Contabilitatea impozitului pe venit la sursa de plată

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3527
Mărime: 25.51KB (arhivat)
Publicat de: Isaura David
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Modul de calcul şi reţinere a impozitului pe venit la sursa de plată este reglementat de către prevederile:

• capitolului 15 ”Reţinerea impozitului la sursa de plată” al Codului Fiscal

• Regulemantului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului nr. 10 din 19.01.2010

• Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată din alte plăţi decît salariul, conform anexei nr.3 la hotîrirea Guvernului cu privire la aprobarea unor regulamente nr. 77 din 30.01.2008

Conform acestora se fac reţineri la sursa de plată în următoarele situaţii:

• Reţineri a impozitului pe venit la plata salariilor;

• Reţinerea impozitului din dobînzi şi royalty;

• Reţinerile din alte plăţi efectuate în folosul rezidentului;

• Reţinerea finală a impozitului din unele tipuri de venit ;

• Reţinerile din veniturile nerezidentului.

Impozitul pe venit reţinut la sursa de plată poate fi grupat sub aspectul recalculării impozitului şi declarării venitului în:

• Impozitul pe venit reţinut la sursa de plată care este declarat şi recalculat ulterior;

• Impozitul pe venit reţinut la sursa de plată care nu urmează a fi declarat şi recalculat ulterior numit reţinere finală;

Reţinerea finală a impozitului înseamnă că aceste venituri deja impozitate nu includ în componenţa venitului brut şi nu de declară anual.

Reţinerea finală a impozitului se face din următoarele venituri :

• cîştiguri de la la campaniile promoţionale;

• veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole ;

• dividende, cu excepţia celor achitate agenţilor economici rezidenţi;

• suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social începînd cu perioada fiscală 2010;

• veniturile îndreptate spre achitare fondatorilor întreprinzătorilor individuali sau gospodăriilor ţărăneşti (de fermier).

• cîştiguri de la jocurile de noroc;

Obiect al impunerii la sursa de plată este:

1. pentru cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii:

a) venitul îndreptat spre achitare în folosul lor, altul decît cel sub formă de salarii, inclusiv în formă nemonetară, care reprezintă surse de venit impozabile, indicate în art.18 al Codului;

b) sumele dobînzilor şi royalty achitate în folosul lor;

c) veniturile indicate la art. 90.1 din Cod, achitate în folosul lor, din care se efectuează reţinerea finală la sursa de plată.

2. pentru agenţii economici rezidenţi şi reprezentanţele permanente ale nerezindentului pe teritoriul Republicii Moldova:

a) sumele royalty achitate în folosul lor;

b) sumele plăţilor pentru serviciile indicate în alin. (2) art. 90 din Cod, achitate în folosul lor;

3. pentru persoanele fizice şi juridice nerezidente

a) sumele veniturilor indicate în art. 71 al Codului.

Reţinerea impozitului la sursa de plată se efectuează, indiferent de forma achitării venitului, fie în formă bănească (monetară), fie în formă nemonetară, spre exemplu, achitarea cu marfă, acţiuni, prestarea de servicii.

Preview document

Contabilitatea impozitului pe venit la sursa de plată - Pagina 1
Contabilitatea impozitului pe venit la sursa de plată - Pagina 2
Contabilitatea impozitului pe venit la sursa de plată - Pagina 3
Contabilitatea impozitului pe venit la sursa de plată - Pagina 4
Contabilitatea impozitului pe venit la sursa de plată - Pagina 5
Contabilitatea impozitului pe venit la sursa de plată - Pagina 6
Contabilitatea impozitului pe venit la sursa de plată - Pagina 7
Contabilitatea impozitului pe venit la sursa de plată - Pagina 8
Contabilitatea impozitului pe venit la sursa de plată - Pagina 9
Contabilitatea impozitului pe venit la sursa de plată - Pagina 10
Contabilitatea impozitului pe venit la sursa de plată - Pagina 11
Contabilitatea impozitului pe venit la sursa de plată - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Impozitului pe Venit la Sursa de Plata.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitate financiară

1. Contabilitatea stocurilor aflate la terti Sunt considerate stocuri aflate la terti, acele bunuri care se afla in una din urmatoarele situatii:...

Contabilitate financiară

1 Notiuni generale Stocurile si productia in curs de executie se pot defini ca fiind ansamblul de bunuri materiale, titluri de valoare, servicii...

Codul Deontologic al Auditorilor

CAPITOLUL 3 CONDUITA ETICĂ ŞI PROFESIONALĂ A AUDITORILOR INTERNI ÎN LUMINA NORMELOR INTERNAŢIONALE ŞI NAŢIONALE 3.1. Codul deontologic şi codul...

Analiza și funcționarea conturilor de cheltuieli, venituri și rezultate

Conturile de rezultate evidenţiază cheltuielile şi veniturile angajate de activitatea desfăşurată de către unitatea patrimonială. Cheltuielile...

Contabilitate internațională

MODULUL 1. Delimitări privind Armonizarea, Normalizarea, Reglementarea si Convergenta contabila. Obiective: 1. Prezentarea conceptelor de...

Practici Contabili Contabile Specifice în Agricultura

3.1 Standardul Internaţional de Contabilitate IAS 41-AGRICULTURA Obiectiv Obiectivul acestui Standard este de a prescrie tratamentul contabil,...

Control de Gestiune

Partea I – Analiza metodelor de calcul de cost Capitolul I. Metode de cost complet (metoda pe centre de analiză şi Activity Based Costing)...

Practici Contabile Specifice Activității de Alimentație Publică

4.1.Caracteristici definitorii ale alimentaţiei publice şi influenţa acestora asupra contabilităţii Activitatea unităţilor de alimentaţie publică,...

Te-ar putea interesa și

Analiza Impozitului pe Venit în România

Introducere Lucrarea de licenţă cu titlul “Analiza impozitului pe venit în România” elaborată sub coordonarea ştiinţifică a prof.univ.dr. Mihaela...

Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul

Introducere Tematica salarizării a fost, este și va ramâne un subiect des dezbătut, deoarece are o puternică influență în economie și fiecare...

Impozitul pe Venit

Cap.1. Prezentarea institutiei publice Directia generala a finantelor publice a jud. Dambovita se organizeaza și functioneaza in structura...

Contabilitatea remunerării personalului și a impozitului pe salarii la SC Nico SRL

I. SISTEMUL DE SALARIZARE ACTUAL DIN ROMANIA 1.1.Generalitati privind salarizarea Salarizarea personalului este un instrument important al...

Contabilitatea Decontărilor cu Bugetul Privind Impozitul pe Venit

Întroducere Republica Moldova ( în continuare R.M.)este un caz tipic din eşalonul ţărilor post-comuniste unde tranziţia economică avansează lent....

Taxe și Impozite

În perioada de tranzitie la economia de piata, prin masuri politice în domeniul fiscal, s-au asigurat resursele bugetare si extrabugetare care...

Decontări cu bugetul statului

Decontari cu bugetul statului In cadrul decontarilor cu bugetul statului se cuprind: impozitul pe profit/venit, taxa pe valoarea adaugata,...

Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Botoșani

CAP I. ORGANIZARE SI FUNCTIONALITATE Administraţia Finaţelor Publice a Municipiului Botoşani reprezintă o ramură a Agentiei Nationale de...

Ai nevoie de altceva?