Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 17222
Mărime: 119.44KB (arhivat)
Publicat de: Anton Szabo
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vasile Revenco
anul 2007

Extras din curs

Introducere

Odată cu trecerea la economia de piaţă, are loc sporirea independenţei întreprinderilor şi responsabilitatea lor economică şi juridică. Spontan creşte importanţa stabilităţii financiare a agenţilor economici. Toate acestea considerabil măresc rolul analizei situaţiei financiare: disponibilitatea, repartizarea şi utilizarea mijloacelor băneşti.

La etapa actuală o dată cu trecerea la economia de piaţă creşte de asemenea şi numărul de utilizatori ai informaţiei contabile (darea de seamă financiară). Dacă pe vremea Uniunii Sovietice erau destinate unui cerc mai îngust de persoane (organizaţii superioare, întreprinderii, organului financiar, băncii şi organelor de statistică teritorială), atunci în economia de piaţă utilizatorii ei devin practic toţi participanţii relaţiilor de piaţă: persoane nemijlocit legate cu antreprenoriatul (cu busnessul), deci managerii şi diferiţi lucrători a întreprinderii, incluzând nemijlocit, contabilii, care în practica occidentală numindu-i contabili-auditori şi contabili-analiticieni: persoane care nemijlocit nu lucrează la întreprindere, ne având interes financiar direct - acţionarii, investitorii, diferiţi creditori, cumpărătorii şi vânzătorii producţiei (serviciilor) ş.a.m.d. A treia grupă sunt reprezentate de persoanele, care au interes financiar indirect - diferite instituţii financiare (burse, asociaţii ş.a.m.d.), Inspectoratul fiscal, organele de statistică, sindicatele ş.a.

Şi toţi aceşti utilizatori a informaţiei contabile mai întâi de toate, î-şi pun ca scop de a efectua analiza stuaţiei financiare a întreprinderii pe baza dărilor de seamă contabile, ca pe baza lui de a face concluzii despre direcţiile de activitate a ei.

Analiza programului de producţie şi comercializare are sursele sale, scopurile sale şi metodica sa. Sursa de informaţie o constituie Rapoartele anuale şi, incluzând şi anexe, şi de asemenea date atrase din însuşi evidenţa contabilă, când se realizează analiza internă a întreprinderii.

În lucrarea dată se realizează analiza programului de producţie şi comercializare a întreprinderii anume din punct de vedere al proprietarilor întreprinderii, creditorilor, investitorilor ş.a.m.d., pentru folosirea internă şi administrarea operativă cu finanţe.

Obiectul de cercetare este Intreprindereadin municipiul Bălţi.

Obiectul de analiză – analiza programului de producţie şi comercializare.

Prin efectuarea analizei au fost utilizate următoarele metode şi tehnici:

• analiza orizontală, analiza verticală;

• analiza coeficienţilor;

• analiza comparativă.

Scopul principal a acestei lucrări este cercetarea activităţii economice de producţie şi comercializare la Intreprinderea din municipiul Bălţi, elaborarea şi recomandarea măsurilor privind redresarea situaţiei financiare a întreprinderii .

Reieşind din scopul propus în lucrare, se pot trasa următoarele sarcini:

- Studierea esenţei, importanţei şi sarcinilor analizei financiare a întreprinderii;

- Cercetarea tipurilor şi metodologiei analizei financiare;

- Analiza activităţii economice de producţie şi comercializare la Intreprinderea;

- Studierea sistemului de informaţii - premisă a efectuării analizei financiare;

- Cercetarea sistemului indicatorulor de bază ai producţiei şi comercializării;

- Analiza veniturilor din vînzări;

Structura tezei de licenţă este determinată de scopurile, sarcinile, obiectivele cercetării, de nivelul şi gradul de studiere al lor. Lucrarea este alcătuită din: întroducere, trei capitole, concluzii, bibliografie şi anexe.

Capitolul I. Bazele teoretice a programului de producţie

1.1. Însemnătatea, sarcinile contabolităţii şi analizei, sursele principale de informaţie

Analiza – este un concept foarte voluminos, stând la baza activităţii practice şi ştiinţifice a omului. Metodele analitice întratât sînt de răspândite în ştiinţă, încît deseori sub cuvântul „analiză” se subânţelege orice cercetare la general, cum în ştiinţele naturale şi umanitare, aşa şi în activitatea practică. Procedeele de analiză sunt partea componentă a diferitor cercetări practico-ştiinţifice (aplicative şi fundamentale) şi de obicei formează prima fază, când cercetătorul trece de la descrierea descompunerii fenomenelor spre cercetarea structurii.

Din punct de vedere ştiinţific, analiza este separarea esenţialului procesului sau fenomenului pe calea determinării şi cercetării consecinţelor tuturor laturilor şi părţilor componente, descoperirea bazei, îmbinând componentele într-un tot întreg, şi constituirea pe această bază a legitătii dezvoltării lui. Analiza este un procedeu de gândire reală a dezmembrării obiectului sau fenomenului pe părţi. Conform rezultatelor analizei se fac concluzii despre structura internă a obiectului analizat sau a fenomenelor şi procedeelor, pentru îmbunătăţirea metodelor de circulaţie şi utilizare a lor. O procedură inversă analizei este sinteza, cu care analiza se combină în activitatea practică şi teoretică.

Orice unitate de producţie care doreşte să se dezvolte în condiţiile dure ale economiei de piaţă se confruntă permanent cu cel puţin trei probleme de bază:

1) ce bunuri trebuie să producă şi în ce cantităţi;

2) pentru cine trebuie să le producă;

3) cum trebuie să le producă.

În opinia noastră, rezolvarea corectă a acestor probleme este legată de argumentarea şi determinarea judicioasă a volumului activităţii de bază (mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor). Producătorul trebuie să producă marfa care permanent este solicitată pe piaţa de desfacere şi poate să asigure profitul scontat.

Desfăşurarea activităţii de producţie şi comercializare în condiţii de profitabilitate şi totodată menţinerea echilibrului financiar necesită o atenţie deosebită orientată spre rezultatele obţinute, deoarece ele nu sunt întotdeauna în concordanţă cu eforturile proprii ale colectivelor de muncă şi practic apar sub influenţa unui sistem de factori obiectivi şi subiectivi determinaţi insuficient după valoarea lor particulară.

Preview document

Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 1
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 2
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 3
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 4
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 5
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 6
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 7
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 8
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 9
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 10
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 11
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 12
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 13
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 14
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 15
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 16
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 17
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 18
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 19
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 20
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 21
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 22
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 23
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 24
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 25
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 26
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 27
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 28
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 29
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 30
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 31
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 32
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 33
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 34
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 35
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 36
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 37
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 38
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 39
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 40
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 41
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 42
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 43
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 44
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 45
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 46
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 47
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 48
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 49
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 50
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 51
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 52
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 53
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 54
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 55
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 56
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 57
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 58
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 59
Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor - Pagina 60

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Consumurilor si Cheltuielelor de Productie, Analiza Lor.doc

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Contabilitatea consumurilor și calculația costului producției de bază - în dependența de ramură

INTRODUCERE Orice analiză are o importanţă, orice evidenţă este semnificativă, orice înregistrare contează. Agentul economic care doreşte să...

Metode aprofundate de gestiune

Istoricul si activitatea S. C. Terapia S.A Unitate: S. C. Terapia S. A. Sediul: Judetul Cluj, Cluj-Napoca, str. Fabricii 124 Numarul de ordine...

Contabilitate de Gestiune

Notiunea, continutul si clasificarea costurilor Delimitare intre cheltuieli si costuri O activitate economica se realizeaza prin utilizarea ,...

Elemente Introductive privind Controlul de Gestiune

Capitolul 1 Elemente introductive privind controlul de gestiune Altfel spus, sub aspect practic, controlul de gestiune oferă un instrumentar...

Contabilitate managerială

l.l. Obiectul contabilităţii de gestiune şi calculaţiei costurilor Costul este expresia unui raport între forma bănească a cheltuielilor pe care...

Contabilitatea în comerț

Întreprinderile comerciale au drept scop activitatea de intermediere intre producător şi consumatorul final. Comerţul consta în cumpărarea de...

Investiții incerte

Decizia de investiţii în mediu aleator se fundamentează, de asemenea, pe criteriul VAN, dar care ia în calcul variabilitatea (riscul)...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea și Analiza Rezultatelor Financiare

ÎNTRODUCERE În conformitate cu Legea despre evidenta contabila, raportul financiar reflecta situatia financiara a agentului si totalitatea...

Contabilitatea Consumurilor și Calculația Costului de Producție

Introducere Actualitatea temei. Industria vinicolă este, în mod tradiţional, cel mai valoros sector al economiei noastre naţionale, prin care...

Impozitele Indirecte

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare Satisfacerea nevoilor colective ale oricărei societăţi impune realizarea unor venituri publice....

Analiza activității economico-financiare a întreprinderii SC Timisi Impex SRL

Introducere Activitatea oricarei firme, in contextul reformei si al tranzitiei la economia de piata, se desfasoara intr-un mediu dinamic si...

Raport de practică Dynamic Solutions SRL

INTRODUCERE Problema gestionării și administrării întreprinderii, indiferent de obiectul de activitatate și de scopul propus este complexă....

Analiza costurilor de producție

Introducere Orice întreprindere are drept scop obţinerea unui profit şi a realizării unei rentabilităţi ridicate. Premise acestui scop constituie...

Inițierea și Administrarea Afacerilor în Domeniul Agroalimentar

Existenţa, în economia de piaţă, a unui ansamblu de afaceri mici şi mijlocii care să satisfacă cerinţele de ansamblu ale unei economii puternice şi...

Rezultatele Financiare ale Întreprinderii

Introducere Actualitatea temei. Procesul de privatizare, de liberalizare a preturilor si activitatilor economice, desi sunt componente esentiale...

Ai nevoie de altceva?