

Politici și opțiuni contabile privind sistemul informațional contabil în cadrul unei instituții financiare nebancare. studiu de caz - CAR Mușcelul

INTRODUCERE Pentru realizarea proceselor de cunoastere si de gestiune a patrimoniului se procedeaza la organizarea datelor si informatiilor...

Sistemul Informațional Contabil al Întreprinderii Moderne

INTRODUCERE Din totdeauna a existat si va exista o discrepanta între teorie si practica. Astfel teoreticienii sunt aspru criticati de practicieni...

Managementul Sistemului Informațional în Activitatea Contabilă cu Aplicații la Regionala de Transport Feroviar CFR Călători SA București

INTRODUCERE În fiecare zi, aproximativ 120.000 de oameni călătoresc cu trenul peste tot în ţară. Zilnic, în jur de 200.000 de tone de mărfuri sunt...

Ai nevoie de altceva?