Contabilitatea Imobilizărilor

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 2232
Mărime: 37.73KB (arhivat)
Publicat de: Trandafir Antal
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ionescu Florin

Extras din curs

Valoarea de intrare sau contabilă poate fi:

- costul de achiziţie, pentru imobilizările procurate cu titlu oneros

- costul de producţie, pentru imobilizările obţinute din producţie proprie

- valoarea de aport, pentru imobilizările aduse ca aport la capitalul social

- valoarea de utilitate determinată de preţul pieţei, utilitate, stare şi amplasare, pentru imobilizările primite gratuit.

Valoarea de inventar se obţine astfel:

- evaluare se face la valoarea actuală sau la valoarea de utilitate;

- pentru imobilizările amortizabile sau pentru cele pentru care s-au constituit provizioane, se obţine o valoare contabilă netă dată de diminuarea valorii contabile cu valoarea amortizării sau provizioanelor constituite.

Comparând valoarea de inventar cu valoarea contabilă se pot constata 2 variante:

- valoarea de inventar > valoarea contabilă  plus de valoare care nu se înregistrează, conform principiului prudenţei;

- valoarea de inventar < valoarea contabilă  minus de valoare care se înregistrează astfel:

- ca amortizare dacă deprecierea este ireversibilă;

- ca provizion dacă deprecierea este reversibilă.

În contabilitate imobilizările se înregistrează la valoarea contabilă, iar în bilanţ la valoarea contabilă netă.

Valoarea reziduală este valoarea care se estimează că va fi obţinută la cedarea activului după încheierea duratei de utilizare şi deducerea cheltuielilor aferente cedării. În cazul casării această valoare se obţine prin scăderea din valoarea materialelor recuperate a cheltuielilor cu dezmembrarea.

Reevaluarea presupune înlocuirea valorii de intrare cu valoarea actuală determinată în funcţie de rata inflaţiei comunicată de Comisia Naţională de Statistică. Reevaluarea se face numai pe baza unor dispoziţii legale

Evaluarea la intrarea în patrimoniu a imobilizărilor

Modalităţi de intrare în patrimoniu → cu titlu oneros (achiziţii) aport la capital cu titlu gratuit (donaţii, plus inventar)

imob. necoporale cost de achiziţie valoare de aport valoare de piaţă

imob. corporale cost de achiziţie (preţ cumpărare + tx. Vamale + tx. nerecuperabile + ch directe necesare punerii în funcţiune ) valoare aport valoare de utilitate

imob. financiare Preţ de cumpărare sau valoare negociată fără cheltuieli legate de achiziţie valoare de aport

Amortizarea reprezintă deprecierea ireversibilă a imobilizărilor, se calculează începând cu luna următoare punerii în funcţiune sau recepţiei, la sfârşitul fiecărui exerciţiu până la recuperarea integrală a valorii de intrare. Prin includerea eşalonată pe cheltuieli a unei cote din valoarea de intrare a imobilizărilor, se recuperează treptat costul de achiziţie sau de producţiei al acestora.

Conform Codului fiscal în România se utilizează următoarele regimuri de amortizare:

- Amortizare liniară, presupune includerea pe cheltuieli a unor sume fixe, stabilite în funcţie de durata normală de utilizare (DU) a cestora. Se calculează prin aplicarea unei cote de amortizare liniară (100/durata normală de utilizare) asupra valorii de intrare.

- Amortizarea degresivă, presupune accelerarea amortizării în primii ani de funcţionare, în ultimii ani de funcţionare urmând să se amortizeze liniar. Se calculează în trei etape:

- 1- calculul cotei de amortizare degresivă prin multiplicarea cotei de amortizare cu un coeficient degresiv, după cum urmează:

- 1,5 pentru imobilizările a căror DU este cuprinsă între 2 şi 5 ani;

- 2,0 pentru imobilizările a căror DU este cuprinsă între 5 şi 10 ani;

- 2,5 pentru imobilizările a căror DU este mai mare de 10 ani;

- 2- prin aplicarea coeficientului degresiv la valoarea de amortizat (valoarea de intrare în primul an şi valoarea rămasă de amortizat pentru anii următori)

- 3- ca raport între valoarea rămasă de amortizat şi durata de utilizare rămasă, din anul în care amortizarea calculată prin metoda prezentată la 2 este ≤ decât metoda prezentată la 3

- Amortizare accelerată presupune recuperarea a maxim 50% din valoarea de intrare a imobilizării în primul an, urmând apoi o amortizare liniară (calculată prin divizarea valorii rămase de amortizat la durata de utilizare rămasă) până la expirarea duratei normale de utilizare.

Preview document

Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 1
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 2
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 3
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 4
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 5
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 6
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 7
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 8
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 9
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 10
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 11
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Imobilizarilor.doc

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Deprecierea Activelor

IAS 36 – DEPRECIEREA ACTIVELOR CAPITOLUL I TERMENUL DE DEPRECIERE Într-o abordare tradiţională, în dicţionarul limbii române termenul „a...

Contabilitate de Gestiune

Notiunea, continutul si clasificarea costurilor Delimitare intre cheltuieli si costuri O activitate economica se realizeaza prin utilizarea ,...

Elemente Introductive privind Controlul de Gestiune

Capitolul 1 Elemente introductive privind controlul de gestiune Altfel spus, sub aspect practic, controlul de gestiune oferă un instrumentar...

Investiții incerte

Decizia de investiţii în mediu aleator se fundamentează, de asemenea, pe criteriul VAN, dar care ia în calcul variabilitatea (riscul)...

Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice

Capitolul I. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE Obiective: - cunoasterea obiectului, tipologiei analizei...

Contabilitate și Gestiune Fiscală

Fiscalitatea ramane in atentia intreprinderii indiferent de sistemul contabil pe care tara noastra il aplica. Ea a fost dezvoltata mult de textele...

Control Gestiune

Meseria de control de gestiune funcţie tehnică tradiţională: conceperea, interpretarea instrumentele de gestiune (în mare parte financiare), şi...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea imobilizărilor corporale

INTRODUCERE 1. Evolutia si rolul contabilitatii ca instrument de gestiune Evoluţia contabilităţii este strâns legată de evoluţia economică,...

Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor

CAPITOLUL І ACTIVE IMOBILIZATE – CARACTERIZARE GENERALĂ 1.1. PROBLEME DE BAZĂ PRIVIND ORGANIZAREA SISTEMULUI CONTABILITĂŢII Pe plan mondial,...

Contabilitatea Imobilizărilor

CAPITOLUL .I.PREZENTAREA GENERALA A S.C. MEVA S.A 1.1.PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C.MEVA S.A. este aşezată în lundul drumului european E 70, pe...

Contabilitatea și gestiunea imobilizărilor corporale la SC Aurora SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE Societatea care va fi prezentata în continuare se numeste S.C. AURORA S.A. din Brasov. 1.1....

Contabilitatea imobilizărilor corporale - SC Alpha Gaz SRL

CAP. I PREZENTAREA SOCOETĂŢII COMERCIALE 1.1. Istoricul şi obiectul de activitate al S.C „ALPHA GAZ” S.R.L. LUGOJ Societatea comercială este o...

Contabilitatea imobilizărilor corporale în cadrul SC Elimad Mob SRL

I. INTRODUCERE Normalizarea contabilă din România cunoaşte profunde modificări pentru asigurarea comparabilităţii cu normele internaţionale. Este...

Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara

CAPITOLUL 1 Prezentarea Societăţii Naţionale Radiocomunicaţii SA - Direcţia Radiocomunicaţii Timişoara 1.1. Scurt istoric S.N. Radiocomunicaţii...

Studiu privind organizarea contabilității imobilizărilor corporale la SC Fotoxpress SRL

INTRODUCERE Contabilitatea este un instrument de cunoastere, gestiune, si control al patrimoniului si al rezultatelor obtinute care asigura...

Ai nevoie de altceva?